Screenshot column

Screenshot column

Het Financieele Dagblad opent doorgaans kolommen voor iedere klimaatkwakzalverij, adverteerders blij. Smart heeft de toekomst, Triple P met die cashflow in da house Yeah Duurzaam! Middeleeuwse regressie:  giet er een vooruitstrevend technosausje over, succesgelul,  wat managersproza en hoppa. Binnen die context zijn we dan toch blij met het ontwaken van Martin Heijnsbroek. Zijn column ‘de achterkant van het windevangelie’, waarbij hij vaststelt: ‘windenergie is niet zo schoon (ggaaaaapp) als wij (geeuw) denken’.

Nu ga ik zijn column hier niet reciteren, als een hongerig kind dat een broodkorst kreeg toegeworpen en dan dankjewel roepen. Heijnsbroek herhaalt grotendeels wat wij hier al 6 jaar schrijven.  Wat hoogleraren hoogspanningstechniek in Delft met Ingenieursvereniging KIVI al- nou pak ‘m beet- 12 jaar eerder vaststelden. Hij heeft de klok horen luiden alvast. Een kwestie van nog vaker luiden.

Ik grijp zijn tekst liever aan als voorbeeld: dit komt de FD-sluizen door als iets dat hun redactionele leefwereld typeert. Bij de rappe praters van BNR is het eender.

Wie is er niet voor meer duurzame energie, minder uitstoot van giftige (….) gassen en de wereld behoeden voor de continue stijgende zeespiegel

  1. Koolmonoxide (CO), daar ga je al snel dood aan, omdat dit zuurstof in je bloed vervangt bij opname. Bijvoorbeeld wanneer je nu tot biomassa-klimaatdoelenstoker omgedoopte houtkachel- waarvoor Henk Kamp subsidies uitdeelt- te weinig zuurstof aanzuigt. En de producten van onvolledige verbranding ook nog eens deels je huiskamer in lekken. Samen met benzeen en andere aromatische stoffen die vrijkomen bij deze tot ‘duurzaam’ en klimaatvriendelijk omgedoopte subsidie-energievorm. Lag je net je roes uit te slapen, blijkt die roes voor eeuwig te zijn.
  2. Kooldioxide (CO2) is een levensbrengend gas, je ademt het uit, de immer in aantal toenemende mensheid ademt zo jaarlijks 3 gigaton CO2 uit (deels kortcyclisch, want wat je via graanteelt aan CO2 opneemt, dat adem je na voedselconsumptie en verbranding weer uit), dat is 15 maal de jaarproductie uit fossiele brandstof van Nederland. Hoe hoger de CO2-concentratie, hoe beter planten groeien en hoe klimaatbestendiger ze worden. Seeing is believing. Reis naar het Westland en zie hoe de tuinders daarom van Shell in Pernis haar CO2 afnemen. De natuur is het vooralsnog niet eens met wat de meeste journalisten doorgaans beweren op gezag van Greenpeace of de overheid.

12552830_991038150931376_8681914127660261696_nVeel sociale aanhang is waarheid bij journaille en politici
Dus hoe kunnen wij langzaam de massa weer bij zinnen brengen?

Technische kennis is bij journalisten zelden van belang. Een standpunt moet veel/belangrijke vrienden hebben. Dan is het waar. Journalisten herkennen daarom het ‘nieuws’ pas bij technische onderwerpen, wanneer iedereen het plots zegt en ze het veel vaker hoorden van een bron die ze autoriteit willen toekennen, of hun sociale kring. De column van Heijnsbroek was dan weer zo’n sociale toevalstreffer, waarmee we hier niettemin toch blij zijn. Laten we eens aardig zijn, wie weet levert dat alvast wat vrienden op. Goed zo!

Eigenlijk schrijft hij nu 2 jaar later, wat ik voor FD Energy Pro schreef maar niet mocht publiceren na een boos telefoontje van schaduwhoofdredacteur Ed Nijpels. Stel dat de adverteerders afhaken….

  • dat windturbines in het Europese systeem van emissiehandel geen CO2 uitsparen
  • dat de gesubsidieerde voorrang van windstroom de energiemarkt bederft, leidt tot dump van elektriciteit (zie Duitsland en Denemarken) en de stroomprijs negatief maakt
  • dat het rendement van die bijspring-centrales keldert
  • hij noemt 30 miljard euro subsidies. Het zijn er meer, volgens de Algemene Rekenkamer zij het er 74 miljard, er werd eerder van dik 60 miljard euro uitgegaan voor het Energieakkoord maar dat is niet genoeg. Omdat men structureel de opbrengsten van geïnstalleerd vermogen te rooskleurig voorstelt. Vroeger heette dat liegen. Nu heet dat duurzaam, windmolenaars en de overheid mogen structureel liegen over de opbrengst en iets roepen over ‘huishoudens’.
  • Zie ook mijn reportage over de bruinkoolwinning in Duitsland….het groene sprookje is mogelijk dankzij bruinkool

En daar komt de kat in de zak van Tennet dan ook nog bij, met haar 20 miljard euro geleend geld dat zij investeren in het voorkomen van blackouts door groene energie door netaanpassingen, nog meer hoogspanningsleidingen

…enzovoort.

De Apocalypse: het maanlandschap van Tagebau Hambach, de achterkant van het groene sprookje in Duitsland

Het maanlandschap van Tagebau Hambach, de achterkant van het groene sprookje in Duitsland die bruinkoolwinning heet

Alleen al dit jaar 1 JSF-bedrag door het groene putje
Alleen al in 2016 deelt Henk Kamp met zijn RVO nu 8 miljard euro subsidies uit voor iedereen met een groen gedicht. 8 miljard euro in 2016 voor de strijd tegen gebakken lucht. Was dat niet het zelfde bedrag als de JSF? Waarom heet de JSF bij journaille dan een schandaal? Zie daar de kracht van propaganda en geloof.

Boerenverstand en nuchterheid zijn de grootste vijanden van ieder sektarisch geloof dat Grote Offers vraagt. Heijnsbroek toont wat iedere boer op een gegeven moment inziet. Hee, worden we hier niet een klein, heel klein beetje getild? Nou, ’t zou zo maar eens kunnen…Dus citeren wij toch nog even het vervolg van Heinsbroek’s column:

Wat mij opvalt is hoe religieus en oppervlakkig zo’n gesprek (over ‘duurzaam’ RZ) dan verloopt

Je moest het duurzame geloofsvuur op de FD Energiepro-redactie eens zien vlammen in de ogen van redacteuren. Brrrr. Bestaat dat nog trouwens? Of is het alweer opgedoekt, wegbezuinigd.

Bruinkool nodig om groen te doen

Bruinkool nodig om groen te doen

Handen af van onze bestedingsvrijheid
Toch is dit maar een column. Voor kranten zijn columnisten en ingezonden brieven vaak een alibi om gewoon op de zelfde redactionele voet verder te gaan. Zo van ‘kijk ons eens objectief zijn en voor alle standpunten open staan’. Het sociale prestige van 1 van ’s lands meest narcistische beroepsgroepen- de journalistiek- dat mag geen deuk oplopen. Dat kost adverteerders.

Dus wat is voor mainstream-media de beste manier om zonder verlies van prestige het groene geloof in te ruilen voor een agnostischer variant? Het Ecomodernisme! Groen zonder Oen.

Daarin ligt een sleutel tot de grootste kostenbesparing van de Nederlandse geschiedenis, althans voor de lagere- en middeninkomens. En daarmee de redding van de vrijheid om zelf te bepalen hoe je geld besteedt, aan wie.

Ik steun liever de middenstand in mijn dorpje, dan dat Ed Nijpels en zijn Nijpelitaanse klimaatmaffia mij afpersen via de energierekening. Ons mini-supermarktje heeft nu ook al Maallust-bier. Koop ik dat bij hem, hij blij ik blij. Eerlijker transactie is bijna niet te verzinnen, volledig op basis van vrije keuze. Nu het FD Ed Nijpels steunt, is dat straks niet meer mogelijk. Moet ik honderden euro’s energiebelastingen at gunpoint ( de Glock van de politie, sterke arm der overheid) afdragen aan dat VVD-boeventuig.

En zo loopt de man van de mini-supermarkt ze mis. Dankzij de Vijanden van Vrijheid en Democratie.