Energiewende succesvol voorbeeld voor Nederland

Groen brengt steeds meer belastingkapitaal in omloop, dat zo vele medeplichtigen in groen maakt

Groen brengt steeds meer belastingkapitaal in omloop, dat zo vele medeplichtigen in groen maakt

De Energiewende- de Duitse versie van het Energieakkoord maar dan ambitieuzer- symboliseert de totale overwinning van het groene denken in Europa. Gemeten in de enige parameter die er in een kapitalistische economie toe doet: Geld. Er vindt een historische kapitaal-transplantatie plaats van midden en onderklasse naar de winnende elite. In 2014 was al 316 miljard euro besteed aan de groene sprong voorwaarts die Energiewende heet. Geld dat in zakken van mensen komt, die daardoor financieel medeplichtig worden aan de doelen van de groene heilstaat. Die dus ook niet meer terug willen naar het oude systeem.

Bovenstaande grafiek van Die Welt toont hoe die kapitaaltransplantatie plaatsvindt, als belasting over de energierekening. Een prachtig voorbeeld van hoe je in een ‘vrije’ samenleving bij kijkbuiskinderen/stemvee 100+ miljard kunt losweken, om dit zo aan je begunstigers uit te delen. Zodat steeds meer mensen medeplichtig worden, en de rest voor voldongen feit staat. Het punt van geen terugkeer is vanzelf bereikt.

Ed Nijpels bij zijn electrobolide. Zin in de Toekomst

Ed Nijpels bij zijn electrobolide. Zin in de Toekomst

Optimisme en Ambities versus de nee-roepers
Dit Duitse model is 1 op 1 door Henk Kamp en zijn groene beweging overgenomen via de SDE+-opslag (die overigens door CDA-ers Koopmans en collega is ontworpen). Ook in Nederland vindt deze historisch unieke kapitaal-transplantatie plaats. Niet onder aanvoering van extreme splinterpartijen maar de volledige politieke mainstream. Met als enige beleden motivatie het onoverwinnelijke groene denken. Lees wat voorzitter van IngenieursNL Ed Nijpels hierover stelt, als uitroller van de Energiecoup voor deze branchevereniging:

Ik ben optimistisch. Ja, als we kijken waar we nu staan, is het akkoord zeker ambitieus. Nederland is met drie andere landen Europees hekkensluiter qua duurzame energieprestaties. Dat komt deels door het zwabberende overheidsbeleid van de afgelopen jaren. Als je vanuit die positie naar de kop moet, en dat willen we, is dat alsof je als matige Nederlandse schaatser – die zijn er ook – op de Olympische Winterspelen van 2018 goud moet pakken.

Maar als je bedenkt wat we moeten doen, kun je niet ambitieus genoeg zijn. We móeten minder afhankelijk worden van de eindige fossiele energiebronnen. Het recente IPCC-rapport heeft de noodzaak daarvan nog eens onderstreept. In 2050 móeten we in Europa 80 tot 95 procent minder CO2 uitstoten. Het energieakkoord is dus bittere noodzaak. Het is geen grabbelton waar iedereen iets van zijn gading kan uithalen; het moet over de brede linie worden uitgevoerd, door alle 47 partijen.

Dit is de partijlijn. Niet bij extreme groene groepen op een hoekje van internet. Maar bij de mensen die over het geld gaan, en die er in mee willen liften. De rest is slechts opinies.

 

De Partijlijn via 'aanjagers', iedereen MOET gezellig mee

De Partijlijn via ‘aanjagers’, iedereen MOET gezellig mee

 

Geen oppositie van betekenis
Ook van redelijke mensen die hun sommetjes kunnen maken – zoals Delftse ingenieurs- is geen oppositie te verwachten. Omdat zij zelf onderzoeksgroepen met 10 promovendi in de lucht moeten houden. Zij verwachten veel onderzoek te kunnen doen in bijvoorbeeld energieopslag. Zij willen kortom graag meeliften op de minimaal 70 miljard euro belastinggeld die het groene denken extra vrijmaakt bij onmondig en door de Nationale Propaganda Organisatie (NPO)  bang en dom gehouden stemvee. Wie hier een vraag over stelt is immers ‘tegen de klimaatwetenschap-rascist/gek/vies/radicaal’ Kop dicht!

Zie wat dit verbazend eerlijke rapport ‘Naar een Hoog Aandeel Duurzame Energie’ van IngenieursNL concludeert. Het rapport lift volledig mee op de ideologie van het groene denken. Kernenergie is taboe. En de prioriteiten van klimaat/milieuwetenschappers dienen koste wat kost gerealiseerd.

Ze constateren vrijmoedig

 • Wisselvallige wind en zon zijn zonder energie-opslag (met haar extra conversie-verliezen) niet grootschalig inzetbaar
 • De Europese energiedoelen (die rechtstreeks afkomstig zijn van de Groenen en Greenpeace) zijn technisch nu niet realiseerbaar (er is een energie-opslagcapaciteit nodig ter grootte van het Botlekgebied, om de aan/uit-stroom van wind en zon op te slaan)
 •  in tegenstelling tot wat de European Climate Foundation in 2010 beweerde is het Europese net volledig ongeschikt om de wisselingen in het weer en dus energieleverantie op te vangen
 •  exporteren van plotse overschotten is onmogelijk, want onze buren voeren ook hun wisselvallige capaciteit op

Het kan niet, maar we gaan toch lekker door
Het ‘kin net’ lees je dus tussen de regels. Dus de belangenvereniging van het Neerlands ingenieurwezen had kunnen adviseren: laten we iets beters doen. Maar kijk wat ze adviseren:

Los van alle technologische ontwikkelingen, blijkt dat trendy producten als de Tesla en de PowerWall een breed publiek aanspreken en mensen in hun duurzame comfortzone brengen. Wellicht ligt hier een belangrijke sleutel naar de toekomst: eerst beïnvloeding van de massa (…) door modieuze producten op de markt te brengen en daarmee ook bovenliggende vraagstukken als energieopslag en leveringszekerheid te waarborgen.

Eerst propaganda maken voor het groene denken en haar ‘oplossingen’, dan komen die oplossingen als vanzelf.Het betaalvee in onze seculiere heilstaat zal toch wel dokken. Ze hebben immers geen keuze. Wie zich verzet loopt alle geld mis, dus kun je maar beter op de rijdende trein meeliften.

Het oude moet sneuvelen....

Het oude moet sneuvelen….

Propaganda: Optimisme verplicht in totalitaire staat
Alleen de verliezers in dit geheel, de meerderheid, gaan het bezuren. Maar wie geeft er in een totalitaire bureaucratie nu om die xenofobe, rascistische en klimaatontkennende meerderheid?  Je gooit er wat propaganda tegenaan en dan lijkt het alvast in mainstream-media of iedereen er achter staat. Laten we Aldous Huxley (Brave New World Revisted) in dit geheel hier citeren:

In their propaganda today’s dictators rely for the most part on repetition, suppression and rationaliza­tion — the repetition of catchwords (duurzaam) which they wish to be accepted as true, the suppression of facts which they wish to be ignored (kosten), the arousal and rationaliza­tion of passions (optimisme als uiting van succesvol zijn, zingeving) which may be used in the interests of the Party or the State. As the art and science of manip­ulation come to be better understood (alle marketeers Greenpeace/WNF/Natuur en Milieu/Overheid zijn daar academisch in geschoold), the dictators of the future will doubtless learn to combine these tech­niques with the non-stop distractions (tv, twitter, internet, facebook)  which, in the West, are now threatening to drown in a sea of irrele­vance the rational propaganda essential to the mainten­ance of individual liberty and the survival of demo­cratic institutions.

Gezellig

Militair taalgebruik bij doordrammen ideologie van De Partij

Militair taalgebruik bij doordrammen ideologie van De Partij

Iedere totalitaire staat heeft eigen monsterproject/Grote Sprong/Historische Uitdaging
Net als voorzitter Mao en zijn Grote Sprong Voorwaarts heeft iedere totalitaire staat zijn monstreus megaproject om De Natuur te overwinnen. Moest bij Mao iedere boer in zijn achtertuin staal gaan produceren. Bij ons moet iedere burger met Ode Decentraal zelf energie gaan opwekken. Samen gaan we onze bijdrage leveren aan de energietransitie, iedereen doet mee! De Beweging komt vandaag ook in mijn dorp op de Dag van de Duurzaamheid. Wij zullen het klimaat overwinnen.

Mijn gemeente geeft per (koop)huis al 3000 euro beloning-subsidie uit de Friese NUON-verkooppot, dat ‘oude’ bedrijf dat mag sneuvelen ten faveure van met subsidies opgerichte regio-cooperaties.

Optimisme verplicht in totalitaire staat
Kinderen krijgen op de Dag van de Duurzaamheid door Prinses Laurentien het Groene Denken ingeprent via voorleesacties. Mijn voorstel is: begin gewoon de Groene Jeugdbeweging, optimistisch en levenskrachtig voorwaarts!  Wie niet optimistisch met de meerderheid meedoet, die is boos en gefrustreerd. Verliezer. Want dit keer is het allemaal geheel anders dan die vorige keren. Dus kijk niet zo sip en somber, doe mee! Pak je kansen!

Nijpelitaans optimisme (wat vroeger wensdenken heette) is altijd verplicht bij totalitaire regimes met hun grote transitie voorwaarts. Zie hoe blij Noord Koreanen ook kijken en applaudisseren als Kim Yong Il op de bomknop drukt. En wie niet mee doet met iedereen, wie afwijkt van ‘het gemiddelde’ die heet gek in een seculiere heilstaat. Want een seculiere technocratie heeft als enige beeld van een ‘gezonde mens’ wat standaardnormaal is, statistisch gemiddeld.

Op dat mensbeeld – gemiddeld is gezond- is de sociale wetenschap gebaseerd en de psychologie, en DE wetenschap is de kerk van de seculiere heilstaat.

Screen Shot 2016-01-25 at 19.46.06

Nationalisering economie voorwaarde totalitaire staat
Brussel beval eerder de privatisering van de energiemarkt. En al onze energiebedrijven-Eneco uitgezonderd- werden gesplitst, om vervolgens verkocht te worden aan RWE en Vattenval. Beide energiebedrijven staan nu op instorten dankzij groen beleid. Tenzij ze slagen ook een greep te doen uit de miljarden-inkomsten die De Staat van haar onderdanen afroomt via stijging der energielasten. Zodat ze onder controle van de staat staan, en tegelijk dicteren wat die staat kan doen.

Er vindt dankzij het groene denken een volledige nationalisatie en transformatie van de energievoorziening plaats zonder noemenswaardige- lees effectieve- oppositie van partijen die er toe doen.  Zelfs de Nederlandse ingenieursvereniging niet. Daarmee voldoen we aan 1 van de belangrijkste voorwaarden van de transformatie tot een totalitair regime: de nationalisering van de economie. Steeds meer partijen worden afhankelijk van de staat, en daarmee monddood.

Zo heb ik dus al in vorige blogs 7 voorwaarden voor een totalitaire transformatie bovengehaald die zeer succesvol is. Het werkelijke doel – economische nationalisering en het maken van een voldongen feit- dat ligt perfect op schema. Dat de wind wisselvallig is, dat weten die groenen immers ook al zolang als die wind bestaat. Sterker nog: dat is de reden waarom ze er zo voor zijn.

 • Opnieuw: reageer on topic of reageer niet
Door | 2016-01-30T11:15:20+00:00 30 januari 2016|17 Reacties

17 Reacties

 1. Dolf
  Dolf 30 januari 2016 om 11:23- Antwoorden

  De groene overmacht is inderdaad angstwekkend groot geworden en heeft zich al (veel te) lang kunnen handhaven. Zij gaat richting ‘totaal’ maar is dat niet en kan dat ook niet worden denk ik. Het is vooral een probleem van en voor ons arme Europa die zich vastklampt aan virtuele groene macht en ons blikveld verkleint. Maar de groene hobby wordt rap onbetaalbaar, dat kan helpen het ‘inzicht’ te veranderen. Bovendien is de rest vd wereld is slimmer, misschien de VS, maar in elk geval China. Dat volgt zijn eigen weg met veel nieuwe kolencentrales, kerncentrales en thorium. Zo zullen zij tonen waar de werkelijke macht ligt en dat zal hopelijk Europa tot realistische inkeer dwingen. En hopelijk tijdig zodat we nog een rol op het wereldtoneel kunnen spelen. Maar inderdaad: het is angstwekkend hoe ver de groene gekte kon komen. En enkel de feiten en logisch redeneren zal de trend idd niet keren, maar is nodig voor draagvlak. Dat inzicht zal moeten doorbreken op machtsniveau, en dat is er wel (maar het duurt wel verrekte lang). [Oef, smartphone-typ-kramp maar kon het niet laten. Nu op naar Volendam voor verse vis].

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 30 januari 2016 om 11:28- Antwoorden

   Aah Dolf, dank voor je inbreng. De wal keert het schip is dus je constatering? Dat denk ik ook, dat is altijd zo bij (semi)totalitaire regimes, ze maken zichzelf onhoudbaar.Tot die tijd komt nog onnoemelijk veel schade en je ziet dus hoe irrationele motieven veel meer werken als menselijke drijfveer dan rede

   Ik ga even bier proeven in Harlingen…CO2 opslaan bij proeflokaal van leden van de bierbrouwers-club

 2. nils vdf luijt 30 januari 2016 om 12:25- Antwoorden

  Deze week bij mensen thuis geweest die hun energie voor een groot gedeelte opwekken met keshe technologie. Ik zie daar mogelijkheden in om onafhankelijk te worden van energieleveranciers in de toekomst. Ook een optie om af te komen van de graaibelastingen die via de belastingkantoren (energieleveranciers) worden geheven op energie. Zie http://nulpuntenergie.net/blog/de-weg-naar-vrede-en-de-keshe-foundation/ voor meer informatie.

 3. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 30 januari 2016 om 12:42- Antwoorden

  @Nils, is dat energie via instraling van Yomanda? Mijn bullshit-detector slaat alvast rood uit wanneer een club de energie voor wereldvrede heeft gevonden

  Kom, we zijn hier niet van de idioterie, natuurkunde en basale chemie/biologie is hier op Climategate.nl de basis, daarin zijn we hier bijzonder dogmatisch

  • Wim Fokkema 30 januari 2016 om 13:52- Antwoorden

   @Rypke, wat kinderachtig om het verhaal over Keshe energie af te doen met Jomanda. Of ben jij ook een wetenschapper die met een bord voor zijn kop loopt? Ik vraag mij af of jullie op Climategate ooit al eens van nulpuntenergie (Nicola Tesla) gehoord hebben en of jullie je daar uberhaupt in verdiept hebben. Een beetje openstaan voor andere dingen kan geen kwaad lijkt mij.

   • Rypke Zeilmaker
    Rypke Zeilmaker 30 januari 2016 om 17:47- Antwoorden

    Ik ben geen wetenschapper, slechts een enigszins exact onderlegde schrijfhoer

    Vooruit, we gaan ons er verder in verdiepen, maar ik verwacht alvast niet dat er een genie is opgestaan die de natuurwetten overwint met De Gouden Greep waardoor Al Onze Problemen Zijn Opgelost

    • Wim Fokkema 31 januari 2016 om 10:25- Antwoorden

     @Rypke, mooi dat jullie daar eens in willen duiken. Ik weet dat je geen wetenschapper bent. Ik geniet altijd veel van je scherpe stukken, maar van de reactie op het stukje over Keshe werd ik eerlijk gezegd een beetje pissig, vandaar mijn reactie. Over nulpunt energie is ontzettend veel te vinde op Internet. Keshe heeft nog een demonstratie op de TU in Delft gegeven. Succes met jullie onderzoek. Overigens lees ik ook nooit wat over de toepassing van de brandstofcel in auto’s. Kunnen ze die windmolens misschien gebruiken voor de productie van waterstofgas?

 4. Piet 30 januari 2016 om 13:38- Antwoorden

  We zijn vorige week nog op excursie naar het duitse Soonwald geweest en daar stokt de adem in je keel als je de foto’s van de omgeving ziet van voor de windmolens en daarna. Nergens krijgen je ogen nog rust, en je kunt nergens meer rijden zonder draaiende windmolens te zien. Dat is in het begin alleen maar irriterend, daarna gaat het aan je zenuwen knagen en gaat het leiden tot ernstige psychische problemen. Ook daar werden dorps- of buurtgenoten, voor- en tegenstanders van de energiewende tegen elkaar uuitgespeeld of noodleidende gemeenten werd geld aangeboden. Dan toonde je weinig gemeenschapszin als je daar dan tegen stemde. “Zoals het er nu na jaren uit ziet heeft er echter niemand meer iets gewonnen en allen hebben verloren. Als de plannen allemaal uitgewerkt zijn heeft Duitsland een paar procenten energie gewonnen maar daar een ontzettend hoge prijs voor betaald. Een verwoest land. Dankzij de groene eco-terreur”, aldus een spreekster

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 30 januari 2016 om 17:48- Antwoorden

   Het is terreur inderdaad, en dan van de staat, waarbij enkele zeer kwaadwillende lieden het geweldsmonopolie van de staat gebruiken.

 5. dwk 30 januari 2016 om 15:56- Antwoorden

  Ik citeer Elsevier van vandaag.

  Europese Commissie: “Massa-aanrandingen Keulen hebben niets te maken met de migratiecrisis, maar eerder met ‘openbare orde’. De EC moet optreden als ‘DE RATIO’ en het publiek informeren dat er geen link bestaat tussen de migratiecrisis enz. enz.”

  De feiten liggen inmiddels min of meer op tafel. De meningen zijn verdeeld:

  1. feministen: het is seksisme in het algemeen
  2. “sceptici” e.e.a. is gevolg van import van mensen uit landen waar niet zo zwaar getild wordt aan het idee van gelijkheid tussen man en vrouw
  3. en nu dus de EC: migratiecrisis onbelangrijk

  Ben benieuwd welke smaak het gaat worden.

 6. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 30 januari 2016 om 17:44- Antwoorden

  @dwk: helemaal juist, men wil meer politiestaat

 7. Turris 30 januari 2016 om 23:37- Antwoorden

  Politiekstaat? Onze nationale politie verkeert al jaren in verzwakking van continue reorganisaties, meer taken, bezuinigingen / minder budget, minder respect/aanzien . De controls en grip op de maatschappij die de Overheid juist wil versterken liggen op het terrein van big data, datanalyse, meer inbreuk op privecy, de uitbreiding van de Crises & Herstelwet, het nog meer rondpompen van belasting-/subsidiegelden ten koste van de private economie, met continue brainwashing via de NPO d.m.v. een mixture van politiek voorgeselecteerde meningen, cabaret, spelshows, popmuziek en opiniepanels (de VARA formule). We hebben in realiteit in NL een sterk socialistiche Republiek met een Koning, die dagelijks op de NPO / VARA belachelijk wordt gemaakt. De Nationale politie is een ver onder sterkte opererende organisatie, evenzo de Marechaussee, Douane en de Krijgsmacht. Ik geloof dus niet in een aanstaande politiestaat, echter wel in een ondemocratische gesubsidieerde brainwash staat.

  • Turris 31 januari 2016 om 00:00- Antwoorden

   Moderatie? Politiestaat ….Brainwashstaat!

 8. Matthijs 31 januari 2016 om 10:28- Antwoorden

  Socialisme houdt op zodra de portemonnee van de ander leeg is.
  Aangezien de centrale banken in negatief rentegebied terecht zijn gekomen, kan het niet lang meer duren.

 9. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 31 januari 2016 om 11:33- Antwoorden

  @turris, je spreekt dus van een ‘zachte’ dictatuur, dus bedekte dwang. Zo zie ik het ook.

  Het is niet dat je direct laarzengestamp aan de deur krijgt, maar via geld en sociale kanalen wordt bepaald of je paria bent of popy in een kapitalistische mediacratie

  En zo sluit wel degelijk een zeker net zich, tot je voor voldongen feiten staat.

  @Matthijs, van het financiele systeem weet ik nog te weinig om daar uitspraken over te doen. We weten niet precies welke kant het op gaat, volgens mij niemand die dat echt weet

  • Paul Turris 31 januari 2016 om 14:36- Antwoorden

   Brainwashst(r)aat: ‘zachte’ dictatuur, dus bedekte dwang >> = leidraad van het verstikkende cultuur marxisme.

 10. Joris van Dorp 2 februari 2016 om 15:00- Antwoorden

  Mooi artikel Rypke. Hier houd ik van, voor wat dat waard is.

Geef een reactie