schreeuw2

Het begon zo mooi. Bart Verheggen, de webmaster van ‘Klimaatverandering’, had Gerbrand Komen, em. prof. klimaatdynamica aan de Universiteit van Utrecht en voormalig hoofd wetenschappelijk onderzoek van het KNMI, uitgenodigd om een essay te schrijven over feiten en waarden in de klimatologie. Het werd een mooi stuk, dat tot een uiterst interessante en waardevolle discussie leidde.

Toch waren er weer de nodige smetten in de commentaren. In het bijzonder de schoffering, stigmatisering, laster en intimidatie van andersdenkenden, in casu de klimaatsceptici.

Dat ging Bert Amesz, een kritische deelnemer aan de discussie, te ver. Hij schreef:

Vorige week vroeg ik waarom, hier op Klimaatverandering.nl, afwijkende meningen vrijwel altijd vijandigheid oproept in de vorm van kwalificaties als pseudoscepticus, ontkenner, bloed aan de handen, voor de rechter slepen, revisionist, etc. In hoeverre is die intolerantie terug te voeren op de gehanteerde waarden van de betreffende personen, vroeg ik (tevergeefs). Gaat het hier om een – misplaatste – claim op morele superioriteit zoals ‘alleen wij spreken hier namens de wetenschappelijke consensus’ en ‘wij weten wat goed is voor mensheid en planeet’?

Voorts schreef hij:

Bob [Brand], jij winkelt – zoals gebruikelijk – selectief in mijn teksten. Bovendien maak je een stropop van mijn insteek in de klimaatdiscussie. Ook ben je kort van memorie: hier een bloemlezing van recente (open discussie 2015/2016) met de door mij bedoelde aantijgingen (en die jullie als blogbeheerders kennelijk wel passend vinden). Zie hier.

“Vanaf december 2015 gaat het om juridische aansprakelijkheid van professionele publicisten bij het verspreiden van desinformatie en leugens door professionele publicisten.” Zie hier.

“Ja, ik denk dat Labohm, Amesz, Crok en de rest van de twijfelbrigade het punt zijn genaderd dat verantwoordelijkheid overgaat in aansprakelijkheid. Maar voorlopig zie ik nog geen rechtbank die ze zal oproepen om zich te verantwoorden”. Zie hier.

“Chorus: “… in welke mate heeft het eenzijdige advies van Amesz bijgedragen aan het verder uit de hand lopen van de toestand in Syrië?” Zie hier.

“Als AGW namelijk tóch een groot probleem blijkt te zijn, dan hebben ze [Crok, Tol, Amesz, Labohm] een kwalijke rol gespeeld in de totstandkoming daarvan. Simpel. Je zou zelfs kunnen stellen dat ze dan bloed aan de handen hebben.” Zie hier.

“Mensen als Bert Amesz, maar ook Labohm, Crok en andere ontkenners zijn mede verantwoordelijk voor het feit dat effectieve maatregelen tegen AGW zijn en nog steeds worden uitgesteld. Ik vraag me toch af hoe ze nu, waar de gevolgen steeds zichtbaarder worden, met zichzelf kunnen leven”

Op die laatste reageer ik alsnog. Reductie van CO2-emissie ligt voor de hand, mits dat met verstand geschiedt. Maar onze trackrecord is belabberd: biofuels (‘stop geen voedsel in je tank’), windmolens op land (‘melkkoe voor vermogende ex-bankiers’), die idiote regeling voor stekkerauto’s, bijstook biomassa, ontmantelen moderne aardgascentrales, afschaffen kolenbelasting, etc. Dat het in Nederland niet van de grond komt (CO2-uitstoot stijgt!), is niet de schuld van klimaatsceptici, maar het gevolg van ondoordacht beleid c.q. paniekvoetbal onder druk van zwaar overdreven klimaatactivisme.

Maar wees gerust, Bob. Mij zie je hier niet meer terug. Discussie onder gelijkgestemden is immers veel leuker …

Aldus Bert Amesz.

Zie hier.

Het is jammer dat klimaatneuroten hun ziekelijke aanvechtingen om karaktermoord te plegen op hun opponenten niet kunnen bedwingen. Immers er zit veel koren onder hun kaf. Maar door hun inquisitoire, hufterige toonzetting vergaat je de lust om daar kennis van te nemen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.