Het aandoenlijke verzet tegen het groen totalitaire regime met 10 euro sponsoring

Het aandoenlijke verzet tegen het groen totalitaire regime. kosten 10 euro

Voor 2016 verzoek ik reageerders bij mijn blogs of ze als partner willen optreden in de redactie, positieve bijdragen willen leveren. Negatieve energie in de vorm van parasitaire reageerders model Janos: Die gooi ik er na 1 waarschuwing voortaan direct af, want ze kosten tijd en daarvan wil ik in 2016 nog minder verspillen. Ook demotiveert klagen zonder humor. Klagen moet leuk zijn, zie Dorrestein, enkele van onze reageerders als Woedende Kok kunnen dat. Maar geen energie-drain aub.

De wereld is mooi, de mensen konden beter.

Een prikkel tot bloggen is juist de reacties en interactie, wat brengen mensen in waar je wat mee kunt. Liever 1 of 2 reacties die waarde toevoegen dan 50 in het zelfde cirkeltje, zoals rond een Janoskop. Dus doe z0als velen nu al doen.  Lever munitie, links, inzichten, info die helpt het geschrevene sterker te maken.

De afgelopen jaren heeft het schrijven van ongeveer 2500 blogs veel positieve dingen geleverd. Maar het heeft soms meer gekost dan me lief is, ook persoonlijk. Dus een verzoek om een reactie-hygiene leek mij niet meer dan normaal. Wat iedere blogger zelf wil, we zijn een club eigengereide mensen zonder partijlijn, dat mag ieder zelf weten. Het doel van mij is om het blog tot een journalistieker succes te maken, wat vooral betekent: steeds waarde toevoegen.

Dat motiveert om er dit jaar weer extra voor te gaan.

Help mee in strijd tegen ecofascisme als reactie-redactie
Het doel van Climategate.nl is meer dan nobel: het bestrijden van de totalitaire krachten in Nederland in groene jas, waarover communicatie-ingenieur Remco de Boer ook schrijft in ‘Tussen Hoogmoed en Hysterie’.(volgt bespreking van) Hoe deze met loterij-miljoenen overladen figuren liegen, bedriegen, zich niets aan kosten-batenanalyses gelegen laten, en ons land de afgrond in  trekken. Help mee om deze ecofascisten te land en ter zee te bestrijden, ontmaskeren, uit liefde voor ons landje en onze dierbaren. Het Kwaad heeft altijd de mantel aan van het goede. En het bieden van een beter alternatief. 

 • Wie niet gelobotomiseerd is door hun multi-miljoenenpropaganda in mainstream-media, weet wat ik bedoel. Wie dat nog niet is, daarop kan dit overdreven overkomen. Dat komt door de marketing van deze clubs, die met psychologische trucs u al 40 jaar doen geloven dat 1+1 geen 2 is.
 • Fossiele brandstof is netto een zegen voor het milieu geweest, CO2 maakt de planeet groener. Het is louter dankzij de miljardenpropaganda van het ecofascisme dat U nu mogelijk denkt: hij is gek. Vraag je zelf af: waarop baseer ik mijn wereldbeeld, media of op waarneming buiten die virtuele werkelijkheid?

Het liefste zie ik van reageerders dat ze meewerken als een aanvullende (eind)redactie, zoals we al doen in de Offtopic Linkdump. Maak ik een feitelijke vergissing, trek aan de bel, heb je een link gevonden die het onderwerp uitbreidt en de lezers van het blog verder helpt. Daarom twee verzoeken:

 1. a. Reageerders, reageer onder eigen naam, tenzij dat tot ontslag zou leiden of economische repercussies (wat in een aantal gevallen meespeelt omdat we in een naar totalitair regime neigend land leven)
 2. b. weten dat als ze reageren om slechts zichzelf te profileren als beter dan gij (in alle varianten met schuilwoorden als ‘klimaat’ , ‘de wetenschap’, ‘seksisme’ racisme’ , de geijkte beschuldiging van links-totalitaire types van genre Joop.nl en andere subsidieverstokers) er gewoon direct afgekegeld worden. Opgerot, vaarwel, doei doei.

Dit is een vrijplaats, een gasthuis waar wij onszelf en vrienden verwelkomen, en onder vrienden versta ik ook kritische mensen van de warme kant waar wij van kunnen opsteken.

De filantropische planeetredders, hiervoor geven we 75-100 miljard euro subsidies uit

De filantropische planeetredders met windturbines, hiervoor geven we 75-100 miljard euro subsidies uit

 • Niets zo opmonterend als ongelijk hebben
  Punt 2 kan aanleiding zijn voor puntje 2-mensen om meteen puntje 2 te reageren , van haaahaaaa hij kan niet tegen kritiek haaaahaaa. Dat is een bevestiging van de juistheid van mijn beleid, want als je zo reageert wilde je niet inhoudelijk reageren maar enkel parasiteren, en reageerde je dus niet op wat ik schreef.
   DUS JA HALLO LEES JE DIT?
 • Dit geldt dus niet beslist voor de andere bloggers, die bepalen hun eigen beleid qua reageren.

Ik kan niet tegen parasitair gezeik en oneerlijkheid. Verder wil ik niets liever dan ongelijk hebben. Omdat blog-observaties niet altijd optimistisch stemmen over de staat van onze democratie, het intellectueel niveau van bestuurders, het denkniveau van mainstream-media. Bij ongelijk zou dat mijn stemming ten goede komen.

Dus voer bewijzen aan, geen autoriteitsbeweringen die slechts dienen als stroman-argument om jezelf te verheffen. Aan de reageerders ook de vraag: zodra je de Janos herkent, trek aan de bel. Na 1 verzoek om een inhoudelijke reactie waarbij de Janos alsnog overgaat tot persoonsaanvallen dan wel egocentrisme is het Delete, nemen wij het recht tot een digitale trap uit ons eigen Gallische dorpje. Ga andere mensen vervelen.

Ik heb dus liever 1 of 2 reacties waarmee we verder komen, dan 50 reacties waarbij iedereen wat klaagt of wat rondjes draait rond een Janos-kop. In mijn ogen laten mensen zich dan juist in de val sleuren die dat soort mensen leggen.

Geen klimaatgeneuzel
Het klimaat laat me volslagen koud. Ten onrechte zijn mensen mij daarmee gaan associeren. Ik raakte in klimaatgebabbel verstrikt, juist omdat het niet belangrijk is voor het leven van U en mij. En daarom kaapt het ten onrechte zoveel geld en intellectuele energie  van zaken waar we vele malen effectiever kunnen zijn voor minder geld. Afgelopen maand kwam in volle helderheid het besef: dat was juist de bedoeling van klimaatfanaten.

Ze dwingen je tot investering van geld en energie in zaken die er niet toe doen, terwijl ze ondertussen in je achterzak graaien en de macht grijpen. Geen 1 van de klimaatfanaten is zelf klimaatwetenschapper, zij weten zelf ook niet hoe het werkt, net zo min als U en ik. Zelfs het handjevol klimaatwetenschappers van IPCC werkgroep 1 weet het niet, er is geen consensus over klimaatgevoeligheid, en werkgroep 2 en 3 zijn louter speculatie en propaganda. Klimaat is een andere naam voor de retorische truc die voorzorgprincipe heet.

De Schreeuw: de natuur is de dupe van de milieubeweging

De Schreeuw: de natuur is de dupe van de milieubeweging, en profiteert van fossiele brandstof. Dankzij groene propaganda gelooft u nu dat ik gek ben.

Zo zit de hele architectuur van hun redeneringen in elkaar. Het klimaat is een stroman voor politiek, die je in het defensief dwingt. Je wordt gedwongen te spreken vanuit een automatische verliespositie. De tegenpartij zet de piketpalen waarbinnen het gesprek mag plaatsvinden. En je mag enkel nog onderhandelen over een miljardje meer of minder. Zo simpel en zo overduidelijk. Het gebabbel over klimaat van de koude kant zie ik dan ook als totaal improductief. Ook de koude kant heeft geen enkele klimaatzekerheid, want dat is onmogelijk.

Dat maakt klimaat als stroman ook zo krachtig, het is niet falsifieerbaar. Daarom vind ik deze of gene theorie van hobbywetenschappers om CO2-Nee te bewijzen ook niet interessant. Het doet er niet toe. De enige eigenschap van CO2 die er toe doet is het biologisch gunstige effect op plantengroei, dat onweerlegbaar bewezen is. Meer CO2 maakt de planeet groener.

Paling roken, lekkerrrrrrrrrr. De gewone leuke mensen, kleine ondernemers zijn de dupe van Groen Totalitair

De gewone leuke mensen waar je wel iets aan hebt en die samen ons land een leuker oord maken, kleine ondernemers zijn de dupe van Groen Totalitair.

Goed voorbeeld doet goed volgen
De vaste bewoners van ons dorp, die koester ik. Oudgediende Woedende Kok heeft altijd leuk proza toe te voegen. Of kijk bijvoorbeeld hoe Hans Erren altijd iets zinvols toevoegt aan de koude kant. En Herman Vruggink aan de warme kant, dat is het niveau. Het gedraai rond het ego van een Janos, Hamburg en ander intellectueel oneerlijk egospul is volledige tijdverspilling omdat de inzet van hun reacties louter is om aandacht voor zichzelf te genereren.

Enkele persoonlijke beleidspunten voor 2016

   • Ik deed nog wel eens quasi-lollig door ‘Groene Rypke de Duurzaamste’ als reageernaam te kiezen, of ‘Rypke Rotmens, hoogleraar toegepast vrijetijdsmanagement’ verwijzend naar een zekere hoogleraar. Er moet ook wat te lachen blijven, juist omdat Groen Totalitair zichzelf zo vreselijk serieus neemt. Maar soms leidt dat maar tot verwarring over je intenties. Ik schrijf voor mensen die kunnen lezen, voor vermaak met invallen en woordvondsten. Dat blijft. De Nijpolitaanse Klimaffia, nationale klimaatheks, enzovoort. Dat is leuk. Maar kritischer blik op de functionaliteit blijft de inzet.
   • Verwarring ontstaat wanneer je een zekere belezenheid als gegeven veronderstel. Dat mensen denkstappen kunnen volgen terwijl ze er geen hout van snappen of gewoon hun wereldbeeld baseren op het NOS Journaal of andere lachwekkende wanvertoningen die voor journalistiek moeten doorgaan. Ik doe een extra redactieslag.
   • Voor de goede verstaander mag dan duidelijk zijn wat ik bedoel. Maar de meeste mensen kennen je niet, en hebben een zeer beperkt wereldbeeld dat voornamelijk door indoctrinatie door anderen is ontstaan. Zij schermen louter met dat geleende standpunt voor het sociale effect ter zelfprofilering. Ik oefen in geduld, en probeer niet boos te worden.
   • Ik heb een tyfushekel aan schrijven, het gemierenneuk en gevlooi met woordjes en zinnen. Het puntjekommatje aanwijsvoornaampje wat bedoel je met diiit en wat bedoel je zooooogrrrrrrrr. Ik gooi een gedachtentrein op het doek, en zeg de groeten. Een  eindredacteur die teksten verstaanbaarder maakt voor mensen die geen Rypke heten: graag!

En ik wil korter van stof zijn. Dit blog is alweer 1300 woorden.