Als je dan toch kwaad doet, doe het dan goed

De Zwarte ridders, neo-paganisten met bijzondere interesse in archeologie

De Zwart gejaste ridders, neo-paganisten met bijzondere interesse in archeologie. In het tijdperk van de kogels heeft een harnas geen zin meer

Op reis door de krochten van de menselijke natuur bezocht ik de Wewelsburg. Het is de enige driehoeksburcht van Duitsland, gericht op het Noorden. Het gerucht gaat dat deze is gebouwd op een heidense heilige plek. Met speciale geologische karakteristieken. En dat aardmagnetisme trekt als vanzelf neo-paganisten aan, natuurvereerders. Een zo’n neo-paganist, Heinrich Himmler wilde deze burcht inrichten vanaf 1934 als klooster van het nieuwe Heidendom. Hier moest de geestelijke vorming plaatsvinden van zijn eigen elite-korps.

De Wewelsburg, met licht weerspiegeld in het riviertje de Alme

De Wewelsburg, met licht weerspiegeld in het riviertje de Alme

Zo werd de Wewelsburg het decor van de Duitse variant op de Ridders van de Ronde Tafel: de Beschermings Afdeling, (SS). Een academisch geschoolde elite in zwarte uniformen, met Heidense runetekenen en petten met Heavy Metal-symbool. Die doodskop was niet beslist paganistisch, wel erfenis van de Pruisische Totenkopf-riddergarde. Die konden met gigazwaarden meerdere vijanden tegelijk doorklieven in draf te paard. Altijd handig, wanneer je persoonlijke ruzies grootschaliger aanpakt.

Driehoeksburcht met de punt naar het Noorden

Driehoeksburcht met de punt naar het Noorden

Met dit neo-paganisme gaf Himmler invulling aan een breed gedeeld sentiment bij de intellectuele elite van die tijd: de zoektocht naar een nieuwe samenbindende factor, een perspectief voor politieke, esthetische en culturele ambities van een gemeenschap. En dat pakte hij met collegae professioneel aan in kleding, vakwerk, architectuur, literatuur, kunst en wetenschap.

Men wilde het christendom van zich afschudden, dat een slavenmoraal in stand hield. Himmler wilde een nieuwe elite ontwerpen die wegbereider zou zijn van een nieuwe tijd. Zoals Stuart Russell beschrijft in ‘Himmler’s Burg’:

Frei von Altmodisch hemmende Gedanke und Unabhangig von der Macht und Einfluss der etablierten Religionen

Vrijkomen van oude religieuze ketenen

Vrijkomen van oude religieuze ketenen. Zoals Osdop Posse rapte: God is voor dommen, fok alle mensen die die shit hebben verzonnuh.

Steeds vaker zocht de elite haar heil bij de natuurreligie van het voor-christelijke tijdperk. Himmler was dan ook beheerder van de nabijgelegen Externsteine, een vroeg-Germaans heiligdom van steenformaties dat ik al eerder bezocht. Het christendom werd gezien als verzwakkende factor, een bijgeloof dat de mens van de natuur vervreemdt. Een nieuwe bron van inspiratie en vitaliteit was nodig, waarbij de natuur centraal stond.

Zoals de biocentristische filosoof Ludwig Klages stelde, de ideoloog van zowel de nieuwe Heidenen toen als de moderne Grunen nu (de rede ‘Mensch und Erde 1913), in vertaling door Joseph Price:

The idea of “sin” was quite alien to the pagan world. The ancient pagans knew the gods’ hatred as well as their revenge, but they never heard of punishment for “sin.”

Himmler hield van de natuur: een schilderij uit zijn verzameling van het Duitse natuurlandschap, dat zo in een moderne folder zou passen

Himmler hield van de natuur: een schilderij uit zijn verzameling van het Duitse natuurlandschap, dat zo in een moderne vakantiefolder zou passen

…en specifiek over het christendom

It is impossible to conceive of a more fatal blindness than that of the cult instigated by this Jewish sectarian and his apostles and camp followers. Torn from the bonds of nature and the past, man must now direct his gaze at the wasteland known as the “future”; into that desert he stares, paralyzed by dread of the vengeful Jew-God. And before this insane masquerade of the “kingdom come,” the “last judgment,” and “eternal punishment” can be consummated, the true heroes and the real gods must first be made to grovel before the cross!

De nog met de natuur verbonden heidenen vereerden andere helden, militaire survival of the fittest vormde een belangrijke deugd. Zie daarvoor ook de knokpartijen tussen reuzen, stamhoofden en trollen die samen de Edda vormen: een verzameling Germaanse sprookjes met Odin in de hoofdrol van de IJslander Snorri Sturluson.

..gebouwd uit kalksteen zoals de meeste bouwwerken in de omgeving. De ijspegels vormen zich als stalaktieten

..gebouwd uit kalksteen zoals de meeste bouwwerken in de omgeving. De ijspegels vormen zich als stalactieten, en je ziet ook echte stalactieten van calcium-carbonaat vormen

Darwinistisch denken over cultuur
Charles Darwin had het christendom uit de Westerse salon gejaagd, kon je echt niet meer mee aankomen. Karl Marx stuurde hem alvast een bedankbrief. In Duitsland had de profeet van Darwin, Ernst Haeckel- de bedenker van ‘ecologie’ – zijn missiewerk verricht. In Gothische letters verkondigde het Nordland de ondergang van het christendom, in D66-jargon.

Evolutionair-progressief denken werd de norm: de ontwikkeling van laag naar hoog als functie van de tijd. Slimme mensen staan dan hoger op de evolutionaire ladder dan domme mensen. Je hebt gewenst leven dat je objectief kunt definiëren. En ongewenst leven dat je kunt euthanaseren/aborteren. Er is Hoge cultuur en Lage cultuur.

Wetenschappers zochten naar verklaringen in die verschillen en vonden die in de biologie: hoge en lage cultuur, dom en slim, het was evolutionair verklaarbaar.

Mooie mensen en lelijke mensen, slimme en domme mensen, een genetische basis

Mooie mensen en lelijke mensen, slimme en domme mensen, een genetische basis

Sommige volken waren ge-evolueerd om de hoge cultuur te verdedigen, andere volken waren primitief gebleven. De hogere cultuur had het volste recht zich tegen de lage cultuur te verdedigen. In de ondergang van het avondland (Oswald Sprengler) zagen Europeanen het corrumperende werk van laagmensen overal voltrekken. Daarom had de hogere beschaving het volste recht om de wilden een lesje te leren.

Darwinisme bleef. We zien dat zelfde denken later ook bij Ayn Rand, de koningin van het libertarisme, wanneer zij het lot van de Indianen beschrijft. Die deden toch niks zinvols met het land…Vrije markt-absolutisten uit haar denkschool vonden het ook volstrekt normaal, ja zelfs goed, wanneer familiebedrijven het onderspit delven bij durfkapitalisten. Darwin moet de markt regeren.

Professioneel afgewerkt, een eikenhouten luxe stoel in leer met runetekens. De nieuwe Duitse heiden hield van vakwerk, de Wewelsburg stond er vol mee

Professioneel afgewerkt, een eikenhouten luxe stoel in leer met runetekens. De nieuwe Duitse heiden hield van vakwerk, de Wewelsburg stond er vol mee

De laat 19de eeuw en vroeg 20ste eeuw toont een zoektocht naar nieuwe wortels. Die werden vooral gezocht en gevonden in eigen genen (‘Bloed’) en bodem. Dat is logisch, wanneer je een biologische basis zoekt in culturele verschillen. En wanneer je zoekt naar de reden waarom sommige volken- zoals de Bataven in Batavia- koloniale ambities verwezenlijkten. Terwijl andere volken in evolutionaire stasis leken te hangen en niets bereikten.

De Duitsers hadden – net als de Nederlanders, Belgen, Britten en Fransen- ook recht op hun eigen koloniale ambities. Zo vonden zij.

De nieuwe kolonies voor levensruimte moesten in het Oosten verrijzen. Daar waar de ‘Slaven’ wonen, het ‘ras’ waarnaar de slavernij is vernoemd. Mensen die toch niets zinvols met hun land deden. Afrika koloniseren, daar kregen de Duitsers nooit echt slag van, dat was Brits, Frans en Portugees terrein.

Wewelsburg bij nacht

Wewelsburg bij nacht

Tacitus in moerassen en donkere wouden
Voor een geloofwaardige nieuwe ideologie achter nieuwe ambities, was in de moderne tijd een degelijke wetenschappelijke basis nodig. Als je geen academische onderbouwing gaf, dan stond je voor aap in het land dat de mondiale wetenschap aanvoerde: Duitsland. Een belangrijk onderdeel van de Wewelsburg was daarom de wetenschappelijke afdeling.

Prat gaan op spectaculaire archeologische vondsten van voor-christelijke cultuur

Prat gaan op spectaculaire archeologische vondsten van voor-christelijke cultuur

De Beschermings Afdeling trok getalenteerde wetenschappers aan, zoals archeoloog, geoloog en botanicus Wilhelm Jordan. Die verrichtte bij het klooster Gut Boddeken opgravingen. Hij deed spectaculaire voor-christelijke vondsten van Romeinse munten en Germaanse nederzettingen.

Hans Peter des Coudres- zowel kunstzinnig handwerker als rechtsgeleerde die Internationaal Recht-certificaten in Den Haag haalde- was beheerder van een omvangrijke bibliotheek in de Wewelsburg met 12.000 publicaties over voor-christelijke cultuur. Het lullige van inheemse Heiden-verering is dat die Heidenen zelf niets opschreven. Dat moesten de meer ontwikkelde volken als de Romeinen over hen doen. De Romeinse historicus Tacitus is de bekendste chroniqueur daarvan.

Er is net een nieuwe vertaling van Tacitus in het Nederlands verschenen ‘In moerassen en donkeren wouden’- de Romeinen in Germanie. Zo kwam ik op het idee in deze materie te duiken.

Hoge cultuur werd in de genen gezocht

Hoge cultuur werd in de genen gezocht

De Wewelsburg-bibliotheek bewaarde een archief met historisch-archeologisch onderzoek naar de Varusschlacht: de zege die de Germaanse strijder Arminius op de Romeinen had gehaald, ten noorden van Osnabruck in het jaar 9. Zo keerde hij de Romeinse expansiedrift, de Romeinen trokken zich terug achter de Limes tussen Rijn en Donau. Het legioen van Varus hield op te bestaan. Tacitus is de belangrijkste bron van de ondergang van Varus, die in een hinderlaag liep in de Germaanse wouden.

Maarten Luther – herdoopte Arminius tot Hermann. Als vertaler van de Bijbel in het volks-Duits geldt Luther als grondlegger van het moderne Duits.

Hermannsdenkmal, de model-Germaan Arminius op een sokkel als symbool voor Duitse eenheid in de 19de eeuw. Bedenk dat de Pruisische elite begin 1800 nog Frans sprak, Frederik de Grote vond Duits een taal voor de bedienden

Hermannsdenkmal, de model-Germaan Arminius op een sokkel als symbool voor Duitse eenheid in de 19de eeuw. Bedenk dat de Pruisische elite begin 1800 nog Frans sprak, Frederik de Grote vond Duits een taal voor de bedienden. De hoogste Duitse militaire onderscheiding heeft een Franse naam

Germaantje de Voorste
In de 19de eeuw richten de Duitsers vervolgens het Hermannsdenkmal op bij Detmold, 40 kilometer noordoostelijk van de Wewelsburg. Arminius staat met zijn zwaard omhoog zwaaiend richting het Westen. Als een militaristische middelvinger naar de richting waar de Franse bezetter (Napoleon) van 1806 tot 1813 vandaan was gekomen. Dit keer zijn wij eensgezind in plaats van verdeeld, luidt het opschrift.

Zo ongeveer dan.

Dankzij de wil om Germaan de Voorste te zijn, werden nogal wat Germanen uit de genenpoel geknald...

Dankzij de wil om Germaantje de Voorste te zijn, werden nogal wat Germanen uit de genenpoel geknald…

De lappendeken van Duitse deelstaatjes werd in 1871 een land, en ze liepen direct de Fransen onder de voet. Maar na het verlies van de Eerste Wereldoorlog was het Westelijk Rijnland alweer bezet door die gehate Fransen.

Hermann, is de naam de Maarten Luther gaf aan Arminius

Hermann, is de naam die Maarten Luther gaf aan Arminius

Je kunt het Hermannsdenkmal zien als de heidens-romantische variant op de Christus-moloch, die de skyline siert van katholiek Rio de Janeiro. Een voor-christelijke nieuwe held moest verbeelden en doen, wat Jezus duidelijk had nagelaten in de Napoleontische crisistijd. Vijanden buiten de grenzen houden. Er was een nieuwe god nodig die overwinning zou brengen, die van de Eenheid, de Nieuwe Tijd.

Wanneer een God niet doet wat mensen ervan verlangen, dan ruilen ze hem grif in voor anderen.

Nu heet het Hermannsdenkmal ironisch de Statue of Lipperty, vernoemd naar het graafschap Lippe. Het grapje is geschreven in de taal van de Amerikaanse bezetter sinds ’45, omdat het eikenhouten Duits zich voor humor zo slecht leent.  Neem ook deze Duitse volzin uit het gemeente archief van dr Wilhelm Segin in 1924. Zo onderstreept hij in kronkelige vertakkingen de Heidense waarde van de Wewelsburg:

Vor langen Jahrhunderten, als unsere Vorfahren die Sachsen noch Freie Herren waren auf Freien Grund, Dem Kriege und der Jagd lebten, und sich uber 30 Jarhe mit den Grossen Kaiser Karl herumschlugen der ihnen met dem Christentum sein Herschaft aufzwingen woltte………(pffffff) war der Wewelsburg zu einen Sachenfestung ausgebaut.

 

Een Heidense variant op de Christus bij Rio

Een Heidense variant op de Christus bij Rio de Janeiro, de God van de Katholieken. De tot de tanden bewapende Arminius was de Verlossings-figuur voor de nieuwe Heidenen

Heidense romantiek
Verbonden aan die voorchristelijke mystiek zijn de geestelijke aspiraties die Himmler koesterde in wat sommigen het ‘SS-Klooster’ noemden.

Maar wat is er nu waar van de occultistische aspiraties van de Beschermings Afdeling?  Dat blijft gissen. Een veel overgeschreven bron Walter Shellenberg bericht in 1953 over de Wewelsberg als ‘ Schauplatz Okkultistsiche Rituale, Zeremonien und spiritualistische sitzungen.’ Er werd onder de Noord-toren in de kelder een Krypta ingericht, door de lokale bevolking het Walhalla genoemd voor ‘Geistliche Exerzitien und Kunzentrationsubungen’.

Dat laatste heet nu Mindfullness.

Er zijn 12 plaatsen ingericht, als verlengstuk van 12 zonne-armen: dat hier iets geestelijks te vieren viel mag duidelijk zijn. De Krypta heeft wel iets van een vrijmetselaars-ruimte.

Himmler wilde uiteindelijk in die Krypta begraven worden. De Krypta is volgezet met wat Himmler als ‘entartete’ kunst zou beschouwen. Van die schuld- en boete-graffiti van het niveau kindertekening

Hier wilde Himmler uiteindelijk begraven worden, het Walhallah, de Krypta. Officieel mag je dit niet fotograferen, vanwege de aantrekkingskracht op zekere lieden. Maar ja, er mag zoveel niet en je rijdt geen 400 kilometer om braaf te zijn

Hier wilde Himmler uiteindelijk begraven worden, het Walhallah, de Krypta, ontworpen voor Heidense rituelen. Officieel mag je dit niet fotograferen, vanwege de aantrekkingskracht op zekere lieden. Maar ja, er mag zoveel niet en je rijdt geen 400 kilometer om braaf te zijn.

Opnieuw. Dat spiritisme is niets nieuws onder de zon bij de Europese elite, lees John Gray maar in zijn Onsterfelijkheidscomite.Ook de communistische elite was volop met spiritisme bezig. En wat dacht je van Alfred Wallace, mede-ontdekker van natuurlijke selectie als basis van de evolutie-theorie? Volop bezig met spiritisme.

Velen leren te geloven dat iets niet kan bestaan als het niet meetbaar lijkt. Sommige mensen met intellectueel zelfbeeld staan zich daar zelfs op voor. Die gaan dan D66 stemmen. Natuurlijk: Het leven op aard is ook in 4 dimensies de moeite waard. Het is een gift, en een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Verder: Ik heb alleen geleerd geen overhaaste metafysische conclusies te trekken over de aard van het ondermaanse.

Hoe dan ook: het is meestal een intellectuele elite die zich richt op mystiek. Het klootjesvolk heeft aan haar pornokanaal, het NOS Journaal en een zak chips voldoende.

De Germanen in de Wewelsburg waren gewone kerels, in voor een feestje met lekkere wijn

De Germanen in de Wewelsburg waren gewone kerels, in voor een feestje met lekkere wijn, die ze liefst samen met de Burg-Maiden opdronken, de dames van de algemene verzorging

 

Het is anno nu ook bon ton om in het Oosten te winkelen voor geestelijke vervulling. Dat was toen net zo geaccepteerd als nu,. Zoals het sinds 1968 bij zelfbenoemde intellectuelen ook Bon Ton is om alles af te kraken dat met de Kerk te maken heeft. Heinrich Himmler had qua levensbeschouwing zo een column bij NRC Handelsblad kunnen hebben of een show bij de Vara…nou ja, als hij zich qua misdaden tegen de menselijkheid wat had ingehouden.

Of zie de overal aangeplakte ‘paranormaal’-beurzen in ons moderne Consumptiestan. Als Himmler’s cultus onzin was en zou getuigen van zijn bijzondere gekte en afwijkendheid, wat is dat dan? Het hakenkruis is een gangbaar Oosters symbool dat de zon verbeeldt, natuurverering. Aan het plafond van de Krypta hangt nog steeds een eikenhouten variant op dit Arische symbool.

Aan het plafon van de Krypta, een eikenhouten zonnesymbool, symbool van natuurverering

Aan het plafon van de Krypta, een eikenhouten zonnesymbool, symbool van natuurverering

Germanen vinden eigen Varusschlacht bij Stalingrad
In 1943 bij Stalingrad werden de Germanen zelf tegengehouden door een volk dat zij minachten: de Slaven. Toen hield het complete Zesde Leger met 300 duizend Duitse soldaten op te bestaan, in zomertenue omsingeld door de Russische Winter.

En zo begon het grote terugtrekken. Er verschenen nog grootste bouwplannen, waarbij een hele SS-stad werd gebouwd rond de Wewelsburg, het driehoekje wijst naar het Noorden als punt van een speer. Het bleef bij een maquette.

Het driehoekje van de Wewelsburg zou speerpunt zijn van een veel groter bouwcomplex

Het driehoekje van de Wewelsburg zou speerpunt zijn van een veel groter bouwcomplex, met daartussen veel groen.

De geallieerden bombardeerden zich een weg richting Wewelsburg. Zij legden iedere Duitse stad in de as die op hun pad lag, om Europa te bevrijden. Alle weerbare Duitse mannen vechten zich dood tot de laatste man. De ironie van de geschiedenis wil dat het de Spearhead-compagnie van de Amerikanen was die doorstootte richting speerpunt Wewelsburg. Op 31 maart 1945 gaf Himmler persoonlijk het bevel om de Wewelsburg op te blazen, alle sporen uit te wissen.

Het klooster Gut Boddeken, dat al tijdens de Franse bezetting tot ruine was vervallen. De eiken op de voorgrond zijn typische natuursymbolen die veel in germaanse neo-paganistische tekeningen voorkomen als diep gewortelde en vertakte levensboom. Of het nu de Uppstalboom is of Ygdrassil, de levensboom in Asgaard

Het klooster Gut Boddeken, dat al tijdens de Franse bezetting tot ruine was vervallen. De eiken op de voorgrond zijn typische natuursymbolen die veel in germaanse neo-paganistische tekeningen voorkomen als diep gewortelde en vertakte levensboom. Of het nu de Uppstalboom is of Ygdrassil, de levensboom in Asgaard

Veel boeken en kunstschatten werden eerst naar het klooster Gut Boddeken vervoerd en daar verstopt. De rest verging in de vlammen of werd geplunderd door de geallieerden. Die legden in Wiesbaden een depot aan voor oorlogsbuit, zodat vele Duitse kunstschatten in Angelsaksische verzamelingen terecht kwamen.

De geallieerden zetten met fosforbommen druk op de burgerbevolking in Dresden. Na 130 duizend verbrandde Duitse vrouwen, kinderen en bejaarden was er geen verzet meer van hen te verwachten. The smell of Victory.

Hoeveel weerbare Germanen zijn uit de genenpoel geknald?

Hoeveel weerbare Germanen zijn uit de genenpoel geknald?

Een derde van de Duitse bevolking uit de Oostelijke gebieden moest direct huis en haard achterlaten en zonder morren maar een plek in een nieuw opgedeeld Duitsland vinden. De goede partij,  de Amerikanen gooiden twee atoombommen op burgerdoelen van de Orientaalse Duitsers, de Jappen.

Dat hadden ze verdiend.

En toen was het weer snel vrede in het Westen.

Want we hadden nu elkaar nodig om een vuist te maken tegen de Russen. Terwijl de Duitsers net datzelfde hadden gedaan, om exact de zelfde redenen als de Amerikanen; het Bolsjewisme bestrijden. Maar toen was het niet goed om communisten om te brengen, en brachten geallieerde konvooien wapens naar de Russen in Moermansk. Pas toen Amerikanen de P op communisten kregen was het weer geoorloofd, communisten afknallen, meestal indirect via proxy-oorlogen maar ook direct zoals in Vietnam.

De oplettende bezoeker kan in het vloerpatroon van de Wewelsburg nog zekere herkenbare symbolen ontdekken

De oplettende bezoeker kan in het vloerpatroon van de Wewelsburg nog zekere herkenbare symbolen ontdekken. Ik doe een gok: het is een windmolen!

Bezet
Sinds 1945 houden de Amerikanen Europa bezet, met overal in Duitsland nog militaire bases. Omdat de Russen ons anders zouden veroveren, zo zeiden ze eerst. Nu is het voor terrorisme of zo, TTIP en onze eigen bestwil. We kopieerden de Amerikaanse vreetcultuur, namen steeds meer Angelsaksische termen in onze taal op,  moesten opgaan in een verenigd Europa: 1 front tegen de Rus. Daarna was de vijand die de boel bij elkaar houdt Global Warming. En nu wordt het weer de Rus, althans, zo lijkt het. Zo komen we dan bij enige historische kanttekeningen:

 1. Kun je het militarisme van de Duitsers uniek noemen? Nee. Wie gooide bij oorlogserie Tour of Duty die Vietnamese spleetogen in brand met Napalm, en bij Apocalypse Now? The Smell of Victory! Wie landde op de Koreaanse stranden, bracht de democratie in Irak met precisiebommen en degradeerde Libie tot IS-complex? De Amerikanen- onze vrienden. De Fransen hielden tot hun Waterloo in 1815 half Europa bezet. Hoor je niemand in negatieve termen over.
 2. Was hun schrikbewind in Nederland uniek, dat het meisje met het Rode Haar en de Soldaat van Oranje in bedwang moesthouden? Nee. Toen wij na ’45 wij ons handjevol verzetstrijders eerden, stuurden we tegelijk soldaten naar onze Bataafse kolonie om verzet van die Indo’s te breken. Dat was noodzakelijk voor ‘politionele acties’. Deze kampong is van ons! Maar onder druk van de Amerikanen hebben we die strijd dan toch maar opgegeven.
 3. Of was het racisme? De Duitsers hielden er eerder mee op dan hun overwinnaars. Die hadden eerst een preek nodig van Martin Luther King. De Amerikanen- onze vrienden- lieten tot in de jaren ’60 en ’70 geen minderwaardige zwarten toe tussen blanken in de bus, en in blanke restaurants. Tot in de jaren ’50 hadden de Amerikanen racistisch bepaalde immigratiewetten.

  Gevangenenkelder onder Wewelsburg. Foltering en opsluiting, het is van alle volken en alle tijden, of het nu voor vervolging van Heksen was of Joden

  Gevangenenkelder onder Wewelsburg. Foltering en opsluiting, het is van alle volken en alle tijden, of het nu voor vervolging van Heksen was of Joden

 4. Waren het hun koloniale ambities in het Oosten van Europa? Wanneer streek Nederland ook maar weer de vlag in de laatste kolonie, Suriname? Och verrek, we hebben nog koloniale gebieden: de Antillen!
 5. Is het dan Genocide? Navo-lid Turkije ontkent nog steeds de genocide op 95 procent van de Armeense bevolking, maar ja: Turkije ligt zo strategisch voor Amerika’s Midden Oostelijke aspiraties. Waar de Duitsers met hun anti-semitische operaties op ongeveer 60 procent bleven steken. Wat vrijwel niemand weet, is hoe het Franse Vreemdelingenlegioen in Algerije heeft huisgehouden in de jaren ’70.  Qua bodycount was Mao- schutspatroon van Made in China-kwaliteit- vele malen erger. In Ruanda deden ze het met kapmessen. Ik kom liever met kaliumcyanide aan mijn einde.
 6. Was het ideologie, die verwerpelijk was, onoverkomelijk voor compromis? De Koran-Koppensnellers van Saudi Arabie vliegen in Amerikaanse F15-gevechtsvliegtuigen rond. Nazi-raketgeleerde Werner von Braun werd zo snel mogelijk door de Amerikanen gekaapt om vervolgens het Apollo-programma te leiden. Mein Kampf is verboden, maar het vele malen gruwelijker ‘100 dagen van Sodom’ van Markies de Sade werd door uitgeverij Bert Bakker en linkse media met rode oortjes opgehemeld als grensverleggende cult.

Historisch gezien vallen kortom ethische kanttekeningen te plaatsen. Er is niets dat de Duitsers deden, dat anderen niet net zo erg of erger deden.

Het kwaad zit in ieders natuur

Het kwaad zit in ieders natuur

Conclusie: als je kwaad doet, doe het dan goed
Dus wij weten zeker, dat de Duitsers tot 1945 het Historische Kwaad vertegenwoordigden. En wij waren goed. Want dat leerden we bij het vak ‘Complottheorie in de praktijk’: Geschiedenis. Alleen het Westen-wij en onze vrienden- gebruikt precisiebommen die chirurgisch doel treffen en De Democratie brengen. En onze vijanden? Dat zijn religieuze fanaten, ondermensen, terroristen, dictators die we met bommen van hun presidentstoel moeten gooien. Die verdienen het, ‘Weg met Assad’ zo leren wij van ons media-klootjesvolk die allen de zelfde persbureaus overschrijven.

Waarom Assad dan wel, maar die andere dik 100 dictators van de 194 naties ter wereld niet?

Geen volk wentelt zich zo in de Policor schuld-cultus van weg met ons als de Duitsers. Nu moet ieder kind leren dat alle negers even leuk zijn, ook als ze dat niet beslist zijn

Geen volk wentelt zich zo in de Policor schuld-cultus van weg-met-ons als de Duitsers. Nu moet ieder kind leren dat alle negers even leuk zijn OMDAT ze neger zijn, ook als ze dat niet beslist zijn. Of is leuk zijn raciaal bepaald? De neger is hier ook de enige die blij durft te lachen…

Steeds minder is mij dus duidelijk wat nu goed of kwaad is, en wie dat dan is. Het Kwaad is bij anderen hooguit beter zichtbaar. Of is Het Kwaad misschien niets meer dan doorgeschoten goed. En valt het Duitse kwaad geschiedkundig hooguit zo op, dankzij de professionaliteit, logistieke perfectie en wetenschappelijke afstandelijkheid waarmee ze het uitvoerden.

Een goede eigenschap- professionaliteit- die ze ook tot grootste economie maakt, met de beste automerken en industrie. Zelfs het belijden van schuld vindt plaats met professionele perfectie, tot vervelens toe.  Zo lijkt het kwaad door hen begaan misschien extra groots. Omdat de Duitsers 1 van de weinigen op aarde zijn die zo beschaafd zijn dit zichzelf heel erg aan te trekken. En zich meer dan een halve eeuw lang te verontschuldigen.

Wie ziet dat Amerikanen- het enige volk dat 2 atoombommen op burgerdoelen gooide en nog steeds mondiaal militair aanwezig is- een halve minuut doen?

 

 • Met dank aan het KreisMuseum Wewelsburg. De geleende reader in het Nederlands stuur ik per post zo snel mogelijk weer terug.
 • Eventuele reageerders: bespaar me je mening, voeg liever tips, info of nieuwe titels toe die ik en geïnteresseerden in historie kunnen lezen.
Door |2016-02-22T03:20:32+00:0022 februari 2016|45 Reacties

45 Comments

 1. Bert Peters 22 februari 2016 om 08:31 - Antwoorden

  Je wilt geen gezeik in de panelen maar alleen tips en geschiedkundige leugenonderbouwing. Jammer maar ik reaguur toch omdat je zonder reacties nooit op de eerste pagina van bij de Google komt te staan. En zeker niet als het over hakerige kruistochten gaat.

  “Wanneer een God niet doet wat mensen ervan verlangen, dan ruilen ze hem grif in voor anderen.”

  Welk een waarheid! De Almachtige Eurogod wordt zelfs ingeruild. En dat is er zelfs eentje die niet door mensen maar door zichzelf is ontworpen. Vreemd organisme, zo’n mens, om ter eigen onderdrukking een of andere boeman te bedenken.

  Stel je een zooi koeien voor waarbij de Hoofdkoei met slacht en tartaar dreigt vanwege een Koeie God, om maar met z’n vriendjes verder te kunnen loeien en, inclusief gratis gras, dat Hem door nederige onderdaanse koeien met de pet in de hand, voor zijn hangmat wordt gebracht, overal ter wereld schapenkooien, stallen, Dresden en Nijmegen gaat bombarderen. Ja, da’s best gek. …

 2. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 22 februari 2016 om 09:08 - Antwoorden

  @Bert Peters, je punt is: mensen hebben biologisch aanleg voor geloof ?

  Dat is wel 1 van mijn punten, ook mensen die roepen dat ze niet in God geloven gaan in Iets geloven, of dit nu scientisme is (de wetenschap verklaart alles) of een officiele alternatieve religie, danwel een mix van Oosterse toestanden met Westers verbeterjezelf-opportunisme (meintvoelness)

  Daarbij kunnen ze weer even slaafs of zelfs erger worden dan toen ze nog het oude geloof aanhingen en vele malen uitzinniger stellingen voor waar aannemen dan ‘Jezus stond op uit de dood’ , terwijl ze dat zogenaamd uit rationele overwegingen niet meer konden geloven

  Een uitzinnige stelling en rechtvaardiging is ook: de vijand was slechter dan ons, het in brand bombarderen in Dresden en genocide op 130 duizend weerloze burgers op de bommenbrandstapel, dat hadden de Duitsers verdiend, enz. Zie ook de inval in Normandie: de Amerikanen en Britten hebben de gelegerde Duitse gardes gewoon omsingeld en systematisch uitgeroeid om er maar later geen last van te hebben

  Wat is je criterium voor uitzonderlijke beestachtigheid in iets bruuts als oorlog voeren? Het dient vooral ter rechtvaardiging van je vijandbeeld

  Hoe heet het tot moes schieten van mensen? ‘To soften up defences’.

  De mens is bereid de meest uitzinnige zaken aan te nemen, de meest krankzinnige eufemismes en rechtvaardiging te bedenken, als hij gelooft voordeel ervan te krijgen.

 3. David 22 februari 2016 om 10:54 - Antwoorden

  1. Over oorlog
  Leger – politie is als collectief – individueel.
  Als de groep bedreigd wordt dan geldt nog maar het groepsbelang. Individuele offers worden gedoogd. Soldaten zijn door hun uniform van hun persoonlijke verantwoordelijkheid ontdaan.
  Die atoom- en fosforbommen zijn hier ook een uiting van. Het Japanse/Duitse volk werd collectief gestraft voor hun gewelddadigheid/expansie.
  2. Geloof:
  De wereld is een raadsel. Geloof geeft antwoorden op vragen over het onbekende.
  Voortschrijdende wetenschap schuift de grens tussen begrip en geloof een stukje op, meer niet.
  Geloof is een ander woord voor onwetendheid. Dat is niet denigrerend bedoeld. Geloof kan wel degelijk inspiratie, troost, sociale cohesie bieden.
  3. wetenschap
  Omvat a. zaken waar we veel van af weten, b. die onderwerp zijn van studie en c. ook zaken waar we nog niets van snappen. Maar wel steeds dingen die meetbaar , kwantificeerbaar zijn.
  Bij ingewikkelde onderwerpen zien we voortschrijdend inzicht (menselijk lichaam: elke 15 jaar nieuwe voedingsadviezen)
  Predikaat wetenschap wordt in reclames misbruikt .

 4. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 22 februari 2016 om 11:18 - Antwoorden

  @David, je God of the Gaps-aanname komt voort uit een scientistisch wereldbeeld, en veel mensen die zichzelf als rationeel willen zien hebben daarom een blinde vlek voor de antenne-functie waar geloof als eerste voor staat, Dat heeft weinig van doen met allerlei gefreudianiseer over God als imaginaire vriend

  Geloof is de optie open houden dat alwetendheid op kennisniveau onmogelijk is EN dat ook alle kennis ter wereld ook niet toereikend om tot werkelijke wijsheid te komen. Of de optie open houden dat zoals jij de wereld leerde zien er volledig naast kan zitten, meer een balanceeroefening dan een cognitieve benadering van het fenomeen leven. Geloof is complementair, niet contrair aan kennis. De dag dat scientistisch fundamentalisten dat in willen zien….

  Uiteindelijk zijn ook veel wetenschappelijke ontdekkingen ook ‘uit de lucht’ komen vallen, via inspiratie, eureka-momenten, niet door logica, rede en deductie

  Je opmerking is BEDOELD om niet denigrerend te lijken omdat je niet denigrerend wilt zijn, jezelf niet als zodanig wilt zien, maar is desondanks voor jezelf wel een manier om je verticaal te distantieren

  Overigens zijn daar best goede redenen voor, ik ben ook niet onder de indruk van het intellectueel gehalte van veel ‘gelovigen’ waar het gaat om ‘voor waar aannemen van onwaarschijnlijkheden’

  Je zet sommige vragen hooguit in de wachtkamer en hoopt daar ooit links- of rechtsom een antwoord op te vinden.

 5. David 22 februari 2016 om 11:36 - Antwoorden

  @RZ
  Vooruitgang is op 2 poten lopen, zeg maar spiritueel (verbeelding) en materialistisch (productief). Op 1 poot blijven staan geeft stagnatie.
  Ik ben nmm niet “scientistisch” . Het universum bezie ik met verwondering in het besef dat we veel verschijnselen wellicht nooit zullen begrijpen.
  Met de wetenschap die we nu hebben is een wereld geschapen die ongekend is.
  Maar die zegeningen hoef ik hier niet op te noemen toch?
  En ik zeg toch ook dat geloof complementair is?
  Tenslotte: wat rest (een mens) anders dan rationeel en wetenschappelijk te werk te gaan? Er is toch geen andere keuze? Tenzij we duivel uitdrijvingen weer verkiezen boven een antibiotica kuurtje.

 6. Turris 22 februari 2016 om 17:26 - Antwoorden

  Geloof, in een (kerkelijke) hiërarchie gevat, heeft door middel van dogmatische propaganda voor mij primair met de opzettelijke onderdrukking van de gelovigen hun kritische zelfdenkende geest te maken, en ze hierdoor tot onmondige mensen te maken. Catastrofistisch klimaatgeloof en eko-religie zijn daar het meest actuele voorbeelden van. Samuel Kant: “Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit” ; “Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen”; http://www.gavagai.de/zitat/HHC37.htm

  • David 22 februari 2016 om 18:21 - Antwoorden

   Mensen onderdrukken elkaar op allerlei manieren. Dus ook middels geloof. Daar heeft het geloof geen patent op.
   Geloof is gewoon wat je niet weet. De kerk geeft antwoord op vragen over het onbekende. Daarbij worden ze soms ingehaald door toegenomen kennis en inzicht. De grens tussen weten/niet weten schuift dan weer een stukje op.

  • David 22 februari 2016 om 18:39 - Antwoorden

   Waarom is er Facebook? Waarom zijn er parasieten? Het antwoord is : “omdat het kan”. De evolutie is amoreel. Waarom leven wij (nog) ? Omdat ons immuunsysteem ons beschermt. Maar Greenpeace heeft een nieuw wapen : morele superioriteit en aanjagen van angst. Dat mentale virus heeft de samenleving besmet en voorlopig heeft ons immuunsysteem geen antwoord.

 7. Turris 22 februari 2016 om 20:39 - Antwoorden

  Hiërarchie, morele superioriteit (“wij weten het”) en aanjagen van angst (godenschemering / einde der tijden / catastrofale opwarming) is de basis van vrijwel alle religieuze genootschappen en sekten. De Islam en de Roomse religie vallen daar net zo goed onder als de Groene Wereldvrede religie.

 8. Vier Reageer onder je eigen naam bij mijn blogs 22 februari 2016 om 23:05 - Antwoorden

  Lees het boek er zal een wereld voor je opengaan……….als je tenminste open minder bent.
  http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/09/Het-meest-gevaarlijke-bijgeloof-11.pdf

 9. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 23 februari 2016 om 07:59 - Antwoorden

  @Vier, je dient onder eigen naam te reageren bij mijn blogs, tenzij je anders ontslagen wordt als je baas je hier aantreft

  Dank voor je link, en hoewel ik voor een zeker anarchisme ben kun je daar ook in doorslaan,. Ik ken alvast geen enkel gezag toe aan je publicatie 🙂
  Iedere operatie die het kwaad wil externaliseren slaat de plank mis, of je het kwaad nu op De Jood projecteert of op Het Gezag

  Wanneer je anarchisme te ver doorvoert in je denken, is er vanzelf geen touw meer aan vast te knopen en verzand je in je eigen paradox. Je kent zelf al gezag toe aan de gedachte dat gezag synoniem is met kwaad, zodra je iets prioriteert boven iets anders trap je al in de valkuil van je eigen denkfout

  Wie gaat deze gezagloze samenleving afdwingen, wanneer een vorm van gezag opstaat dat deze utopie bedreigt? 🙂

  Er is geen zilveren kogel waarmee je het Kwaad onschadelijk maakt, mensen zijn gewoon volslagen krankzinnig en niets is ze daarom te gek: behalve non-conformisme

  • André van Delft 23 februari 2016 om 10:59 - Antwoorden

   “Iedere operatie die het kwaad wil externaliseren slaat de plank mis”
   “Er is geen zilveren kogel waarmee je het Kwaad onschadelijk maakt”

   Mee eens. Het kwaad externaliseren is een vorm van het interne kwaad.
   Op 8 november sprak ik de PEGIDA demonstratie toe in Utrecht. Daarbij wilde ik het kwaad benoemen; niet alleen het externe:
   http://verenoflood.nu/toespraak-tot-pegida-demonstratie-op-8-november/

   Een paar weken later sprak ik de PEGIDA demonstratie in Rotterdam toe.
   De tekst staat bij EJBron. Meer dan die tekst zelf raad ik mijn reactie eronder aan, over enkele gebeurtenissen die ik zeer eigenaardig vind:
   “ideeën strijden om een plaats in onze geest. Dat is een idee, en dat strijdt zelf ook om onze geest”
   https://ejbron.wordpress.com/2015/12/01/toespraak-van-andre-van-delft-tijdens-pegida-rotterdam/#comment-396000

  • Leonie 24 februari 2016 om 21:39 - Antwoorden

   Hallo ik zie je reactie nu pas.

   Ik wist niet dat je met je naam moest reageren. Sorry

   Het kwaad kun je ook niet onschadelijk maken maar door het te legaliseren wordt het vele malen gevaarlijker.

   quote//Wanneer je het te ver doorvoert verzand je in je eigen paradox//

   Dat zie ik heel anders, het geloof in gezag is zo tegenstrijdig als maar kan. Omdat mensen twee tegenstrijdige dingen geleerd wordt. Daarom veroorzaak het ook in veel van de staatisten cognitieve disonatie. Omdat hoe logisch de argumenten ook zijn men het geloof met hand en tand verdedigd, begrijpelijk want hun hele leven is vaak gebaseerd op dit geloof.

   Quote//Mensen zijn volslagen krankzinnig.//
   Dat denk ik niet, mensen gaan dingen doen in naam van het gezag wat ze zichzelf nooit toe zouden staan in het dagelijks leven. Maar als een autoriteit het ze verteld doen ze zonder na te denken wat ze opgedragen wordt. (Milgram expiriment. Gevangenis expiriment Stanford universiteit.)

   En daarbij als mensen zo verschikkelijk kwaadaardig zijn, waarom zou je dan een paar van diezelfde kwaadaardige mensen nemen, vaak de meest machtshongerige kwaadaardige mensen en hen, een ” recht” geven, om alle anderen met geweld te overheersen. Dit is niet logisch. Dan zeg je eigenlijk zoiets als; Ik vertouw je niet als mijn naaste maar ik vertrouw je wel als mijn meester/heerser.

   Regering bestaat niet eens. Het is een geloof.
   Regering heeft niet het “recht” om te heersen.
   En het is aantoonbaar ook, tenminste als je ernaar durft te kijken zul je zien dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor je keuzes en daden. Niemand heeft een vrijstelling van moraliteit. Als mensen gaan kiezen denken ze dat ze die vrijstelling van moraliteit kunnen geven aan een politicus.
   Dat is onmogelijk iets wat je niet hebt kun je niet wegeven.

   Ik zet hieronder vijf vragen
   Misschien dat je ze eens door kunt nemen.

   Vijf vragen; Government on trail – Larken Rose
   1) Is er een methode, waardoor een willekeurig aantal individuen aan iemand anders het morele recht kan geven om iets te doen, waarvan niemand van de individuen zelf het morele recht heeft het te doen?
   2) Hebben mensen die politieke macht uitoefenen (presidenten, wetgevers etc.) het morele recht om dingen te doen, waarvan andere mensen niet het morele recht hebben om te doen? Zo ja, van wie en op elke wijze verkregen zij dit recht?
   3) Bestaat er een proces  (bijvoorbeeld grondwetten, verkiezingen, wetgeving) waardoor menselijke wezens een immorele daad in een morele daad kunnen omturnen (zonder de daad zelf te veranderen)?
   4) Als wetgevers en wetshandhavers  dwang en macht gebruiken in de naam van wet en overheid, dragen ze dan dezelfde verantwoordelijkheid voor hun daden als een ander mens die dezelfde daad op eigen initiatief zou hebben verricht?
   5) Als er een conflict bestaat tussen het morele geweten van een individu en de geboden van een politieke autoriteit, is het individu dan moreel verplicht om iets (in zijn ogen) moreel verkeerds te doen om de “wet te gehoorzamen”?

   Kortom je bent altijd zelf verantwoordelijk. Ook voor de dingen die de regering in jou naam, met jou goedkeuring, uitvoert.
   Eigenlijk als je gaat stemmen geef je een paar mensen het “recht”om immoreel geweld te gebruiken, geweld wat jezelf niet mag gebruiken.

   Misschien kun je het boek toch eens lezen.
   Hier een link naar het bijbehorende filmpje.
   https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g

   vriendelijke groet

   • Rypke Zeilmaker
    Rypke Zeilmaker 25 februari 2016 om 08:17 - Antwoorden

    Ach ja, vrouwenmeningen, zucht….

    • Leonie 25 februari 2016 om 10:31 - Antwoorden

     Geen argument, eerder een
     ad hominem.

     Vooral niet naar de inhoud kijken en daarop reageren maar laten we de aandacht richten op wie het zegt en deze belachelijk maken omdat ze toevalig een vrouw is. En je weet wel ……vrouwen…dat zijn toch wel zulke……..

     De inhoud is waar het hier om gaat, weg-lachen en wuiven en de aandacht verleggen naar de ……… boodschapper ……en de argumenten wegzetten als maar een mening, maakt niet dat de argumenten geen logische, berederneerbare, bewijsbare, argumenten zijn.

   • Leonie 25 februari 2016 om 10:06 - Antwoorden

    Tijd voor een verhaaltje

    Leonie is niet mijn echte naam maar ik ben inderdaad bang voor een baas niet mijn baas jullie baas of eigenlijk een meester.
    Ik ben bang voor jullie meester.
    Ik ben bang voor jullie en wat jullie in de toekomst willen dat je meester gaat doen met een slaaf die in jullie ogen “zichzelf van de meester gestolen heeft” en dus een slechte slaaf is.
    Ik ben bang dat in de toekomst jullie slaven voorstander worden om mensen als mij het spreken te verbieden, mensen die tegen jullie slaven zeggen; “jullie zijn geen “slaven” jullie zijn vrij. De slaven in de politiek zullen maar wat graag hier gehoor aan geven.
    Wetten (justificaties voor geweld) verzinnen voor de slaven zodat ze de ontsnapte slaven met geweld terug kunnen halen, dat willen de slaven zelf anders hadden de slaven hen de wetgevende-slaven niet gekozen, en als de ontsnapte slaaf niet met geweld weer tot slaaf te maken is en hij zich blijft verzetten tegen zijn slaaf zijn, is doden van de niet-slaaf de enige optie. Alle slaven zijn het daar over eens.
    En dus gaan vervolgens de handhavers die wet handhaven, zij die het geweld hanteren, in naam van de heilige drie-eenheid “de wet” de regering” en het heilige “volk”, de niet-slaaf net zolang terroriseren d.m.v. roof geweld en gijzeling, totdat de niet-slaaf zegt dat hij een slaaf is en mocht de slaaf niet meer te breken zijn en blijft hij zich verzetten tegen zijn slaaf zijn dan zijn alle slaven opzichters en meesters het erover eens dat hij gedood moet worden. Dat hebben ze immer zo met elkaar afgesproken en er een wet van gemaakt.

    Einde

   • Bart van Oerle 25 februari 2016 om 10:41 - Antwoorden

    Hoi Leonie,

    Ik hou wel van filosoferen over anarchie en kan je redering goed volgen.
    Het probleem is dat er van nature niemand enige recht of plicht heeft. Rechten en plichten ontstaan in groepsverband, worden impliciet aangenomen of expliciet in wetten vastgelegd.

    Je vraag 1) gaat er al bij voorbaat vanuit dat mensen bepaalde rechten hebben en zich aan bepaalde regels moeten houden.

    Maar waar komen die rechten en regels vandaan? Ze komen niet zomaar aanwaaien. Die zijn op een gegeven moment verzonnen door mensen en worden aan elke generatie doorgegeven.
    Dus om je vraag 1) te beantwoorden, ja, onze huidige methode. En waarom? Omdat we dat zo afgesproken hebben. En voor 2) hetzelfde antwoord.

    Van nature zijn er helemaal geen regels of moreel recht, dat zijn allemaal verzinsels van de mens. En ik zou zeggen dat die verzinsels misschien niet ideaal zijn, maar redelijk goed werken.

    • Leonie 25 februari 2016 om 17:31 - Antwoorden

     Juist ja ,van nature heeft NIEMAND enig recht of plicht.
     Dus ook niet de plicht om te gehoorzamen.
     Of het recht om iemand te overheersen.
     En het recht om te gehoorzamen of de plicht om te heersen (bijv. als stemplicht zou bestaan), zou al helemaal bizar zijn.
     Ook al GELOVEN de mensen bijna allemaal dat dit bestaat)
     Dit bestaat gewoon niet.

     Ik kan ook niemand anders verplichten om mij te gehoorzamen.
     of iemand het recht geven om mij te gehoorzamen.

     Of iemand verplichten, om te gehoorzamen aan degene waarvan ik zeg dat hij/zij deze. moet gehoorzamen.

     en evenzo kan ik niet iemand verkiezen en diegene, het “recht” (wat dus niet bestaat) geven om anderen namens mij aan hem te laten gehoorzamen. Of aan hem of haar te laten gehoorzamen.

     Dit gaat niet, En als ik zou zeggen dat ik GELOOF dat dat wel gaat, dmv een of ander politiek ritueel(stemmen, grondwet, wetten e.d.)
     Dan zou ik moeten zeggen dat ik GELOOF dat recht en plicht bestaat en jij hebt mij net verteld dat dat niet bestaat en dat klopt.

     Of doordat ik GELOOF dat.
     Doordat een paar mensen dat in het verleden besloten hebben, of omdat een meerderheid zegt dat dat gaat, of doordat ik GELOOF dat het op een of ander magisch papier neergeschreven is.

     Dan zou ik behoorlijk wat contradicties in mijn hoofd hebben.

     Het Staatisme IS een geloof .
     Een zeer schadelijk verwoestend geweldadig moorddadig geloof.
     Heel veel meer verwoestender/geweldadig/moordadig,dan alle andere geloven bij elkaar.
     Het wordt tijd dat het verdwijnt en het NAP in het midden van de samenlevingen staat.

     Ik houdt het hierbij. Je mag geloven wat je wil, daarin ben je vrij.

     Maar ik hoop dat je hier nog een beetje over na wil denken. Het is m.i. een sluitende bewijsvoering dat de mythische god genaamd regering niet bestaat, nooit bestaan heeft en nooit zal bestaan.

     Kijk eens naar natural law.
     Het non agressie principe.
     Of lees Het meest gevaarlijke bijgeloof van Larken Rose.
     Het einde van al het kwaad van Jeremy Locke. ( ik denk niet dat al het kwaad verdreven kan worden maar het grootschalig georganiseerde kwaad wat nu goedgekeurd word zal verdwijnen als mensen één leugen die hen geleerd is niet meer geloven.

     Het geloof dat iemand rechtmatig slaaf kan zijn of rechtmatig heerser kan zijn.

     Veel succes.

     Ik houd deze reactie kort.

    • Leonie 25 februari 2016 om 17:48 - Antwoorden

     En ik zou zeggen dat die verzinsels misschien niet ideaal zijn, maar redelijk goed werken.

     Dat zie ik heel anders, alleen door je geloof lijkt het goed te werken. Maar als je als buitenstaander/ketter naar het geloof kijkt schrik je je wezeloos.
     Iemand ziet het niet door zijn jarenlange indoctrinatie.

     Ik ben overigens zelf ook jarenlang een gelovige geweest en was belijden lid van de kerk van het statisme en het is niet makkelijk om je los te maken, om jezelf te excommuniceren zou ik bijna zeggen.

     Nog een filmpje:
     Mass mind control
     https://www.youtube.com/watch?v=2yBf_fsM7nw#t=489.422834

     Ach laat ook maar,
     hoe gaat het ook alweer; Je kunt een paard wel …

     Vriendelijke groet.

    • Leonie 26 februari 2016 om 08:04 - Antwoorden

     quote//Je vraag 1) gaat er al bij voorbaat vanuit dat mensen bepaalde rechten hebben en zich aan bepaalde regels moeten houden.//

     Ik doe nog een poging

     Waar bij vraag 1 vanuit gegaan wordt is dat niemand rechten heeft.
     Alle stervelingen hebben geen recht op what so ever. Daarin zijn ze allemaal precies even gelijk.
     Maar als voor stervelingen geld dat niemand van hen “rechten” heeft. WAT zijn dan diegene onder ons stervelingen (ik kan beter zeggen boven ons) die beweren het “recht” te hebben die niemand van ons stervelingen heeft?

     Wat zijn diegenen of hoe worden deze stervelingen, gezien door de stervelingen?

     Ik ben heel benieuwd naar je antwoord.

   • Ivo 25 februari 2016 om 13:59 - Antwoorden

    1. democratie
    2. verkiezing
    3. moreel wordt bepaald door de context, verander de context en het oordeel veranderd. Dood bij zelfverdediging is anders dan moord met voorbedachte rade
    4. verantwoordelijkheid is hier een raar begrip. Een wetsdienaar mag jou bekeuren, maar jij mag anderen niet bekeuren. Maar ze zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor hun daden, de context bepaalt of ze zichzelf moeten verantwoorden of dat een bestuurder dat moet.
    5. Zonder concreet voorbeeld is dit alleen maar een gedachtenoefening.

    • Leonie 25 februari 2016 om 17:37 - Antwoorden

     Zie mijn bovenstaande reactie aan bart van oerle.

     Misschien dat het je lukt het geloof te doorzien.

     Veel succes.

    • Ivo 25 februari 2016 om 18:44 - Antwoorden

     De arrogantie druipt ervan af. Brrr!!

    • Leonie 25 februari 2016 om 19:17 - Antwoorden

     Waar druipt de arrogantie af , van het argument, dat een mens allen zichzelf mag besturen en niemand anders.

     Anders is het een ad hominem

    • Leonie 25 februari 2016 om 20:24 - Antwoorden

     Bedoel je dat ik niet reageer op je antwoorden en dat ik je doorverwijs naar een andere reactie.

     dan kan ik me voorstellen dat je dat arrogant vind.

     Het is vaak enorm vermoeiend om alles uit te leggen in schrift. Dan zou ik uren moeten schrijven. Om op elk onderwerp antwoord te geven, en er wordt je genoeg voorgelegd dat je jaren vooruit kunt.
     Eigenlijk hoop ik dat mensen er iets in zien en zelf gaan nadenken over hoe zoiets zou kunnen gaan werken.

     Wat betreft je reactie kan ik nog wel reageren op antwoord drie.

     Die reactie ben je misschien eerder ook al tegengekomen.
     Wat ik geloof is dat het NAP een zeer goed principe is en dat je daarmee alles in de realiteit kan testen en beoordelen en ernaar handellen, en dat de dwang en het geweld in de samenleving, om de samenleving te laten “draaien” niet nodig zijn.

     Heel kort gezegd houdt het Non agressie principe in:
     dat je tegen de initiering van geweld bent.
     Dit houdt automatisch in dat je je mag verdedigen tegen de initiering van geweld.

     Ik denk dat wij mensen elkaar best wel kunnen tollereren.
     en dan bedoel ik met tollereren “iets laten bestaan” Leven en laten leven.
     Tollerantie is niet: mensen bij elkaar dwingen om lief te spelen, (zoals de overheid nu doet) die niet met elkaar om willen gaan. Dat is juist intollerantie.
     Uiteraard kun je met mensen praten over dat ze bijv. niet zouden moeten discrimineren
     of bijv. bedrijven die mensen discrimineren boycotten.
     Dat je stemt met je geld.
     Dit is maar een klein voorbeeldje
     wat er zou kunnen gebeuren in een voluntaristische samenleving. maar er zijn misschien wel mensen die veel betere ideeen hebben. Het is aan iedereen zelf om na te denken over wat je goed en kwaad vind en oplossingen te vinden.

     Hier nog een duidelijke video over het NAP.

     https://www.youtube.com/watch?v=sLCEXtpTNYU

     Fijne avond.

    • Leonie 25 februari 2016 om 20:44 - Antwoorden

     Goverment on trail,
     De vijf vragen uitgelegd door de bedenker ervan.
     https://www.youtube.com/watch?v=OktoHN0FDTM

  • Leonie 26 februari 2016 om 16:23 - Antwoorden

   Nu komen drie reacties, 2 reacties of “stellingen” en de langste op een vraag. Dus als je het niets vind kun je 3 reacties verder scrollen.

   1. “Iedere operatie die het kwaad wil externaliseren slaat de plank mis”
   2. “Er is geen zilveren kogel waarmee je het Kwaad onschadelijk maakt”
   3. Wie gaat deze gezagloze samenleving afdwingen, wanneer een vorm van gezag opstaat dat deze utopie bedreigt?
   Het verhaal op de vraag is zo lang geworden omdat ik het idee van verschillende kanten probeer te belichten. En een, voor zover dat kan, zo compleet mogelijk beeld probeer te schetsen.

   ach zie maar.

   groet

   • Leonie 26 februari 2016 om 16:25 - Antwoorden

    1.
    Quote: Iedere operatie die het kwaad wil externaliseren slaat de plank mis, of je het kwaad nu op De Jood projecteert of op Het Gezag

    Hoe leg ik dit uit. Ik externaliseer het kwaad niet op het gezag.
    Ik ben niet anti staat. Ik ben A-staat.
    Net zoals een A-theist geen anti-theist is
    En de staat is niet het gevaar. Maar het geloof in de staat maakt het zo gevaarlijk.

    Wat ik wel kan zeggen is dat ik het kwaad niet externaliseer, maar door het Non agressie principe, eerder internaliseer en het daar houdt.
    Als ik zou geloven in staatisme maakt dat juist dat ik het kwaad dat ik in me heb in de wereld kan brengen, kan externaliseren (zonder schuldgevoel) dit omdat ik het niet zie als kwaad omdat mij verteld is dat ik dat mag en normaal is.

    Om een voorbeeld te geven ik zou er vanuit mezelf niet aan denken om mijn buurman te bedreigen en hem geld afhandig maak voor het betalen van een zwembad of een school voor mijn kinderen.
    Daardoor blijft het geweld intern komt het niet in de wereld.
    Echter als ik stem op een lokale politicus die hetzelfde doet, externaliseer ik het kwaad.
    Het kwaad dat dus anders niet zou bestaan, wordt omgezet in daden in de echte wereld als ik gebruik maakt van het aanbod van een politicus die het voor mij gaat regelen met zijn geweldsapparaat. en het dus ook daadwerkelijk doet.

    Die politicus zegt in de verkiezingstijd eigenlijk tegen je: “Je mag zelf niet je buurman beroven om hem te laten betalen voor wat jij wil, maar als je mij nou je stem geeft, doe ik het voor je.”
    Dit zegt heel veel over het soort mens dat politicus wil worden of is.
    Wat ik in het voluntarisme wel doe is het externaliseren van een gedachte/mening dat het staatgeloof het kwaad mogelijk maakt. Dat is m.i. nou niet bepaald een daad van agressie. Maar een uiting van een mening. Maar wordt door velen als hele grote misdaad gezien.

    Quote: //Er is geen zilveren kogel waarmee je het Kwaad onschadelijk maakt, mensen zijn gewoon volslagen krankzinnig en niets is ze daarom te gek: behalve non-conformisme​//

    Die zilveren kogel is wel. Als je zelf die zilveren kogel houd, heb je de macht om iemand die kwaad doet te stoppen en ook de macht om niet kwaad te doen via iemand anders.
    Natuurlijk zal niet alle geweld verdwijnen maar vraag je eens af hoeveel geweld de staat daadwerkelijk echt stopt voor het gebeurt en of de staat je überhaupt beschermt. Meestal zijn ze welk heel goed met krijtjes. Om een lijn om je dode lichaam te trekken. In films zie je altijd de politie die “in harms way” springt maar in de werkelijkheid gebeurd dat heeeel zelden.

    Voluntarisme is geen utopie dat alles rozengeur en maneschijn word, voluntarisme is alleen het besef dat iedereen eigenaar van zichzelf, zijn keuzes en zijn daden is. (wat eigenlijk nu ook al is) Eigenlijk is het gewoon realiteit. En bestaat anarchisme helemaal niet.
    Anarchisme = de realiteit minus het geloof in de staat. Tirannie is realiteit+statisme (het eind van al het kwaad- Jeremy locke)
    Maar nog even over de zilveren kogel (je geweten en de macht om ernaar te handelen en het goede te doen en het slechte te laten) als je die weggeeft aan een politicus krijgt de regering de zilveren kogels van iedereen, met de permissie dat hun mogen beslissen over goed en kwaad. De staat smelt de kogels om tot tanks bommen en ander oorlogstuig, politie en leger. En gaat er oorlog mee voeren. Oorlog tegen een ander volk maar om dat te doen moet het eerst oorlog voeren tegen het eigen volk om het geld voor de oorlog tegen een ander volk bij elkaar te krijgen. Dit geld ook voor de oorlog tegen drugs of wat voor oorlog dan ook.

    Het houden van je eigen zilveren kogel (moraliteit) is m.i. te verkiezen boven het weggeven van de kogel aan één of andere vreemde die tegen iedereen kan zeggen dat je moet gehoorzamen aan zijn idee van moraliteit om het vervolgens met echte kogels af te dwingen.

  • Leonie 26 februari 2016 om 16:30 - Antwoorden

   qoute 1 en 2 het ik per ongeluk in één reactie geplaats.

   reactie 3 De vraag

   Quote//Wie gaat deze gezagsloze samenleving afdwingen, wanneer een vorm van gezag opstaat dat deze utopie bedreigt?//

   Een gezagsloze samenleving afdwingen. Als ik een kort antwoord moest geven. De mensen zelf.

   Maar een gezagsloze samenleving afdwingen kan niet. Iedereen is zijn eigen gezag met zijn eigen verantwoordelijkheid.

   Als je een samenleving afdwingt, heb je de staat/tirannie (samen leven kun je niet afdwingen dat doe je, of nog beter, dat gebeurt)
   Als je een een gezagsloze samenleving heb, heb je vrijheid en die vrijheid moet/mag ieder individu verdedigen tegen de tirannie. Tirannie van binnen in zichzelf en buiten zichzelf. De vrijheid van zichzelf en anderen.

   Een staatist vraagt; omdat hij denkt in “wij” en “onze”; “Wie dwingt vrijheid af? binnen het land en buiten het land? Omdat deze denk dat een land of een grens echt bestaat.
   Terwijl het concept “het land” “de grens” alleen bestaat doordat het concept “de regering”, “het volk” “wij” en “onze” bestaan in de hoofden van de individuen die wonen op een grasmat en daar een beetje aanrommelen totdat ze alle concepten uit hun hoofd hebben gegooid, dan pas kan het echte samenleven in de echte wereld beginnen.

   Het gaat erom dat het non agressie principe in het midden van de samenleving geplaatst word iedereen weet wat het inhoud. En dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zichzelf en de vrijheid van zijn medemens, Als de mensen verlost zijn van het geloof in regering, gelooft niemand meer dat de ene mens kan heersen over de andere mens of over miljoenen mensen. Dan word er gewoon samen geleefd nogmaals dat is niet iets wat iedereen moet doen of waar ingegrepen word van bovenaf, maar dat is wat IS.

   Dat wil niet zeggen dat er geen hierarchieen meer bestaan zoals in bedrijven. Er bestaan dan “contracten”waar beide partijen mee ingestemd hebben dat de een de ander mag vertellen wat hij moet doen voor een bepaalde tijd. Net als nu. Maar het contract kan altijd verbroken worden. Net als nu. Enz. Er zal geen “sociaal contract” zijn wat, noch een contract is, noch sociaal.
   We leven in een orwellianse sameleving met orwelliaanse omdraaingen in de taal die ons aangeleerd zijn en waar we geen benul van hebben.

   Qoute//wanneer een vorm van gezag opstaat dat deze utopie bedreigt?//
   (Ik neem me hier de vrijheid om met het bedrijf voorbeeld door te gaan )

   Maar dan zul je waarschijnlijk zeggen ja maar wat als dat bedrijf nu de werknemers met geweld dwingt te werken, dan heb je toch zo weer een regering. Nee dat heb je dat niet. Als alle mensen bevrijd zijn van het geloof in gezag. Zullen ze dat niet toelaten. Ze zullen niet denken dat dat bedrijf het “recht” heeft om dat te doen en ze zullen hun vrijheid verdedigen. Zelf of met een soort van georganiseerde NAP politie. Die alleen dingen mag doen die gewone mensen ook mogen doen. Ze zijn alleen beter uitgerust. Ze hebben geen uitzondering positie op de moraliteit.

   Ja maar, dan mogen ze toch niks meer? Zou je kunnen vragen en het is inderdaad zo, de mogen niks meer, dan dat andere stervelingen mogen.
   Ze mogen misdaad voorkomen, onderzoek doen, en schadelijke mensen uit de samenleving houden. En misdaad zal dan omschreven worden als; een daad schadelijk voor een ander mens (die met een slachtoffer)

   Dit is heel anders als wat we nu kennen en je denkt misschien dat gaat noooooit gebeuren.

   Ik denk dat het onvermijdelijk is. Als iemand eenmaal het NAP en het voluntarisme of het
   vrije markt anarchisme begrijpt. Gaat hij of zij nooit meer terug naar het geloof in staatisme.

   Vrije markt anarchisme , je kunt het ook vrije markt realiteit noemen.
   Vrije markt anarchisme is eigenlijk 2 keer hetzelfde zeggen. Anarchisme is vrije markt en vrije markt is anarchisme. Vrije markt is realiteit en realiteit is vrije markt TOTDAT (wat het nu nog doet) de staat zich ertussen wurmt en zich met de handel tussen mensen gaat bemoeien dan is de vrije markt geen realiteit meer, dan is er weer tirannie/onvrijheid.

   Soms wordt gedacht dat de overheid zorgt dat het de vrije markt beter kan regelen, dan dat de vrije markt zelf dat doet, maar dat gaat helemaal niet, de markt is al vrij
   Het enige wat een staat toevoegt zijn; centraal met geweld afgedwongen regels tarieven subsidies belasting enz enz enz. Niets vrij’s aan.
   Zo ook met de realiteit. Een aanname is dat het ons beschermt tegen de onzekerheden (van het bestaan) de realiteit (honger vijanden armoede) maar dat kan het helemaal niet. Wij kunnen dat alleen zelf doen met elkaar.
   Kijk naar het communisme en zijn beoogde doel, en de uitkomst. Armoede dood en narigheid.
   Alle collectivistische systemen, dus ook democratie, zullen hier altijd op uitkomen.

   Dat gaat ongeveer zo; doordat er na een oorlog een relatief vrije markt is komt er veel geld vrij wat de staat/bureaucratie/tirannie laat groeien die vervolgens nog meer vrijheid weghaalt bij de vrije markt en er nog meer geld uit haalt, door nog meer regels belastingen vergunnigen tarieven in het leven te roepen (meer staat/ bureaucratie/ tirannie) waardoor de parasiet zijn bloedgever, de vrije markt om zeep helpt en de gedwongen markt van de overheid (de tirannie,wat de overheid is) in zijn volle glorie naar boven komt in de vorm van oorlog politiestaat armoede ellende e.d. Dit is altijd gebeurd en zal ook nu gebeuren.
   Rinse repeat. (De vrije markt is vrijheid, de staat is tirannie/oorlog de oorlog van iedereen tegen iedereen)

   Er zijn nog een heleboel vragen die ik zou kunnen verwachten en ook verwacht van mensen die geloven in het hebben van een staat. Dit komt (en ik bedoel dit niet denigrerend) omdat mensen nooit geleerd is voor zichzelf te denken. Als je iets wil weten loop je naar het gezag of dat nou de ouders, de leraar of later de staat is. Mensen zijn altijd kind gehouden, afhankelijk gehouden. Eigenlijk zijn de meeste mensen nooit volwassen geworden. En het grappige is dat ik altijd van mensen te horen krijg dat ik mijn levenshouding, naief of kinderlijk is, terwijl ik de verantwoordelijkheid voor mezelf wil nemen voor alles wat ik doe en kies, met de risico’s die het echte leven met zich meebrengt. En niet bij elk probleem naar de papa of mama staat ren om mij te beschermen, te verzorgen en te beschenken, al mij problemen op te lossen. Nogmaals ik bedoel dit niet denigrerend

   Dus als mensen een oplossing voor iets zoeken kijken ze naar de staat, en de staat bied het graag aan, de staat leeft van problemen en zal de problemen ook nooit gaan oplossen want dan zou het zichzelf oplossen en dus maakt het de problemen van de mensen zo groot en beanstigend dat mensen denken nooit zonder staat te kunnen.
   Als ik een oplossing zoek voor iets kijk ik in mezelf of ik vraag de mensen om me heen.

   Eigenlijk vragen mensen indirect, hoe alles zal gaan als mensen niet meer in de staat geloven. (ik zeg niet de staat afschaffen want dat gaat niet) En ik kan je eerlijk zeggen ik weet het niet hoe het zal gaan en dat kan me niet schelen ook.
   Net zoals het toen de slavernij er was het niet uitmaakte hoe de katoen geplukt zou worden nadat men de slavernij af zou schaffen. Dat deed er niet toe. Je hoeft niet te wachten met het “afschaffen”van de slavernij totdat er een oplossing is gekomen voor het “wie plukt het katoen probleem” Dan zou de slavernij nooit “afgeschaft” zijn.
   De slavernij is overigens niet “afgeschaft” hij is alleen overgegaan in een andere vorm. Een veel effectievere en lucratievere vorm. Zoals Frederick Douglas al doorhad.

   De (parasiet) staat heeft een nieuwe management vorm voor zijn mensvee houderij (en denk dat het hier voor altijd mee door kan gaan) Waardoor het zijn vee nog meer uit kan zuigen maar de staat blijft altijd groeien en groeien en dus bezwijkt de gastheer gegarandeerd.
   Maar daarvoor kan ik beter een link naar een filmpje geven.

   https://www.youtube.com/watch?v=P772Eb63qIY

   Liberty is eigenlijk to big too fail. Het patroon van dve vrijheid is duidelijk zichtbaar. De levensduur voor staatssystemen wordt met elk systeem korter en korter, als je door de geschiedenis kijkt. Mensen zijn altijd verhuist naar vrijere systemen. Dit gaat door totdat de mensen eindelijk door hebben dat ze voor vrijheid geen systeem nodig hebben. En beseffen dat geen mens hun vrijer kan maken, maar dat ze al vrij zijn op de plek waar ze zijn. Ik weet dat nu al, maar helaas is mijn vrijheid nog geen lichamelijke vrijheid. Pas als een “critical mass” dit begrijpt zal de lichamelijke vrijheid tevoorschijn komen. Doordat mensen elkaar vrijlaten

   Er wordt met man en macht aan gewerkt door de opperstaat om de hele wereld tot een grote slavenplantage te maken, en iedereen aan hun macht te onderwerpen, in vorm van een nieuwe wereld orde. ( en nee dit is niet een abstract idee) Om alles, zoals het zo mooi genoemd wordt, te harmoniseren. Een één grote staatsplaneet te maken. Maar dit gaat ze niet lukken, niet als het aan mij ligt tenminste.
   En daarom maak ik gebruikt van mijn vrijheid van meningsuiting, (dat klinkt net alsof dat een “recht” is, om vervolgens te impliceren dat iemand mij dat “recht” kan ontnemen) en doe dat voordat, de staat/het volk/de wet, mij het “recht” op vrijheid van meningsuiting ontneemt.
   En ook nadat deze heilige drie-eenheid mij het “recht” op vrijheid van meningsuiting ontnomen heeft zal ik mijn mening uiten. Dat is dan als ze mij nog niet gedood hebben, want dan kun je met recht zeggen dat je geen vrijheid van meningsuiting meer hebt, als je dat na je dood, vanuit een massagraf, nog na zou kunnen roepen. lol

   Mensen denken vaak dat als je wijst naar het geweld van de staat, dat je dreigt met geweld, dit is niet zo. Maar mensen denken dat omdat ze de staat zien als hun beschermen, en zelfs als zichzelf ( dit hoor je als statisten de hele tijd in de “we” vorm praten, met “we” bedoelen ze het hele rattenplan : land, volk, regering, grenzen, democratie, grondwet, en zichzelf samengevoegd tot één s concept waarmee ze zichzelf identificeren, dat is hun identiteit, ze vinden zichzelf geen individu)
   Dit hoor je in een zin als, wij zijn de regering, en meer van dat soort nageprate maatschappijleer onzin.

   En door hen te zeggen dat de staat het grote gevaar is en weg moet, denken ze dat je hun beschermer aan wil vallen, of hen aan wil vallen en wordt jij als heel gevaarlijk gezien.
   Zo van als je aan de staat komt kom je aan mij. En in die context voel het voor staatisten als een persoonlijk dreiging met geweld. Wat het niet is, je valt alleen hun geloof in hun god “de staat” aan, niet de mens zelf.

   Het is mijn doel om HET GELOOF in de god genaamd regering te elimineren.
   Niet de (niet bestaande) regering zelf, of de mens zelf.
   Dat zou compleet zinloos zijn, de mens is niet mijn vijand, de staat is niet mijn vijand.
   Het staatgeloof opgeven, kunt het vergelijken met het opgeven van het geloof in sinterklaas, dan ga je toch ook geen kruistocht naar Spanje beginnen? Een geloof geef eigenlijk ook niet op…. op een gegeven moment zie je als vanzelf dat het niet de waarheid is en verdwijnt het. Maar dan moet je het wel ergens lezen of horen. En daar kom ik dus in zicht. Ik laat de tegengestelde mening horen. Want als niemand ooit een tegengestelde mening hoort zal niemand ooit over een (niet populaire) tegengestelde mening nadenken. Komt uit een filmpje van freiwilligfrei.de (The last breath of statism)

   Het staatsgeloof is mijn vijand. Een idee, een soort meme is mijn vijand en een hele echte ook.
   En daarom ben ik staatsgeloofvijand nummer 1! lol

   Vriendelijke groet

   • Paul Turris 26 februari 2016 om 18:27 - Antwoorden

    Heerlijk, tegengestelde meningen, die er niet toe doen, wie leest dit? Niemand waaschijnlijk. Vorm van prozaische zelfbevrediging zonder hoogtepunt.

    • Leonie 26 februari 2016 om 20:21 - Antwoorden

     Kun je ook iets zeggen over de inhoud in plaats van hoe het geschreven is?

     Als je schrijft
     Heerlijk, tegengestelde meningen die er niet toe doen.
     Bedoel je dan dat er contradictie in de reactie/filosofie zitten.
     Want dan zou ik dat heel graag weten, omdat ik ervan wil leren.
     Zou je een voorbeeld willen geven?

  • Leonie 27 februari 2016 om 09:48 - Antwoorden

   Iedere operatie die het kwaad wil externaliseren slaat de plank mis, of je het kwaad nu op De Jood projecteert of op Het Gezag

   of op de mens.

   • Rypke Zeilmaker
    Rypke Zeilmaker 27 februari 2016 om 10:30 - Antwoorden

    Begin je eigen blog, maar val ons niet langer lastig met je intellectueel amateurisme en onbelezenheid. Of nee, waarschijnlijk ben je gewoon een lieve moeder en ben je fantastisch in het enthousiasmeren van kleine kinderen, ieder zijn of haar eigen talent. Dus het is niet persoonlijk denigrerend bedoeld, want je zult op vele terreinen des levens een aangenamer persoon zijn dan ik, het is slechts een constatering

    • Leonie 27 februari 2016 om 15:43 - Antwoorden

     Ja papa zal ik doen,
     ik wilde alleen maar laten weten dat de mens niet zo slecht is. Ik ga wel wat lezen,
     misschien als ik honderd boeken verder ben, dat je dan met me wil praten

 10. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 23 februari 2016 om 08:08 - Antwoorden

  @David: je metafoor van mentaal virus is wel raak. Dat kon je hier ook zien, en nu zie je dat ook bij ‘duurzaam’. Het virus veroorzaakt bij mensen gevoelsassociaties vergelijkbaar met ‘wereldvrede’en allerlei positieve kleuren en vooral gevoelens over jezelf, van ‘bouwen aan de toekomst’en verbondenheid met een project.
  Dat zelfde gevoel gaf het denkvirus dat de Beschermings Afdeling hielp verspreiden, van een Nieuwe Tijd voor Het Volk, een gezond sterk volk met een nieuwe geestelijke leer, los van de ketenen van oude religies

  Argumenteren heeft dan alleen effect op een paar gepensioneerde ingenieurs die gewend zijn hun sommetjes te maken, maar zie de journalistiek: een kluit klootjesvolk van PvdA-gezinde pretpakketjes, die zijn volslagen immuun voor iedere logisch rationele analyse want ‘het gevoel’bepaalt bij hen wat waar is en wat niet

 11. André van Delft 23 februari 2016 om 10:43 - Antwoorden

  Goed artikel weer Rypke.
  Voor meer historie raad ik het volgende stuk aan van Hans Jansen: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/01/hans_jansen_een_koffer_vol_dol.html
  Over de enorme invloed van het Russische communisme.

  En mijn reacties onder dat stuk: “De Tweede Wereldoorlog was Rusland’s oorlog”.
  Daarbij verwijs ik naar een reactie van mijzelf op DDS. Die link is nu dood, maar we hebben het webarchief nog: http://web.archive.org/web/20131209023020/http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/12/verslag-dds-euro-slotdebat-update-met-fotos#comment-374339
  Ik raad het filmpje met Suvorov aan.

  • Paul Turris 25 februari 2016 om 22:18 - Antwoorden

   @Andre, dank voor de link naar Victor Suvorov’s . Ja, Hans Jansen, geweldig te lezen. Altijd de luis in de pels met een hoop feitenkennis, gehaat bij de blinde ideologische Groene en Linkse kerk. Link naar filmpje werkte niet. Oost minus West is nul. Was! West ondergraaft zich zelf met utopisten die te ver doorgedraaft zijn. Het wereld sociaal-democratisch optimisme zonder gedefinieerde grenzen/limiet strand het eerste in Europa. Putin zorgt voor de voldongen feiten in de huidige geo-politiek en stuurt aan op de afbreuk van de zwakke Europese “eenheid” Unie.

 12. Bart Vreeken 23 februari 2016 om 18:02 - Antwoorden

  Het is misschien wel leuk om Himmeler en trawanten af te doen als een stelletje ‘paganisten’, maar het was toch in de eerste plaats tuig van de richel wat Europa nog eens vreselijk in het verderf stortte en miljoenen mensen de dood in joeg.

  Wat is dat hier toch voor een rare fascinatie voor het nazisme? In die tijd was de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie nul. Terwijl dat hier juist als een groot goed wordt gezien. Dit soort stukken lijken me slecht voor de geloofwaardigheid van Climategate. Er worden regelmatig interessante dingen naar boven gehaald en vervolgens gooit men weer de eigen glazen in. En zo komt Climategate.nl steeds verder in de marge terecht.

  • Rypke Zeilmaker
   Rypke Zeilmaker 23 februari 2016 om 19:54 - Antwoorden

   Bart Vreeken, je bent een leeghoofd, ik kan niet anders concluderen en je niet ter zake doende mening voegt hier niets toe

 13. Paul Turris 25 februari 2016 om 21:31 - Antwoorden

  Ach wat leuk. Leonie! Anarchie in het denken, kunst van het banale zoeken naar waarheid. Daarna de weg kwijt zijn geraakt in de eigen logica. Op een dag dat Vruggink ongesteld is. Halucineren mag niet verboden worden. Laat je pennevruchten de vrije loop. Inspireer de leeghoofden.

  • Leonie 26 februari 2016 om 10:36 - Antwoorden

   Dank je dat je mij die vrijheid van menings/denk uiting geeft en dat meen ik echt. Het is de grootste van alle vrijheden, als je die veliest verlies je alles.

   Raadseltje
   En het is aan niemand om deze te geven, en niemand kan hem nemen.
   En het heeft met vrijheid te maken.

  • Turris 26 februari 2016 om 11:18 - Antwoorden

   Op climategate.nl wordt wel immer de vraag gesteld: “Maar is het waar?” dat wat wordt gedebiteerd?

  • Turris 27 februari 2016 om 09:45 - Antwoorden

   Anarchie is zelfde utopia als wereldvrede, als (de) verenigde naties, als staatsgeloof, als een duurzame wereld, als wereldsocialisme (communisme) en als anti-staatsgeloof. Het is een meer cirkel of cyclus in de geschiedenis. Cynisme is dan de enige werkelijkheid, maar dat is zo triest. Dan maar aan filosoferen dat het een lust is. De Arabische “lente” leidde al tot xxxxxxxx slachtoffers. Ik geloof daarom in vrede door sterke staatsregie en een afschrikkende defensie. Het blijkt dat democratische wereldvrede alleen maar tot destructie, slachtoffers en armoede leidt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische_Lente

 14. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 29 februari 2016 om 12:24 - Antwoorden

  Alsof de duvel er mee speelt: zie dit essay van Martin Durkin, exact de lijn waarin ik mij ook verdiep, met dank aan Hans Labohm voor de tip
  http://www.martindurkin.com/blogs/nazi-greens-inconvenient-history

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK