De Nederlandse goegemeente is weer eens verrast door het nieuwste sprookje uit de koker van Greenpeace (GP), namelijk het definitieve vaarwel van fossiele energie. Ik ben verwonderd over het raffinement van GP, hoe het er altijd weer in slaagt om hele en halve onwaarheden om te buigen naar ‘serieus’ te nemen orakels van GP, alsof deze onwrikbare waarheden zijn.

Wat is het geval? Lees eerst het volgens GP vermeende definitieve afscheid van de fossiele hulpbronnen hier.

GP beweert met zo veel woorden dat Vietnam nu echt het licht heeft gezien dankzij GP. Oh ja? Ik lees dat olie en gas prominent op de ranglijst komen in Vietnam in een getekend verdrag. Olie en gas zijn volgens GP dus hier geen fossiele energiebronnen? Misleidend dus.

China is ook op de goede weg volgens GP. En deze goedkeuring wil wat zeggen, want China was altijd als de dood voor GP, toch? Of heeft GP iets over het hoofd gezien? Ik vrees van wel, gezien de nucleaire plannen van dit land. Hé, waarom lees ik hier niets over in het jongste hoofdstuk van het GP-sprookjesboek? GP is toch altijd mordicus tegen kernenergie? Misleidend dus. Zie ook hier.

En in de VS? Heeft GP nooit gehoord van kolenexport naar Europa dat kolen dringend nodig heeft voor het in stand houden van het sprookje van hernieuwbare energie? Maakt niet uit voor de VS, want schalieolie en –gas hebben de wacht overgenomen alsmede de uitbreiding van de nucleaire capaciteit. Misleiding dus.

En het VK? Dit schrijft GP: Groot-Brittannië heeft het onzalige plan om een groot deel van de energie uit nieuwe gas- en kerncentrales te gaan halen. Terwijl windenergie een prachtige oplossing is.

Hé, onzalig? Gas wordt gezien als de ideale transitiebrandstof, maar is volgens GP nu opeens weer afkeurenswaardig. En China dan met zijn plannen voor kerncentrales? Misleidend dus.

Een Arabisch gezegde luidt: wie halve waarheden verkondigt, vergeet waar hij de waarheid heeft gelaten. Hoezeer geldt dit ook voor GP: Wind, een prachtige oplossing volgens GP. Is het heus? Hier zijn de kosten voor de Nederlandse situatie bij sluiting van kolencentrales.

Bij een levensduur van tenminste 40 jaar voor een klassieke centrale tegenover die van ten hoogste 15 jaar voor een windturbine, komt dit neer op ruim € 100 per maand extra op de energierekening en geen € 0,88 zoals GP beweert. Misleiding dus.

Strikt genomen zou men ook de leveringszekerheid in acht moeten nemen. Deze is volgens het Fraunhofer Institute 14% voor wind, waar fossiel en kern een leveringszekerheid van 90% hebben.

Om dit gat te dichten moet 90/14 x meer stroom geleverd worden aan accubatterijen voor opslag. Deze levering kost alleen al € 650/huishouden/jaar extra. De kosten van de accubatterijen lopen in de honderden miljarden. Misleiding dus.

Hoe weinig serieus kan een organisatie als GP uit de hoek komen die uitsluitend leeft van misleiding? De wolf, wetsovertreder en overtreder van het zeerecht in de Gutmensch-schaapskleren die wel weet wat goed voor ons is, maar geen enkel normbesef heeft. Het behoeft geen betoog dat een organisatie die zo de burger opzettelijk misleidt, zijn toevlucht wel móét zoeken tot leugens en wetsovertreding om zijn zin door te drijven.

Hier is nog zo’n voorbeeld. Wederom over windmolens. Geen weldenkend burger, zal deze onzin ook maar enig moment serieus nemen. GP maakt zichzelf belachelijk met bijvoorbeeld de bewering van onafhankelijkheid van Russisch gas door middel van windmolens, net als mevrouw Van Tongeren destijds beweerde op het Noordwijkse strand. Windmolens (elektriciteit) en gas (wamte)? In welk universum leeft GP. Ooit gehoord van vermogensdichtheid? Hiermee maakt GP zichzelf wederom ongeloofwaardig.

Ik kan maar één ding concluderen, namelijk dat GP de weg kwijt is geraak. Immers, nu breekt het gebrek aan wetenschappelijke kennis en moraliteit GP op. GP maakt zich stelselmatig schuldig aan oneerlijke voorlichting, en hecht blijkbaar meer waarde aan zijn ideologie. GP is na het vertrek van Patrick Moore verschrompeld tot een klassieke sekte dat elk contact met de werkelijkheid is kwijtgeraakt en in een eigen fantasiewereldje leeft, maar kennelijk een zo imponerende grote mond heeft dat deze kan aanschuiven bij de politieke besluitvorming.

Dit uit zich ook in het jaar in jaar uit dramatische ledenverlies, want natuurlijk leest de verstandige burger de krant en trekt zijn conclusies. Alleen, vele politici zijn zich nog niet bewust van de leeghoofdigheid van GP. De laatste druppel olie uitpersen volgens GP, oh ja? Zo lezen we deze kolossale olievondst in Engeland.

Uitstervende ijsberen volgens GP? Is het heus? GP beschermt helemaal niets en heeft in het Arctisch gebied geen enkele zeggenschap of invloed. Het ingaan van het jachtverbod in 1970 verhoogde de populatie ijsberen van 10.000 naar nu ca. 30.000. GP suggereert alsof deze huidige ijsbeerpopulatie op uitsterven staat, maar als je doneert aan GP komt het allemaal goed. Wat denkt GP wel? Misleiding dus.

Dramatisch smeltend zeeijs? U meent het? GP fantaseert en misleidt wederom maar wat en dramatiseert voor onschuldige kindertjes. En zo gaat het maar door. De regulering en bescherming van de ijsbeer is geheel aan de autoriteiten aldaar. GP kent men daar niet. Dus GP moet niet de suggestie wekken dat zij daar invloed heeft. Misleiding dus.

Het is mij een raadsel waarom een dergelijk clubje onbetrouwbare onbenullen betrokken is in zaken van nationaal belang zoals het Nationaal Energieakkoord. Elk weldenkend mens met enig verantwoordelijkheidsgevoel, zoals van een politicus verwacht mag worden, had meteen al kunnen weten dat GP niet deugt en had deze de deur gewezen, zoals India deed. Kennelijk heeft men zich echter laten imponeren door de prietpraat van de eerste de beste colporteur aan de deur.

Men kan inmiddels vaststellen dat GP zichzelf in toenemende mate tot een karikatuur maakt. Hier zijn feiten waar het onafhankelijkheid van fossiele energie betreft:

Jeroen afbeelding 01

Bron hier.

En nu even niet het obligate kletsverhaaltje dat deze informatie niet onafhankelijk is. Dit doorzichtige trucje kennen we nu wel van het schaliegasdebat. Het IEA gebruikt deze cijfers standaard. Het staat GP natuurlijk vrij om een onderbouwde grafiek te tonen die het tegendeel aantoont en laat zien dat het afscheid van fossiel daadwerkelijk aantoonbaar is ten gunste van windenergie.

Wat denk GP eigenlijk wel van het intellectuele gehalte van zijn lezerspubliek? Wie zich de kosten van een bezoek aan Fantasialand wil besparen hoeft slechts de site van Greenpeace te bezoeken.

Mijn gevoel zegt dat GP glans en imago verliest, omdat de feiten een heel ander verhaal vertellen. Dit leidt tot de bekende ideologische valkuil: verkondigen van almaar meer baarlijke onzin, omdat men in zijn eigen Fantasialand gelooft.