Stroomverbruik Nederland hangt recht evenredig samen met economie

Stroomverbruik Nederland hangt recht evenredig samen met economie

Het is 20 jaar geleden dat een PvdA/VVD-kabinet de voormalige nutsbedrijven liet privatiseren. Dit PvdA/VVD-kabinet draait die privatisering via klimaatbeleid (Energieakkoord/sluiting kolencentrales) weer terug. Die geprivatiseerde bedrijven streefden naar zoveel mogelijk energieverkoop. Tegelijk voerde de Rijksoverheid in 1996 de energiebelasting in. Die belasting zou energiegebruik moeten ontmoedigen. Uit naam van het milieu, versmald tot wereldklimaat.

Het verbruik moest dus zowel omhoog als omlaag tegelijk. Ook zou de energierekening tegelijk zowel omhoog als omlaag gaan.

De privatisering zou volgens Laurens Jan Brinkhorst leiden tot lagere energierekening. En de overheid zorgde tegelijk via belasting voor een steeds hogere rekening.

  • Maar wat is nu het aantoonbare verband tussen die belasting en energieverbruik?

Er is wel een duidelijk verband tussen klimaat/weer en energieVERBRUIK.

In 1996 was het een koude Elfstedenwinter, die je in onderstaande grafiek als piekje kunt terugzien na jaren van daling. Zie dat in de periode met relatief strenge winters 1978-1996 (meerdere Elfstedentochten) de grootste daling in gasverbruik plaatsvond, door isolatie van woningen. Daarna is de groei in isolatie afgevlakt (zie grafiek verderop), maar blijft het gasverbruik dalen. Hier spelen zachte winters een duidelijke rol.

Winter van 1996 springt er uit. Daarna verbruik omlaag door minder strenge winters en isolatie

Winter van 1996 springt er uit. Daarna verbruik omlaag door minder strenge winters en isolatie

Groei in isolatie vooral VOOR 1996

Groei in isolatie vooral VOOR 1996

Dan 1996, de Elfstedenwinter weer een piek in verbruik. Het op de verse energiemarkt opererende Gasunie ontkurkte de champagne in haar geprivatiseerde jubelstemming: er was nog nooit zoveel gas verkocht. Toen de overheid ons tegelijk ging belasten voor ‘het milieu’ om dat verbruik omlaag te krijgen.

Op naar de 1 euro belasting per kuub
Dus het bedrijf (Gasunie/Gasterra) waarmee de Staat haar schatkist via aardgasverkoop en aardgasbaten vult, moest haar inkomsten maximaliseren. De staat heeft economisch belang bij zoveel mogelijk gasverkoop als aandeelhouder van Gasterra en voornaamste verpatser van onze bodemschatten.

Tot vandaag de dag is ‘het milieu’ – versmald tot de gemiddelde wereldtemperatuur op aarde van Groenland tot de Zuidpool (inclusief Nederland)- het overheidsexcuus om deze belasting te doen oplopen tot een drievoud (12 cent in 2016) van de kostprijs van stroom (opgewekt door kolencentrale die nu allemaal dichtmoeten). Op gas zit dit jaar al 20 cent belasting per kuub. Dit is wat de propaganda-afdeling van De Staat, Rijksoverheid.nl ons voorliegt:

 

De marketeers van Rijksoverheid.nl worden betaald om de Goede Intenties van De Staat te verkopen

De marketeers van Rijksoverheid.nl worden betaald om de Goede Intenties van De Staat te verkopen

Gasterra (Rijksoverheid/NAM=Exxon Shell), dat het Nederlandse aardgas verpatst neemt zich nu voor om de gasbelasting per kuub te laten oplopen tot 1 euro per kuub. Ook ‘voor het milieu’, althans in naam. Hieronder de voorgenomen tarieven, exclusief de SDE-opslag voor windhandel. Die SDE-opslag groeit de komende jaren naar tenminste enkele honderden euro’s extra per jaar per gezin.

En daar komt de BTW nog overheen.

Gasverbruik huishoudens halveerde al
Terwijl het gasverbruik van HUISHOUDENS tussen 1978 en 2007 al halveerde, legt de Staat/Gasterra de rekening voor haar ambitie- minder verbruik- bij die zelfde huishoudens weer neer. Ook al valt er qua winst in isolatie niet veel meer te halen, de grootste groei in verbruiksdaling vond al in de vroege jaren ’80 en ’90 plaats door spouwmuur-isolatie en dubbel glas. Dus wie hier een verband uithaalt tussen de verveelvoudigde energiebelastingen en de afgevlakte groei in isolatie-investering….

  • Om kort te gaan: hoe MINDER u verbruikt, hoe MEER belasting de overheid heft om de inkomstenderving uit gasverkoop te compenseren. 

Screen Shot 2016-02-15 at 07.08.48

Gasbelasting gaat naar 1 euro per kuub met klimaatexcuus
In werkelijkheid wil Gasterra zoveel mogelijk gas aan het buitenland blijven verpatsen, ten koste van uw verbruik. Het ‘klimaat’ is daarbij een reddende engel van moraliteit, de geheven vinger waarmee ze dit verkopen aan de hand van een ‘nieuw onderzoek van CE Delft.

Dat CE Delft-onderzoek ligt straks als voldongen feit in de Kamer, waartegen geen Kamerlid iets durft te stellen. De parlementariers zetten er hun krul onder zodra ze ‘het is voor het klimaat’ horen. Oppositie is namelijk Verboten, klimaatboete en schuld, dat is een thema van Nationale Eenheid.

Grote verschillen koude en warme winter

Verschillen koude en warme winter schelen 30 procent in verbruik

Wie zien hier verder: Het Nederlandse aardgasverbruik is  zeer sterk afhankelijk van de winters. In 2010 was het koud, dus hoog aardgasverbruik. En met enkele kwakkelwinters op een rij klaagt Gasterra in 2014 tegen aandeelhouders dat dankzij de zachte winters er minder gas wordt verkocht. Dus minder staatsinkomsten. Ergo: de Nederlandse Staat wil zoveel mogelijk energieverbruik-aardgasbaten/ En als dat wegvalt, dan compenseert De Staat dat met belastingen.

 

Door efficientere apparaten minder verbruik stroom per huishouden

Door efficientere apparaten minder verbruik stroom per huishouden

 

 

Pakken we de CBS-cijfers er verder bij dan zien we dus:

  • Nationaal elektriciteitsverbruik hangt recht evenredig samen met economische groei/kwakkel.
  •  Nationaal gasverbruik hangt direct samen met winterkou. Het verschil tussen een warme (2014)winter en koude winter (2010) bedraagt bijna 1/3de in het verbruik.
  •  Er is geen duidelijk verband tussen de verviervoudigde belasting op elektriciteit en verbruik. Er is wel een verband tussen stroomverbruik en economische groei/kwakkel, en tussen stroomverbruik en de efficientie van apparaten.
  • Daarnaast is het tempo waarmee de Rijksoverheid onze aardgasvoorraden verpatst recht evenredig afhankelijk met economische tegenspoed. Aardgasbaten dienen het gat in de hand van de overheid. Daarmee hield De Staat de bevolking zoet bij financiële mislukkkingen als de aankoop van ABN Amro, SNS Bank etc. Net als in Venezuela en Iran. Ook financieerde de Staat hiermee klimaat-demagogie van Pier Vellinga (BSIK-gelden, Stichting Kennis voor Klimaat) en stroommarkt-bederf via subsidie-energie (duurzaam)
  • Het is vooral klimaatopwarming waardoor gasverbruik daalde. Voor invoering van steeds hogere gasbelasting kelderde het gasverbruik al in huishoudens
BIj slechte economie moeten de aardgasbaten het gat vullen. Met aardgasbaten werd ook het 'duurzame' energiebeleid tot 2014 gefinancierd

BIj slechte economie moeten de aardgasbaten het gat vullen. Met aardgasbaten werd ook het ‘duurzame’ energiebeleid tot 2014 gefinancierd

  • We zien dus ook: klimaatbeleid via energie is een eufemisme voor economische stagnatie, marktbederf en steeds hogere belastingheffing.
  • Het ‘milieu’ is louter een instrument voor repressie, waarbij moralisme als retorisch argument de oppositie breekt. Je kunt niet tegen ‘meer milieu’ zijn.
  • De overheid is de vijand van de burger, en opereert louter uit eigenbelang

Sinds de jaren ’90 is geen enkele logica in milieubeleid te ontdekken, behalve die van een overheid die haar inkomsten wil maximaliseren. Na de energie-privatisering kwam de SUV het straatbeeld domineren. En nu hebben we tussen plakjes kaas zelfs plastic velletjes. Maar ook een plastic-tasverbod. Boete 750 euro voor de winkelier die toch een tas geeft! De Overheid geeft, de Overheid neemt, de Overheid zij geprezen. Een gepromoveerd theoloog ziet de logica.