Het Groene Excuus is al in de maak voor een gasbelasting van 1 euro per kuub

Het Groene Excuus is al in de maak voor een gasbelasting van 1 euro per kuub

In navolging van mijn Agenda 21-blog over kapitaaloverdracht. Hier nog zo’n staaltje: Frans Rooijers van adviesbureau Ecofascisme BV CE Delft, bereidt voor het staats-gasbedrijf Gasterra (met Shell/Exxon) een rapport voor als politiek glijmiddel om een gasbelasting van 1 euro per kuub door te drukken. Met het klimaat als excuus, ik liep er toevallig tegenaan op de website van Gasterra. Omdat de overheid de export van aardgas op peil wil houden terwijl ze de productie van Groningen Gas terug moeten schroeven, wil Gasterra daarom het binnenlands verbruik inperken.

Uw verbruik dus, uw verwarming. Klimaat, groen en duurzaam zijn bij dit nieuwe beleid de schaamlap.

Want de winst uit aardgas moet wel op peil blijven via aardgasbaten. Omdat de overheid de rente over de alsmaar groeiende staatsschuld (al bijna 500 miljard euro) daarmee helpt betalen aan bankiers.

De bevingen in Groningen vragen daarnaast om minder overhaaste gaswinning.  Gasterra/De Overheid compenseert de terugvallende winst uit gasverkoop (in 2014 8 miljard kuub minder dan 2013) door invoering van steeds exorbitanter belastingen over aardgas voor thuisgebruik.Geld is geld, zo denkt de overheid, en u betaalt toch wel. U moet wel.

Het Klimaat/De  zuurzaamheid’ is dan het excuus waarbij onze politici direct als knipmessen akkoord gaan. Het NOS Staatspropaganda-journaal zal u te zijner tijd wel van de noodzaak helpen overtuigen voor Het Klimaat.

Met al die houtkachels, en houtkachelsubsidie, blijft geen boom meer staan...

Met al die houtkachels, en houtkachelsubsidie, blijft geen boom meer staan…De overheid wil dat u meer hout stookt en minder gas, dat verpatst De Staat liever aan het buitenland

Milieuclubs door Staat gefinancierd ter beleidsondersteuning
Daarnaast zie je een groei in het stimuleren van warmtenetten, die als vervanging van aardgas aan burgers worden verkocht in ondermeer Den Haag en Rotterdam. Volgens de ethische traditie van Nederland 2.0 waarin liegen het nieuwe normaal is bij de (semi)overheid en alles dat tegenaan schurkt.

Postcode Loterij-clubs die propagandasubsidies krijgen van de Staat als Natuur en Milieu en Milieudefensie spelen hier een dubbelrol. Zij verzorgen  de PR -campagnes om u de leugen te verkopen dat de schoonste fossiele brandstof- aardgas- omwille van Het Klimaat moet verdwijnen.

U moet van het gas af, zodat de Staat dit gas aan (energiebedrijven in) Italie, Duitsland, Belgie en Groot Brittanie kan blijven verkopen. Daar heeft de Staat lopende contracten mee, die ze niet zomaar open breken.

Milieuclubs zijn verlengstukken van de overheid.Die clubs moeten veinzen dat ‘onafhankelijke’ partijen -die zich als overheids-kritisch voordoen – het zelfde willen als die zelfde overheid met haar vele gezichten.

Tot 2010 werd Milieudefensie voor 90 procent door de overheid gefinancierd, nu nog voor 1/3de en ze bankieren bij de Triodos en ASN-staatsbank met subsidies. Omdat ze altijd pleiten voor meer belastingen en meer overheid, beloont de overheid deze club.

Ook Natuur en Milieu krijgt 1/3 van haar budget van het Ministerie van Aardgasbaten (Henk Kamp, RVO). En ze doen niets anders dan zijn beleid verkopen met glossy campagnes. Om vervolgens bij klimaat-subsidie cashende energiebedrijven als Eneco (850 miljoen euro voor Luchterduinen) een lucratieve baan te nemen. Of via de Duurzame Energie Koepel. Daar is Ron Wit nu samen met Frans Rooijers druk doende om de vrijkomende SDE+ klimaatsubsidies te cashen van 8 miljard euro dit jaar.

  • Het is inhalig tuig van de richel, dat groene tuig. Zij gebruiken het geweldsmonopolie van de Staat voor hun handeltje. Bijltjesdag zal komen.
Sible Sla Mij Schone

Ecofascist Sible Sla Mij Schone (afkomstig van staatsubsidie-club Milieudefensie) wil u uitzuigen uit naam van zijn klimaathandeltje.

Sible Schone, walgelijke ecofascist
Zie ook Sible ‘Sla mij’ Schone, van het  Klimaatbureau, dat nu door biomassa-subsidieboer Essent wordt gesponsord. Essent kreeg een geschatte 4 miljard euro MEP-subsidies voor bijstoken Amerikaans bos in oa de Amercentrale, om zo de klimaatdoelen voor 2010 te halen voor de Nederlandse Staat. Dat was met Pieter van Geel afgesproken.

Dat Hier-propagandabureau voor overheidsbeleid werd eerder met een kleine 8 miljoen euro door de Postcode Loterij op de been gehouden. Om u te doen geloven dat het toekomstige weer in 2050 veiliger kan worden als u Sible Schone en zijn groene kornuiten uw geld afdraagt, daarbij gedwongen door het geweldsmonopolie van de Staat.

Sible Schone is archetypisch voor ‘het Linksche Thuigh’. Ze pretenderen de beschaving in pacht te hebben en Beter Mensch te zijn die Weet Wat Goed Voor Ons Is. Maar het zijn leugenachtige meelmuilen die van De Leugen voor Uw Bestwil hun levensfilosofie maakten en daar hun broodwinning van maakten. Hun strategie is steeds die van propagandadruk, zodat hun particuliere agenda publiek wordt. En de overheid vervolgens hun handeltje faciliteert met Staatsdwang voor Uw Bestwil.

Ze spelen het overigens slim. Want ze kunnen zichzelf als de vermoorde onschuld profileren versus ‘de verruwing, oh ja nee die verruwing’. Terwijl het onderhuids kruipende achterbakse walgvogels zijn met totalitaire trekken. Steeds met De Staat als hulpje in de rug. Oh ja, die verruwing zeg.. Mensen oplichten in groen ABN-proza en langzaam hun (bestedings)vrijheid afpakken met hulp van De Staat. Nee, dan heb je de beschaving in pacht.

Zie ook zijn nep-onderzoek over ‘echt groene stroom’ dat al onze mainstream-media papegaaiden, omdat ‘groen’ bij pretpakket-journalisten gelijk staat aan ‘goed’.

Waarom mag iedere Nederlandse burger per euro die hij besteden wil niet zelf de prioriteiten daarvan kiezen, en moeten deze ecofascisten van die euro een steeds groter deel opeisen met staatsgeweld?

Vraag je dat maar eens af. Waarom mogen zij met het geweldsmonopolie van de staat hun agenda opdringen? Wat is daar beschaafd aan?

Ik steun liever de lokale slager, bakker of kleine ondernemer, de sociale ecologie van mijn dorp met echte mensen als u en ik. Dan ecofascisten als Sible Schone met hun klimaatspoken. Waarom mogen dat soort lui doen alsof wij oordeels- en handelingsonbekwaam zijn?

Subsidies voor houtkachels in diverse formaten, om van het gas af te komen. Dat wil Kamp verpatsen aan het buitenland.

Subsidies voor houtkachels in diverse formaten, om van het gas af te komen. Dat Nederlandse aardgas wil Kamp verpatsen aan het buitenland in plaats van bewaren voor ons

Wel gezellig trouwens, zo'n houtkachel!

Wel gezellig trouwens, zo’n houtkachel!

Houtkachel-subsidies om u van het gas af te krijgen
Tegelijk geeft Henk Kamp in dit jaar 2016 zelfs al een subsidie van 500 euro voor houtkachels.Dat is ook zogenaamd voor ‘het klimaat’, het mulujeuh. Maar je kunt die subsidie – in combinatie met stijgende gasbelasting- beter zien als manier om u van het gas af te krijgen. Zodat Henk Kamp met Gasterra al ons gas mooi aan het buitenland kan blijven verkopen bij teruggeschroefde productie.

Daarbij wordt alle stadsgroen ondertussen uitgekleed, gekapt. Je ziet dat ook bij mij in Friesland: die FNP-boertjes zagen zich hier een ongeluk door het gemeentegroen om dat dan als haardhout te verpatsen.

Dus dankzij Henk Kamp, de VVD-boevenbende en zijn Nijpelitaanse klimaatmaffia blijft er straks geen boom meer staan in Nederland. Voor het klimaat.

Deze man, Frans Rooijers wil u uitzuigen uit naam van zijn klimaat

Deze ecofascist, Frans Rooijers wil u uitzuigen uit naam van zijn klimaatportefeuille. Bijltjesdag zal komen

Duurzaam is dure zakkenvullerij kleine elite
Frans Rooijers zijn club schrijft nu dat adviesrapport, als papieren glijmiddel voor invoering. Zodat de Tweede Kamer dan zonder te lezen met het opschroeven van die gasbelasting akkoord gaat. Voor het klimaat. De tariefverhoging van dit jaar van 30 procent is slechts een opstapje. En omdat onze parlementariers buiten de oppositie alleen in naam het volk vertegenwoordigen maar in praktijk het establishment helpen, gaan die er dan mee akkoord. Want ‘de wetenschap’/een rapport van CE Delft zegt dat De Grote Noodzaak dit vraagt.

Zo stemden ze immers ook direct in met het sluiten van alle kolencentrales en de kapitaalvernietiging van 74 miljard voor het Energieakkoord. Welkom in onze ecofascistische heilstaat waar ‘Fuck de Burger’ en Lieg je Rijk de levensmotto’s zijn van het establisment.

De elite is vulgair geworden, ik schreef dat al ettelijke malen. Ze zoeken ruzie met ons en vernielen ons landje stapje voor stapje uit eigenbelang.

Rage_Against_the_MachineA

Duurzaam betekent duur. Het duur maken van uw leven met een groen excuus via belastingen, om een kapitaaloverdracht mogelijk te maken richting een elite met CO2 als commodity.

Holland a Democracy? Whoever told you that is your enemy.

Als moderne versie Rage Against the Climate-Machine, zou je er als postpuber gewoon weer op kunnen headbangen en springen.

We gotta take the power back

En dan

No more lies, no more lies, no more lies

De Groene Leugen is een perversie die de aftakeling van onze beschaving weerspiegelt, gebracht door mensen die zich als de hogere beschaving voordoen. Volgens de schone kunst der marketing die je ook bij de bank ziet verkopen ze ieder nadeel of uitkleding van dienstverlening als voordeel. Er is nog nooit iemand aan de macht gekomen met het argument ‘nou dan verkracht ik je vrouw en ontvoer je kinderen’.

  • PS: U vraagt zich missschien af: is hij boos? :-) Nee ik ben ’teleurgesteld’. Ik fok mij ontzettend op wanneer ik bedrog in de praktijk zie, leugenachtige nepmensen die hun toneelstuk opvoeren vanuit de arrogantie van de macht achter zich. Ik hou van oprechtheid, open vizier, maar ben op andere terreinen dan weer wat minder heilig :-) Netto is iedereen even goed of slecht.
  • Met boosheid is niets mis. Je kunt juist door rationele overwegingen tot boosheid gedreven worden, het is geen teken van irrationaliteit. Als iemand je dierbaren wat aandoet, en je kunt niet boos worden om vervolgens in te grijpen: wat ben je dan voor slappeling.
  • En dan: Iedere gezonde emotie is toe te juichen. Mensen lezen mijn blogs juist omdat ik voor hen zo gevoelens en zaken vertolk, die ze zelf wilden ventileren.

De beste muziek is uit boosheid en andere zogenaamd ‘negatieve’ emoties geschreven. Een vlak leven is maar saai. Maar…. boos worden zonder uitlaatklep is ongezond. Dus nu maar even stoom afblazen buiten. Grrrrr!!!! Wat een prachtige dag vandaag. De zon is vooralsnog onbelast.