Een 1 partijstaat in Nederland met 1 toegestane opinie bij 'het milieu'

Een 1 partijstaat in Nederland met 1 toegestane opinie bij ‘het milieu’

In een nieuwe blogreeks werk ik de hypothese uit dat wij afglijden naar een (eco)totalitaire staat. Zoals je om je heen ziet hoef je totalitair niet direct met laarzen en geweren te associeren, althans, nog niet. De lijnen van de macht zijn ‘zacht’ in Nederland. Ze verlopen via media-(beïnvloeding), je bankrekening, en de energievoorziening. Als het op ‘het milieu’ aankomt zijn we al een 1-partijstaat. Zie de kolencentrale-(e)motie zonder 1 vraag over kosten-baten.

Met eenvormig applaus gooit ons parlement twee van de 3 componenten van het nationale energiebeleid overboord, betrouwbaarheid en betaalbaarheid  Er is maar 1 stem die je mag uitbrengen en dat is voor meer restricties en meer uitgaven uit naam van de ongrijpbare entiteit ‘Het Milieu’.

Wie weerspannige vragen stelt houdt de loop der geschiedenis tegen. Als hij/zij daar al de kans voor krijgt zonder weggesisd of gehoond te worden als onbeschaafd mens dat DE wetenschap (de staatsvariant) durft te weerspreken en dus wel dom moet zijn. (Reinette Klever van de PVV was de enige, en de PVV is het favoriet propaganda-doelwit van officiële media)

Dwangmaatregelen die de wind-oligarchie en overheid over U afdwingen, om zichzelf te verrijken

Dwangmaatregelen die de wind-oligarchie en overheid over U afdwingen, om zichzelf te verrijken uit het DDR Energieakkoord

Zie hier de beschrijving van Dr Falkenberg in Neil Mc Gregor’s biografie over Duitsland (blz 26). Hij probeert de ware loop der geschiedenis uit DDR-archieven te reconstrueren, waarbij alle informatie door het regime is gemanipuleerd:

Het probleem waarvoor je komt te staan als je een totalitaire staat wilt presenteren of verklaren is dat er wel officiële stukken zijn. Maar dat ze opzettelijk misleidend en verhullend zijn en clichématig geschreven. (……!!!)

Als historicus moet je voorbij die schijnbaar onschuldige woorden zien te komen, want alleen dan haal je de wreedheid en de onderdrukking van een totalitaire staat boven water, en juist dat is erg lastig. De buitenkant oogt heel kalm, heel helder, heel positief. (…!!!)Maar de woorden zijn bedoeld om te misleiden.

Het probleem is dus hoe je op basis van de dingen en woorden uit die tijd de werkelijkheid blootlegt van een onderdrukkende totalitaire staat.

Het DDR Energie-vijfjarenplan

Het DDR Energie-akkoord:. Misleidend, verhullend en clichematig geschreven

De Doelen zijn het doel op zich.
Misleidend, verhullend en clichématig….Zo is vrijwel iedere mededeling van de Nederlandse overheid EN de officiële media over ‘duurzame’ energie. Zie de grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis, het DDR SER Energieakkoord, 75-100 miljard euro belastinggeld om onze energievoorziening duurder en onbetrouwbaarder te maken.Zie de nieuwe dwangmaatregelen op 22 december 2015 die via het DDR Energieakkoord worden afgekondigd, zonder dat degene die alles moet betalen- U- daar ook maar iets over te zeggen kreeg. De Propaganda Afdeling van het DDR Energieakkoord meldt dat ‘de doelen binnen bereik’ komen. De DOELEN zijn het doel op zich.

Alle media applaudiseerden, Elsevier uitgezonderd. Het provinciesufferdje Leeuwarder Courant en het NOS Staatsjournaal papegaaiden bijvoorbeeld de 15 duizend banen die het Ministerie van Informatie in haar persberichten ventileerde.

Groene symboolspeeltjes mogen ten koste van de twee belangrijke zaken, betrouwbaarheid en betaalbaarheid

Groene symboolspeeltjes mogen ten koste van de twee belangrijke zaken, betrouwbaarheid en betaalbaarheid

Duurzaam heeft niets van doen met CO2 of klimaat
De definitie van ‘duurzame’ energie in alle overheid- en officiële media-communicatie is misleidend, verhullend en clichématig. Zij is uitsluitend politiek bepaald: de energie waarmee clubs als Greenpeace (bijna 300 miljoen euro propagandageld per jaar) en andere groen-totalitaire rijke stinkerds (WNF, half miljard euro propagandabudget per jaar) mee instemmen. Die van windvaantjes, zonnespeeltjes en verbrand plantenmateriaal. Energievormen die 1 karaktertrek gemeen hebben: ze zijn vele malen wisselvalliger en dus onbetrouwbaarder dan de energie die ze vervangen.

Duurzaam betekent bij de overheid/Greenpeace/WNF eveneens dat vragen over rendement en kosten-baten-analyses niet mogen meewegen. Het heeft alvast niets met CO2 of klimaat uit te staan. Want de enige energievorm waarmee landen bewezen CO2-reductie per kWh bewerkten, atoomstroom, die mag niet meedoen. Frankrijk had in 2009 een factor 6 lagere CO2-intensiteit per kWh dan ‘groen’ Duitsland, en Wereld Natuur Fonds/Ecofys weet dat. Dat was voor de Atom-ausstieg, dus nu ligt die verhouding nog ongunstiger.

De termen klimaat, duurzaam, het zijn kortom slechts verbale stokken om je opponent mee monddood te slaan. De opponent mag alleen buigen en de rekening betalen.

Met staatsdwang opleggen hoe uw huis wordt ingericht

Met staatsdwang opleggen hoe uw huis wordt ingericht via liefst 20 toezichthouders en bureaucratische controle door niet gekozen milieufederaties en andere groen totalitaire subsidievreters

Het DDR Energieakkoord van de Nijpolitaanse Klimaffia
Zie alleen al hoe de overheid zonder enige kosten-batenanalyse de grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis rechtvaardigt van 74-100 miljard, het DDR Energieakkoord, zonder dat 1 van de officiele media- Elsevier uitgezonderd- daar een vraag bij stelt. Nou vooruit, Martin Sommer van de Volkskrant deed het ook. Alle oude media zoals het failliete provincieblaadje Leeuwarder Courant en het NOS-Staatsjournaal papegaaiden de 15 duizend banen die het Ministerie van Informatie (Algemene Zaken) verkondigde.

Slechts je gezonde verstand is nodig, om de 3-voudige leugen te zien.

  1. Het is onmogelijk energie te besparen, wanneer je overstapt op minder efficiënte energievormen dan je vervangt.
  2. Het enige hernieuwbare aan windturbines, is dat ze steeds sneller worden vervangen dan de levensduur van slechts 15 jaar (tegenover 30 jaar of langer voor een kolencentrale). Steeds meer windexploitanten hun windturbines laten omkatten, door nieuwe laten vervangen om te profiteren van het gunstige subsidie-regime uit het DDR-Energieakkoord
  3. Iedere subsidie-baan die er bij komt in de energiesector (slechts 2-5 procent van BBP), gaat ten koste van banen in de reële economie. De 15 duizend banen PR-truc is klassieke DDR-logica, waarbij de overheid banen schept.

1+2+3=6:Het enige dat duurzaam (van lange duur, lang goed blijvend) groeit is de energierekening, het belastingdeel daarin. 

Gezond verstand illegaal in iedere totalitaire staat
Wie zich in de klimaat- en energiediscussie beroept op gezond boerenverstand wordt meteen weggesist en gehoond. Meestal door mensen die zelf ook niets van wetenschap weten, maar die een subsidiegraantje hopen mee te pikken. Dan ben je tegen DE wetenschap, de staatsvariant daarvan.Terwijl de enige wetenschappers die iets van klimaat weten- de slechts tientallen klimaatwetenschappers van IPCC werkgroep 1- het ook niet precies weten. Dat is ook wat Climategate onthulde, het email-schandaal. Naar buiten toe zekerheid propageren terwijl je data rammelen. Ik deel dan ook niet de koers van mensen, die wat blijven doorbabbelen over klimaat en dankzij tijd over zichzelf tot de nieuwe Galileo willen ontpoppen. Het debat gaat niet over klimaat, maar risico-perceptie.

Reageerders bespaar me het ‘godwin’-gepapegaai (wie van jullie weet wie Godwin was, of heeft ook maar een letter van Godwin zelf gelezen), wanneer ik constateer: Adolf Hitler beriep zich ook op DE wetenschap van die tijd, die van het sociaal Darwinisme van milieu-activist en eugeneticus Madison Grant. Daarover later meer.

In Nederland is kortom een duidelijke set regels opgelegd wat je wel en niet mag denken, en welke vragen zijn toegestaan, wil je aan een discussie of de besluitvorming mogen deelnemen.

Ik introduceer daarbij ook het misleidende van de klimaat-paradox. Ondanks alle indoctrinatie via media, vindt niemand ‘klimaat’ in zijn dagelijks leven ook maar van enig belang: het staat op plaats 20 van prioriteiten. Nu ik schrijf is het donker, koud en het sneeuwt. Dat weerhoudt niemand om zijn auto te pakken en naar het werk te rijden, althans, niet hier in de buurt. We kennen dat gevoel, het is het maandagmorgengevoel. Nooit in de afgelopen 40 jaar heeft 0,8 graden opwarming sinds 1850 ook maar enige rol gespeeld bij alle belangrijke gebeurtenissen in mijn leven, noch in uw leven bij geboorte, huwelijk en dood.

Verhullend, clichematig en onwaar: zo lokte de VVD haar kiezers de subsidieval in van het Energieakkoord

Verhullend, clichematig en misleidend. Zo lokte de VVD haar kiezers de subsidieval in van het Energieakkoord

Het meest verontrustende nieuws, is dat dit geen dagelijks nieuws is
Dat is tegelijk het verraderlijke, omdat mensen daardoor minder opletten, of hun schouders ophalen ‘ze zullen wel weten/het zal mijn tijd wel duren enz’. Het gezonde verstand van mensen – gebaseerd op dagelijkse ondervinding- wordt als het ware tegen ze gebruikt.

Want de besliscultuur – bevolkt door zogenaamde ‘hoger opgeleiden'(99,9 procent met een alfastudie in een deskundologie) is vooral op abstracties gebaseerd en de virtuele werkelijkheid die officiele media voorschotelen. In de besliscultuur, verdeling van publieke gelden en het uitstippelen van de nationale agenda dreigt het volslagen onbelangrijke klimaat het belangrijkste vehikel te worden op basis waarvan besluiten worden gerechtvaardigd. Waarbij een kleine subsidie-elite profiteert over de rug van de midden- en onderklasse.

Onze parlementariërs houden zichzelf zoet met gebabbel over Fred Teeven die een deal van een paar duizendjes sloot met een crimineel, spoed-debat over de goudvissenkom en pijn bij dieren, een Fyra die slechts enkele miljarden kostte.

Met 1 pennestreek sluit Henk Kamp dit jaar een deal van ACHT MILJARD euro subsidies met de Nijpolitaanse Klimaatmaffia. De oligarchie van groene clubs en energieboeren die een groen gedicht voorlezen en zo profiteren van de grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis. Het nieuws is dat dit geen nieuws is voor media, noch voor politici. Sterker nog: het nieuws is, dat de Kamer Kamp aanzet tot nog meer klimaatijver.

En dat je verdacht heet wanneer je dit tot nieuws verheft. Je wordt zelfs- Godwin- met Holocaustontkenner vergeleken, zoals ‘wetenschapper’ Hans Paijmans nog deed tegen Marcel Crok, mij en de mensen van dit blog.