Duits protest tegen windenergie zwelt aan

windenergy noise

Het Duitse protest tegen windenergie zwelt aan en krijgt een landelijk karakter. De gezondheidsproblemen door laag–frequent geluid, die tot voor kort werden genegeerd en/of weggemoffeld, krijgen thans meer aandacht. Dat geldt eveneens voor de vogelslacht door windturbines.

Onder de titel, ‘German Wind Turbines “In Conflict With Health”…Physicians Recommend 3-Kilometer Minimum Distance!’, schreef Pierre Gosselin:

NDR German public television recently broadcast a critical report on the health effects of wind turbines.

https://www.youtube.com/watch?v=CyTDg36SfWE

According to state physician Thomas Carl Stiller, infrasound from wind turbines causes an array of ailments among a segment of the population, such as dizziness, tinnitus, headaches, fatigue, sleeplessness and difficulty concentrating.

Nationally, protest groups are banding together in numbers never seen before to fight off wind projects, demanding that issues surrounding infrasound and environmental impact be addressed and clarified more thoroughly before wind parks are permitted.

According to the video report, German Constitutional lawyer Rudolf Wendt says the norms for permitting wind parks need to be updated as “they originate from the 1990s, the last century!”

As wind turbines have grown to huge dimensions, wind park protest group spokeswoman Jutta Reinhardt says that human health “is now in conflict with Germany’s Energiewende” and so there should be nothing to negotiate.
 
German doctors like Stiller say turbines less than 3 kilometers away from occupied buildings should be turned off. …

Lees verder hier.

Een andere interessante ontwikkeling is de video, ‘Mythen und Wahrheiten. Das Märchen der Windkraft’, waarin Willi Schmidt een glashelder overzicht geeft van mythen en realiteit van windenergie en de stelselmatige desinformatie van de windenergielobby en overheid ter zake.

Ik pik er een aantal krenten uit.

Bij de besluitvorming hebben de overheid en de windenergielobby alle touwtjes in handen. Een collusie van ideologie de de windenergielobby draait de burgers een rad voor ogen. De windenergielobby gebruikt verleidelijke taal en schijnargumenten en krijgt daarbij krachtige steun van de overheid. In gelikte brochures wordt de openbare mening gemanipuleerd.

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

‘Er is momenteel geen alternatief voor verdere uitbreiding van de windenergie op land. Zowel uit het oogpunt van het milieu als de economie is dit de energieoptie van heden en toekomst.’

Maar de feiten zijn anders:

Windenergie fluctueert en is dus niet betrouwbaar. Windenergie kan niet worden opgeslagen. Voor de backup blijven kolen– en kerncentrales nodig. De werkelijke productie van windenergie is slechts 18 % van de nominale.

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

Windenergie–installaties hebben een beperkte levensduur en kunnen geheel worden vervangen.

Maar bij financiële problemen bij de exploitant is de grondeigenaar verantwoordelijk voor de vervanging.

Citaat ‘Bundesverbad Windenergie’:

Door een uitgekiend planningsproces kunnen gemeenten zelf de locatie voor windenergie–installaties bepalen.

Maar waarom zijn er dan van boven af gedicteerde regionale plannen nodig om de gemeenten te dwingen?

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

Windenergieprojecten bieden goede mogelijkheden tot financiële deelname, die ook vaak worden benut. Tegelijkertijd bieden zij een garantie voor locale welvaartsverbetering.

Maar in werkelijkheid blijkt dat het rendement van windparken vér achterblijft bij wat in de folder wordt voorgespiegeld. Ongeveer de helft van alle windparken boeken zúlke belabberde resultaten, dat de eigenaren blij mogen zijn als zij hun investeringen in 20 jaar terug hebben verdiend. Ook vele gemeenten hebben in windparken geïnvesteerd in de verwachting dat dit geld in het laatje zou brengen. Het tegendeel is het geval. Dit gaat ten koste van het voorzieningenniveau in de betrokken gemeenten. Alleen projectontwikkelaars, windturbineproducenten en banken verdienen er aan.

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

Er is onverminderde steun van de bevolking voor de Energiewende en de uitbreiding van hernieuwbare energie.

Maar in werkelijkheid zijn er massale burgerprotesten tegen de plaatsing van windturbines.

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

Wettelijke regelgeving garandeert voldoende afstand van windinstallaties en woongebieden.

Maar in werkelijkheid biedt de betrokken regelgeving onvoldoende bescherming van de bevolking. Resultaat: horizonvervuiling en gezondheidsrisisco’s.

Citaat ‘Bundesverband Windenergie’:

Windenergie–installaties hebben op de langere termijn geen invloed op de prijzen van vastgoed.

De realiteit is dat de waarde van woningen in de buurt van windmolens keldert. Zij kunnen niet of nauwelijks meer worden verkocht door de eigenaren.

Enz. enz.

Stelselmatige volksverlakkerij

Het is dit soort stelselmatige volksverlakkerij die ons niet alleen heeft opgezadeld met een duurdere en minder betrouwbare elektriciteitsvoorziening, groeiende energiearmoede en een toenemend aantal ‘winterdoden’, maar die ook de toekomstige levering ernstig in gevaar brengt door de vernietiging van het verdienmodel van de traditionele elektriciteitsbedrijven. Het verlies aan beurswaarde van deze bedrijven loopt inmiddels in de honderden miljarden, waardoor vele kleine spaarders en pensioenfondsen ernstig zijn getroffen. Daarnaast vormen de jaarlijkse exploitatieverliezen een belasting voor de begrotingen van vele gemeenten, die (mede)eigenaar zijn van de elektriciteitscentrales, en die voor het voortbestaan van deze bedrijven doen vrezen. En wie zorgt er dan voor de backup van intermitterende wind– en zonne–energie, als de wind niet waait en de zon niet schijnt?

Maar het allerergste is dat de overheid zich doof en blind houdt voor het fiasco dat zich voor haar ogen voltrekt en halsstarrig in het CO2– opwarmingssprookje blijft geloven, ten koste van de welvaart van de samenleving.

Deze structurele volksverlakkerij heeft, naast andere factoren, ook bijgedragen aan een ondermijning van het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de overheid en die van de gevestigde politieke partijen, met als gevolg de opkomst van nieuwe politieke partijen, die niet in elk opzicht een garantie bieden voor een verstandiger beleid.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

 

Door | 2016-03-30T11:25:46+00:00 30 maart 2016|15 Reacties

15 Reacties

 1. Herman Vruggink 30 maart 2016 om 10:03- Antwoorden

  Tja de welvaart in Duitsland. http://fd.nl/economie-politiek/1145075/duitsland-is-een-gespleten-natie Economie draait als een tierelier, lage werkloosheid en geen begrotingstekort. Er is wel een keerzijde, de onderlaag en een deel van de middenklasse profiteert niet mee. Het woord windmolen wordt in het FD stuk niet genoemd…..
  Evengoed, Duitsland is een democratie. Als de Duitsers de windmolens zat zijn dan zal dit zich vanzelf oplossen. Maar ja, de wereld gelooft in het CO2– opwarmingssprookje. Tja, zolang het maar blijft opwarmen zal dat nog wel even blijven. Geen spoortje van afkoeling te bekennen.

  • Tom van der Hoeven 30 maart 2016 om 11:14- Antwoorden

   Het argument van Herman hoor ik vaak.
   Kan iemand daar iets zinnigs over zeggen?

   • Boels 30 maart 2016 om 11:55- Antwoorden

    Een kwestie van boekhouden.
    Er is “niets aan de hand” zolang de energieboeren geen claims toegewezen krijgen voor het sluiten van kerncentrales.
    De staatsborging van energieboeren (die mogen niet omvallen) is ook nergens te vinden, net als in NL overigens.
    Op papier is het economisch geweten dus zuiver, in de praktijk liegen ze dat ze barsten.

   • tegenwinder 30 maart 2016 om 13:10- Antwoorden

    https://www.youtube.com/watch?v=wgqDSvFVuyU
    dit is absoluut een aanrader voor je.

 2. David 30 maart 2016 om 10:10- Antwoorden

  [Deze structurele volksverlakkerij heeft, naast andere factoren, ook bijgedragen aan een ondermijning van het vertrouwen en de geloofwaardigheid van de overheid en die van de gevestigde politieke partijen..]
  En niet te vergeten de wetenschap!
  Ons nationale onderzoekscentrum inzake energie, het ECN, gaat voor in het bedrog.

 3. @R.Bijsterveld. 30 maart 2016 om 11:26- Antwoorden

  Als het protest tegen de windenergie in Duitsland blijft groeien komt het moment dat er een meerderheid tegen is. Hopelijk volgt Nederland dit gidsland.

 4. Bert Peters 30 maart 2016 om 12:54- Antwoorden

  Eerst werd de hele handel de grens over gepest zodat de land-, vee- en bosbouwers alleen nog maar een boterhammetje konden verdienen door hun gronden te verhuren aan de windhandel en toen stopte de subsidie, de windmolerij bedacht een andere roofpartij en geheel volgens het Manifest van de Communisten (voetvolk van het grootkapitaal) gaat het laatste deel van de middenstand de Verelendung in, samen met de rest van Het Volk dat er al eerder naar op weg is gestuurd.

  Overigens wordt er wel overal braaf melding gemaakt van Laagfrequent geluid en dat er meer onderzoek moet komen omdat er (gelukkig) geen normen voor zijn, maar ze blijven dit wel stug voorstellen als luchtgeluid (zie ook de foto) terwijl dat laten we zeggen maar 1,23% uitmaakt van het trillingenspectrum dat er door zo’n vogelversnipperaar wordt opgewekt. Laagfrequent geluid of infrageluid komt via de bodem en beengeleiding uw hoofdje in en veroorzaakt daar een reeks beschadigingen waar de honden geen brood van lusten. Als er dan ook nog Hoogfrequent geluid door zo’n ding wordt geproduceerd kunnen de omwonenden straks niet alleen wezenloos ronddarren wegens de Alzheimer die ze opdoen door het Laagfrequente maar ook nog eens aan de chemo of bestraling wegens kanker of vermolmde vaten die aan het Hoogfrequente te danken is.

 5. Bart Robbertsen 30 maart 2016 om 15:23- Antwoorden

  Wat ik zo opvallend vind is dat de groene partijen totaal niet geinteresseerd zijn in de mogelijke invloed van windmolenparken op zee en hun effect op de communicatie en navigatie van de zo geliefde zee zoogdieren. Op een paar onderzoeken na is dit nooit gedegen onderzocht. Nee, het zou om een kerncentrale op zee moeten gaan die ook maar het minste verband met de recente massa strandingen zou kunnen hebben, de Rainbow Warrior had al voor anker gelegen…Mevrouw Thieme had al om massamoord geschreeuwd! Hoezo hypocriet.

 6. Herman Vruggink 30 maart 2016 om 16:51- Antwoorden

  Dat geluid van het het aanzwellende protest, is dat ook laag frequent?
  Volgens deze link is het nog allemaal groen wat de klok slaat….
  https://www.deingenieur.nl/artikel/duitsland-walhalla-voor-energietransitie
  Heeft iemand metingen? cijfers? polls? onderzoeken waaruit zou blijken dat de Duitsers de windmolens zat zijn?

 7. Peter Piek 30 maart 2016 om 17:28- Antwoorden

  Ach ja Vruggink met zijn linkje … Hoe betrouwbaar is dat linkje van Vruggink?
  Morrende mensen zijn niet te vatten in onderzoeken, polls en dergelijke, omdat daarnaar geen enkel onderzoek wordt gedaan, want wie gaat dat betalen?
  Ik stel voor dat Vruggink geheel onbezoldigd zelf onderzoek gaat doen in bijv. Hiddum-Houw en daar de omwonenden polst hoe zij denken over windenergie op hun landerijen. En dan wel een degelijk en objectief onderzoek. Kijk dan hebben we de cijfers waar onze Vruggink altijd zo snel om schreeuwt (hij weet stiekem natuurlijk ook wel dat er van morrende mensen geen cijfers bekend zijn). Dus Vruggink op naar Friesland en daarna Duitsland en onderzoeken maar!!! Nu moeten steeds anderen de kastanjes voor hem uit het vuur halen. Linkje hier … linkje daar …. en dan is alles klaar.
  Mooi toch zo’n Vruggink …

 8. Hetzler 30 maart 2016 om 18:43- Antwoorden

  @Tom Herman heeft ogenschijnlijk gelijk, omdat dit beleid langs democratische weg gekozen is. Echter, wanneer je wat verder kijkt, dan zie je dat de argeloze burger/kiezer door de media, politici en de milieubeweging glashard wordt voorgelogen. Zie hieronder:
  http://www.groenerekenkamer.nl/5399/onverantwoordelijke-politici/

  http://www.groenerekenkamer.nl/5424/pvda-groenlinks-illusionisten-binnen-energiedebat/
  4
  Dit is dus de manier waarop een democratie gemanipuleerd wordt. Duitsland in de 20’er jaren. Als ik dan ook mijn lezing geeft de toehoorders vertel hoe dat bedrog in zijn werk gaat, is de verontwaardiging groot. Theoretisch heeft Herman dus gelijk, maar praktisch gesproken berust dit gelijk op de voornoemde leugens en indoctrinatie.

 9. dwk 30 maart 2016 om 21:11- Antwoorden

  Die Frantzner uit dat FD-artikel heeft in het verleden voldoende over de Energiewende gezegd. De man is aan één oog blind.
  Fluisterend begint hij zijn betogen over die onderwerp met de voorwaarde dat Mickey Mouse-energie “marktcompatibel” dient te zijn om vervolgens vol op het orgel te gaan over doelen zus en doelen zo. Geen idee hoor hoe die doelen zich verhouden tot die van de Urgenda’s of Parijs. Ik noem er één: Brutoenergieproductie moet in 2050 60% hernieuwbaar zijn. Oh ik geloof dat Merkel dan al op NUL wil zitten. Enfin, volgens Frantzner gaat dit max. 38 Miljard / jaar kosten. Waar haalt die man het allemaal vandaan? De achterstallige schuld op hernieuwbaar bedroeg in 2010 al meer dan 100 miljard. Moet allemaal dus nog opgehoest worden.
  Als je dan in een artikel over de voortschrijdende tweedeling en groeiende ongelijkheid in de BRD met geen woord over de kosten van de Energiewende spreek …. SPOOR je gewoon niet.
  Als je in Duitsland nu al aan de onderkant zit en je ziet elke dag de dagelijkse boodschappen duurder worden, evenals de spaarlampen, kosten huisvuil, water, grondbelasting, brood en godkolere; je kunt in dit land tegenwoordig zelfs al CO2-neutraal naar de bioscoop en je brieven laten bezorgen; dan is het niet gek dat je gewoon moet afhaken. Marx’ Verelendung in de praktijk, maar dan anders. Voeg dit bij het massaal importeren van goedkope arbeidskrachten (jaja mensen Duitsland heeft weliswaar sinds een jaar een officieel min. loon maar die wet wordt open en bloot met voeten getreden door tussekomst van o.a. Turkse koppelbazen) en het onlangs door een handvol fanatieke klimaatmalloten opgestelde Klimaschutzplan 2050 en je weet dat je kansloos bent als je je onderaan de middenklasse bevindt.
  Ik zie het zich hier voor mijn ogen voltrekken. Een op de drie Duitsers heeft naast beroep een bijbaantje.

  • Harry van den Berg 31 maart 2016 om 00:02- Antwoorden

   Als ik met Duitse vrienden spreek, dan merk ik hoeveel erger de klimaatindoctrinatie daar is dan in Nederland (inderdaad: bijna niet te geloven). Er gaat dan ook geen nieuwsuitzending voorbij zonder Klimaschutz en Klimawandel. Die Aktuelle Kamera van de DDR-televisie was in die zin nog aardig objectief.
   https://m.youtube.com/watch?v=aJmfKxkJkBs

 10. Jan van der Veer 30 maart 2016 om 22:37- Antwoorden

  Het gaat al zover dat wanneer het flink waait en het zonnetje schijnt er meer elektriciteit geproduceerd wordt dan er vraag is. De prijs van elektriciteit wordt dan negatief en exploitanten moeten geld bijleggen om hun elektriciteit aan het openbare net te kunnen leveren. Voor deze negatieve inkomsten wensen ze gecompenseerd te worden. Dat gaat nog vele exrra miljoenen overheidsgeld kosten. Het moet niet gekker worden

Geef een reactie