..ik zou van naam ruilen met Boekhandel de Slegte

..ik zou van naam ruilen met Boekhandel de Slegte. Een policor-loog van de Universiteit van Roos Vonk met een mening over klimaat en totalitaire trekken.

Een autoritair eenheidskabinet dat het Energieakkoord- de +70 miljard euro’s subsidies voor windsubsidie-miljonairs- boven de democratie plaatst en iedere discussie. Dat is wat policorloog Peter de Goede uit naam van de ‘Wetenschappelijke’ Raad voor Regeringsbeleid adviseert.  Blijkbaar ziet de windlobby nu ook dat er in 2017 wel eens gehaktdag kan volgen, nu overal ter lande het verzet groeit tegen het volzetten van achtertuinen met misbruik van exorbitante subsidies.

Met slechts morele superioriteit en stroman-redeneringen als hoofdargument doet Peter de Goede in ‘Wie dan leeft, die dan zorgt‘ de meest anti-democratische voorstellen sinds Seijs Inquart. Sociaal wetenschapperig camouflageproza moet zijn utopistisch georiënteerde dictatuur-bevel beschaafd en redelijk doen lijken. Want dit is wat hij wil:

..depolitiseer door bepaalde ambtelijke onderdelen te vrijwaren van politieke bemoeienis
Ongekozen instanties zijn – doordat ze niet afhankelijk zijn van herverkiezing – beter in staat om beslissingen te nemen die op de korte termijn bij kiezers niet populair zijn.

En dat bovenop de inmiddels permanente Crisis en Herstelwet, die de lokale democratie al uitschakelt.

Voorbeeld: De Goede verschuilt zich achter een socioloog – Anthony Giddens- om het eufemisme ‘Politieke transcendentie’ te introduceren. Dat is een asociaal en bot pleidooi voor het monddood maken van iedere oppositie om de subsidies voor de windmolen-lobby te waarborgen. Zo’n oorlogskabinet tegen de onzichtbare vijand die levensangst heet. Hoe ironisch dat iemand die zo’n voorstel doet Peter de Goede heet. Je had ook Boekhandel de Slegte, voor de ramsj. En die was nog best goed.

Dit is academie-ramsj uit naam van De Goede.

Zwakke retorica, schuilen achter 'deskundigen' uit intellectuele lafheid

Zwakke retorica, schuilen achter ‘deskundigen’ uit intellectuele lafheid

Brundtland was meer dan behoefte van toekomst
Met een beroep op een halve uitleg van de Brundtland-definitie verheft De Goede zijn policor-totalitaire agenda boven iedere kritiek; de stroman van ’toekomstige generaties’. De Brundtland-definitie van duurzaamheid heeft het echter niet alleen over de behoeften (needs) maar ook de middelen om het te realiseren.

Waarom moeten wij dan met  techniek die nu al achterhaald is (windturbines, de middelen) onze polder en Natura 2000-gebied volzetten, zonder dat toekomstige kabinetten daar nog kanttekeningen bij mogen plaatsen? Wat is duurzaam aan turbines die over 15 jaar zijn afgeschreven,  dat peperduur en nerveus makend schroot, dat ’s nachts met haar rode knipperlichten tot op 40 kilometer afstand lijkt op de Hully-Gully-kermis?

Wat is er duurzaam aan het verspillen van gemeenschapsgeld, dat je ook in baanbrekend energie-onderzoek kon steken zodat die toekomstige generaties spekkoper zijn? In plaats van dat nu enkele subsidie-miljonairs met diepe zakken binnenlopen van de Nijpelitaanse klimaatmaffia.

  • Wat maakt de abstractie van toekomstige generaties kortom belangrijker dan huidige generaties echt bestaande mensen hier en nu?
  • Wat is mis met eens kritisch nadenken over de economische schade waarmee De Goede toekomstige generaties opzadelt bij groeiende staatsschuld van al 500 miljard euro?
  • And what is the airspeed velocity of an unloaded swallow? (Do you mean the African or the European?)
Hebben toekomstige generaties geen recht op mooi open landschap?

Hebben toekomstige generaties geen recht op mooi open landschap? Wat geeft De Goede het recht zijn definitie van ‘Het Goede’ voor iedereen in de toekomst te versmallen tot CO2 in de atmosfeer? Waarom mogen andere mensen geen andere prioriteiten kiezen?

Moeder Aarde-instituut heft scheiding groene kerk en staat op
Toekomstige generaties zullen Peter de Goede uitschelden voor arrogante domkop. Omdat er dan al lang bijvoorbeeld Thorium-energie (middelen) is of andere vele slimmere technologie. Greenpeace hebben zij dan tot politieke organisatie verklaard. Net als in Canada, India en andere landen waar men zo haar bekomst heeft van het ecofascisme. Een totalitaire ideologie waarmee policor-logen als De Goede blind sympathiseren. Omdat dit ecofascisme in hun sociale omgeving bij de Roos Vonk-universiteit de norm is.

Moet je dit ook zien, De Goede ziet Moeder Aarde-aanbidders in B0livia als voorbeeld voor een buiten-democratisch orgaan dat zijn klimaatbeleid tegen de democratie moet beschermen.

de Ley de Derechos de la Madre Tierra in Bolivia. Het wetsvoorstel (2010) kent aan moeder aarde elf rechten toe en voorziet ook in de oprichting van een ministerie en ombudsman voor moeder aarde.

Iedere utopie maakt zijn dystopie

Iedere utopie leidt tot dystopie

Wij zijn hier voor scheiding van Groene Kerk en staat. Vervolgens verhaalt hij als voorbeeld voor nu:

Volgens Urgenda handelt de Staat onder andere in strijd met de artikelen 2 en 8 van het evrm (het recht op leven resp. het recht op een ongestoord gezinsleven).

  1. Geldt dat ongestoorde gezinsleven alleen voor toekomstige abstracties en niet voor nu echt bestaande mensen van vlees en bloed  op het platteland? Waar gemeenschappen al verscheurd worden door de strijd rond die windturbines. Waar de waarde van huizen keldert, de gezondheid van mensen schade oploopt omdat Henk Kamp met zijn Rijkscoordinatieregeling al turbines kan doordrukken tot 400 meter van je huis, terwijl de Duitsers een kilometer aanhouden?
  2. Waar is het recht verankerd, dat gezinnen zich niet groen moeten gaan betalen aan energiebelastingen, maar zelf bestedingsprioriteit kunnen kiezen?
  3. Hebben toekomstige Nederlanders geen recht op een open landschap, een natuur waarin ze rust kunnen vinden zonder overal het gevoel van industrialisatie te krijgen?
  4. Wat geeft De Goede het recht zijn definitie van ‘Het Goede’ voor de toekomst te versmallen tot CO2 in de atmosfeer? Een natuurlijk gas, dat ook vele voordelen heeft via het fertilisatie-effect dat paprikatelers in de kassen van het Westland met succes toepassen.
  5. En wat geeft een leek op energiegebied- De Goede- het recht om alle duurzaamheids-opties te versmallen tot windturbines en zonnespeeltjes?
..en dat is ook de bedoeling

..en dat is ook de bedoeling. Sociale wetenschap is politiek vermomd met academische pretenties

Pseudowetenschap 
Biologen ontrafelden de structuur en de werking van DNA, erfelijkheidswetten. Fysici ontrafelen de werking van atomen en de natuurwetten waardoor een vliegtuig in de lucht blijft hangen. Chemici ontrafelden de moleculaire interacties waarop onze hele welvaart is gebouwd. En de sociale wetenschap met haar policor-logen? Die komen met intellectuele wanprestaties op de proppen als dit, en gebruiken de autoriteit van echte wetenschap om zichzelf op te blazen.

  • Wat meer heeft de socio-deskundologie ooit gepresteerd dan het academisch herformuleren van boerenwijsheden? Het creëren van een taal, met als hoofddoel dat je technocratische abstracties in besluitvorming plaatst boven waarneming en gezond verstand. Met ‘de normale mens’ – lees de mens met policor-overtuigingen-als meest stuitende uitvinding, het meetkundig gemiddelde op enige tijd en plaats, danwel de norm die het establishment wil opleggen als ‘beschaafd’.

Peter de Goede lijkt zo overtuigd van zijn (morele) juistheid dat hij enkel nog wat sociale pseudowetenschappers hoeft te citeren als kleren van zijn klimaatkeizer. Wij kunnen zo iemand hier dan ook niet meer serieus nemen. Tenzij je een dusdanige tik van de postmoderne molen hebt gehad dat iedere waarheidsliefde vervangen kan worden door ‘bullying‘: het met beroep op autoriteit en machtsdenken doodslaan van de discussie.

Want eigenlijk is dat wat Peter de Goede adviseert, wanneer je tussen het pretentieuze proza doorleest.

Lezing in Wageningen, de studenten zijn er helemaal klaar voor

Lezing in Wageningen, de studenten zijn er helemaal klaar voor

PS: Bullying
Ik neem hier alvast maar een voorschot op bullying (koekje van eigen progressief deeg) door Peter de Goede op de korrel te nemen. Omdat hij schrijft als iemand met wie ten diepste geen redelijk gesprek mogelijk lijkt. Hij zal zich overal uitredden met beroep op autoriteit. Het zij die van anderen, of die van zijn eigen vermeende superieure beschaving, Historische Noodzaak enz. Hij kiest de pose en toonzetting van ‘het redelijke midden’. Maar in essentie is dat slechts een mantel die radicalisme verhult.

Daarom mag ik hier ook op de persoon spelen.

Met dit koekje van eigen deeg diskwalificeer ik mezelf niet, maar benoem ik het probleem dat hier een persoon is, als exponent van het huidige intellectuele klimaat. Het is ook kinderachtig, zo’n beschuldiging. De linkse media met hun beschaafde zelfbeeld zouden op A5-formaat en de helft dunner kunnen, wanneer ze hun favoriete boemannen en politieke tegenstanders niet persoonlijk meer mochten diskwalificeren zoals ze de afgelopen 10 jaar deden. En zoals ze met Pim Fortuyn deden totdat hij werd doodgeschoten.

Ik ervaar bij dergelijk gedrag niets dan walging, en om die walging voelbaar te maken bedien ik mij even van dat zelfde instrument. Het is hier dus functioneel. Er is namelijk een alternatief, en dat heet een fundamentele en kritische discussie over de uitgangspunten. Mensen die deze discussie willen doodslaan plaatsen zich buiten de beschaving, en staan enkel nog open voor de voortzetting van debat met andere middelen.

Een stralende toekomst, als we minder dogmatisch denken over duurzaam

Een stralende toekomst, als we minder dogmatisch denken over duurzaam

Dan:

Ik hoef het koninkrijk van de Hemel niet op aarde te realiseren door andere mensen monddood te maken. Vrede en gerechtigheid zit niet in het weer van de toekomst. En wie dan leeft, die dan zorgt? Ik denk meer ‘Gelijk de lelien des velds’, ik vind Jezus Christus inspirerender dan een onbeduidende socioloog/policorloog of de klimaat-ayatollahs van Urgenda. Engerds die mij willen opleggen dat hun angst de mijne moet zijn.

Het enige waar mensen bang voor moeten zijn is andere mensen met totalitaire wensen. 170 miljoen lijken in de 20ste eeuw zijn mijn getuige.