EIKE Essen grafiek

Op 11 december jongstleden vond in Essen de 9de door EIKE (‘Europäisches Institut für Klima und Energie’) georganiseerde klimaatconferentie plaats, die weer een schat aan nieuwe inzichten opleverde. Een van de deelnemers, de geograaf Steven Michelbach, heeft getracht enkele hoofdlijnen van de de conferentie in één grafiek samen te vatten (zie boven).

De temperatuurmetingen in de grafiek zijn gebaseerd op die van het weerstation Tasiilaq op Groenland van het Deense Meteorologisch Instituut.

Michelbach stelt dat tijdens de klimaatconferentie in Essen op basis van de evaluatie van temperatuurmetingen, analyse van de ijsboorkernen van Groenland en de gletsjerontwikkelingen in de Alpen werd aangetoond, dat de klimaatverandering in de afgelopen decennia natuurlijke oorzaken moet hebben gehad. Dat zijn in wezen de schommelingen in de zonne–activiteit en cyclische veranderingen in de oceaanstromingen. Daartegenover staat de opvatting van het VN–klimaatpanel (IPCC) en zijn aanhangers. Zij stellen, zoals bekend, dat door een kleine toename van de CO2–concentratie in de atmosfeer de gemiddelde wereldtemperatuur in de toekomst weer moet stijgen.

Wat met grote waarschijnlijkheid in de toekomst zal gebeuren, kan men in de ‘Brauküche’ van het weer in Midden–Europa, de noordelijke Atlantische Oceaan ten oosten van Groenland, bestuderen.

Aldus Steven Michelbach.

Zie verder hier.

Speculatief? Ja! Maar wel prikkelend.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.