De Ideologie van De Partij moet uitgerold, zo schrijft (tot mijn verbazing) nu ook de krant van VVD- en PVV-stemvee- De Telegraaf- in ‘De Toekomst is ‘smart’. Een managers-strijdkreet die uitroepen als  ‘Allah is Groot’  overtreft in veelzeggende nietszeggendheid met militaristische ondertoon. Volgens de Telegraaf is in Parijs de Historische Noodzaak definitief bewezen. Oud is fout, al het oude moet stuk en het nieuwe moet aanbreken!

Politiek Den Haag moet samen met het bedrijfsleven de wereld van economie 4.0 combineren met de gevolgen van het historische klimaatakkoord dat op 12 december in Parijs is gesloten. De kern van het akkoord is dat 195 landen plus de EU samen de …opwarming van de aarde gaan aanpakken…… Ze zullen  er alles aan doen om de opwarming beperkt te houden tot ‘ruim onder de twee graden’ Celsius en streven er naar op 1,5 graad uit te komen.

Daverend applaus, stadions van volksmassa’s veren op

Voor deze balans moet de uitstoot van CO2 door fossiele brandstoffen in 2050 op nul uitkomen

Donderend applaus..mensen kunnen hun Enthousiasme en Optimisme niet langer de baas, enkelen beginnen spontaan te huilen

….er mag niet meer dan 300 a 400 gigaton koolstof worden verbrand……. De reserves van grote oliebedrijven zijn veel hoger en beleggers houden daar al rekening mee. Feitelijk is in Parijs dan ook afscheid genomen van het fossiele tijdperk.

Gejuich, stadions vol gejuich. Om precies te zijn: 1 stadion, de Brabanthallen is vandaag vol applaus voor de Partij-ideologie met haar Circulaire Economie-congres. Dat betekent het afpakken van (provincie)geld van productieve economie. En dit laten circuleren in de diepe zakken der groene praatjesmakers. Daar mag je voor 600 euro heel smart naar binnen, om het kapitaal en productiemiddelen te verdelen. De subsidies die de loonslaven van je klimaatkolonie mogen ophoesten, nadat het Voldongen Feit, de Doelen (Het Brabants Energieakkoord) zijn opgelegd en het punt van geen terugkeer bereikt.

Ho wacht, de Partij heeft nog meer Wijsheden te verkondigen:

Omdat de wereldeconomie nu voor meer dan 80 procent op fossiel draait lijkt dit een onmogelijke opgave. Terug naar nul kan alleen met behulp van opzienbarende technologische doorbraken op het gebied van duurzame energie-opwekking en een wereldwijd vervoer dat draait op schone energie.

Gezellig Nederland

Gezellig

Vuur voor De Partij
In zo’n feeststemming van ideologische vurigheid en groeps-saamhorigheid laadt iedereen die nog vragen stelt over kosten en baten, het waarom, automatisch de verdenking op zich van ‘de oude orde’ te zijn. En Oud is Fout. Dat moet stuk. Daar wil je niet bijhoren. Want dan raak je sociaal geisoleerd, komt niet meer op de feestjes. Je vrouw -bij wie je toch al onder de knoet zat- die dreigt van je te scheiden en je kinderen af te nemen omdat haar vriendinnen klagen dat jij aan de foute kant zou staan. En je krijgt ook geen kapitaal en productiemiddelen meer.

Er zal Weerstand Zijn, de Oude Orde zal zich verzetten maar wij zullen haar VerPletteren, vernietigen

Er zal Weerstand Zijn, de Oude Orde zal zich verzetten maar wij zullen haar VerPletteren, vernietigen

H.Errenvolk
Men maakt hier kortom gebruik van 1 krachtig sociaal mechanisme, dat ook werkte bij mijn blog ‘Feiten zijn volledig onbelangrijk’. De mensen met zelf(bedrog)beeld van de ‘hoeders der feiten’ – het H.Errenvolk- haastten zich van mij te distantieren, uit angst om met de foute sociale groep geassocieerd te worden, en niet meer welkom te zijn op feestjes. Zij zijn immers Beter dan Gij, zuiverder van leer en geest.

Kies de tribalistische categorie van ‘beter zijn’ die het beste werkt als voertuig voor de zelfde machts-mechaniek waarmee de mensheid zich van massagraf naar massagraf ploetert, de geschiedenis door.

Sociale Smet door media-agitatie en groepsdruk. Pim Fortuyn is er om vermoord. Een andere politicus moet er dagelijks voor om zijn leven vrezen, hij wordt continue met Hitler vergeleken door de ‘betere mensen’ om aan te tonen dat ‘Wij Zo Niet Zijn’. En Nederland is een democratie. Voelt u zich daardoor veiliger?

De geschiedenis is niet daar, niet vroeger, in ‘de omstandigheden’. of in ‘Foute Groepen’ of ‘Die gevaarlijke Gek’. Extremisme is niet het monopolie van AH, de historische boeman waar het Westen al haar eigen zonden op projecteert.  Zij zit in de genen van ieder mens, onze natuur: de wil tot ellebogen op weg naar het valse licht.

Ieder mens is het potentiële graf van de ander, zoals ook de natuur rood in tanden en klauwen is. En juist degenen die het meest overtuiging met argumenten nodig hebben, die zijn er het minst vatbaar voor zo schreef Roger Scruton al in ‘The Uses of Pessimism and the dangers of False Hope’.

De Zondebok van het Westen

De Zondebok van het Westen, waarop mensen hun aangeboren eigen kwaad projecteren

Waarom moet de geschiedenis zich steeds op zo’n haast clichematige wijze herhalen?

De Grote Offers die gebracht moeten worden, de Historische Uitdagingen, het Geforceerde Optimisme, het verbod op inhoudelijk-kritische reflectie, de degradatie tot sociale paria via aparte categorieen. In dit verband ‘klimaatontkenner’ of ‘klimaatscepticus’. Het kan ook zijn: ‘intrigant’, ‘van de PVV zeker’, het Freudianiseren van de tegenstander met ‘frustraties’ en andere geestelijke viezigheid, nivelleren omdat deze niet het ‘Gemiddelde’ vertegenwoordigt. De framing, waarmee de dominante elite de groepen aanwijst die wel voor kapitaal en de baantjes in aanmerking komen

Dit laatste mechanisme vindt ook op ons eigen blog plaats. Daarom schreef ik dat blog ‘Feiten zijn volledig onbelangrijk‘  ook als test in socio-biologie. Daarom zoek ik ook hier de grenzen op. Wanneer komen ze: De uitroepen van afschuw, de “ik Beter dan Gij’ in vele vermommingen, en elleboogjes als denigrerende aai over je bol. Lazer toch op, ze bewezen precies het punt van mijn blog. Feiten zijn slechts sociale MIDDELEN.

Uw leven is een toneelstuk. Keeping up appearances. 

Revenge of the Nerds, JC was eerder dan Darwin
Al decennia observeer ik de kudde van Homo ‘sapiens’ hysterensis, ze doen het steeds weer. Niet omdat ‘de omstandigheden’ het vragen. Maar omdat dit de kern van mens zijn is, steeds opnieuw in andere vermomming. ‘Beter dan Gij’, dat is ook de basis van wat wij nu sociale mobiliteit noemen.Mislukken op zo hoog mogelijk niveau. Ontevreden gemaakt door je wijf vervolgens moeten tonen dat jij beter bent dan die ander. Om in iedere sociale groep er achter te komen dat er altijd weer anderen zijn die het beter doen.

Waar je wijf je dan weer klagend op wijst. De vicieuze cirkel der sociale economie in de meritocratie. Ook een circulaire economie.

Het ellebogen van de bevoorrechte 10 procent terwijl het klootjesvolk mag poetsen en betalen. En waarvan ik als gesjeesd student deelgenoot werd als vuilophaler in Wageningen, schoonmaker, stratenmaker in Oosterbeek (waar mijn rug werd gesloopt), betonvloeren storten in Duitsland, bijrijder, bomenplanter. Bij BFI moest je een olieraffinaderij schoonmaken, en mensen kwamen er met de neus en oren gevuld in zwart naar buiten als negerslaven.

De klimaat-elite heeft daar geen weet van, het hoeft ze ook niet te interesseren.

Je kunt klimaatwetenschappers als Pier Vellinga misschien zien als ‘revenge of the nerds’. Met hun abstracties maakten ze conform Darwin’s wetten het selecterende milieu, waarin zij als ’the fittest’ zich naarboven konden ellebogen. Terwijl zij in hun jeugd misschien de paria waren. Waar de schoonmakers en vuilophalers ze op het schoolplein nog een dreun verkochten, om vervolgens met de meisjes te flikvlooien.

Wraak met uitpuilende onderzoeksgroepen, miljoenen euro’s uit de aardgaspot, beleid om ze een lesje te leren. De eersten zullen de laatsten zijn, de laatsten de Eersten.  Wat Jezus Christus al 2000 jaar geleden beschreef,  Darwin herformuleerde het iets anders.

 

De Reichs-coordinatiegeling. Om de oude orde Democratisch te Verpletteren

De Reichs-coordinatiegeling. Om de oude orde Democratisch te Verpletteren

Een lichtpuntje
Er is 1 rationeel pluspunt in het Telegraaf-artikel, dankzij het Breakthrough Institute (van Ted Nordhaus, die ik met Marco Visscher een workshop voor journalisten liet verzorgen in De Balie). Die pleiten al sinds de Hartwell-Paper namelijk voor baanbrekend energie-onderzoek. Met windvaantjes en zonnespeeltjes gaan we De Doelen van de partij niet halen, ookal roept de Telegraaf iets over ‘de zon’ .

Wij zijn hier dan ook voor Thorium-onderzoek in Nederland (en kernenergie), liever dan nog meer miljarden te pompen in de diepe zakken van subsidie-miljonairs en windmolenaars. Al dienen die subsidies ook een zeer rationeel doel voor De Partij: zoveel mogelijk mensen economisch medeplichtig maken aan jouw machtsbasis. Dat is wat Henk Kamp en zijn ambtenaren doen.

Er zijn nog enkele lieden zonder enige sociale status – waarnaar niemand luistert noch ooit luisterde- die maar blijven argumenteren over klimaatdetails en energie-rationaliteit. Alsof een gezonde afweging van risico’s en belangen ooit een rol speelde bij een ideologie die leunt op een wetenschapsdiscipline die niet te falcificeren is.

De Partij-Ideologie wordt er in De Telegraaf zelfs ingeramd.....van Energie-Vernichtung

De Partij-Ideologie :’Meer urgentie en daadkracht’ is eufemisme voor minder inspraak en tegenspraak/minder democratie

De Doelen -CO2 moet ten koste van alles bestreden- van De Partij stonden ook in 1990 al vast bij het toenmalige ministerie van VROM. Dat kon je al in de NRC lezen toen. Dat was voor het hele IPCC-proces goed en wel op gang was gekomen. Dat IPCC-proces- en het begeleidende apocalyptische mediakabaal- het diende slechts ter agitatie van de massa, en het medeplichtig/financieel afhankelijk maken van steeds meer mensen van de Partij-ideologie.

Vanuit dit voldongen feit kun je dan als rationeel mens enkel nog uitgaan van schadebeperking. Hopen dat de technologische doorbraak komt, zodat een mondiale CO2-dictatuur en haar totale ecologische verwoesting inclusief lijkenvelden geen realiteit zal worden.

Tot die tijd is optimisme verplicht en zingen wij mee: Die Windfahne Hoch, die Reihen dicht geschlossen….Eindelijk hebben we dan een Gemeenschappelijk Doel waarvoor we opstaan. Waar hele naties voor oprijzen in Eensgezindheid.

  • Opnieuw: reageer on topic (historische herkenbaarheid van zelfde sociale mechaniek) of reageer niet.
  • De kop verwijst naar het Horst Wessel-lied