Cafe Weltschmerz durft vrije klimaatdiscussie nog aan

Max von Kreyvelt van het alternatieve Amsterdamse medium Cafe Weltschmerz kreeg al een boos bericht van de Utrechtse promovenda Magda Smink. Hoe zij het waagden om twijfelzaaiende ontkenners als Marcel Crok voor de camera aan het woord te laten. Die Samuel Goldsteins die betaald door de olie-industrie de onloochenbare Partijleer betwisten- de subsidieleer die haar rekeningen betaalt.

Het zou toch niet mogen, dat zij hun standpunt uitleggen in het klimaatdebat, dat nooit een echt debat mocht zijn. De transitie naar het Duurzame Avondland, de Lange Mars naar Parijs, daar mag geen twijfel bij bestaan. Wij willen Eensgezindheid, relativerende grapjes bij de Historische Noodzaak zijn niet toegestaan.

Het bewijst voor mij- naast het volmaakte gebrek aan zelfrelativering bij aanhangers van het groene geloof- hoezeer het Autoritair Groene Denken- waarover ik in Elsevier schreef– alle debat wil Kaltstellen via het monddood maken van opponenten, meestal met misbruik van academische autoriteits-redeneringen. Over het algemeen duidt dat op weinig inhoudelijk begrip van de zaak.

25 jaar eenzijdige propaganda sinds Rio de Janeiro in 1992 en vele internationale verdragen die via de achterkamers in ons nationale beleid slopen, die bepalen nu ons denken en doen. Men wist al voor 1990 waar men naartoe wilde: een CO2-budget per individu opleggen en uw individuele vrijheid insnoeren met groen excuus. Milieu gaat niet over milieu, maar over macht.

Wereldsocialisme, de kosmopolitische variant op Nationaal Socialisme

Het rapport uit 1976 kreeg weinig aandacht, althans, minder dan Limits to Growth. Rio beoogde de omwenteling van de mondiale economische orde. De aftrap van Agenda 21 vond plaats in 1992 in Rio: Wereld-Socialisme, de kosmopolitische variant op Nationaal Socialisme met een sausje Ecofascisme

Verwrongen Risicoperceptie, daar gaat klimaat en ‘energietransitie’ over
Na een mondiaal gezien warme februarimaand die we allemaal overleefden zonder er acht op te slaan, leg ik nog eens uit waar het klimaatdebat werkelijk over gaat: risicoperceptie. Via mijn 4 punten spraakverwarring trek ik de 4 hoofdcomponenten van het debat uit elkaar:

 1. Het wetenschappelijk debat: hoeVEEL invloed heeft CO2 op het mondiale klimaat versus andere variabelen (dus niet wel/geen CO2)
 2. Het economisch debat: hoeveel goed kun je per uitgegeven euro doen? Stop je de hele euro in klimaat, of laat je ook geld over voor bejaardenzorg, natuur en andere zaken, wat draagt jouw uitgavenkeuze bij aan het netto menselijk welzijn/geluk? Volgens mij kun je ook best gelukkig zijn als het 1 graad warmer is dan in 1850 en de zon schijnt. Ik investeer mijn euro liever in de lokale middenstand, dan dat De Staat die hele euro ophaalt om hem aan Ed Nijpels te geven. Mensen zijn ook bereid een veelvoud voor een woning in Amsterdam te betalen met haar minder schone lucht, dan voor een woning in Friesland met haar schonere lucht. In ruil voor goedkoper wonen krijg je er dan weer gratis Friezen bij. Laatst terug in Amsterdam Zuid kocht ik een Elsevier, en ik schrok dat de winkeljuffrouw spontaan een leuk gesprek begon. Te lang in de Diepvries, alles heeft zijn prijs.
 3. Risicoperceptie en levensbeschouwing: je kijk op het leven en de wereld bepaalt hoe je punt 1 en 2 instapt. Een ecologist vindt iedere menselijke invloed op aarde een ecologische verstoring, die koste wat kost vermeden moet worden. Als libertair humanist en anarchist zie ik dat mensen vele technische verbeteringen kunnen aanbrengen. Meer CO2 heeft ook voordelen.
 4. Politiek debat: massaal staatsingrijpen (topdown) versus particulier initiatief (bottom up) en individuele diversiteit

Vanuit een extreem hoge risicoperceptie (puntje 3: iedere menselijke invloed op aarde en milieu heet PER DEFINITIE schadelijk, het ecofascistische perspectief van Greenpeace ) met beroep op een retorisch argument- het voorzorgprincipe (je slaat puntje 1 over: het wetenschappelijk debat, je stelt dat CO2 per definitie een opwarmings-catastrofe geeft)– kun je dan- zoals Nederland doet- verklaren hoe je de grootste staatsuitgave (puntje 4: top down via staatsdwang met uitschakeling lokale democratie- de Rijkscoordinatieregeling) doet in de Nederlandse geschiedenis (Puntje 2: de gehele euro naar de CO2-catastrofe ten koste van alle andere zaken waarmee je menselijk welzijn vergroot).

Om de diepe zakken te vullen van windturbine-exploitanten en hun alliantie van bankiers, bouwbedrijven en consultants met miljardensubsidies. Een subsidiebedrag van 10 maal de Deltawerken om de angst te bezweren die er door decennia propaganda is ingehamerd. Ik leg ook uit dat juist de milieupropaganda wordt betaald vanuit legaten van de olie-industrie, zoals Sun Oil (Pew) en Standard Oil.(Rockefeller Foundation)

 

Screen Shot 2016-03-14 at 22.22.55

Propaganda
Zoals via de publieke omroep, waar de VPRO u op gezag van milieuclubs nog mocht doen laten geloven dat je wel met wisselvallige subsidie-energie de stabiele energie uit fossiele bronnen met hoge energiedichtheid kunt vervangen. Ja, dat windturbines zelfs al concurrend zouden zijn….

 • Als dat zo is, waarom zijn er dan 100 miljard euro subsidies en andere overheidsuitgaven nodig tot 2035 om onze elektriciteit voor 8 procent door wisselvallige windvaantjes te laten genereren?
 • Waarom draaien windcooperaties dan in hun omzet voor 2/3 op subsidies?
 • Waarom is er voor zo’n ‘doorbraak’ dan ook in Duitsland het grootste staatsprogramma sinds de Wederopbouw nodig, met stroomkosten voor afnemers die 7 maal meer betalen voor energie dan nodig dankzij alle belastingen?
 • Hoe duurzaam zijn windturbines, die maximaal 20 jaar meegaan?
Interessante lectuur om de teloorgang van het academisch klimaat in kaart te brengen

Interessante lectuur om de teloorgang van het academisch klimaat in kaart te brengen.

Het bevestigt hoe eenvoudig je ook mensen die zich hoog opgeleid wanen kunt misleiden, als de boodschap maar een goed gevoel meekrijgt. Van nieuwe frisheid, de betere wereld, het Grote Goed Doen, de Revolutie voor het Duurzame Avondland, de Lange Mars naar Parijs, vernietiging van de Oude Orde.  De kracht van propaganda is verontrustend. Mensen leren niets van de geschiedenis, omdat ze steeds geloven dat het in hun tijd heel anders is dan het vroeger was.

Met CO2/uw energieverbruik is een nieuwe vorm van waardecreatie uit niets ontworpen, een manier van kapitaaloverdracht vanuit lage en midden-inkomens naar een nieuwe elite.

Dankzij een al decennia in steen gebeitelde politieke agenda die maar 1 onderzoeksrichting toestond (De CO2-catastrofetheorie) miljarden euro’s subsidies en tenminste 700 honderd miljoen euro Postcodeloterijgeld naar NGO’s die het schuldgevoel over Derde Wereld en Klimaat er bij u inrammen, krijg je dan mensen als Magda. Zij is geen uitzondering maar regel, en bewijst hoe relatief makkelijk de massa’s met hun neus in de zelfde richting zijn te drijven wanneer je massamedia in handen hebt.

Vorige week en de week daarvoor was Marcel zijn Videolog al online. Daarin legt de meest onkreukbare mens die ik ken de technische details uit van het klimaatdebat. Die interesseren niemand, zo zie je ook in de reacties. Enkele lieden serveren hem direct af op autoriteit versus die ‘Duizend Wetenschappers’ en andere autoriteitsargumenten die 1 doel hebben: je intellectuele luiheid als deugd verkopen om jezelf boven iemand anders te verheffen.

Marcel heeft ook een onmogelijke taak, omdat in het klimaatdebat de bewijslast is omgedraaid. Hij kan nooit 100 procent zekerheid geven dat de wederpartij ongelijk heeft voor het jaar 2100. Een criticus kan enkel aannemelijk maken, dat het met die klimaatcatastrofe wel een beetje meevalt. En dan verzandt iedere discussie in de vraag wat zijn autoriteit dan wel is.

Velen van de mensen die WEL in klimaatdetails zijn geïnteresseerd, dat zijn – afgezien van enkele fanatieke true believers– klimaatprostituees en opportunisten van onderzoeksinstituten. Hun onderzoeksgroepen drijven op de CO2-bubbel. Er is geen incentive om een andere richting uit te kijken. Hieronder is deel 1 van Marcel zijn presentatie die je helpt een meer evenwichtig beeld te krijgen dan wat media en milieuclubs je met hun loterijmiljoenen inpeperen.

Het bevestigt andermaal: Het klimaatdebat ging nooit werkelijk over klimaat. Wat een bizarre pretentie is het immers ook, dat je het veilige weer in het jaar 2100 via de overheid zou kunnen bestellen, als je de hele economie maar om zeep helpt en al je vrijheid afstaat aan een autoritaire eco-heilstaat. Het gaat over (bestedings)vrijheid, en de vraag in wat voor land je wilt leven. Thema’s als vrijheid, privacy, verzet tegen een opdringerige overheid, die passen goed bij alternatieve media als Cafe Weltschmerz.

Waar Weltschmerz voor staat...

Waar Weltschmerz voor staat…

Ecofascisme, mag je dat zo stellen?
Dus mijn complimenten dat er nog media bestaan die tegen de stroom in durven roeien en de poot stijf houden.  Mensen monddood maken of met Holocaust-ontkenners vergelijken om ze persoonlijk te diskwalificeren. Of jezelf tot uitdiepen van kennis ontslaan met wat sleetse autoriteitsredeneringen….dat draagt alvast niet bij tot een vrije open samenleving, waarin op basis van een gezonde inschatting van risico’s besluiten worden genomen.

Wel tot een rij volgzame staat-slaven die uniform achter een steeds meer autoritaire overheid en een fascistische ideologie aanlopen die destructieve consequenties heeft voor mens en natuur. Groen is het nieuwe Bruin.

Daarom hanteer ik ook de term ‘fascisme’: we zien een zeer autoritaire agenda, waarbij men de oude orde wil vernietigen met beroep op Historische Noodzaak. Net als bij twee eerdere vormen van socialisme, dat van Lenin en van AH. Communisme en Nazisme waren twee kanten van de zelfde autoritaire mensverbeter-projecten. Alleen richtte de destructiedrang van communistische elite zich op de eigen etnische groep. De ecofascisten richten hun vernielzucht eerst op de Westerse samenleving, energie en economie, de Oude Orde, die stuk moet. Uit naam van De Aarde.

Mensen leren niets van de geschiedenis. Dus citeren wij het motto van Weltschmerz:

Het betekent letterlijk ‘pijn hebben aan de wereld’. Het is een pijnlijke vorm van weemoed, die voortkomt uit het besef van het tragische en onvolmaakte karakter van het bestaan; iedereen takelt af en sterft. iedereen is ten diepste eenzaam en niemand kan zich onttrekken aan de gemene en slechte kanten van mensen.

Gelukkig is er nog lekker bier!

Door | 2016-03-16T14:19:17+00:00 15 maart 2016|19 Reacties

19 Reacties

 1. David 15 maart 2016 om 11:10- Antwoorden

  Goed verwoord.
  Het wemelt zo langzamerhand van de academische warhoofden. Zodat je je afvraagt of een langdurige opleiding wel zinvol is het neerkomt op hersenspoeling.

  Geloof heeft vele dimensies. Per definitie betreft geloof zaken die niet bewijsbaar zijn. De gelovige kan, geconfronteerd met een ongelovige, simpelweg beweren : “bewijs maar eens dat het niet zo is” . Tolerantie is verder een nuttige eigenschap. Maar overdrijving leidt tot het tegendeel. Tolerantie t.a.v. intolerantie is de opmaat tot slavernij. Feiten moeten boven geloof staan.

  De VPRO uitzending was zeer boeiend om ten eerste de mooie beelden (Emiraten, El Hierro) ten tweede de Sovjet achtige brallende propaganda voor zonnepanelen zonder opslagsysteem en ten derde het legertje opportunisten dat geld ruikt.

  Medelijden met de bewoners van vakantie eilandje El Hierro. Stroomprijs verdrievoudigd, dieselgeneratoren staan 50% van de tijd nog aan.

  • dwk 15 maart 2016 om 11:12- Antwoorden

   Ik ben niet helemaal op de hoogte / over welke uitzending heb je het?

   • David 15 maart 2016 om 11:36- Antwoorden

    VPRO tegenlicht, afgelopen zondagavond.
    Stelling: “renewables zijn nu goedkoper dan kolen, olie en gas”. Zodat de energietransitie zich nu snel kan voltrekken. Als voorbeeld het eilandje El Hierro.

  • Jos Hendriks 16 maart 2016 om 11:17- Antwoorden

   “Stroomprijs verdrievoudigd”. Onzin. De prijs van elektriciteit in Spanje wordt bepaald door de overheid en is overal in Spanje en voor iedereen in Spanje hetzelfde. ( zie b.v https://www.ensoc.nl/nieuws/in-spanje-is-stroomprijs-torenhoog ). Vermoeiend die ongefundeerde beweringen.
   Er is een zeer informatief artikel over El Hierro en zijn energie voorziening: http://euanmearns.com/el-hierro-renewable-energy-project-september-2015-performance-review/
   In de eerste drie maanden van het functioneren van het systeem (juli-sept 2015) werd 56% van de verbruikte elektriciteit “duurzaam” opgewekt. In hoeverre dit percentage omhoog kan is niet duidelijk. Het lijkt erop dat de capaciteit van het spaarbekken te klein is om tegen de 100 procent te komen. Voorlopig afwachten.
   De 100% duurzaam in de talloze kranten- en blogartikelen is natuurlijk onzin. Energie verbruik via elektriciteit is doorgaans zo’n 20% van het totale energie verbruik. Dat kan op dit eiland natuurlijk wel hoger zijn omdat ik vermoed dat er niet verwarmt hoeft te worden. Maar er rijden nog wel 6000 diesel/benzine/gas ? auto’s. Er zijn plannen om die op de een of andere manier te vervangen door elektrisch aangedreven exemplaren, maar het lijkt me duidelijk dat het huidige systeem dat nooit aan kan.
   Verder vermoed ik dat de grotendeels met behulp van niet-duurzame energie vervaardigde import vele malen groter is dan de vooralsnog met een 50 % deel duurzame energie vervaardigde export van het eiland.
   Je kunt nu ook in real time de mix van wind-water-diesel elektriciteit productie zien:
   https://demanda.ree.es/movil/canarias/el_hierro/total

   • Ronel 16 maart 2016 om 13:33- Antwoorden

    Je hebt gelijk. Verdrievoudigt is onzin, verviervoudigt komt dichter in de buurt…..
    “In Spanien liegt der einheitliche Strompreis derzeit bei rund 24 Cent pro KW/h. Nach Berechnung von Kennern kommt auf El Hierro die Kilowatt/Stunde aber auf horrende 81 Cent pro KW/h.”
    Nog hoeven de inwoners dat niet te betalen, ze betalen hetzelfde als iedereen in Spanje. maar nog een paar van dit soort projecten en iedereen in Spanje gaat dit bedrag betalen.
    Kijk ook even naar het “iets te kleine” stuwmeer…
    http://www.lapalma1.net/2016/01/09/el-hierro-regenerative-energie-bilanz/

    • jos hendriks 16 maart 2016 om 20:41- Antwoorden

     Al zou de productie 100 euro per Kw/h kosten, dan blijven de bewoners hetzelfde als iedere andere Spanjaard betalen. Dus met of zonder het projekt hetzelfde en niet drie keer zoveel.
     Als je zonodig die 3 of 4 keer zoveel wilt vermelden zeg dan dat de productiekosten 3 0f 4 keer hoger zijn dan de eilandbewoners moeten betalen. Overigens is dat ook niet correct. Wat ze wel zijn is onmogelijk te bepalen. De Spaanse overheid betaalt de exploitatie maatschappij over 2015 7 miljoen euro aan exploitatie vergoeding. Om die 7 miljoen dan te delen door de hoeveelheid geleverde elektriciteit is nogal kort door de bocht. Zo werkt het systeem niet. Zo zal de exploitatie maatschappij in 2016 vermoedelijk hetzelfde bedrag krijgen, maar zeker 2 en misschien 3 keer zoveel leveren. Geen .81 euro maar laten we zeggen .36 euro opeens per Kw/h. En over 12 jaar als de investering is “terugverdiend” betaalt de overheid nog maar 1 miljoen bijvoorbeeld? Koffiedik kijken. Veel te weinig informatie om ook maar bij benadering te zeggen wat de produktiekosten zijn en vooral hoeveel ze zijn over een langere periode.
     En als je mijn bijdrage goed hebt gelezen heb je al gezien dat ik zo mijn twijfels heb bij de capaciteit van de reservoirs.
     Het artikel waar je naar verwijst, tezamen met nog 2 andere artikelen over Hierro op dezelfde site geeft een uitstekend beeld van de situatie. De enige kritiek, die ik heb is die .81 euro per Kw/h.

 2. dwk 15 maart 2016 om 11:10- Antwoorden

  Anderen zouden het tragisch noemen of sneu; ik noem het eerder komisch, dolkomisch: Beroepssnotneus Jesse Klaver die zijn leven, ziel en zaligheid in dienst stelt van het mondiale grootkapitaal.

  De mensen waarvoor hij het allemaal zegt te doen hebben het nakijken.

  • David 15 maart 2016 om 11:37- Antwoorden

   Precies. Net als de armen waar paus Franciscus voor beweert op te komen.

 3. Harry van den Berg 15 maart 2016 om 12:23- Antwoorden

  Gelukkkig komen er ook nog nuchtere, of liever gezgd: ontnuchterende geluiden uit de Academische wereld. Zoals dit proefschrift van Arnold Mulder, RUG, over de nutteloosheid van het klimaatbeleid, dat zelfs averechts werkt: http://www.rug.nl/news-and-events/events/phd-ceremonies/?hfId=101362

 4. Turris 15 maart 2016 om 13:22- Antwoorden

  Marcel Crok en Pat Condell zijn twee zeer verschillende werelden in videobloggen, maar beiden strijden tegen autoriteitsargumenten door de gesubsidieerde klimaatclerus. Er is voor beiden plaats in de strijd tegen het denkfascisme.

  • dwk 15 maart 2016 om 14:35- Antwoorden

   Dat is interessant; ik heb Pat Condell in het verleden tot twee keer toe zijn visie gevraagd op het klimaat- en duurzaamheidsdebat. Geen antwoord gekregen. Heb je voorbeelden van een videoblog van hem waarin hij zich daarover uitspreekt?

   • Turris 16 maart 2016 om 09:23- Antwoorden

    Punt is zijn duidelijke strijd tegen autoriteitsargumenten en drogredeneringen bij Condell.

 5. Jacob Dijkstra 15 maart 2016 om 14:47- Antwoorden

  Hallo Rypke,

  Met veel belangstelling lees ik altijd je stukken. Hoewel duurzame projecten ontwikkelen mijn werk is, zie ik mijzelf beslist niet als moraalridder. Antropogene klimaatverandering wereldwijd zie ik ongeveer als het het mooiste voorbeeld van de grootheidswaanzin van de mens, ik ken de (eerlijke) berekeningen van windmolens ook en ook ik ben wars van subsidieverslindende projecten die qua opbrengsten ‘peanuts’ bijdragen. Ik probeer voor projecten wel gebruik te maken van de subsidiepotten die er zijn maar enkel als er in de nabije toekomst zicht/ kans is op een sluitende businesscase zonder subsidie. In jouw taalgebruik ben je dan al gauw een subsidieslaaf of ecoprostituee, ik zie dat toch een beetje genuanceerder. Ik heb als lullig ambtenaartje geen enkele illusie dat ik de druk vanuit Europa en de landelijke overheid om de klimaatdoelen ( op welke manier en tegen welke kosten dan ook ) te halen zal kunnen verminderen net zo min ik iets kan doen tegen het Europese landbouwbeleid wat systematisch de Nederlandse landbouw de nek omdraait ten gunste van wat keuterboertjes op de Balkan en in zuid Europa. Ook dit gaat namelijk onder het mom van (naast diervriendelijkheid) het redden van de aarde door uitstoot te verminderen. Voor het klimaat de methaan en voor de ecologen de stikstof. Mijn punt is dan ook dat, wanneer het geld toch gereserveerd staat je het op z’n minst dan maar zo slim mogelijk kan gebruiken. In dat licht zie ik in dit stuk weer een paar keer het woord energietransitie terug komen wat ik fundamenteel iets anders vind dan duurzaamheid-of klimaatbeleid. De filosofie van energietransitie is dat je juist zo slim mogelijk om moet gaan met de ( fossiele) energievoorraden die er zijn. Kijk dat vind ik nu wel slim! Het lijkt mij persoonlijk niet zo handig en/ of verstandig dat we alle fossiele voorraden er in 200 jaar doorheen stoken om nog maar te zwijgen van het feit dat het ( in mijn ogen) erg raar is dat een groepje mannen in witte rokken met baard ergens in het midden oosten op een achternamiddag beslist wat een kuub Slochteren gas gaat kosten de komende maanden. In je vorige stukken gaf je al aan dat Duitsland dan tenminste nog een bloeiende maakindustrie heeft overgehouden aan de klimaatgekte. Ik denk dat energietransitie voor Nederland een kans is ( mits koploper) om banen te creëren. Specifiek voor ons kleine eilandje weet ik het wel zeker. De braindrain is hier in volle gang, 95% van de economie draait hier op toerisme waarmee je voor meer dan 90% van de banen met MBO overgekwalificeerd bent. Innovaties en nieuwe technieken die gericht zijn op het slim omgaan met energie zorgen voor installatie en onderhoudswerkzaamheden die, voor zover mogelijk, door lokale bedrijven uitgevoerd worden. Een mooie uitleg over energietransitie vind je op de website van EnTranCe in Groningen, het eiland laat zich dan ook wel raden denk ik 🙂

 6. Jacob Dijkstra 15 maart 2016 om 16:05- Antwoorden

  Beste Rypke,

  In veel stukken op internet en nu ook hier weer zie ik het woord energietransitie en duurzaamheid- klimaatbeleid in één adem genoemd worden. Ik ga lang mee in je redeneringen over de klimaatgekte al vind ik de denegrerende, quasi elitair/ intellectuele toon wel eens een beetje afbreuk doen aan je boodschap maar dat is mijn persoonlijke mening. Energietransitie gaat veel meer over het slim omgaan met alle ( dus vooral ook de fossiele) energievoorraden en dat vind ik toch een fundamenteel verschil met het zomaar volplempen van het landschap met windmolens om onmogelijke klimaatdoelen te halen. Hoewel ik duurzame projecten ontwikkel voor mijn werk zie ik mijzelf dan ook niet als een moraalridder. Antropogene klimaatverandering vind ik het mooiste voorbeeld van de grootsheidswaanzin van de mens, ik ken de ( eerlijke) berekeningen van de windmolens en ook ik denk dat een beetje CO2 extra alleen maar goed is voor de plantengroei. Een graadje erbij is wat mij betreft ook prima maar mocht dit voor de mensheid niet kunnen dan is moederaarde ons binnen een paar duizend jaar allang weer vergeten en gaat ze vrolijk verder zonder ons! Met wat onverteerbaar plastic dan, dat wel, maar dat kon ze zelf niet maken dus dit verwerkt ze dankbaar en zonder mokken in een prachtig nieuw landschap. In 200 jaar de volledige fossiele energievoorraad er door stoken lijkt mij persoonlijk gewoon niet zo slim, om maar te zwijgen van het feit hoe bizar ik het vind dat een groepje mannen in witte rokken met baard ergens in het Midden Oosten op een achternamiddag gaat beslissen wat een kuub Slochteren gaat kosten de komende maanden. In dat licht zie ik energietransitie als een kans. In vorige stukken gaf je al aan dat Duitsland in elk geval een mooie ( maak) industrie heeft overgehouden aan de klimaatgekte. Als we in Nederland de koppositie pakken in de energietransitie kan dat een hoop banen opleveren. Als lullig ambtenaartje op een klein eilandje wat nu voor meer dan 90% afhankelijk is van toerisme en waar de braindrain in volle gang is vind ik bijna nog wel het belangrijkste. Op de website van EnTranCe in Groningen wordt energietransitie 2.0 mooi uitgelegd, het eiland laat zich dan wel raden.

  • Jacob Dijkstra 15 maart 2016 om 16:09- Antwoorden

   Met excuus voor wat foutjes, een eipet is toch anders dan de computer geloof ik

 7. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 15 maart 2016 om 20:31- Antwoorden

  @Jacob Dijkstra, je bazelt wat innerlijke contradicties, zodat ik mij afvraag: heb je ooit helder nagedacht…

  De enige officiele reden voor een energietransitie is de klimaatcatastrofe, die met het retorisch argument van het voorzorgprincipe wordt doorgeduwd. Voor vele honderden jaren zijn er nog fossiele voorraden. De koppeling van de olieprijs aan de gasprijs is ook geen argument

  Als je aangeeft niet zo van het catastrofedenken te zijn, waarom dan overhaast overstappen op niet renderende subsidie-energie? En waarom kernenergie uitsluiten?

  Met een beetje intellectuele onderbouwing is niks mis, je klinkt alsof je een diep-Fries bent, dat negativistische minimalisme waar ik na 5 jaar wederkomst zo mijn bekomst van heb.

  • Jacob Dijkstra 15 maart 2016 om 21:55- Antwoorden

   Rypke,

   Mijn punt was eigenlijk alleen maar dat energietransitie breder is dan de huidige duurzame opwek hype. Dat het ontstaan is uit de klimaatcatastrofe zoals jij het noemt ontken ik nergens, ik geef enkel mijn persoonlijke motivaties weer om de energietransitie toch interessant te vinden. In mijn geval dus technische innovaties, arbeidsmarktverbreding ( hier lokaal dan toch) en minder afhankelijkheid van over het algemeen dubieuze geleide landen. Wat daar innerlijke tegenspraak aan is ontgaat mij even. Kernenergie uitsluiten?….niet gedaan en niet van plan ook. Thorium reactors nog liever want minder afval met minder halfwaardetijd, jammer dat ze nog steeds in de tekenfase zitten. Ik geloof dat er nu één serieus initiatief is om een centrale te bouwen en zal het op de voet volgen. Je strijd tegen de windmolens steun ik helemaal, die krengen draaien al 30 jaar op subsidie en hebben dus meer dan tijd zat gehad om zich te bewijzen. Diepfries klopt ook maar als jij minimalistisch negativisme leest in mijn opmerking over je toon dan ligt dat meer aan een complex wat jij in Friesland opgelopen hebt dan aan het feit dat ik Fries ben. Ik lees je stukken graag en aan intellect bij jezelf geen gebrek maar de superlatieven en metaforen die je gebruikt maken het voor de gemiddelde Nederlander en Fries op z’n minst iets minder makkelijk te lezen terwijl je boodschap een heldere is.

 8. Wiersma 16 maart 2016 om 02:57- Antwoorden

  Overigens, voor fans van Pat Condell en George Carlin, kennen jullie Paul Joseph Watson ook? Ook zo’n lekker heethoofd:)
  Zo niet, kijk onderstaand YT filmpje maar even.
  Deze jongen, die komt er wel!

  ”Global Warming’ is a Crock of Sh*t ‘

  https://www.youtube.com/watch?v=silfiTY32xo

 9. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 16 maart 2016 om 08:56- Antwoorden

  @Jacob Dijkstra, dus ik heb je vanuit je typische reactie direct raakgeschoten als Diep Fries. Waarbij je direct persoonlijk wordt met die typische lange tenen van gekwetste etnische trots, terwijl: waar kunnen Friezen nog trots op zijn…

  Dat ze de zelfde onzin, pulp-tv en mentaliteit van iedereen ook adopteren, maar dan 10 jaar later en met iets meer dommigheid? Dat ze bij het krijgen van subsidie, dat direct omzetten in zoveel mogelijk asfalt, zodat iedereen met hersens niet met 80 km maar 120 km per uur kan wegtrekken, de braindrain verder versterkend. Mensen op onbelangrijke zaken veroordelen/uitsluiten volgens de simplistische dichotomie ‘ien fan us/net fan hjirre’, en te dom/bekrompen zijn om bij belangrijke zaken wel op tijd aan te haken, laat staan voorop te lopen

  En.. kennen wij elkaar? Nee. Dus waarom meteen al die persoonlijke speculaties, behalve dat dit de typische zeis is waarmee de boer iets boven het maaiveld wil snoeien. Kortom: gedraag je of zoek je heil ergens anders.

  Ik overweeg het geven van cursussen accentloos Nederlands voor Friezen, misschien wil je intekenen voor de instapcursus. We beginnen met spraakoefeningen om die drek tussen je tanden weg te krijgen 🙂

  Heerlijk, Friezen kwetsen. Overigens ben ik geen self-hating Frisian. Ik zie ook de goede kanten, netto is het overal even goed/slecht

  Los daarvan: uit ieder kwaad kan ook iets goeds voorkomen. Maar ‘dubieus geleide landen’, wie bedoel je daarmee? Nederland is ook dubieus geleid, we krijgen zomaar een rekening van tenminste 74 miljard euro opgedrongen nadat een lobby onderling de jackpot verdeelde

  Dat zou Poetin niet doen, als je die door de NPO gehypete staatsvijand bedoelt

  Ik schrijf ook niet voor de gemiddelden, die hebben de Publieke Omroep al en GTST. Ik schrijf voor mensen die kunnen lezen.

Geef een reactie