Groen brengt steeds meer belastingkapitaal in omloop, dat zo vele medeplichtigen in groen maakt

Groen brengt steeds meer belastingkapitaal in omloop, dat zo vele medeplichtigen in groen maakt

De Energiewende- de Duitse versie van het Energieakkoord maar dan ambitieuzer- symboliseert de totale overwinning van het groene denken in Europa. Gemeten in de enige parameter die er in een kapitalistische economie toe doet: Geld. Er vindt een historische kapitaal-transplantatie plaats van midden en onderklasse naar de winnende elite. In 2014 was al 316 miljard euro besteed aan de groene sprong voorwaarts die Energiewende heet. Geld dat in zakken van mensen komt, die daardoor financieel medeplichtig worden aan de doelen van de groene heilstaat. Die dus ook niet meer terug willen naar het oude systeem.

Bovenstaande grafiek van Die Welt toont hoe die kapitaaltransplantatie plaatsvindt, als belasting over de energierekening. Een prachtig voorbeeld van hoe je in een ‘vrije’ samenleving bij kijkbuiskinderen/stemvee 100+ miljard kunt losweken, om dit zo aan je begunstigers uit te delen. Zodat steeds meer mensen medeplichtig worden, en de rest voor voldongen feit staat. Het punt van geen terugkeer is vanzelf bereikt.

Ed Nijpels bij zijn electrobolide. Zin in de Toekomst

Ed Nijpels bij zijn electrobolide. Zin in de Toekomst

Optimisme en Ambities versus de nee-roepers
Dit Duitse model is 1 op 1 door Henk Kamp en zijn groene beweging overgenomen via de SDE+-opslag (die overigens door CDA-ers Koopmans en collega is ontworpen). Ook in Nederland vindt deze historisch unieke kapitaal-transplantatie plaats. Niet onder aanvoering van extreme splinterpartijen maar de volledige politieke mainstream. Met als enige beleden motivatie het onoverwinnelijke groene denken. Lees wat voorzitter van IngenieursNL Ed Nijpels hierover stelt, als uitroller van de Energiecoup voor deze branchevereniging:

Ik ben optimistisch. Ja, als we kijken waar we nu staan, is het akkoord zeker ambitieus. Nederland is met drie andere landen Europees hekkensluiter qua duurzame energieprestaties. Dat komt deels door het zwabberende overheidsbeleid van de afgelopen jaren. Als je vanuit die positie naar de kop moet, en dat willen we, is dat alsof je als matige Nederlandse schaatser – die zijn er ook – op de Olympische Winterspelen van 2018 goud moet pakken.

Maar als je bedenkt wat we moeten doen, kun je niet ambitieus genoeg zijn. We móeten minder afhankelijk worden van de eindige fossiele energiebronnen. Het recente IPCC-rapport heeft de noodzaak daarvan nog eens onderstreept. In 2050 móeten we in Europa 80 tot 95 procent minder CO2 uitstoten. Het energieakkoord is dus bittere noodzaak. Het is geen grabbelton waar iedereen iets van zijn gading kan uithalen; het moet over de brede linie worden uitgevoerd, door alle 47 partijen.

Dit is de partijlijn. Niet bij extreme groene groepen op een hoekje van internet. Maar bij de mensen die over het geld gaan, en die er in mee willen liften. De rest is slechts opinies.

 

De Partijlijn via 'aanjagers', iedereen MOET gezellig mee

De Partijlijn via ‘aanjagers’, iedereen MOET gezellig mee

 

Geen oppositie van betekenis
Ook van redelijke mensen die hun sommetjes kunnen maken – zoals Delftse ingenieurs- is geen oppositie te verwachten. Omdat zij zelf onderzoeksgroepen met 10 promovendi in de lucht moeten houden. Zij verwachten veel onderzoek te kunnen doen in bijvoorbeeld energieopslag. Zij willen kortom graag meeliften op de minimaal 70 miljard euro belastinggeld die het groene denken extra vrijmaakt bij onmondig en door de Nationale Propaganda Organisatie (NPO)  bang en dom gehouden stemvee. Wie hier een vraag over stelt is immers ’tegen de klimaatwetenschap-rascist/gek/vies/radicaal’ Kop dicht!

Zie wat dit verbazend eerlijke rapport ‘Naar een Hoog Aandeel Duurzame Energie’ van IngenieursNL concludeert. Het rapport lift volledig mee op de ideologie van het groene denken. Kernenergie is taboe. En de prioriteiten van klimaat/milieuwetenschappers dienen koste wat kost gerealiseerd.

Ze constateren vrijmoedig

  • Wisselvallige wind en zon zijn zonder energie-opslag (met haar extra conversie-verliezen) niet grootschalig inzetbaar
  • De Europese energiedoelen (die rechtstreeks afkomstig zijn van de Groenen en Greenpeace) zijn technisch nu niet realiseerbaar (er is een energie-opslagcapaciteit nodig ter grootte van het Botlekgebied, om de aan/uit-stroom van wind en zon op te slaan)
  •  in tegenstelling tot wat de European Climate Foundation in 2010 beweerde is het Europese net volledig ongeschikt om de wisselingen in het weer en dus energieleverantie op te vangen
  •  exporteren van plotse overschotten is onmogelijk, want onze buren voeren ook hun wisselvallige capaciteit op

Het kan niet, maar we gaan toch lekker door
Het ‘kin net’ lees je dus tussen de regels. Dus de belangenvereniging van het Neerlands ingenieurwezen had kunnen adviseren: laten we iets beters doen. Maar kijk wat ze adviseren:

Los van alle technologische ontwikkelingen, blijkt dat trendy producten als de Tesla en de PowerWall een breed publiek aanspreken en mensen in hun duurzame comfortzone brengen. Wellicht ligt hier een belangrijke sleutel naar de toekomst: eerst beïnvloeding van de massa (…) door modieuze producten op de markt te brengen en daarmee ook bovenliggende vraagstukken als energieopslag en leveringszekerheid te waarborgen.

Eerst propaganda maken voor het groene denken en haar ‘oplossingen’, dan komen die oplossingen als vanzelf.Het betaalvee in onze seculiere heilstaat zal toch wel dokken. Ze hebben immers geen keuze. Wie zich verzet loopt alle geld mis, dus kun je maar beter op de rijdende trein meeliften.

Het oude moet sneuvelen....

Het oude moet sneuvelen….

Propaganda: Optimisme verplicht in totalitaire staat
Alleen de verliezers in dit geheel, de meerderheid, gaan het bezuren. Maar wie geeft er in een totalitaire bureaucratie nu om die xenofobe, rascistische en klimaatontkennende meerderheid?  Je gooit er wat propaganda tegenaan en dan lijkt het alvast in mainstream-media of iedereen er achter staat. Laten we Aldous Huxley (Brave New World Revisted) in dit geheel hier citeren:

In their propaganda today’s dictators rely for the most part on repetition, suppression and rationaliza­tion — the repetition of catchwords (duurzaam) which they wish to be accepted as true, the suppression of facts which they wish to be ignored (kosten), the arousal and rationaliza­tion of passions (optimisme als uiting van succesvol zijn, zingeving) which may be used in the interests of the Party or the State. As the art and science of manip­ulation come to be better understood (alle marketeers Greenpeace/WNF/Natuur en Milieu/Overheid zijn daar academisch in geschoold), the dictators of the future will doubtless learn to combine these tech­niques with the non-stop distractions (tv, twitter, internet, facebook)  which, in the West, are now threatening to drown in a sea of irrele­vance the rational propaganda essential to the mainten­ance of individual liberty and the survival of demo­cratic institutions.

Gezellig

Militair taalgebruik bij doordrammen ideologie van De Partij

Militair taalgebruik bij doordrammen ideologie van De Partij

Iedere totalitaire staat heeft eigen monsterproject/Grote Sprong/Historische Uitdaging
Net als voorzitter Mao en zijn Grote Sprong Voorwaarts heeft iedere totalitaire staat zijn monstreus megaproject om De Natuur te overwinnen. Moest bij Mao iedere boer in zijn achtertuin staal gaan produceren. Bij ons moet iedere burger met Ode Decentraal zelf energie gaan opwekken. Samen gaan we onze bijdrage leveren aan de energietransitie, iedereen doet mee! De Beweging komt vandaag ook in mijn dorp op de Dag van de Duurzaamheid. Wij zullen het klimaat overwinnen.

Mijn gemeente geeft per (koop)huis al 3000 euro beloning-subsidie uit de Friese NUON-verkooppot, dat ‘oude’ bedrijf dat mag sneuvelen ten faveure van met subsidies opgerichte regio-cooperaties.

Optimisme verplicht in totalitaire staat
Kinderen krijgen op de Dag van de Duurzaamheid door Prinses Laurentien het Groene Denken ingeprent via voorleesacties. Mijn voorstel is: begin gewoon de Groene Jeugdbeweging, optimistisch en levenskrachtig voorwaarts!  Wie niet optimistisch met de meerderheid meedoet, die is boos en gefrustreerd. Verliezer. Want dit keer is het allemaal geheel anders dan die vorige keren. Dus kijk niet zo sip en somber, doe mee! Pak je kansen!

Nijpelitaans optimisme (wat vroeger wensdenken heette) is altijd verplicht bij totalitaire regimes met hun grote transitie voorwaarts. Zie hoe blij Noord Koreanen ook kijken en applaudisseren als Kim Yong Il op de bomknop drukt. En wie niet mee doet met iedereen, wie afwijkt van ‘het gemiddelde’ die heet gek in een seculiere heilstaat. Want een seculiere technocratie heeft als enige beeld van een ‘gezonde mens’ wat standaardnormaal is, statistisch gemiddeld.

Op dat mensbeeld – gemiddeld is gezond- is de sociale wetenschap gebaseerd en de psychologie, en DE wetenschap is de kerk van de seculiere heilstaat.

Screen Shot 2016-01-25 at 19.46.06

Nationalisering economie voorwaarde totalitaire staat
Brussel beval eerder de privatisering van de energiemarkt. En al onze energiebedrijven-Eneco uitgezonderd- werden gesplitst, om vervolgens verkocht te worden aan RWE en Vattenval. Beide energiebedrijven staan nu op instorten dankzij groen beleid. Tenzij ze slagen ook een greep te doen uit de miljarden-inkomsten die De Staat van haar onderdanen afroomt via stijging der energielasten. Zodat ze onder controle van de staat staan, en tegelijk dicteren wat die staat kan doen.

Er vindt dankzij het groene denken een volledige nationalisatie en transformatie van de energievoorziening plaats zonder noemenswaardige- lees effectieve- oppositie van partijen die er toe doen.  Zelfs de Nederlandse ingenieursvereniging niet. Daarmee voldoen we aan 1 van de belangrijkste voorwaarden van de transformatie tot een totalitair regime: de nationalisering van de economie. Steeds meer partijen worden afhankelijk van de staat, en daarmee monddood.

Zo heb ik dus al in vorige blogs 7 voorwaarden voor een totalitaire transformatie bovengehaald die zeer succesvol is. Het werkelijke doel – economische nationalisering en het maken van een voldongen feit- dat ligt perfect op schema. Dat de wind wisselvallig is, dat weten die groenen immers ook al zolang als die wind bestaat. Sterker nog: dat is de reden waarom ze er zo voor zijn.

  • Opnieuw: reageer on topic of reageer niet