CO2-fontein Eifel

CO2-aangedreven fontein Eifel.

Zelfs nuchtere Herman Finkers noemde klimaatdreigingen bij zijn oudejaars-conference als reden om te somberen. Dat komt doordat Finkers en miljoenen Nederlanders dagelijks worden gedompeld in het parallele universum van het NOS Journaal, een Staats-gesubsidieerde club zonder wetenschapsjournalisten. Het NOS Journaal werkt volgens het adagium dat je geen kennis van zaken nodig hebt, en dat Greenpeace een autoriteit is die je moet citeren op gebied van energie en milieu.

Een groot deel van Nederland gelooft dankzij de NOS-propaganda van technisch analfabeet journaille (hoog opgeleid!!!) dat de stof die wij uitademen, CO2, een gevaarlijk gif is dat ten koste van alles bestreden moet worden. Sterker nog, wie daar vraagtekens bij stelt heet ‘ontkenner’ en is een slecht mens van een aparte sociale groep- de sceptici- die Henk Hagoort van de NPO actief weert van de buis. Om mensen als Herman Finkers tegen de ratio te beschermen die klimaatijver zo effectief heeft kalltgestellt.

Deze blog illustreert de kracht van staat/milieuclub-geforceerde propaganda die tot in de haarvaten van de politiek alle besluitvorming beheerst. En waar ik morgen verder op inga. Zodat gekte niet alleen de norm is, maar de plicht en alles onder het mom van ‘het moet voor het milieu’ of zelfs voor de mensheid.

  • 12339291_1044110852318289_8286082758703601686_oWe beg to differ: zonder kennis van zaken trap je niet alleen in Greenpeace/Urgenda, je weet dan gewoon niet waarover je schrijft. Ook al ben je theoretisch gezien ‘hoger opgeleid’, en stem je nog zo op de enige juiste partij van Nederland, de PvdA

NUON-mediamedewerker/hoger opgeleiden snappen niets van techniek
Zie de NUON en het belang van kennis: het energiebedrijf liet haar (ongetwijfeld hoger opgeleide) communicatiemedewerker dit stukje schrijven over hoe de Hemwegcentrale werkt. Die communicatie-tekstmiep zal vast goed kunnen schrijven, punctueler dan ik met mijn voor velen veel te taaie proza.

Leuk dat zij ook de 10 vrachtwagens kolen per uur beschrijft, die de centrale verstookt. Maar ze snapt duidelijk de werking niet. Want zij schrijft -met de beste bedoelingen- over stRoom in plaats van stoom die onder hoger druk de turbine aandrijft, en zelfs hogedrukstRoom. Dat is geen verschrijving maar een denkfout.

het is stoom die onder hoge druk de turbine aandrijft, en die turbine genereert uiteindelijk de 'stroom'

Foutje bij de NUON door onkundig mediapersoneel: het is stoom die onder hoge druk de turbine aandrijft, en die turbine genereert uiteindelijk de ‘stRoom’

Ze denkt iets als ‘het gaat toch over opwekken van elektriciteit, dus zal het wel stroom zijn’.  Zo denken onze ‘hoger opgeleide’ Kamerleden en journalisten ook, wanneer zij menen iets zinvols te debitteren over klimaat en energie. Bij de klimaat- en energieredactie van de NOS kennen ze het verschil niet tussen energie en vermogen. Onvermogen.

Een dikke 2500 MW uit bedrijf voor de CO2

Een dikke 2693  MW uit bedrijf voor de CO2 voor Energieakkoord: ECN-rapport 2013

Vijf kolencentrales vervroegd dicht voor de CO2
We hebben dus een ‘hoog opgeleid’ maar grotendeels technisch analfabeet Nederland, dat beslist of iets wil zeggen over de ruggengraat van de economie: onze energievoorziening.

Daarom moeten volgens het Energie-akkoord – gesloten tussen milieu-activisten van Greenpeace en technisch analfabete bestuurders- bijvoorbeeld 5 oude kolencentrales dicht, en volgens activisthoogleraren ook alle nieuwe. Vanwege de CO2. Dat is ook de opinie van de meeste zelfbenoemde kwaliteitsjournalisten.Volgens de milieuredactivist van de Volkskrant moet ook de Hemweg al dicht vanwege de CO2, een nieuwere centrale uit de jaren ’90 die nog makkelijk 15 jaar mee kan.

Klimaatijver mag wat kosten. Ook de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energievoorziening mogen geofferd op het klimaat-altaar, en wie kritiek heeft is een ontkenner, lid van een aparte sociale groep gekken die gelooft in de platte aarde, een slecht mens die de toekomst van onze kinderen op het spel zet. Lekker puh
Maarrrrr: wat levert het ons op?
Simon Rozendaal van Elsevier berekende dat de mensheid (7 miljard mensen) per jaar ongeveer 2 gigaton CO2 uitademt, (290 kg per persoon per jaar). Dat is vijf maal de CO2-uitstoot van alle kolencentrales in India in 2010. Maar het is ook 10 maal de totale CO2-emissie van Nederland op papier (206 Mton in 2006), waarbij met kolen opgewekte elektriciteit bij vol vermogen een kwart van de emissies bedraagt.

Op 16 december ging 1 koleneenheid (Amer 8) van de Amercentrale in Geertruidenberg van 645 Megawatt uit bedrijf. Zoals besloten in het Energieakkoord moeten de 5 oudste kolencentrales dicht (met het lagere rendement van 37-39 procent, ipv 46  procent van de nieuwe). Zoals ECN becijferde zouden 5 oude kolencentrales (jaren ’80) gesloten worden:

  1. De vervroegde sluiting houdt in dat er in 2017 ca. 1250 MW minder kolenvermogen is, en in 2020 ca. 1450 MW7 minder kolenvermogen is dan in het referentiepad zonder Energieakkoord.

Dan als alle oude centrales met maximaal 2693 MW vermogen dicht zijn, staat er na sluiting nog 4700 MW kolenvermogen opgesteld van centrales met een rendement van 46 procent voor de nieuwere generatie met emissiefactor van 0,75 kg per kWh.  Halen we -zoals de activisthoogleraren willen als Jan Boersema (die niets nul nada van energie weet) -die totale 7393 MW uit bedrijf- nieuw +oud- ongeveer 65 miljoen MWh.

Dan sparen we dus  48,7 Mton CO2 per jaar uit, afgerond naar boven 50 Mton, ietsje meer omdat de oude centrales meer kolen verstoken per MW. In theorie, want ergens moet het vervangende stabiele vermogen vandaan komen dat blackouts voorkomt. En dat is niet van wisselvallige windturbines.

 

Nog 1 miljard mensen er bij in 2024

Nog 1 miljard mensen er bij in 2024

Mondiale bevolkingsgroei tot 2024: 6 maal meer CO2 uitademen dan NL uitspaart met sluiting kolencentrales
Conclusie. Ik kan een getalletje hier of daar naast zitten, maar met wat plussen en minnen klopt mijn indicatie grofweg, om de ordegrootte te illustreren.

Het klimaatijverige Nederland kiest voor het sluiten van alle kolencentrales voor 2024. Daarmee stemde ons parlement in nadat klimaat-ijverige activisthoogleraren daartoe sommeerden. Daarmee besparen zij een CO2-uitstoot per jaar van wat 175 miljoen (7 miljard/40) mensen per jaar uitademen. Voor 2024 komen er tegelijk nog 1 miljard mensen bij die per jaar die 290 Mton CO2 extra uitademen per jaar.

Dus al onze klimaatijver voor 2024 wordt met een factor 6 teniet gedaan door de mondiale bevolkingsgroei. Die mensen moeten dus even gauw hun adem inhouden. Anders sturen wij onze nationale klimaatheks/vaste klant bij de NPO Marjan Minnesma en Urgenda op ze af voor een klimaatproces.

Kolenopslag Westelijk Havengebied Amsterdam

Kolenopslag Westelijk Havengebied Amsterdam

En men roept bij de NOS/NPO dat ik gek ben, een ontkenner, een…..scepticus die van de buis geweerd moet worden, om de Nederlandse bevolking te beschermen tegen zelfstandig nadenken.

In wat voor land leven wij dan?