De Zwarte ridders, neo-paganisten met bijzondere interesse in archeologie

De Zwart gejaste ridders, neo-paganisten met bijzondere interesse in archeologie. In het tijdperk van de kogels heeft een harnas geen zin meer

Op reis door de krochten van de menselijke natuur bezocht ik de Wewelsburg. Het is de enige driehoeksburcht van Duitsland, gericht op het Noorden. Het gerucht gaat dat deze is gebouwd op een heidense heilige plek. Met speciale geologische karakteristieken. En dat aardmagnetisme trekt als vanzelf neo-paganisten aan, natuurvereerders. Een zo’n neo-paganist, Heinrich Himmler wilde deze burcht inrichten vanaf 1934 als klooster van het nieuwe Heidendom. Hier moest de geestelijke vorming plaatsvinden van zijn eigen elite-korps.

De Wewelsburg, met licht weerspiegeld in het riviertje de Alme

De Wewelsburg, met licht weerspiegeld in het riviertje de Alme

Zo werd de Wewelsburg het decor van de Duitse variant op de Ridders van de Ronde Tafel: de Beschermings Afdeling, (SS). Een academisch geschoolde elite in zwarte uniformen, met Heidense runetekenen en petten met Heavy Metal-symbool. Die doodskop was niet beslist paganistisch, wel erfenis van de Pruisische Totenkopf-riddergarde. Die konden met gigazwaarden meerdere vijanden tegelijk doorklieven in draf te paard. Altijd handig, wanneer je persoonlijke ruzies grootschaliger aanpakt.

Driehoeksburcht met de punt naar het Noorden

Driehoeksburcht met de punt naar het Noorden

Met dit neo-paganisme gaf Himmler invulling aan een breed gedeeld sentiment bij de intellectuele elite van die tijd: de zoektocht naar een nieuwe samenbindende factor, een perspectief voor politieke, esthetische en culturele ambities van een gemeenschap. En dat pakte hij met collegae professioneel aan in kleding, vakwerk, architectuur, literatuur, kunst en wetenschap.

Men wilde het christendom van zich afschudden, dat een slavenmoraal in stand hield. Himmler wilde een nieuwe elite ontwerpen die wegbereider zou zijn van een nieuwe tijd. Zoals Stuart Russell beschrijft in ‘Himmler’s Burg’:

Frei von Altmodisch hemmende Gedanke und Unabhangig von der Macht und Einfluss der etablierten Religionen

Vrijkomen van oude religieuze ketenen

Vrijkomen van oude religieuze ketenen. Zoals Osdop Posse rapte: God is voor dommen, fok alle mensen die die shit hebben verzonnuh.

Steeds vaker zocht de elite haar heil bij de natuurreligie van het voor-christelijke tijdperk. Himmler was dan ook beheerder van de nabijgelegen Externsteine, een vroeg-Germaans heiligdom van steenformaties dat ik al eerder bezocht. Het christendom werd gezien als verzwakkende factor, een bijgeloof dat de mens van de natuur vervreemdt. Een nieuwe bron van inspiratie en vitaliteit was nodig, waarbij de natuur centraal stond.

Zoals de biocentristische filosoof Ludwig Klages stelde, de ideoloog van zowel de nieuwe Heidenen toen als de moderne Grunen nu (de rede ‘Mensch und Erde 1913), in vertaling door Joseph Price:

The idea of “sin” was quite alien to the pagan world. The ancient pagans knew the gods’ hatred as well as their revenge, but they never heard of punishment for “sin.”

Himmler hield van de natuur: een schilderij uit zijn verzameling van het Duitse natuurlandschap, dat zo in een moderne folder zou passen

Himmler hield van de natuur: een schilderij uit zijn verzameling van het Duitse natuurlandschap, dat zo in een moderne vakantiefolder zou passen

…en specifiek over het christendom

It is impossible to conceive of a more fatal blindness than that of the cult instigated by this Jewish sectarian and his apostles and camp followers. Torn from the bonds of nature and the past, man must now direct his gaze at the wasteland known as the “future”; into that desert he stares, paralyzed by dread of the vengeful Jew-God. And before this insane masquerade of the “kingdom come,” the “last judgment,” and “eternal punishment” can be consummated, the true heroes and the real gods must first be made to grovel before the cross!

De nog met de natuur verbonden heidenen vereerden andere helden, militaire survival of the fittest vormde een belangrijke deugd. Zie daarvoor ook de knokpartijen tussen reuzen, stamhoofden en trollen die samen de Edda vormen: een verzameling Germaanse sprookjes met Odin in de hoofdrol van de IJslander Snorri Sturluson.

..gebouwd uit kalksteen zoals de meeste bouwwerken in de omgeving. De ijspegels vormen zich als stalaktieten

..gebouwd uit kalksteen zoals de meeste bouwwerken in de omgeving. De ijspegels vormen zich als stalactieten, en je ziet ook echte stalactieten van calcium-carbonaat vormen

Darwinistisch denken over cultuur
Charles Darwin had het christendom uit de Westerse salon gejaagd, kon je echt niet meer mee aankomen. Karl Marx stuurde hem alvast een bedankbrief. In Duitsland had de profeet van Darwin, Ernst Haeckel- de bedenker van ‘ecologie’ – zijn missiewerk verricht. In Gothische letters verkondigde het Nordland de ondergang van het christendom, in D66-jargon.

Evolutionair-progressief denken werd de norm: de ontwikkeling van laag naar hoog als functie van de tijd. Slimme mensen staan dan hoger op de evolutionaire ladder dan domme mensen. Je hebt gewenst leven dat je objectief kunt definiëren. En ongewenst leven dat je kunt euthanaseren/aborteren. Er is Hoge cultuur en Lage cultuur.

Wetenschappers zochten naar verklaringen in die verschillen en vonden die in de biologie: hoge en lage cultuur, dom en slim, het was evolutionair verklaarbaar.

Mooie mensen en lelijke mensen, slimme en domme mensen, een genetische basis

Mooie mensen en lelijke mensen, slimme en domme mensen, een genetische basis

Sommige volken waren ge-evolueerd om de hoge cultuur te verdedigen, andere volken waren primitief gebleven. De hogere cultuur had het volste recht zich tegen de lage cultuur te verdedigen. In de ondergang van het avondland (Oswald Sprengler) zagen Europeanen het corrumperende werk van laagmensen overal voltrekken. Daarom had de hogere beschaving het volste recht om de wilden een lesje te leren.

Darwinisme bleef. We zien dat zelfde denken later ook bij Ayn Rand, de koningin van het libertarisme, wanneer zij het lot van de Indianen beschrijft. Die deden toch niks zinvols met het land…Vrije markt-absolutisten uit haar denkschool vonden het ook volstrekt normaal, ja zelfs goed, wanneer familiebedrijven het onderspit delven bij durfkapitalisten. Darwin moet de markt regeren.

Professioneel afgewerkt, een eikenhouten luxe stoel in leer met runetekens. De nieuwe Duitse heiden hield van vakwerk, de Wewelsburg stond er vol mee

Professioneel afgewerkt, een eikenhouten luxe stoel in leer met runetekens. De nieuwe Duitse heiden hield van vakwerk, de Wewelsburg stond er vol mee

De laat 19de eeuw en vroeg 20ste eeuw toont een zoektocht naar nieuwe wortels. Die werden vooral gezocht en gevonden in eigen genen (‘Bloed’) en bodem. Dat is logisch, wanneer je een biologische basis zoekt in culturele verschillen. En wanneer je zoekt naar de reden waarom sommige volken- zoals de Bataven in Batavia- koloniale ambities verwezenlijkten. Terwijl andere volken in evolutionaire stasis leken te hangen en niets bereikten.

De Duitsers hadden – net als de Nederlanders, Belgen, Britten en Fransen- ook recht op hun eigen koloniale ambities. Zo vonden zij.

De nieuwe kolonies voor levensruimte moesten in het Oosten verrijzen. Daar waar de ‘Slaven’ wonen, het ‘ras’ waarnaar de slavernij is vernoemd. Mensen die toch niets zinvols met hun land deden. Afrika koloniseren, daar kregen de Duitsers nooit echt slag van, dat was Brits, Frans en Portugees terrein.

Wewelsburg bij nacht

Wewelsburg bij nacht

Tacitus in moerassen en donkere wouden
Voor een geloofwaardige nieuwe ideologie achter nieuwe ambities, was in de moderne tijd een degelijke wetenschappelijke basis nodig. Als je geen academische onderbouwing gaf, dan stond je voor aap in het land dat de mondiale wetenschap aanvoerde: Duitsland. Een belangrijk onderdeel van de Wewelsburg was daarom de wetenschappelijke afdeling.

Prat gaan op spectaculaire archeologische vondsten van voor-christelijke cultuur

Prat gaan op spectaculaire archeologische vondsten van voor-christelijke cultuur

De Beschermings Afdeling trok getalenteerde wetenschappers aan, zoals archeoloog, geoloog en botanicus Wilhelm Jordan. Die verrichtte bij het klooster Gut Boddeken opgravingen. Hij deed spectaculaire voor-christelijke vondsten van Romeinse munten en Germaanse nederzettingen.

Hans Peter des Coudres- zowel kunstzinnig handwerker als rechtsgeleerde die Internationaal Recht-certificaten in Den Haag haalde- was beheerder van een omvangrijke bibliotheek in de Wewelsburg met 12.000 publicaties over voor-christelijke cultuur. Het lullige van inheemse Heiden-verering is dat die Heidenen zelf niets opschreven. Dat moesten de meer ontwikkelde volken als de Romeinen over hen doen. De Romeinse historicus Tacitus is de bekendste chroniqueur daarvan.

Er is net een nieuwe vertaling van Tacitus in het Nederlands verschenen ‘In moerassen en donkeren wouden’- de Romeinen in Germanie. Zo kwam ik op het idee in deze materie te duiken.

Hoge cultuur werd in de genen gezocht

Hoge cultuur werd in de genen gezocht

De Wewelsburg-bibliotheek bewaarde een archief met historisch-archeologisch onderzoek naar de Varusschlacht: de zege die de Germaanse strijder Arminius op de Romeinen had gehaald, ten noorden van Osnabruck in het jaar 9. Zo keerde hij de Romeinse expansiedrift, de Romeinen trokken zich terug achter de Limes tussen Rijn en Donau. Het legioen van Varus hield op te bestaan. Tacitus is de belangrijkste bron van de ondergang van Varus, die in een hinderlaag liep in de Germaanse wouden.

Maarten Luther – herdoopte Arminius tot Hermann. Als vertaler van de Bijbel in het volks-Duits geldt Luther als grondlegger van het moderne Duits.

Hermannsdenkmal, de model-Germaan Arminius op een sokkel als symbool voor Duitse eenheid in de 19de eeuw. Bedenk dat de Pruisische elite begin 1800 nog Frans sprak, Frederik de Grote vond Duits een taal voor de bedienden

Hermannsdenkmal, de model-Germaan Arminius op een sokkel als symbool voor Duitse eenheid in de 19de eeuw. Bedenk dat de Pruisische elite begin 1800 nog Frans sprak, Frederik de Grote vond Duits een taal voor de bedienden. De hoogste Duitse militaire onderscheiding heeft een Franse naam

Germaantje de Voorste
In de 19de eeuw richten de Duitsers vervolgens het Hermannsdenkmal op bij Detmold, 40 kilometer noordoostelijk van de Wewelsburg. Arminius staat met zijn zwaard omhoog zwaaiend richting het Westen. Als een militaristische middelvinger naar de richting waar de Franse bezetter (Napoleon) van 1806 tot 1813 vandaan was gekomen. Dit keer zijn wij eensgezind in plaats van verdeeld, luidt het opschrift.

Zo ongeveer dan.

Dankzij de wil om Germaan de Voorste te zijn, werden nogal wat Germanen uit de genenpoel geknald...

Dankzij de wil om Germaantje de Voorste te zijn, werden nogal wat Germanen uit de genenpoel geknald…

De lappendeken van Duitse deelstaatjes werd in 1871 een land, en ze liepen direct de Fransen onder de voet. Maar na het verlies van de Eerste Wereldoorlog was het Westelijk Rijnland alweer bezet door die gehate Fransen.

Hermann, is de naam de Maarten Luther gaf aan Arminius

Hermann, is de naam die Maarten Luther gaf aan Arminius

Je kunt het Hermannsdenkmal zien als de heidens-romantische variant op de Christus-moloch, die de skyline siert van katholiek Rio de Janeiro. Een voor-christelijke nieuwe held moest verbeelden en doen, wat Jezus duidelijk had nagelaten in de Napoleontische crisistijd. Vijanden buiten de grenzen houden. Er was een nieuwe god nodig die overwinning zou brengen, die van de Eenheid, de Nieuwe Tijd.

Wanneer een God niet doet wat mensen ervan verlangen, dan ruilen ze hem grif in voor anderen.

Nu heet het Hermannsdenkmal ironisch de Statue of Lipperty, vernoemd naar het graafschap Lippe. Het grapje is geschreven in de taal van de Amerikaanse bezetter sinds ’45, omdat het eikenhouten Duits zich voor humor zo slecht leent.  Neem ook deze Duitse volzin uit het gemeente archief van dr Wilhelm Segin in 1924. Zo onderstreept hij in kronkelige vertakkingen de Heidense waarde van de Wewelsburg:

Vor langen Jahrhunderten, als unsere Vorfahren die Sachsen noch Freie Herren waren auf Freien Grund, Dem Kriege und der Jagd lebten, und sich uber 30 Jarhe mit den Grossen Kaiser Karl herumschlugen der ihnen met dem Christentum sein Herschaft aufzwingen woltte………(pffffff) war der Wewelsburg zu einen Sachenfestung ausgebaut.

 

Een Heidense variant op de Christus bij Rio

Een Heidense variant op de Christus bij Rio de Janeiro, de God van de Katholieken. De tot de tanden bewapende Arminius was de Verlossings-figuur voor de nieuwe Heidenen

Heidense romantiek
Verbonden aan die voorchristelijke mystiek zijn de geestelijke aspiraties die Himmler koesterde in wat sommigen het ‘SS-Klooster’ noemden.

Maar wat is er nu waar van de occultistische aspiraties van de Beschermings Afdeling?  Dat blijft gissen. Een veel overgeschreven bron Walter Shellenberg bericht in 1953 over de Wewelsberg als ‘ Schauplatz Okkultistsiche Rituale, Zeremonien und spiritualistische sitzungen.’ Er werd onder de Noord-toren in de kelder een Krypta ingericht, door de lokale bevolking het Walhalla genoemd voor ‘Geistliche Exerzitien und Kunzentrationsubungen’.

Dat laatste heet nu Mindfullness.

Er zijn 12 plaatsen ingericht, als verlengstuk van 12 zonne-armen: dat hier iets geestelijks te vieren viel mag duidelijk zijn. De Krypta heeft wel iets van een vrijmetselaars-ruimte.

Himmler wilde uiteindelijk in die Krypta begraven worden. De Krypta is volgezet met wat Himmler als ‘entartete’ kunst zou beschouwen. Van die schuld- en boete-graffiti van het niveau kindertekening

Hier wilde Himmler uiteindelijk begraven worden, het Walhallah, de Krypta. Officieel mag je dit niet fotograferen, vanwege de aantrekkingskracht op zekere lieden. Maar ja, er mag zoveel niet en je rijdt geen 400 kilometer om braaf te zijn

Hier wilde Himmler uiteindelijk begraven worden, het Walhallah, de Krypta, ontworpen voor Heidense rituelen. Officieel mag je dit niet fotograferen, vanwege de aantrekkingskracht op zekere lieden. Maar ja, er mag zoveel niet en je rijdt geen 400 kilometer om braaf te zijn.

Opnieuw. Dat spiritisme is niets nieuws onder de zon bij de Europese elite, lees John Gray maar in zijn Onsterfelijkheidscomite.Ook de communistische elite was volop met spiritisme bezig. En wat dacht je van Alfred Wallace, mede-ontdekker van natuurlijke selectie als basis van de evolutie-theorie? Volop bezig met spiritisme.

Velen leren te geloven dat iets niet kan bestaan als het niet meetbaar lijkt. Sommige mensen met intellectueel zelfbeeld staan zich daar zelfs op voor. Die gaan dan D66 stemmen. Natuurlijk: Het leven op aard is ook in 4 dimensies de moeite waard. Het is een gift, en een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Verder: Ik heb alleen geleerd geen overhaaste metafysische conclusies te trekken over de aard van het ondermaanse.

Hoe dan ook: het is meestal een intellectuele elite die zich richt op mystiek. Het klootjesvolk heeft aan haar pornokanaal, het NOS Journaal en een zak chips voldoende.

De Germanen in de Wewelsburg waren gewone kerels, in voor een feestje met lekkere wijn

De Germanen in de Wewelsburg waren gewone kerels, in voor een feestje met lekkere wijn, die ze liefst samen met de Burg-Maiden opdronken, de dames van de algemene verzorging

 

Het is anno nu ook bon ton om in het Oosten te winkelen voor geestelijke vervulling. Dat was toen net zo geaccepteerd als nu,. Zoals het sinds 1968 bij zelfbenoemde intellectuelen ook Bon Ton is om alles af te kraken dat met de Kerk te maken heeft. Heinrich Himmler had qua levensbeschouwing zo een column bij NRC Handelsblad kunnen hebben of een show bij de Vara…nou ja, als hij zich qua misdaden tegen de menselijkheid wat had ingehouden.

Of zie de overal aangeplakte ‘paranormaal’-beurzen in ons moderne Consumptiestan. Als Himmler’s cultus onzin was en zou getuigen van zijn bijzondere gekte en afwijkendheid, wat is dat dan? Het hakenkruis is een gangbaar Oosters symbool dat de zon verbeeldt, natuurverering. Aan het plafond van de Krypta hangt nog steeds een eikenhouten variant op dit Arische symbool.

Aan het plafon van de Krypta, een eikenhouten zonnesymbool, symbool van natuurverering

Aan het plafon van de Krypta, een eikenhouten zonnesymbool, symbool van natuurverering

Germanen vinden eigen Varusschlacht bij Stalingrad
In 1943 bij Stalingrad werden de Germanen zelf tegengehouden door een volk dat zij minachten: de Slaven. Toen hield het complete Zesde Leger met 300 duizend Duitse soldaten op te bestaan, in zomertenue omsingeld door de Russische Winter.

En zo begon het grote terugtrekken. Er verschenen nog grootste bouwplannen, waarbij een hele SS-stad werd gebouwd rond de Wewelsburg, het driehoekje wijst naar het Noorden als punt van een speer. Het bleef bij een maquette.

Het driehoekje van de Wewelsburg zou speerpunt zijn van een veel groter bouwcomplex

Het driehoekje van de Wewelsburg zou speerpunt zijn van een veel groter bouwcomplex, met daartussen veel groen.

De geallieerden bombardeerden zich een weg richting Wewelsburg. Zij legden iedere Duitse stad in de as die op hun pad lag, om Europa te bevrijden. Alle weerbare Duitse mannen vechten zich dood tot de laatste man. De ironie van de geschiedenis wil dat het de Spearhead-compagnie van de Amerikanen was die doorstootte richting speerpunt Wewelsburg. Op 31 maart 1945 gaf Himmler persoonlijk het bevel om de Wewelsburg op te blazen, alle sporen uit te wissen.

Het klooster Gut Boddeken, dat al tijdens de Franse bezetting tot ruine was vervallen. De eiken op de voorgrond zijn typische natuursymbolen die veel in germaanse neo-paganistische tekeningen voorkomen als diep gewortelde en vertakte levensboom. Of het nu de Uppstalboom is of Ygdrassil, de levensboom in Asgaard

Het klooster Gut Boddeken, dat al tijdens de Franse bezetting tot ruine was vervallen. De eiken op de voorgrond zijn typische natuursymbolen die veel in germaanse neo-paganistische tekeningen voorkomen als diep gewortelde en vertakte levensboom. Of het nu de Uppstalboom is of Ygdrassil, de levensboom in Asgaard

Veel boeken en kunstschatten werden eerst naar het klooster Gut Boddeken vervoerd en daar verstopt. De rest verging in de vlammen of werd geplunderd door de geallieerden. Die legden in Wiesbaden een depot aan voor oorlogsbuit, zodat vele Duitse kunstschatten in Angelsaksische verzamelingen terecht kwamen.

De geallieerden zetten met fosforbommen druk op de burgerbevolking in Dresden. Na 130 duizend verbrandde Duitse vrouwen, kinderen en bejaarden was er geen verzet meer van hen te verwachten. The smell of Victory.

Hoeveel weerbare Germanen zijn uit de genenpoel geknald?

Hoeveel weerbare Germanen zijn uit de genenpoel geknald?

Een derde van de Duitse bevolking uit de Oostelijke gebieden moest direct huis en haard achterlaten en zonder morren maar een plek in een nieuw opgedeeld Duitsland vinden. De goede partij,  de Amerikanen gooiden twee atoombommen op burgerdoelen van de Orientaalse Duitsers, de Jappen.

Dat hadden ze verdiend.

En toen was het weer snel vrede in het Westen.

Want we hadden nu elkaar nodig om een vuist te maken tegen de Russen. Terwijl de Duitsers net datzelfde hadden gedaan, om exact de zelfde redenen als de Amerikanen; het Bolsjewisme bestrijden. Maar toen was het niet goed om communisten om te brengen, en brachten geallieerde konvooien wapens naar de Russen in Moermansk. Pas toen Amerikanen de P op communisten kregen was het weer geoorloofd, communisten afknallen, meestal indirect via proxy-oorlogen maar ook direct zoals in Vietnam.

De oplettende bezoeker kan in het vloerpatroon van de Wewelsburg nog zekere herkenbare symbolen ontdekken

De oplettende bezoeker kan in het vloerpatroon van de Wewelsburg nog zekere herkenbare symbolen ontdekken. Ik doe een gok: het is een windmolen!

Bezet
Sinds 1945 houden de Amerikanen Europa bezet, met overal in Duitsland nog militaire bases. Omdat de Russen ons anders zouden veroveren, zo zeiden ze eerst. Nu is het voor terrorisme of zo, TTIP en onze eigen bestwil. We kopieerden de Amerikaanse vreetcultuur, namen steeds meer Angelsaksische termen in onze taal op,  moesten opgaan in een verenigd Europa: 1 front tegen de Rus. Daarna was de vijand die de boel bij elkaar houdt Global Warming. En nu wordt het weer de Rus, althans, zo lijkt het. Zo komen we dan bij enige historische kanttekeningen:

 1. Kun je het militarisme van de Duitsers uniek noemen? Nee. Wie gooide bij oorlogserie Tour of Duty die Vietnamese spleetogen in brand met Napalm, en bij Apocalypse Now? The Smell of Victory! Wie landde op de Koreaanse stranden, bracht de democratie in Irak met precisiebommen en degradeerde Libie tot IS-complex? De Amerikanen- onze vrienden. De Fransen hielden tot hun Waterloo in 1815 half Europa bezet. Hoor je niemand in negatieve termen over.
 2. Was hun schrikbewind in Nederland uniek, dat het meisje met het Rode Haar en de Soldaat van Oranje in bedwang moesthouden? Nee. Toen wij na ’45 wij ons handjevol verzetstrijders eerden, stuurden we tegelijk soldaten naar onze Bataafse kolonie om verzet van die Indo’s te breken. Dat was noodzakelijk voor ‘politionele acties’. Deze kampong is van ons! Maar onder druk van de Amerikanen hebben we die strijd dan toch maar opgegeven.
 3. Of was het racisme? De Duitsers hielden er eerder mee op dan hun overwinnaars. Die hadden eerst een preek nodig van Martin Luther King. De Amerikanen- onze vrienden- lieten tot in de jaren ’60 en ’70 geen minderwaardige zwarten toe tussen blanken in de bus, en in blanke restaurants. Tot in de jaren ’50 hadden de Amerikanen racistisch bepaalde immigratiewetten.

  Gevangenenkelder onder Wewelsburg. Foltering en opsluiting, het is van alle volken en alle tijden, of het nu voor vervolging van Heksen was of Joden

  Gevangenenkelder onder Wewelsburg. Foltering en opsluiting, het is van alle volken en alle tijden, of het nu voor vervolging van Heksen was of Joden

 4. Waren het hun koloniale ambities in het Oosten van Europa? Wanneer streek Nederland ook maar weer de vlag in de laatste kolonie, Suriname? Och verrek, we hebben nog koloniale gebieden: de Antillen!
 5. Is het dan Genocide? Navo-lid Turkije ontkent nog steeds de genocide op 95 procent van de Armeense bevolking, maar ja: Turkije ligt zo strategisch voor Amerika’s Midden Oostelijke aspiraties. Waar de Duitsers met hun anti-semitische operaties op ongeveer 60 procent bleven steken. Wat vrijwel niemand weet, is hoe het Franse Vreemdelingenlegioen in Algerije heeft huisgehouden in de jaren ’70.  Qua bodycount was Mao- schutspatroon van Made in China-kwaliteit- vele malen erger. In Ruanda deden ze het met kapmessen. Ik kom liever met kaliumcyanide aan mijn einde.
 6. Was het ideologie, die verwerpelijk was, onoverkomelijk voor compromis? De Koran-Koppensnellers van Saudi Arabie vliegen in Amerikaanse F15-gevechtsvliegtuigen rond. Nazi-raketgeleerde Werner von Braun werd zo snel mogelijk door de Amerikanen gekaapt om vervolgens het Apollo-programma te leiden. Mein Kampf is verboden, maar het vele malen gruwelijker ‘100 dagen van Sodom’ van Markies de Sade werd door uitgeverij Bert Bakker en linkse media met rode oortjes opgehemeld als grensverleggende cult.

Historisch gezien vallen kortom ethische kanttekeningen te plaatsen. Er is niets dat de Duitsers deden, dat anderen niet net zo erg of erger deden.

Het kwaad zit in ieders natuur

Het kwaad zit in ieders natuur

Conclusie: als je kwaad doet, doe het dan goed
Dus wij weten zeker, dat de Duitsers tot 1945 het Historische Kwaad vertegenwoordigden. En wij waren goed. Want dat leerden we bij het vak ‘Complottheorie in de praktijk’: Geschiedenis. Alleen het Westen-wij en onze vrienden- gebruikt precisiebommen die chirurgisch doel treffen en De Democratie brengen. En onze vijanden? Dat zijn religieuze fanaten, ondermensen, terroristen, dictators die we met bommen van hun presidentstoel moeten gooien. Die verdienen het, ‘Weg met Assad’ zo leren wij van ons media-klootjesvolk die allen de zelfde persbureaus overschrijven.

Waarom Assad dan wel, maar die andere dik 100 dictators van de 194 naties ter wereld niet?

Geen volk wentelt zich zo in de Policor schuld-cultus van weg met ons als de Duitsers. Nu moet ieder kind leren dat alle negers even leuk zijn, ook als ze dat niet beslist zijn

Geen volk wentelt zich zo in de Policor schuld-cultus van weg-met-ons als de Duitsers. Nu moet ieder kind leren dat alle negers even leuk zijn OMDAT ze neger zijn, ook als ze dat niet beslist zijn. Of is leuk zijn raciaal bepaald? De neger is hier ook de enige die blij durft te lachen…

Steeds minder is mij dus duidelijk wat nu goed of kwaad is, en wie dat dan is. Het Kwaad is bij anderen hooguit beter zichtbaar. Of is Het Kwaad misschien niets meer dan doorgeschoten goed. En valt het Duitse kwaad geschiedkundig hooguit zo op, dankzij de professionaliteit, logistieke perfectie en wetenschappelijke afstandelijkheid waarmee ze het uitvoerden.

Een goede eigenschap- professionaliteit- die ze ook tot grootste economie maakt, met de beste automerken en industrie. Zelfs het belijden van schuld vindt plaats met professionele perfectie, tot vervelens toe.  Zo lijkt het kwaad door hen begaan misschien extra groots. Omdat de Duitsers 1 van de weinigen op aarde zijn die zo beschaafd zijn dit zichzelf heel erg aan te trekken. En zich meer dan een halve eeuw lang te verontschuldigen.

Wie ziet dat Amerikanen- het enige volk dat 2 atoombommen op burgerdoelen gooide en nog steeds mondiaal militair aanwezig is- een halve minuut doen?

 

 • Met dank aan het KreisMuseum Wewelsburg. De geleende reader in het Nederlands stuur ik per post zo snel mogelijk weer terug.
 • Eventuele reageerders: bespaar me je mening, voeg liever tips, info of nieuwe titels toe die ik en geïnteresseerden in historie kunnen lezen.