Bob Carter

Een gastbijdrage van Gerrit van der Lingen.

Hans Labohm schreef een In Memoriam voor de Australische professor Bob Carter (zie boven).

Bob was een collega en goede vriend van mij. Ik schreef ook een (persoonlijke) In Memoriam voor hem.

Blijken van medeleven kwamen vanuit alle hoeken der aarde. Hij was een zeer geziene wetenschapper en onverschrokken verdediger van de juiste wetenschappelijk methodes. Hij was een zeer effectieve luis in de pels van de pseudo–wetenschappelijke gelovigen in het menselijk opwarmingsdogma.

Verschillende vooraanstaande personen uit het klimaat–realistische circuit hebben al gezegd dat ze zijn begrafenis a.s. maandag, 25 Januari willen bijwonen.

Veel van de blijken van medeleven en waardering zijn te vinden op deze website.

William Connolley

Maar niet ieder in het klimaatcircuit heeft zich even waarderend uitgelaten. Een van de vooraanstaande geradicaliseerde fundamentalistische gelovigen in de catastrofale menselijke opwarming, een zekere William Connolley (foto links)(wmconnolley@gmail.com), verheugde zich in de dood van Bob Carter.

Hij schreef op zijn blog:

Science advances one funeral at the time. Today brings us the news of another such advancement in science with the reported death of Robert Carter.

De reacties op dit schandelijk gedrag kwamen snel. Marc Morano (VS) schreef aan Connolley:

You are a pathetic individual who relishes in a scientific colleague’s death in this way. You owe the family of Bob Carter an apology and an apology to the public.

Dr D.C. Edmeades (NZ) schreef:

Irrespective of where one views the Climate issue, your comments re Bob Carter’s recent death are depraved.

Stephen McIntyre (Canada) schreef:

For shear mean mindedness, it’s hard to surpass William Connolley.

Connolley heeft een lange staat van dienst in het verdachtmaken van een ieder die niet in menselijke catastrofale opwarming gelooft. Bijvoorbeeld, in het verleden had hij een administratieve functie bij Wikipedia. In die functie weerde hij klimaat–sceptische opinies en artikelen uit Wikipedia. Hij herschreef biografieën van wetenschappers en anderen waar hij het niet mee eens was. Hij kleineerde hun verdiensten of stelde ze voor als bedriegers. Wikipedia werd een belangrijke bron van opwarmingspropaganda. Dank zij protesten over zijn optreden, werd een onderzoek ingesteld. Als gevolg daarvan werd hem unaniem verboden om zich verder met klimaatonderwerpen op Wikipedia bezig te houden.

Het zich verheugen op de dood van een wetenschapper met andere opinies staat niet ver af van hem (of haar) dood te wensen. Omdat het hier over een quasi–religieus dogma gaat, dringt  het vergelijk met geradicaliseerde moslims op. Hoe dichtbij dit staat blijkt o.a. uit de opinie van een Oostenrijkse professor Perncutt die in 2012 op de website van zijn (Graz) universiteit het volgende schreef:

I have always been opposed to the death penalty in all cases. Even mass murderers (like Breivik) should not be executed, in my opinion. GW (global warming) deniers fall into a completely different category from Behring Breivik. They are already causing the deaths of hundreds of million future people. We could be speaking of billions, but I am making a conservative estimate. If a jury of suitably qualified scientists estimated that a given GW denier had already, with high probability (say 95%), caused the deaths of over one million people, then s/he would be sentenced to death.

Deze mensen zijn klimaatfundamentalisten. Ze zijn geradicaliseerd. Moslims worden geradicaliseerd door een stroom van propaganda. Zo worden ook milieuactivisten door de eindeloze propaganda van menselijke opwarming en de daarmee samenhangende duurzaamheid geradicaliseerd. We hoeven alleen maar te denken aan Urgenda en Greenpeace. De media laten zelden een tegengeluid horen.

In Nieuw Zeeland ontvangen wij BVN TV (het Beste van Vlaanderen en Nederland) via de satelliet. Zo zag ik op 15 December j.l. een interview van Twan Huys met Ed Nijpels. Nijpels heeft de opdracht om het Energieakkoord te verwezenlijken. Hij gebruikte het (niet bindend) akkoord dat tijdens de COP21 conferentie in Parijs werd bereikt om de uitvoering van het Energieakkoord nog eens aan te scherpen. Dat zou o.a. inhouden het plaatsen van veel meer windmolens en het sluiten van kolencentrales, inclusief de nog maar pas gebouwde. Het werd duidelijk gemaakt dat windmolens geplaatst zullen worden zonder rekening te houden met de opinies van de plaatselijke bevolking. Het is duidelijk dat ook Nijpels (en minister Kamp) geradicaliseerd zijn. Ik kan het niet anders zien.

Aldus Gerrit van der Lingen (Nelson, Nieuw Zeeland).

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.