De lobby tegen windturbines 50 euro. De lobby voor turbines: honderden miljoenen euro's

De lobby tegen windturbines 50 euro drukkosten bij Zandstra Drukkerij BV Boerensloterdeel. De lobby voor turbines:  miljoenen euro’s van bedrijven, loterijgelden en miljoenen euro’s subsidie

De windturbine-lobbyist Erik Honig lichtte leden van de Consumentenbond op met zijn WC-eendonderzoek ‘wij van NWEA adviseren NWEA’uitgevoerd door zijn vorige werkgever Natuur en Milieu. Die club lobbiet samen met windturbine-belangenclub NWEA, en kreeg daar in 2014 nog 2 ton euro lobbygeld van.

Onze wakkere gastblogger Hugo Matthijssen had Erik Honig en de Consumentenbond al betrapt op valse voorlichting ten faveure van zijn lobbybedrijf. Een blik in de boeken zegt voldoende. Erik Honig draait leden van de Consumentenbond een rad voor ogen met gespeelde objectiviteit, terwijl hij gewoon lobby bedrijft voor bevriende bedrijfstakken.

Natuur en Milieu kreeg in 2014 ook 1 miljoen euro lobbysubsidies van Henk Kamp (Ministerie van Economische Zaken/RVO) en het Ministerie van I&M, waarschijnlijk om het Energieakkoord te pushen. Het uitrollen van 6 gieg windturbines op land, onder dreiging van staatsgeweld (Rijkscoordinatieregeling), kosten minimaal 70 miljard euro gemeenschapsgeld volgens de Algemene Rekenkamer.

Ook kreeg Natuur en Milieu 1,9 ton euro lobbygeld van de lobby-organisatie voor windturbine-exploitanten NWEA (Korte Elisabethstraat 6 Utrecht met ex-Rabobankier als voorzitter) en 2,5 ton euro van Eneco. Ron Wit, maatje van Honig werkt nu bij Eneco.

Ook de Rabobank schonk Natuur en Milieu BV 31 mille.
Natuur (..) en Milieu BV belegt ook in windparken (Meewind, het levert ze nauwelijks iets op) na daar eerder met Zeekracht voor te lobbyen met Eneco.

Die bedragen haal je eenvoudig uit het financiële jaarverslag. Eneco krijgt nu 850 miljoen euro subsidies voor Luchterduinen van Henk Kamp.

De Partij weet wat goed voor u is

De Partij weet wat goed voor u is

Ook heel aardig om te zien: subsidieclub Natuurmonumenten sprong even met 80 duizend euro bij om een begrotingsgaatje te dekken bij hun windturbine-vrinden. Die lening zetten ze om in een gift. Daarnaast gaf Greenpeace ze 60 mille kado, het WNF gaf ze 50 mille. Ook Waddenvereniging en Vogelbescherming zien graag meer vogelaanvaringen met turbines tegemoet.

Die doneren hun turbinevrinden 10 mille voor de windindustrie lobby-campagnes.

Mijn eerdere vraag aan de door mij op leugens betrapte Tjerk Wagenaar (baas van dit bedrijf, salaris 133K) blijft staan: hoe kan een professioneel industrieel lobbyist voor een zeer specifieke bedrijfstak in de energiesector voor ‘goed doel’doorgaan?

Bespaar me al dat planetaire geneuzel, het is jullie gewoon om subsidiegeld te doen. Een beetje voor ‘beter mens’spelen om met het geweldsmonopolie van de overheid je medelanders in de zak te graaien.

Die  Goede Doelen- status is wel lucratief, want de Postcodeloterij springt jaarlijks met 1,8 miljoen euro bij. In 2014 kregen ze bijna 3 miljoen euro loterijgeld van Boudewijn Poelmann zijn club.

Natuur en Milieu lobbiet ook voor electro-autosubsidies en belastingaftrek.

In Rotterdam kun je bij aanschaf van een electro-busje van 40 mille dan 32 mille subsidies terugkrijgen.Dat ontzien van rijke electro-ondernemers komt mede door de Clinton Climate Foundation die Boudewijn Poelmann (Postcodeloterij) de nodige miljoenen toestopte. Die club is in Rotmansdam actief. Rotmans krijgt ook miljoenen euro’s van Poelmann met zijn klimaat-agitatieplatformpje Urgenda.

Het is allemaal uiteraard voor de planeet en onze eigen bestwil. :-) Wij weten niet wat goed voor ons is, zij wel.