Moeder Aarde zij geprezen. Zuiver ons van onze CO2-zonden, bekeer je radicaal want de Klimapocalypse is komende

Moeder Aarde zij geprezen. Zuiver ons van onze CO2-zonden, bekeer je radicaal want de Klimapocalypse is komende

Sander van Walsum schrijft met ‘we zullen de kerken vreselijk gaan missen’ het eerste niet-zure stuk over kerk en geloof sinds de katholieke Volkskrant haar wortels afkapte. Aanleiding is het 10-jaarlijkse onderzoek God in Nederland, dat kerken ziet verschrompelen. Blinde vlek is dat De Volkskrant verkondiger is van de vervangende verlossingsleer: het Groene Geloof, een sektarische ideologie die momenteel het grootste offer vraagt in de Nederlandse Staatsgeschiedenis.

Wij kunnen van wind leven, vrij van CO2-zonden als ons geloof maar groot genoeg is. En moeten naar voorbeeldland China opzien, dat zonder inspraak De Doelen oplegt zo meldt het Groen Apostolisch Genootschap Milieudefensie. 

Ja de hele wereld zal De Grote Transitie maken naar wind en zon. Terwijl in het Amerika van Obama in 2014 windenergie en zonne-energie samen 1,72+0,427/38,4 x 100 procent= 4,7 procent van slechts de ELEKTRISCHE energievoorziening leverden, zo meldt het Lawrence Livermore National Laboratory. Dat is slechts 1,9 procent van de totale behoefte. Terwijl de Amerikanen al sinds de jaren ’80 die windturbines lopen te subsidiëren.

Wij blijven tot vervelens toe op de realiteit wijzen, omdat buiten ons niemand er iets van durft te zeggen. De minstens 74 miljard euro subsidies van het Energieakkoord, PLUS daarbij nog 20 miljard euro geleend geld dat Tennet investeert in de aanpassing van het stroomnet. Om de instabiele energielevering van CO2-zondenvrije ‘zuivere’ energie op te kunnen vangen.

IN het 'recordjaar voor windenergie' aldus de NWEA ook een recordjaar voor kolen. Mede dankzij het stillegen van een kerncentrale in Belgie verdubbelde ook de kolen-export voor electriciteitsopwekking

IN het ‘recordjaar voor windenergie’ aldus de NWEA ook een recordjaar voor kolen. Mede dankzij het stillegen van een kerncentrale in Belgie verdubbelde ook de kolen-export voor electriciteitsopwekking

Ketterij op Climategate.nl, satanskinderen heulend met de Fossiele Lobby
Via de apostelen/milieuredactivisten Jeroen Trommelen en Ben van Raaij verkoopt de Volkskrant met alle oude media het onwrikbaar geloof in natuurkundige wonderen, gecombineerd met astronomische schades,rampen, en dreigementen richting ongelovigen.

Twijfel niet langer: met windvaantjes en zonnespeeltjes fossiele brandstoffen vervangen wij fossiele energie. En wel zo snel mogelijk. Dat is ook de officiële leer van het hoofdorgaan van de Groene Kerk; het postchristelijke Dagblad Trouw met haar heiligengalerij van de Duurzame 100 apostelen.

Ook al meldt CBS het tegengestelde van wat het geloof voor waar voorhoudt: de kolenconsumptie schoot de lucht in, tegelijk met immer groeiend opgesteld windvermogen. De windsubsidie-belangenclub NWEA meldde nog dat 2015 een ‘recordjaar voor windenergie’ was.

De heksen zijn onder ons, zij heulen met de Fossiele Satan: op de brandstapel met hen!

De heksen zijn onder ons, zij heulen met de Fossiele Satan en blokkeren de Heilige Transitie: op de reputatie-brandstapel met hen! Aldus inquisiteur Jan Paul van Soest

Omdat wij de kale data blijven melden zonder Groen Psalmgezang heten wij Ontkenners, Ketters. Er zijn zelfs inquisiteurs die critici actief op de reputatie-brandstapel drijven via de kracht van suggestie en negatieve associatie. En zij worden op gelovige wijze door zelfbenoemde kwaliteitsmedia aangehaald. Met de krant van de Groene Kerk, dagblad Trouw voorop.

Waarom is ons geloof niet groot genoeg? Want de Klimapocalypse dreigt, tenzij we ons nu radicaal bekeren en Grote Offers brengen. Wij van Climategate heulen met de Satan van de Fossiele Industrie, duivelskinderen, dat zijn wij, zaaiers van geloofstwijfel, saboteurs van de Heilige Transitie naar zondenvrije energie. En dus stuurde Utrechts promovenda Magda Smink aan Cafe Weltschmerz direct een vermanende SMS, hoe zij het waagden Marcel Crok en mij aan het woord te laten…

Die die….Ontkenners! Ketters, op de brandstapel er mee!

Meer wind? Dan ook meer kolen

Meer wind? Dan ook meer kolen, ook in China vullen kolen nog jarenlang het energiegat

De Staat als Plaatsvervanger van Christus op Aarde
De Groene Kerk pleit voor een theocratie, waarbij De Staat het Groene Geloof oplegt aan haar onderdanen. Zie wat (voor 1/3de door de Staat op de been gehouden) Milieudefensie verkondigt in haar met subsidies gestutte Down to Earth Magazine,. Daarbij prijzen zij China als lichtend voorbeeld. U weet wel, die post-Maoistische dictatuur die niet gehinderd door inspraak of twijfel haar Onfeilbare Doelen kan opleggen.

China, Duitsland en Denemarken investeren al jaren zwaar in schone technologie. Deze landen hebben een “samenhangend beleidskader” dat zich richt op vraag en aanbod, gecoördineerd door een overkoepelende groene visie. Achterblijvers, zoals de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en veel Europese landen, “voeren versplinterde strategieën zonder heldere richting en bieden geen prikkels voor de lange termijn, wat resulteert in een benadering van hollen of stilstaan (…).”China bijvoorbeeld heeft een doelstelling van 100 GW windkracht in 2015 en 1000 GW in 2050.

De Chinezen bouwen momenteel overigens ook 24 kerncentrales bij. Dat mag dan weer niet van Milieudefensie, dus verzwijgen ze het maar. Het gaat ze om de Staatsmacht die bij China de progressie drijft.

De Staat is het Vaticaan van Milieudefensie, waarmee De Doelen opgelegd moeten worden die de Klimapocalypse voorkomen. Eerder pleitte Milieudefensie al voor het opsluiten van directeuren van Kolencentrales.  Zelfstandig nadenken is absoluut verboden in de Groene Kerk. Wij dienen gezamenlijk de Belijdenis op te dreunen.

Een fossiele centrale levert het stabiele vermogen, terwijl de windturbines er voor de groene politiek draaien

Een fossiele centrale levert het stabiele vermogen, terwijl de windturbines er voor de groene politiek draaien

Een Commissie Brede Welvaart onder leiding van de Groen Links Gelovige Rick Grashoff mag nu onze lange-termijn economische termijn visie voor de Tweede Kamer uitstippelen. Met daarin ongetwijfeld als hoofdmoot: CO2-Zondenvrije Energie, Zuivere Energie, die zal ons verlossen en De Aarde die onze grenzen aangeeft.

Die ideologie is de politieke consensus. Ook bepleit door de PvdA met al even drammerig radicalisme. Al binnen 10 jaar moet het er door geduwd ten koste van alles. Alle functionerende kolencentrales dicht na 1 brief van 64 activist-hoogleraren. Offers moeten gebracht. Prijs de Aarde!

Alweer een advertorial voor de wind-subsidielobby

Alweer een advertorial voor de wind-subsidielobby in de Volkskrant

In het door Milieudefensie bejubelde Duitsland wordt het Groene Sprookje mogelijk dankzij bruinkool, zoals ik al rapporteerde. Het ‘groene’ voorbeeldland Duitsland had voor de Atom-ausstieg al een vijf maal hogere CO2-uitstoot per opgewekte kWh dan Frankrijk. Maar laten we deze ketterse realiteit doodzwijgen, of zoals Greenpeace deed: voor de buhne roepen dat je die bruinkoolmijnen gaat opkopen, en tegelijk zieltjes winnen voor je energiebedrijf Greenpeace Energy.

Want…. De Groene Revolutie moet door, koste wat kost. Prijs de Aarde. Voor het geloof in energetische wonderen is slechts een gebrek aan kennis van exacte wetenschappen nodig.

Bij de journalistiek en politici is het dan ook mateloos populair.

De Apocalypse: het maanlandschap van Tagebau Hambach, de achterkant van het groene sprookje in Duitsland

De Apocalypse: het maanlandschap van Tagebau Hambach, de achterkant van het groene sprookje in Duitsland

Media als de Volkskrant emmeren maandenlang over de Fyra die een paar miljard kostte. Maar niemand zegt iets van de 8 miljard euro subsidies, die Henk Kamp alleen al in 2016 rondstrooit aan ieder die een groen gebed opzegt. Offers moeten gebracht.

Wij wensen u Vrolijk Pasen.