Chris achtergrond ganzen
Een gastbijdrage van Chris Schoneveld.

Wetenschap maakt zich schuldig aan verlakkerij van de gemeenschap en maakt misbruik van toegewezen gelden om angst aan te jagen.

Klimaatverandering of liever: ‘Anthropogenic Global Warming’ (AGW) is een onderwerp dat wordt bestudeerd door klimatologen. Hoewel onnodig, immers “the science is settled”, wordt er nog steeds veel geld in deze tak van wetenschap gepompt. Ik heb geen harde cijfers, maar ik vermoed dat er aanzienlijk meer geld wordt uitgegeven aan de mogelijke gevolgen van klimaatverandering dan aan klimatologie in de eigenlijke zin van het woord. Daar profiteren de aanleunende wetenschappen, zoals biologie/ecologie, het meest van. Zij zijn verantwoordelijk voor het ongebreideld aanwakkeren van het alarmisme, en het geloof in de door de mens veroorzaakte catastrofale gevolgen (CAGW).

Naar mijn weten is er in de media nooit gerapporteerd over wetenschappelijk onderzoek dat de positieve effecten van klimaatverandering belicht. Dat kunnen we de media echter niet kwalijk nemen, want dat soort onderzoek is er domweg niet en wordt ook niet gestimuleerd. Het eenzijdig opkloppen van de negatieve effecten van klimaatverandering door (pseudo) academia kan eenvoudig worden aangetoond door middel van wat huis, tuin en keukenstatistiek. Neem bijvoorbeeld twintig biologische onderwerpen (honderd mag ook, het resultaat zal hetzelfde zijn) waarvan de helft te maken heeft met dieren of planten die wij mensen als onaangenaam of bedreigend ervaren en de andere helft te maken heeft met wat lief, mooi, nuttig of aaibaar wordt gevonden. Met andere woorden twee categorieën die zich van elkaar onderscheiden door zuiver subjectieve kenmerken.

Het liefst zouden we zien dat de lieve, mooie plantjes en diertjes in aantal toenemen, want dat maakt ons blij, en dat de onaangename plantjes en diertjes het loodje leggen, want dan worden we dubbel blij.

In het omgekeerde geval moeten we natuurlijk de alarmklok luiden. Te verwachten zou echter zijn dat onderzoek zou aantonen dat de gevolgen van de opwarming voor beide categorieën in min of meer in gelijke mate positief en negatief blijken te zijn. Was dat maar waar! Want als we een Google “search” uitvoeren met de zoektermen “global warming” en de naam van het betreffende diertje of plantje (liefs in het Engels) dan blijkt dat de vertegenwoordigers uit de aardige categorie stuk voor stuk te lijden hebben onder klimaatverandering en de vertegenwoordigers uit de onaangename categorie juist allemaal floreren. Daar echter de natuur zich niets aantrekt van menselijke angsten of voorkeuren, toont deze uitkomst onomstotelijk aan dat de wetenschap zich hier schuldig maakt aan verlakkerij van de gemeenschap en misbruik maakt van haar gelden om angst aan te jagen.

Ter illustratie is hieronder het resultaat van een gerichte zoektocht naar beide categorieën. Eerst bekijken we de onaangename categorie vertegenwoordigd door b.v.: sprinkhanen (plagen!), kakkerlakken (vies!), kwallen (pijnlijk!), pijnboomkever (aantasting bomen!), termieten (aantasting huizen!), brandnetel (jeuk!), stofmijt (allergie!), zwerfkatten (eten vogeltjes!), suikerrietpad (plaag in Australië!), teken (ziekte van Lyme!), ganzen (overlast Schiphol!), pollen (hooikoorts!), spinnen (eng en sommige bijten!) ratten (vies!). Conclusie: zonder uitzondering blijken ze te gedijen bij opwarming van de aarde.

Vervolgens de aardige categorie: bijen (honing, bestuiving), kikkertjes (schattig en kwaken zo leuk), regenboogforel (lekker), vlinders (mooie kleurtjes), druiven (wijnbouw), nachtegaal (zingt zo mooi), koffie (zo lekker), huisdieren (zo schattig), pandaberen (zeldzaam en kinderen zijn er dol op). Conclusie: zonder uitzondering hebben ze te lijden onder klimaatverandering.

Blijkbaar is het toeval de wereld nog niet uit, of ligt het misschien toch anders?

Hieronder een willekeurige greep uit de Google “search” resultaten

Mensonvriendelijk en gedijen door klimaatopwarming
Kakkerlakken; Teken; Suikerrietpad; Ratten; Spinnen; GanzenKwallen;  Zwerfkatten; Stofmijt; Termieten; Brandnetels; Sprinkhanen; Pijnboomkever.

Mensvriendelijk en lijden onder klimaatopwarming
ForelKikkersKoffieHuisdierenPandaberenVlindersBijen; DruivenNachtegaal; Hazen/konijnen.

Dit is maar het tipje van de ijsberg. Voor een uitgebreide opsomming van kommer en kwel verwijs ik u naar deze website. Helaas wordt de lijst sinds 2012 niet meer bijgewerkt omdat de oprichter ontmoedigd raakte door de niet aflatende stroom van alarmistische literatuur die de wetenschap maar blijft uitspuwen.

Aldus Chris Schoneveld (geoloog).

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.