Klimaatscepsis, wenken voor gevorderden

groupthink1Zo rond het begin van deze eeuw placht ik de snel opkomende internetforums te frequenteren met mammoeten en gebroken hockeysticks met de boodschap dat er van de klimaatwetenschap weinig deugde. Tot mijn verrassing bleek ik een zeer slecht mens te zijn die onze toekomst verkwanselde, wellicht voor dertig zilverlingen, overgoten met olie of zo.

Deze ervaringen noopten me om uit te zoeken hoe dat nu toch kon, het groeiende wederzijdse onbegrip. Al snuffelend op het internet stuitte ik stomtoevallig al vroeg op het begrip “groepsdenken” en al na enige regels te hebben verslonden, bekroop me een heel sterk eureka–gevoel. Later werd de analyse aangescherpt met de wisselwerking met “morale paniek”, als hoofdmechanisme, de angstgenerator, voor de klimaathype, versterkt door het groepsdenk–mechanisme. Tot mijn genoegen zie ik dat anderen dit ook al hadden ontdekt hier. We weten nu dus hoe het zit waarom ….

“…de overstelpende ‘mindguard’–activiteiten het voor velen onmogelijk maakt om ook maar te kunnen denken dat klimaatcritici ook maar gewone mensen zijn, die handelen uit eerlijke overtuiging en niet uit eigenbelang.”

Als we nu naar bepaalde blogs kijken zoals dit, waar men zo vriendelijk is om hardop te denken, dan ziet men al gauw hoe griezelig nauwkeurig die conclusie is.

Wat doen we nu met deze kennis? Eh, niets vrees ik. Helemaal niets. In plaats van enig begrip op de brengen voor het gedachtegoed van de slachtoffers van groepsdenken, zijn wij van toorn vervuld en zenden hen henen; we kunnen ze missen als kiespijn. Wat zijn we dus aan het doen? Precies, groepsdenken.

Lees het maar eens door, dat zijn wij ook, het geldt net zozeer voor ons. Als penitentie drie keer cargo cult science lezen.

Als er dus eens een “trol” op bezoek komt die met dezelfde Nederlandse taal toch een heel andere taal spreekt, dan ware het aan te bevelen om te beseffen hoe zijn geest werkt en daar geduldig op te reageren met fluwelen handschoenen. Alleen dan is het mogelijk om openingen te vinden in zijn groepspantser.

Met de vorige bezoeker zou dat wellicht mogelijk geweest zijn. Men kan in dat blog lezen, met welk doel hij hier op bezoek kwam. Hij wilde begrijpen wat er hier gebeurde. Dat hadden we met wat geduld kunnen uitleggen, meer dan voldoende munitie daarvoor. In plaats daarvan hebben zijn ervaringen hier hem dubbel en dwars ervan overtuigd dat klimaatsceptici inderdaad domme misdadigers zijn, nee we zijn een psychiatrische instelling.

De take home message is dus: bedenk dat je zo maar ongemerkt aan het groepsdenken bent en dat dat polariserend werkt op de groepsdenkers in de andere groep. We moeten precies de andere kant op. Als je op je rechterwang geslagen wordt, keer dan ook je linkerwang toe.

 

 

 

Door | 2017-10-10T11:43:16+00:00 4 januari 2016|40 Reacties

40 Reacties

 1. hugo matthijssen 4 januari 2016 om 09:57- Antwoorden

  Eens

 2. Bart van Oerle 4 januari 2016 om 10:32- Antwoorden

  Mee eens, inderdaad.

  Ik heb ook in discussies met klimaatalarmisten gemerkt dat ik veel beter met de voorzichtig formulerende Marcel Crok kan aankomen dan met de rebel Rypke..
  Alhoewel ik de manier waarop Rypke het van zich afschrijft ook wel weer kan waarderen 🙂

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 4 januari 2016 om 11:14- Antwoorden

   Dat beschouw ik als compliment. Ik laat me niet als alibi gebruiken voor dat tuig om op de ingeslagen weg verder te gaan. Zo van ‘zie wij staan open voor tegengeluid, maar…’ en dan hebben ze een excuus om gewoon verder te gaan

  • Joris van Dorp 4 januari 2016 om 11:40- Antwoorden

   Probeer gewoon eens met feiten aan te komen. Daar heb je Crok noch Rypke voor nodig. Sterker nog, beide heren vertroebelen de zaak slechts en dragen dus niet bij aan het verkrijgen aan inzicht in de klimaatproblematiek.

   • Rypke Zeilmaker
    Rypke Zeilmaker 4 januari 2016 om 11:47- Antwoorden

    Joris, je moet on topic reageren of opgerot. Ben je nu zo dom of ben ik nu zo slim. Jij probeert mij in jouw hok te trekken van jouw discussievoorwaarden, en ik ga daar niet in mee.
    Ik ga niet discuzeuren over totaal onbelangrijke zaken als klimaat, waarbij ik met ‘feiten’ (vondsten van anderen) moet komen over tienden van graden en vierkante meters gletsjer die wel/niet over zou zijn op een berg in Verweggie, of hoeveel ijsberen per strekkende meter er nu wel/niet in Labradoristan rondlopen. Daarover praten en nog meer intellectuele energie verspillen, het is amoreel en absurd decadent. Dat academici daar hun tijd aan verdoen terwijl miljoenen mensen nog aan ondervoeding sterven….Het is verwerpelijk en misselijkmakend

    Zeg nu wat in dit blog niet klopt: klopt het niet dat de voorlichting rond het Energieakkoord misleidend en clichematig is geschreven. Ik toon aan van wel
    Klopt de definitie niet die Dr Falkenberg geeft van totalitaire overheidscommunicatie, heb je een betere

    Nee, jij blijft weer op je zelfde aambeeld hameren, het in mijn ogen immorele klimaatdebat dat al honderden miljarden euro’s deed verdampen terwijl we zoveel goeds in de zelfde tijd hadden kunnen doen op terreinen van armoedebestrijding en schoon drinkwater

    Zaken die veel belangrijker zijn voor mensen dan het academisch prestige van

    • Joris van Dorp 4 januari 2016 om 12:04- Antwoorden

     Rypke, ik heb al ettelijke malen aangegeven op deze website dat ik weiger mee te doen aan de onzinnige en ongefundeerde kruistocht tegen de klimaatWETENSCHAP, zoals gevoerd door jou en enkele anderen hier.

     De strijd tegen het onzinnige klimaatBELEID, daar ben ik al jaren mee bezig, en ik steun grosso modo van harte wat er op dit punt op deze website gedaan wordt door jou en anderen.

     Als je het verschil tussen klimaatbeleid en klimaatwetenschap eens inziet, dan zul je ook inzien dat jij en ik het vrijwel overal over eens kunnen zijn, voor wat dat waard is.

 3. G-Krul 4 januari 2016 om 10:57- Antwoorden

  André, je zult best gelijk hebben, maar dan zouden bijvoorbeeld deskundigen als Fred Udo, Cees le pair en vele anderen, die bijna met wiskundige precisie (natuurwetten) aantonen dat het windmolen project helemaal niet kan, aan groepsdenken doen? Sorry, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat groepsdenken een wel erg eenzijdige benadering is.
  Misschien dat deze reactie jouw gelijk bevestigt …

  • Andre Bijkerk 4 januari 2016 om 21:52- Antwoorden

   Beste Guus, sorry voor de late reactie.

   In het algemeen is er tussen geestverwanten en old boys netwerken al heel gauw sprake van groupthink. Al heel gauw komt de tegenstelling ingroup – outgroup, maar ook de illusie van unanimiteit omdat niemand zijn stem verheft om de goede vrede te bewaren. Uiteraard is het een glijdende schaal waarbij in het begin mogelijk helemaal nog geen onjuistheden hoeven voor te komen. Toch wrijft het hier al iets. Ik heb de neiging om beweringen van medestanders al gauw blindelings te vertrouwen, wat een enkele keer tot ongelukken leidt. Het is uiteraard genant om door een opponent op je ongelijk te worden gewezen. Had dat nu maar even gecheckt en je makker op zijn fout gewezen. etc,

   Maar deze lichte vorm van groupthink is ook het begin van de polarisatie, wij tegen zij en in een volgend stadium de dehumanisering. Het is niet langer meer een mens die je dwars zit maar een trol, heks, duivel, etc. Het extreme eindpunt van die reeks is genocide zoals in de vorige eeuwen op diverse fronten is voorgekomen.

   Overigens is het aan gene zijde niet de groupthink die domineert maar zoals ik al zei, de Moral Panic (ook even googlen). Daar doen wij echter niet aan. Wij handelen niet in angst.

   Voorts, Zun tzu (even googlen) zei eens: “The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting“. Maar in het Chinees dan en zo’n 2500 jaar geleden. Een versie daarvan is om geen vijanden te hebben en daar is de wang truc voor, lees ook “Over Aggressie bij mens en dier” van Konrad Lorentz er maar eens op na.

 4. David 4 januari 2016 om 10:58- Antwoorden

  Het klimaat is grotendeels onbegrepen en valt dus onder “geloof”.
  Die grens tussen wetenschap en geloof schuift doorlopend op bij nieuwe wetenschappelijke inzichten.
  Hier boven wordt gesteld dat alarmisten en sceptici beide groepsdenken kennen. Maar naar mijn mening is er een belangrijke asymmetrie. De gelovige kan namelijk van alles beweren zonder bewijslast (geloof immers). Betwijfelt een ongelovige de hypothese dan is het simpele antwoord: “bewijs maar eens dat het niet zo is” . Zo zit de gelovige voor een dubbeltje op de eerste rang. Lekker makkelijk.
  Een niet onbelangrijk aspect van godsdienst is : firewall tegen angst. Het groter de groep hoe sterker die is. Overigens zie ik deze -existentiële- angst als bijwerking van ons bewustzijn. Werden vroeger kapelletjes in het landschap gezet en processies gehouden, nu plaatsen we windmolens en wandelen of fietsen naar Parijs voor de verlossing. De sceptici kunnen hier geen zekerheden tegenover zetten. “Laten we het klimaat nog maar 50 jaar aanzien” is geen blijde boodschap voor wie het alarmisme koestert.

  • Joris van Dorp 4 januari 2016 om 11:46- Antwoorden

   Integendeel, het klimaat is grotendeels begrepen.

   Wetenschapontkenners zullen dat natuurlijk nooit toegeven.

   Het enige wat de wetenschapperontkenners inbrengen is hun voortdurende gedram van de vorm: “We weten niet alles, dus jij weet niet alles, dus ik heb gelijk.”

   • Luis in de Pels 4 januari 2016 om 14:57- Antwoorden

    Wij hebben nog niet een begin van een begrip van ons klimaat en wat dat drijft. Zelfs de forcing van CO2 is nog onduidelijk. Laat staan dat we begrijpen hoe, waterdamp, convectie, oceaanstromingen, zonneactiviteit, CO2 balans en alle andere factoren, ons klimaat beinvloeden en op elkaar ingrijpen.

    • Joris van Dorp 4 januari 2016 om 19:15- Antwoorden

     Je weet niet waar je het over hebt en je projecteert je onwetendheid op anderen. Je doet je best niet. Ga het onderwerp eens grondig bestuderen in plaats van het gezeur van de ontkenners overnemen. Als ik het kan dan jij ook.

  • Harry van den Berg 4 januari 2016 om 11:51- Antwoorden

   De toekomst van het klimaat kunnen we inderdaad niet voorspellen. Daarvoor moet je de intelligentie van Van Soest en Vellinga hebben. Wat je wel kunt is de ineffectiviteit van vele kostbare maatregelen voor de voeten gooien, zoals een Lomborg dat doet. Die komt nog niet vergenoeg alleen, maar met wat (media-)massa kan dit een gamechanger zijn, zeker als El Nino weer in z’n hok zit.

   • Harry van den Berg 4 januari 2016 om 11:52- Antwoorden

    Intelligentie van Joris van Dorp volstaat kennelijk ook

   • Joris van Dorp 4 januari 2016 om 12:09- Antwoorden

    Ook voor jou de tip: probeer het verschil te zien tussen klimaatBELEID en klimaatWETENSCHAP. Het bestrijden van onzinnig klimaatbeleid is een noodzaak, maar het bestrijden van de klimaatwetenschap is onzinnig en contraproductief.

    Op deze website staan tal van artikelen die de vloer aanvegen met slecht klimaatbeleid in binnen- en buitenland, maar die uiteindelijk hun eigen geloofwaardigheid ook vernietigen door stupide en op niets gebaseerde uithalen naar de wetenschap. Zonde!

    • Harry van den Berg 4 januari 2016 om 12:31- Antwoorden

     bestrijden van het beleid is wat mij betreft dan ook het absolute speerpunt.
     Ik heb niets tegen wetenschap, wel iets tegen wetenschap dat gebaseerd is op aannames. Hoe dat rare H2O zich gaat gedragen als gas, damp, cirruswolk, stratuswolk en hoe dat als feedback uit gaat pakken…. ‘Be my guest’ om daar iets stelligs over te deponeren. Hebben we het nog niet over de andere feedbacks, die niet voor niets in de diverse IPCC AR’s fluctueerden als de opbrengst van een doorsnee windturbine. Hoe verder ik mij er in verdiep, hoe duidelijker het mij wordt dat een en ander onvoorstelbaar complex is.

     Alarmisten kunnen het wat dat betreft geheel bij het rechte eind hebben. Probleem is dan alleen dat de meest fanatieke m.u.v. Hansen het zonder kernenergie willen oplossen. Mijn inzet is dan ook om daar aan te werken.

    • Andre Bijkerk 4 januari 2016 om 13:56- Antwoorden

     Beste Joris,

     Wat jij verstaat onder klimaatwetenschap is in realiteit pseudowetenschap. Het lijkt er wel op maar het is cargo cult science. Waarom, wertenschap is de toepassing van de wetenschappelijke methode, waarin falsificatie centraal staat. Men moet de hypothese trachten te weerleggen en niet om ze te bewijzen zoals de klimaat jongens doen.

     Enige poging tot refutatie, ergo wetenschap, wordt door de alarmisten krachtig bestreden en daarmee wordt het in feite anti-wetenschap.

    • Hans Erren 4 januari 2016 om 17:30- Antwoorden

     Joris je zou eens wat kritischer kunnen kijken naar die “wetenschappers” die hun bips afvegen met de wetenschappelijke methode. Je weet wel: falsifieerbaarheid en reproduceerbaarheid.

    • Joris van Dorp 4 januari 2016 om 19:10- Antwoorden

     Onzin. Er is alle ruimte om met kritiek op klimaatwetenschap te komen. Suggereren dat kritiek wordt ‘bestreden’ is een calimerocomplex. Het feit is dat de klimaatwetenschap tamelijk volwassen is. Ontkenners komen niet meer weg met prietpraat over Jupiter en hotspots. En dan gaan ze uit onmacht jammeren en wild om zich heen slaan. Belachelijk dat er nog mensen zijn die daar in tuinen.

    • Hans Erren 4 januari 2016 om 19:18- Antwoorden

     Misstanden worden met de mantel der liefde bedekt door de collega’s, vergelijkbaar met de jarenlange misstanden in de RK kerk. Gevalletje noble cause corruption.

    • Andre Bijkerk 4 januari 2016 om 19:41- Antwoorden

     Beste Joris,

     Misschien kun je even in concreto aangeven waar Marcel Crok er naast zit hier?

     https://www.youtube.com/watch?v=aXvSc8b3dJw&feature=youtu.be

     Graag even de minuut, zo mogelijk de quote en dan met een keurige DH4 of 5 weerlegging?

    • Joris van Dorp 5 januari 2016 om 01:02- Antwoorden

     Vanaf min 25 gaat het mis, in mijn beleving. Gaaf optreden van Crok, waar ik niet bij kon zijn, want anders had ik een lijst met vragen voor hem klaar. Ik heb geen trek om uitgebreid genoeg Croks verhaal hier te bespreken hoe interessant dat ook zou zijn. Over Croks verhaal en publicaties is bovendien al goed genoeg geschreven, vooral Engelstalig maar ook Nederlandstalig.

     Mijn verwachting voor wat het waard is: Crok zal vroeg of laat merken dat hij het wel degelijk eens is met de brede strekking van de boodschap van het IPCC en dat er wel degelijk aanzienlijke schade veroorzaakt wordt door voortdurende klimaatbeinvloeding. Crok’s scepsis zou zich meer moeten richten op het klimaatbeleid, en de klimaatpolitiek. Daar zit veel meer verhaal in volgens mij, en zonder dat de klimaatwetenschap onterecht (in mijn beleving) verdacht gemaakt hoeft te worden.

    • Andre Bijkerk 6 januari 2016 om 00:25- Antwoorden

     Beste Joris

     Dank voor de poging maar ik zie toch weinig overtuiginskracht. Twee minuten later gaat Marcel al in op de ongewenstheidsverklaring van de grafiek op een ander bekend blog en wat hij met die kritiek gedaan heeft. Vervolgens relativeert hij het belang ervan want zijn hoofdpunt is heel wat anders. Het IPCC deed dingen die serieuze vragen oproepen. Dat zou goed zijn voor een DH6.

     Dan iets over je “agenda”, begrijp ik het goed dat je de huidige energie-ellende verafschuwd en graag nucleair wil? Helemaal eens, absoluut. Mijn agenda is geen “cargo cult science”, nooit. Het meest foute wat je kunt doen is beleid trachten te forceren op pseudowetenschap.

 5. Don Qui Molenwiek Je echte naam of niet reageren 4 januari 2016 om 15:19- Antwoorden

  Het is toch zo sneu als het woord WETENSCHAP steeds in kapitalen geschreven moet worden, door hen die geen discussie voeren, maar steeds tussen de door hen geschreven regels hun haat tonen. Een diepgewortelde haat tegen de vrijheid van meningsuiting, die zij te vuur en te zwaard willen bestrijden, zonder zich enige rekenschap te geven van enige vorm van hoffelijkheid. Zij willen slechts elke vorm van anders denken zo snel mogelijk in de kiem smoren opdat het totalitaire systeem overeind blijft. Het woord discussie hebben zij uit hun woordenboek geschrapt lijkt het wel en tsja … dat is toch wel sneu … is het niet?

 6. Herman Vruggink 4 januari 2016 om 16:20- Antwoorden

  Manneke pis, Klimaat sce pis. Meestal boeit het mij niet en is het Henkie die over spelfouten zit te zeiken…

 7. Rypke Zeilmaker 4 januari 2016 om 16:36- Antwoorden

  Kijk, dit bedoel ik dus in mijn blog: iemand die onder ‘henkie’ manneke pis of wat voor flauwekulnaam reageert haalt het blog omlaag.

  En we zien hier weer de klassieke discussie-cirkel in een improductief rondje rond de zelfde kerk waar niemand iets mee opschiet.

  Wil Climategate.nl weer relevant worden dan moet dat echt anders

  • Herman Vruggink 4 januari 2016 om 17:47- Antwoorden

   Klimaatsce pis is best wel een opvallende spelfout…. in de blog-titel….

 8. Hans Labohm 4 januari 2016 om 17:56- Antwoorden

  Herman,

  Oei! Ik schaam me diep. Dank! Verbeterd.

 9. Hans Labohm 4 januari 2016 om 19:45- Antwoorden

  Wegens technische storing hier een reactie van Jeroen Hetzler:

  @Joris Of de klimaatwetenschap zo goed begrepen is, betwijfel ik omdat dit gebied van een enorme complexiteit is met heel veel deelgebieden. Het klinkt mij tamelijk pretentieus in de oren dat een klimaatwetenschapper al deze deelgebieden zoals oceanografie, atmosferische fysica en chemie, geologie, astrofysica et cetera, beheerst en al zo ver doorgrond heeft dat deze betrouwbare uitspraken kan doen. De klimaatmodellen wijzen vooralsnog niet in die richting. Waar het om gaat is dat juist over de niet humane componenten het onderzoek nog in de kinderschoenen staat. Zie o.a. het onderzoek van Svensmark. Dit zijn grotendeels onbegrepen deelgebieden die veel interessanter zijn dan het gesteggel over CO2. Juist dat zijn de deelgebieden die pas echt inzicht kunnen geven. Zo ver is het nog lang niet.

  • Joris van Dorp 4 januari 2016 om 22:49- Antwoorden

   Kennis van het klimaat is ver genoeg ontwikkeld om vast te kunnen stellen dat voortdurend broeikasgasemissie aanzienlijke schade op zal leveren voor mens en milieu. Beweren dat er geen aanleiding is om de strekking van de internationaal academisch aanvaarde boodschap van de klimaatwetenschap hieromtrent serieus te nemen is ongeloofwaardig.

   • Hans Erren 4 januari 2016 om 23:41- Antwoorden

    Joris dat is allemaal malthusiaanse toekomstmuziek die volledig afhankelijk is van de Emissies van India en China. en wat dacht jij daaraan te kunnen doen?
    Minimaal tot twee graden heeft de wereld netto voordeel van opwarming, en daarboven worden de negatieve effecten zwaar aangezet. Het is niet ons probleem. Klimaatmaatregelen brengen nu meer schade dan voordeel. Het is je druk maken om een toekomstig paardenmestprobleem in 1916.

    • Joris van Dorp 5 januari 2016 om 12:03- Antwoorden

     Waar haal je vandaan dat 2 C opwarming nog gunstig is? Zelfs Richard Tol geeft inmiddels toe dat de problemen al vanaf 1C de overhand krijgen.

     Wat ik eraan denk te doen? Twee dingen.

     1. Accepteren dat de wetenschappelijke consensus over het klimaat voldoende duidelijk is, net zoals Chinese, Indische, Russische, Amerikaanse, Europese, Japanse, en alle andere nationale wetenschappelijke academiën dat gedaan hebben). Hierdoor zorg ik dat ik serieus genomen kan worden, belangrijk voor het tweede onderdeel.

     2. Zorgen dat de leugens van de antikernenergiebeweging bestreden worden en blijven, zodat volwaardige en snelle vervanging van fossiele brandstoffen door nucleaire brandstoffen mogelijk is en blijft.

 10. Hans Labohm 5 januari 2016 om 14:18- Antwoorden

  Joris van Dorp,

  Hoe gunstig/ongunstig is opwarming?

  Wat zegt het IPCC daarover?

  http://wattsupwiththat.com/2016/01/01/we-have-bigger-problems-than-climate-change-so-sayeth-ipcc-ar5/

  Is dát wat je met de wetenschappelijke consensus bedoelt?

  • Joris van Dorp 5 januari 2016 om 15:21- Antwoorden

   Hier heb je een volwaardig gespreksonderwerp te pakken Hans, in mijn beleving, voor wat het waard is. De economie van klimaatschade en – mitigatie. Valt veel over de zeggen. Teveel op dit moment. Ik hoop in 2016 dat climategate.nl zich nog vaker dan al gebeurt gaat bezig houden met deze materie.

   Waar ik zelf vooral in geïnteresseerd ben is de door het IPCC beoordeelde economische berekeningen ten aanzien van de kosten/baten van het oplossen van het klimaatprobleem. Het IPCC presenteert opvallend bescheiden meerkosten (zelfs wanneer kernenergie wordt uitgefaseerd). Een en ander min of meer in navolging van het inmiddels klassieke Stern rapport van destijds. Hoe dit soort berekeningen geïnterpreteerd moeten worden is buitengewoon interessant, in mijn beleving, en zeer vatbaar voor nadere kritische beschouwing.

   • Hans Labohm 5 januari 2016 om 16:42- Antwoorden

    Joris,

    Het Stern-rapport is zeer kritisch beoordeeld door milieu-economen. Het is de ‘outlier’. Het reflecteert niet de ‘consensus’ onder milieueconomen.

    Ik heb het rapport al in een zeer vroeg stadium bekritiseerd. Ik was daarmee een van de eersten.

    http://www.ideasinactiontv.com/tcs_daily/2006/07/not-so-stern-review.html

    Wat ik in bovenstaand artikel niet heb genoemd – maar zeker had moeten doen – is dat Stern geen discontovoet heeft gebruikt om huidige en toekomstige kosten en baten met elkaar te vergelijken (dus de berekening van de contante waarde daarvan). Dat is een beginnersfout en doodzonde in de economie.

    Later heb ik dit element wèl in mijn schrijfsels behandeld. Zie bijvoorbeeld hier:

    http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/11/klimaat-stern-dreigt-vs-met-handelsboycot/

    Kortom, de door jou – terecht – gewenste kritische beschouwing is al enige tijd (bijna tien jaar!) geleden gepubliceerd.

    Doe er je voordeel mee!

    • Joris van Dorp 5 januari 2016 om 20:35- Antwoorden

     Bedankt Hans, had ik nog niet van je gelezen.

     De kwestie van de discontovoet in het klimaatschadevraagstuk is trouwens volgens mij niet zo eenvoudig op te lossen. Over die kwestie is dan ook flink wat geschreven. Mijn standpunt is dat het hanteren van een lage voet de voorkeur heeft, maar dat zal je niet verrassen lijkt me.

    • Hans Labohm 5 januari 2016 om 21:02- Antwoorden

     Joris,

     Ja, over de de hoogte van de gehanteerde discontovoet valt te twisten. Maar zelfs bij het hanteren van een lage discontovoet zal de berekening heel anders uitpakken dan Stern concludeert. Maar, zoals ik al eerder heb aangegeven in mijn vroegere schrijfsels is dat niet het enige punt van kritiek op Stern.

     Opvallend is dat Stern vanwege zijn verdiensten (die door zijn critici als ‘science advocacy’ worden gekwalificeerd) overladen is met (wetenschappelijke) eerbewijzen, zoals dat voor meerdere klimaatalarmisten (zoals Al Gore) geldt. Hij is zelfs in de Britse adelstand (Lord) verheven. Klimaatsceptici daarentegen hebben tot dusver daar niet van mogen profiteren. Onze landgenoot Crutzen is de enige die de Nobelprijs heeft gekregen voor een enigszins klimaatgerelateerd thema (het ozongat). Maar de deskundigen zijn het er nog steeds niet over eens of dit een natuurlijk dan wel een antropogeen verschijnsel betreft. Als het eerste het geval is, doet dit vragen rijzen ten aanzien van de juistheid van de beslissing van het Nobelprijs-comité (voor de natuurkunde – niet voor de vrede, zoals bij Al Gore en het IPCC, waarvan ikzelf destijd ook deel uitmaakte als ‘expert reviewer’). Hoe dan ook, het blijft mensenwerk.

 11. Leo Bokkum 5 januari 2016 om 15:38- Antwoorden

  Hans, kun je even in het spamfilter kijken bij dit onderwerp? Bvd.

  • Hans Labohm 5 januari 2016 om 20:42- Antwoorden

   Wegens technische moeilijkeden hier een reactie van Leo:

   Joris,

   Jij schrijft klimaatWETENSCHAP.
   Ik denk bij wetenschap echter altijd aan WETENschap.
   Waarbij ik me dus altijd afvraag: Wat WEET men nu eigenlijk. Want wat men DENKT te weten klink vaak zeer aanvaardbaar, maar DENKEN kan een ezel ook. Ik wil het dus altijd WETEN.
   Waarbij je WETEN dus kunt lezen als keihard bewezen.

   Ik heb het gemakkelijk. Mijn vakgebied is mechanische techniek. Als je het daar niet met de gevestigde orde eens bent, dan bedenk je wat er volgens jou niet klopt van die algemeen aanvaarde wetenschap, je verzint een test, voert die test uit en vervolgens bouw je het verbeterde apparaat als ultiem bewijs van je gelijk. Als er iemand wat te miepen heeft sla je hem met het apparaat om de oren en mag hij vervolgens proberen te bewijzen dat het ding niet werkt. Klaar.

   Maar als ik nou toch zie hoe vaak men bij relatief simpele technieken de plank misslaat, hoeveel keer men gevolgen als oorzaak definieert, en dat soms al decennia lang niemand die fouten heeft opgemerkt, dan hou ik echt mijn hart vast bij zoiets waanzinnig ingewikkelds als het Klimaat.

   Klimaatwetenschappers zijn geen supermensen Joris. Ze zijn niets slimmer of sneller dan technische wetenschappers en begaan dientengevolge net zo veel blunders.
   Om met die jonge en beperkte klimaatWETENschap nou ff de hele wereld op zijn kop te gaan zetten komt bij mij over als een groot risico wat we niet moeten nemen.
   En al helemáál niet met de genomen & voorgestelde “oplossingen”, want deze getuigen voornamelijk van een groot gebrek aan nuchter technisch inzicht en een zeldzame armoede aan (individueel ?) kritisch & logisch denken.

   En met dat laatste ben ik weer een heel klein beetje ontopic. 😉

   Mvg, Leo.

Geef een reactie