barbara-hendricks

In een voordracht in 2014 verklaarde de Duitse Vice-Bondskanselier, Sigmar Gabriël:

Die Energiewende steht kurz vor dem Aus. Die Wahrheit ist, dass wir die Komplexität der Energiewende auf allen Feldern unterschätzt haben. Die anderen Länder in Europa halten uns sowieso für Bekloppte.

Ondanks het feit dat de Duitse energieverbruiker bijna de hoogste prijzen per kWh betaalt in Europa en ondanks de tientallen miljarden aan subsidies die Duitsland jaarlijks in de Energiewende pompt, is de CO2–uitstoot slechts weinig gedaald en is die in het afgelopen jaar zelfs weer licht gestegen.

germany-emissions-e1457969351518

Wie had gedacht dat de opmerking van Gabriël het begin van de terugkeer van gezond verstand inluidde, had het mis.

Na de klimaattop van Parijs is in ons land een maatschappelijk discussie georganiseerd om te kijken hoe de aldaar afgesproken – maar niet–bindende – klimaatdoelen kunnen worden bereikt. Op Climategate.nl hebben we er al vele jaren op gewezen dat zulks bizar is, omdat het hier om een non–probleem gaat. Immers, de geringe opwarming van de aarde over de afgelopen 150 jaar is zo’n 18 jaar geleden vanzelf gestopt. En er zijn tot dusver geen signalen dat deze weer opnieuw zal beginnen.

Maar ‘klimaat’ is een pseudo–religie geworden, zeker in Duitsland. Daar gaat Milieuminister Barbara Hendricks (zie afbeelding boven) met typisch gevoel voor Duitse Gründlichkeit fanatiek door met het aanhalen van de klimaatduimschroeven. De Duitse burger stelt zich in het algemeen gehoorzaam, zo niet onderdanig op tegenover de overheid (obrigkeitshörig). En dat geldt al helemáál voor het georganiseerde bedrijfsleven. Opvallend – en nog niet eerder in Duitsland vertoond – is daarbij dan ook het openlijke protest van verschillende werkgeversorganisaties, die de waslijst van plannen van Hendricks kwalificeerden als eco– en klimaatdictatuur. Ook waarschuwden zij voor de deïndustrialisering met catastrofale economische gevolgen.

Onder de titel, ‘Deutsche Wirtschaft fürchtet sich vor ‘Öko-Diktatur”, schreef Daniel Wetzel voor ‘Die Welt’:

Die Bundesregierung plant ein radikales Gesetz zum “Klimaschutz 2050”. Wirtschaftsvertreter packt angesichts der Vorschläge das Grauen. Werden sie Realität, warten auch auf Verbraucher teure Reformen. …

Die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen haben sich für eine „Dekarbonisierung“ der Weltwirtschaft ausgesprochen

Die Erderwärmung soll auf unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit begrenzt werden, so die Pariser Vereinbarung zum Klimaschutz. Die Bundesregierung plant ein radikales Gesetz – davor fürchtet sich nun die deutsche Wirtschaft.
In Paris hatte es sich noch gut angefühlt. Die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen ging Ende Dezember in einem Freudentaumel zu Ende, weil sich die Staatengemeinschaft für die “Dekarbonisierung” der Weltwirtschaft ausgesprochen hatte.

Doch auf die Party folgt wohl bald der Kater. Höhere Mieten, höhere Steuern, Sanierungszwang für Hausbesitzer, Tempolimits auf Autobahnen und massive Kostensteigerungen für Industriebetriebe: Das könnten die Folgen sein, falls die im Bundesumweltministerium gesammelten Vorschläge zur künftigen deutschen Klimaschutzpolitik demnächst Gesetzeskraft erlangen.

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD)
http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/12/duitse-milieuminister-pocht-dat-energiewende-voorspoedig-verloopt/

hatte durch das Beratungsunternehmen IFOK bereits seit vergangenem Jahr in Bürgerforen und Anhörungen Vorschläge sammeln lassen, wie der klimaschädliche CO2-Ausstoß Deutschlands bis 2050 gegen null gefahren werden könnte. …

Der “Dialogprozess” endet heute, wenn die gesammelten Vorschläge der Ministerin überreicht werden. In größter Hektik, nämlich noch vor der Sommerpause, soll aus dem Sammelsurium von Vorschlägen ein Bundesgesetz werden, das die Leitplanken der künftigen deutschen Klimapolitik bestimmt.

Nur: Was dabei zusammenkam, gleicht aus Sicht der Wirtschaft eher einem Programm zur Deindustrialisierung Deutschlands. Wirtschaftsverbände warnen jedenfalls vor “katastrophalen wirtschaftlichen Folgen”, wenn der Maßnahmenkatalog wirklich Grundlage eines Gesetzes werden sollte.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wiesen Hendricks in einem am Freitag zugestellten Brandbrief vorsorglich darauf hin, dass es bei allem Klimaschutz “aber auch gelingen muss, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu erhalten”. Von einer drohenden “Öko- oder Klimadiktatur” sprachen Vertreter der Heizungsindustrie.

Lees verder hier.

Nog niet zo lang geleden zouden bevriende landen en internationale organisaties, zoals de EU, de OESO en het IMF, druk op Duitsland hebben uitgeoefend om zijn economisch kamikazebeleid om te gooien. Maar besmet als zij zijn door het klimaatvirus, hebben zij tot dusver nog niets van zich laten horen.

Het bevestigt maar weer eens: de klimaathysterie maakt meer kapot dan je lief is.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.