Alweer een advertorial voor de wind-subsidielobby

Alweer een advertorial voor de wind-subsidielobby

Met wisselvallige windenergie kun je niet 1 op 1 stabiele basislast vervangen van kolencentrales. Het is dus lezersbedrog van de Volkskrant, wanneer hun milieuredactivist een bewering – dat wisselvallige wind kolenenergie vervangt- als feit presenteert. Hij kiest als enige bron en nieuwsaanleiding een campagne-onderzoek van CE Delft in opdracht van de door belangenclub NWEA en Eneco betaalde windmolenlobbyist Natuur en Milieu.

Hij schrijft als een advertorial de beweringen letterlijk over van de potentiele ontvangers van honderden miljoenen euro’s extra subsidies ‘een windpark op zee biedt louter voordelen’ en ‘het levert 6000 banen op’.

Natuur en Milieu BV draait voor meer dan een kwart op Henk Kamp en Schultz van Hagen- subsidies en

Natuur en Milieu BV draait voor meer dan een kwart op Henk Kamp en Schultz van Hagen- subsidies en

Ideologie maakt kritische vragen Verboten
Er is niets groens aan windturbines. En ook niets duurzaams. Niet omdat ik dit zo nodig moet vinden vanuit een verkeerde jeugd of Freudiaanse behoeftes, en ander postmodern sociologen-gezwatel. Maar omdat hier gewoon iets niet klopt…

Vele windturbines worden al binnen 10 jaar vervangen, om voor een nieuwe gunstiger subsidie-ronde (SDE+) zo weer een nieuwe te bouwen. Hoe duurzaam is 10 jaar? Bij Egmond aan Zee moest een kwart van de turbines al binnen 3  jaren vervangen. Hoe duurzaam is 3 jaren? Hoe duurzaam is het +70 miljard euro subsidie kostende windmolen-schroot van het Energieakkoord dat over 15 jaar moet worden vervangen, omdat het is afgeschreven?

Het stellen van deze vragen maakt MIJ nu verdacht. Interessante tijden leven we in.

De wind(energie) is wisselvallig op zowel korte als langere tijdschaal

De wind(energie) is wisselvallig op zowel korte als langere tijdschaal. Het is fysisch onmogelijk om met deze wisselvallige energie een stabiele vorm te vervangen. Je kunt ook geen enkel huishouden aandrijven op windenergie

De Volkskrant brengt dit bericht op deze jubelwijze, omdat ze ideologisch sympathiseren met Natuur en Milieu. Als een klassenvijand de bron was (bij wijze van spreken: Pegida Energie), hadden ze dit de grond in geschreven. Omdat ze sympathiseren met de windustrie en milieuclubs is het nu dus jubel jubel wat een superplan lof zij de Heere, kijk overheid ga hier mee akkoord!

Of is er een richtingenstrijd gaande op de redactieburelen. Je hebt Volkskrant-redacteuren die WEL hun huiswerk doen, zoals over de oud ECN-directeur die met windsubsidies binnenloopt. En je hebt redacteuren die vanuit links-ideologische blindheid iedere reclameslogan van milieuclubs en windustrie overnemen als het evangelie.

De sponsors die Natuur en Milieu betalen om hun aan meer subsidies te helpen onder het mom van 'het milieu'

De sponsors die Natuur en Milieu betalen om hun aan meer subsidies te helpen onder het mom van ‘het milieu’

Ter duiding geven we hier enkele screenshots uit het jaarverslag van Milieu BV. Natuur en Milieu is geen ‘goed doel’ maar een ordinair lobbybedrijf voor bankiers, windlobbyist NWEA en energiebedrijven. Zij verdient haar ANBI-status niet. En al helemaal geen als neutraal nieuws gebrachte advertorial om hun belangen te verkopen.

Wanneer de groene gekte geluwd is door blackouts en torenhoge energiebelastingen, zal bovenstaande redacteur misschien erkennen dat ik niet helemaal ongelijk had. Het gros van de zelfbenoemde (politiek gekleurde) kwaliteitsjournalistiek heeft echter nog een groen bord voor het hoofd. Dus ben ik verdacht: gewoon vanuit kuddegevoel. Waarheid is wat iedereen vindt/waar wij autoriteit aan toekennen.

En wij zijn goed omdat wij dat vinden. Tot zover de journoslagerij die haar eigen vlees keurt. Terwijl niet meer dan middelbare school natuurkunde en een rekenmachine nodig is om de windlobby de grond in te schrijven.