12687780_892367790883755_5042428960448210580_n-1

Het is de dag van Donar, de voorchristelijke dondergod, en de Elsevier van papier is alweer vervangen door de volgende. Dus voor wie mijn zeer actuele verhaal nog niet las over de gevaren van sciëntisme, die kan nu op mijn eigen website terecht voor de tekst van ‘Vertrouw ons, wij zijn de experts’ Lees vooral ook Jean Louis Vullierme’s, ‘De Spiegel van het Westen, het Nazisme en de Westerse Beschaving’, waardoor ik in aanraking kwam met het werk van Jonathan Spiro over Madison Grant.

De gehele elite van het Westen dacht (en denkt) autocratisch, kolonialistisch en racistisch. Zowaar had Dagblad Trouw een half jaar geleden al met Vullierme een interview over zijn voornaamste ideeen. Maar de krant die nu het meest fanatiek het ecofascisme promoot, kon de link nog niet leggen met het heden.

Blinde Vlek
Dat komt omdat Vullierme zelf die link niet ziet. Omdat hij tot het policor-establishment behoort en dus liever trapt tegen ‘nationalisme’, en andere policor- klassenvijanden. Links heeft altijd een weldadige blinde vlek. Ze  externaliseren het Kwaad in systemen, alsof het buiten ze zelf staat in plaats van in ieder’s genen. Zo verankert kwaad zich juist vooral in mensen die in systemen denken en ‘ideologie’, afgeleid van Plato’s idee-enleer, het verheffen van de abstractie boven de banale realiteit, als motivatie tot handelen. En steevast met een nobel doel voor ogen.

Veel belangrijker dan gezeur over nationalisme in Vullierme’s boek: AH stond midden in de Westerse seculiere traditie. Sleutelzin bij Vullierme is dat AH gewoon een positivist was in de traditie van Comte. Hij geloofde dat DE wetenschap uiteindelijk het antwoord zou geven op alle vragen van De Partij. Het was een klassieke utopist, die volledig Westers dacht.

Nobelprijs-winnaar Konrad Lorenz kon dit gewoon met instemming schrijven van de wetenschappelijke elite van die tijd:

‘There is a close analogy between a human body invaded by a cancer and a nation afflicted with subpopulations whose inborn defects cause them to become social liabilities. Just as in cancer the best treatment is to eradicate the parasitic growth as quickly as possible, the eugenic defense against the dysgenic social effects of afflicted subpopulations is of necessity limited to equally drastic measures…. When these inferior elements are not effectively eliminated from a (healthy) population, then – just as when the cells of a malignant rumor are allowed to proliferate throughout a human body – they destroy the host body as well as themselves.

Of de wiskundige Karl Pearson, protege van Francis Galton (de neef van Charles Darwin)

Superior and inferior races cannot coexist; if the former are to make effective use of global resources; the latter must be extirpated”

Of de huidige socioloog Anthony Giddens die Peter de Goede van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid met instemming citeert.

Climate change has to be a question that largely transcends party politics, and about which there is an overall framework of agreement that will endure across changes of government. I have never agreed with the idea that the political centre – where the parties converge – is the antithesis of radicalism. Sometimes overall political agreement is the condition of radical policy-making, and coping with climate change certainly falls into that category.

Het ecofascisme en haar gedwongen optimisme, dat zij combineren met een wereldbeeld dat juist op angst is gebaseerd

Het ecofascisme en haar gedwongen optimisme, dat zij combineren met een wereldbeeld dat juist op angst is gebaseerd

Klimaatkolonialisme komt voort uit zelfde denktraditie
Het ecofascisme is even totalitair en heeft de zelfde denkgrond in de zelfde Westerse denktradities (zuiverheidsdenken, holisme, primaat staat boven individu, scientisme, autoritair elitair, gedwongen optimisme) als het racisme en streven naar volkszuiverheid destijds. De ironie wil dus dat een voormalige verzetskrant nu de meest fanatieke wegbereider is van dat ecofascisme, die Schone Aarde/klimaatzuiverheidsleer.

Klimaatheks Marjan Minnesma, Maurits Groen en andere Zuurzame medemensen: hun overtuiging is volledig gevoed door scientistisch gefundeerd doemdenken van een Historische Noodzaak, die om een oorlogskabinet vraagt en Nationale Eenheid. Het is een exacte historische kopie, zoals al door Karl Popper beschreven.

En tegelijk dwingen ze hun aanhang tot geforceerd optimisme voor de Groene Zaak, alsof het een en al vrolijkheid is daar. Een zelfde Zin in de Toekomst die we bij alle totalitair- socialistische ideologie zagen met hun Lange Mars, of dit nu die van Mao is of naar Parijs.  Die geforceerde blijheid van omstanders van Kim Yong Il als hij op een bomknop drukt. Die glimlach dient enkel om hun  totalitaire overtuigingen een zweem van menselijkheid mee te geven, het is louter uit PR-oogpunt.

Dat is geen ‘oh boeh bah, op de persoon nou wij kunnen je niet meer serieus nemen haahhah schelden razernij huhu’ maar gewoon nuchtere waarneming.

Ze gunnen ontwikkelende landen de zelfde welvaart niet als ons. Met wat zonnelampjes voor dankbare zwarten bezoekt Maurits Groen de klimaatkolonie Sierra Leone per vliegtuig met (op Afrikaanse grond? )zo goedkoop mogelijk door Westerse Carbon Companies ge-CO2penseerde vliegkilometers. Dankbare Negermensen die dus geen echte welvaart mogen, en waar je wel vrolijk land van kan afpikken voor biomassaplantages en CO2-compensatiebossen. Compensatiebossen van Eucalyptus en andere snelgroeiers die water opslurpen, en waar geen trekvogel nog voedsel vindt.

En jezelf dan ook nog idealist durven noemen. Fascist, dat is de naam die Maurits Groen verdient, of cynische klimaatkoloniaal.

Ten diepste zijn het gewoon enge mensen.

Zij streven de vernietiging van ons energiesysteem na en van onze welvaart. Het klootjesvolk mag niet zo riant en kosmopolitisch leven als hen. Al het oude moet stuk zodat Het Nieuwe kan aanbreken. En daar zijn ze ongemakkelijk ver in geslaagd, zodat een VVD-kabinet hun agenda nu uitvoert. En zelfs de VNO-NCW – althans volgens Martin Sommer op de Bilderbergconferentie-over niets anders babbelt dan klimaatzuiverheid.

En wie tegenstribbelt is een Ontkenner! Slaapt u rustig verder.