Subsidieboer

Subsidieboer

De overheid en milieuclubs verjagen vissers  uit Natura 2000 gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone omdat een zwarte zee-eend misschien wel kan schrikken van het naderende silhouet van hun scheepje. Ik overdrijf hier niet, het beheerplan spreekt hier over de ‘silhouetwerking’ van scheepjes met een masthoogte van 6 meter: dus vissers opgerot, want jullie kunnen niet 100 procent zekerheid geven dat visserij geen invloed heeft (het voorzorgprincipe dat met Staats-willekeur is toegepast).

Tegelijk mag Anne de Groot van Windpark Fryslan van de overheid straks PER JAAR vele duizenden beschermde vogels in beschermd natuurgebied IJsselmeer (Natura 2000) uit de lucht meppen (visdieven en zwarte sterns). Als hij de MER-rapportage maar zo Orwelliaans mogelijk formuleert. Met 89 zwaaiende Eifeltorens van bijna 200 meter met rode kermisverlichting.

Een meter bodemdaling, geen probleem, als Frisia haar miljoenen maar overmaakt aan het Ministerie van Ton Ijlstra. In onze Totalitaire Bureaucratie regeert de overheidswillekeur

Een meter bodemdaling, geen probleem, als Frisia haar miljoenen maar overmaakt aan het Ministerie . In onze Totalitaire Bureaucratie regeert op milieugebied de overheidswillekeur en opportunisme

Die toppereend die rot maar op, maar dan anders geformuleerd
Sterker nog. De zelfde vogels waarvoor Fred Wouters van Vogelbescherming en andere financieel-politiek gemotiveerde machtswellustelingen (Arjan Berkhuijsen Waddenvereniging,  Wilfred Alblas Natuurmonumenten, aka het Linksche Thuigh), tegen vissers procederen als de toppereend, visdief en zwarte stern, daarover mag ons provinciesufferdje dan dit MER-commissie-proza overschrijven bij monde van het turbine-terrorisme:

Een andere beschermde soort, de toppereend, zal door het windpark op zoek gaan naar andere fourageergebieden (= Orwelliaans voor ‘die beschermde eend die rot maar op, wij lullen ons windustrieterrein er wel door met de Rijkscoordinatieregeling’ RZ) De commissie wil weten welke gebieden dat zijn en of daar wel genoeg voedsel te halen is.

Ik rij je kind dood, maar koop bed voor je om nieuw kind op te verwekken
De Groot belooft dan iets als: dan maak ik die windturbines op kosten van de gemeenschap toch 10 meter hoger, dan vliegen die sterns er vanzelf vaker onder door, in plaats van tegenaan. Of: dan laat ik toch op kosten van de gemeenschap een natuureiland aanleggen. Dan heb ik iets gedaan dat een groen gevoel geeft bij de oppositie, en zo gum ik op papier de ecologische schade aan duizenden beschermde vogels per jaar lekker weg.

OK: Ik rij je kind dood, maar dan koop ik ter compensatie een hemelbed voor je, zodat je er wel 10 nieuwe op kunt verwekken. Dat soort logica.

Bij deze oefening in Orwelliaanse nieuwspraak krijgt Anne de Groot dan zowel steun van milieuclubs (die hier plots niet procederen, omdat ze het Energieakkoord steunen en hopen op consultingopdrachten) als van de PvdA-gezinde pretpakketjes van onze Provinciesufferd.

Want ja, het is mooi wel ‘duurzame energie’, het energetisch equivalent van wereldvrede voor Miss World. Dat roept bij het klootjesvolk dusdanige positieve associaties op dat argumenten als roos van de schouders worden geklopt.

Je kunt voorrekenen dat:

 •  windturbines nauwelijks fossiele brandstof uitsparen doordat ze het net onstabieler maken en parasiteren op het rendement van fossiele centrales. Gasterra stemt daarom al de gaslevering af op het weer voor Eneco.
 •  tientallen miljarden euro’s subsidies slurpen met als resultaat de industrialisatie van natuurgebieden
 •  dat de wereld alvast niet veiliger wordt door klimaatbeleid met windturbines, de pretentie dat klimaatbeleid dat doet is gewoon een leugen.
 • Klimaatbeleid met labiele subsidie-energie heeft op klimaat nul invloed, bewijslast ligt bij zij die beweren van wel. Het is slechts marketing om in de pot met gemeenschapsgeld te kunnen graaien
Natuurreligie met windturbine/symbool

Natuurreligie/symbool van ideologie die ook de Nieuwe Wereld voor Toekomstige Generaties wilde realiseren

Het gevoel is goed: ‘duurzaam’ maakt endorfines vrij…
…maar media en hun milieuclubs hebben het ‘gevoel’ van ‘hoi hiepeloi hoera duurzaam’. Het woord duurzaam maakt endorfines in hun bloed vrij. Het woord duurzaamheid- de meme/het gedachtenviruscomplex- lanceert zo een rozig gevoel, dat het eigen positieve zelfbeeld ondersteunt (ik ben voor duurzaam en dus een beter mens)

Daarom krijgt journo-klootjesvolk bij argument a/c en slecht gevoel. Omdat ze het endorfine-cluster positief zelfbeeld/voor duurzaamheid/voor wereldvrede/nieuwfris in stand willen houden. Dus daarom kan a/c ook niet waar zijn, want slecht gevoel, oud is fout enz.

Daarvoor hoef je geen Boerenwijsheidsbegeerte (sociale ‘wetenschap’) gestudeerd te hebben. Een kwart eeuw nauwgezette biologische observatie van Homo sapiens kuddemensis is voldoende.  We leven in een tijd waarbij het volgens de Grondwet illegaal is om waar te nemen wat je ziet. (Non-discriminatie). In zo’n tijd vervalt als vanzelf ook het verschil tussen realiteit en realistisch.

De reden voor exorbitante subsidies is de wind zelf: deze is aanbodgestuurd, niet vraag gestuurd

De reden voor exorbitante subsidies is de wind zelf: deze is aanbodgestuurd, niet vraag gestuurd

…dus dan IS het goed
Als het maar goed lijkt/voelt is het goed. ‘Nou ik ben mooi wel voor duurzaamheid’. Prachtige gevoelskreet. Dus moet je wel een beter mens zijn! Wie argumenteert tegen windturbines? Die is tegen duurzaam. En dus gek/slecht mens tegen de toekomst, geen hoipiepeloihiephoera!

En zo kan Anne de Groot zowel de jaarlijkse moord op duizenden beschermde vogels bij zichzelf goedpraten, de verkrachting van natuur- en recreatiegebied met 89 zwaaiende Eifeltorens, en het feit dat hij tientallen miljoenen euro’s subsidies per jaar steelt van de gemeenschap.

Hij doet dat OMDAT hij dan goed meent te doen. Omdat ‘het gevoel’ dat zegt en zijn sociale omgeving hem niet corrigeert. En als het goed voelt is het goed. En anders helpen die tientallen miljoenen euro’s subsidie per jaar bij Anne de Groot de waarheid wel het ravijn in.

Ik ben goed! Want ik krijg zoveel geld. Dat voelt goed, dus is het goed en dat krijg ik omdat ik goed ben.

De wensdenkologie van het Omdenken.

Zo zijn mensen nu eenmaal. Zolang iedereen het maar doet, en zegt ‘Anne de Groot is duurzaam en duurzaam is goed’. Want niets is mensen te gek, behalve non-conformisme.

Dus haha, die gekke blogger met zijn razernij. Oooohhh op duh persoooon. ooohhh. Nou duhhh, die kunnen we niet serieus nemen.

Bazel iets over ’toekomstige generaties’ en andere endorfine-bij-jezelf- opwekkers, en hupzodiegaat.

Biologie leert meer over Homo sapiens kuddemensis dan Roosvonkologie en andere pseudowetenschap

Biologie leert meer over Homo sapiens kuddemensis dan Roosvonkologie en andere pseudowetenschap

Homo sapiens kuddemensis
Zo werkt dat in de praktijk, bij Homo sapiens kuddemensis. Het neutraliseren van iets dat een slecht gevoel zou kunnen geven over jezelf. In onze tijd zonder waarheidsliefde, blijft enkel de ethiek over van het pantoffeldiertje, coli-bacterie of noem een 1-cellige: dat trekt zich samen bij negatieve prikkels en dijt uit of vermeerdert zich bij positieve prikkels. Duurzaam is de Agar waarop de Coli-bacterie zich vermeerdert.

Hmmmmm

Alles voor je positieve zelfgevoel! Waarheid is wat de Partij vraagt! Dus deze blog ketst ook als roos van de schouders van De Groot. Dat wat een slecht gevoel geeft is als vanzelf ook slecht in zichzelf, het kan niet waar zijn, maakt geen endorfines vrij.

‘Ja maar ik ben voor duurzaam en dus een beter mens. Dus is die blogger gek/slecht mens. Ik doe een jij-bak(haha wat je zeg da ben je zelluf), krijg dan een extra goed gevoel over mezelf (ha kijk mij eens assertief zijn)’.  En zo is dat slechte gevoel dan weer geneutraliseerd.

1 beschermde vogel redden is strafbaar, duizenden per jaar doodslaan is duurzaam en goed voor tientallen miljoenen euro´s subsidies per jaar in Ecototalitair Nederland

1 beschermde vogel redden is strafbaar, duizenden per jaar doodslaan is duurzaam en goed voor tientallen miljoenen euro´s subsidies per jaar in Ecototalitair Nederland van Ed Nijpels en zijn Nijpelitaanse klimaatmaffia

Windturbine-blogs komen me de keel uit
Ik krijg zelf een slecht gevoel om dit soort blogs te moeten schrijven. Dat gezeur over windturbines hangt mij volledig de keel uit. Maar iemand moet hier ingrijpen, er is ook nog zoiets als plichtsbesef. Je moet nu eenmaal vaker wel dingen doen waar je geen zin in hebt, maar je zet je daar toe.

Er is meer dan gevoel op deze wereld. Er is waarheidsliefde waarvoor je kan staan.

 • Hoe kan het dus dat ik strafbaar ben, wanneer ik 1 beschermde vogel redt die uit zijn nest valt (Wietse de Wikel), hem opvoedt en laat uitvliegen.
 • Terwijl ik ‘duurzaam’ heet en tientallen miljoenen euro’s subsidies per jaar mag beuren wanneer ik er duizenden per jaar uit de lucht mep.
 • Er bestaat zoiets als waarheid, een Ding an Sich dat je via kennis en analyse kunt benaderen (hoewel misschien nooit totaal omvatten), er is niet enkel Ding fur Mich (het ontkennen van waarheidsvinding omdat je de onmogelijkheid van volledige kennis als excuus gebruikt voor intellectuele luiheid, opportunisme en leugenachtigheid).
 •  Ik maak onderscheid tussen mens en mening. Je mening kan me gestolen worden. En dat geOH over ‘respect’, ik ben geen Marokkaantje of zo’n spugende voetbal-puber onder de kijk- mij-stoer -zijn-graffiti.
 • Filosofie is meer dan sociale cosmetica
 • En Anne de Groot is een milieucrimineel. Op papier misschien niet. En iedereen zegt het niet. Maar buiten de papieren en sociale realiteit in het EGGIE is Anne de Groot een natuurvernieler en rover van gemeenschapsgeld.
 • Omdat ik gewoon hardop de waarheid zeg, ben ik nu mogelijk zelfs strafbaar. Want we leven in een totalitaire bureaucratie waar George Orwell al voor waarschuwde.
Het voelt niet goed wat ik hier schrijf, het voelt voor mij zelf ook niet goed. Toch kan het wel WAAR zijn. Waarheid staat los van gevoel

Het voelt niet goed wat ik hier schrijf, het voelt voor mij zelf ook niet goed. Ik zou veel liever iets anders schrijven. Toch kan het wel WAAR zijn. Waarheid staat los van gevoel of voorkeur/smaak, er is onderscheid tussen object en subject, tussen mens en mening

Argumenteren heeft alleen zin bij mensen die voor argumenten vatbaar zijn.
Zoals ome Sjoop al zei, rest bij mensen die niet vatbaar voor rede zijn (er niets mee doen) niets dan een scheldkanonnade. Bij Duurzaam geldt de realiteit van de cirkelredenering. De aanhangers van Duurzaam doen dat, OMDAT ze niet voor rede vatbaar zijn. Het is alleen voor hun zelfgevoel en voor de subsidies. Zonder de misleidende marketing rond windenergie had klimaatboer Anne de Groot nooit in de subsidiepot kunnen grijpen.

Een paar puntjes

 • ik ben niet teugen windenergie, ik ben ook niet tegen zout water in de Noordzee of tegen koffie drinken
 • het draait hier om de status aparte die windmolenaars zichzelf verschaffen om zo in de pot gemeenschapsgeld te kunnen graaien en om het blinde geloof dat dit mogelijk maakt
 • er zal een plaats zijn voor windturbines in de energiemix, maar deze is vele malen kleiner/realistischer dan de milieulobby haar voorstelt
 • windturbines zijn een vorm van energie-industrie en industrie hoort niet in natuurgebied, daar hebben we industrieterrein voor