Een gastbijdrage van Koen Van de moortel (België)

Iedereen is er ondertussen wel van overtuigd dat we omzichtig met ons milieu moeten omspringen, ogenschijnlijk zelfs de industrie. Waar “groen” vroeger voor geitenwollensokkendragers was, is het nu een sterk verkoopsargument, dus zakenmensen spelen daar handig op in. Maar is alles wat men als “groen” voorstelt, inderdaad wel zo groen?

Laat ons eens een berekeningetje maken i.v.m. de door de overheid nu zo opgeklopte elektrische auto’s. Op het eerste zicht lijken deze dingen fantastisch: ze stinken inderdaad niet, er komt niets uit! Tenminste niet daar waar ze rijden, maar…

Bij een dieselmotor wordt ongeveer 40% van de in de brandstof omgezet in de nodige mechanische energie om te rijden. De rest “verdwijnt” als warmte in de atmosfeer (en een deel in de passagiersruimte).

Voor elektrische auto’s

  • moet eerst brandstof worden omgezet worden in elektriciteit; het rendement van de huidige centrales zit rond de 40%.
  • Dan moet deze elektriciteit getransporteerd worden tot bij de gebruiker, daarbij gaat ca. 7% verloren, dus rendement 93%.
  • Dan moet deze omgevormd worden naar laagspanning, daarbij gaat ca. 25% verloren (voel eens hoe warm uw uw batterij-oplader wordt); dus rendement 75%.
  • Dan… bij de beste batterijen krijgt men ongeveer 72% van de energie terug die men erin gestopt heeft.
  • De elektrische motor zelf heeft wel een beter rendement dan de dieselmotor, maar toch gaat er nog ca. 10% verloren (dus rendement 90%).

Maken we nu even het rekensommetje: 90% van 72% van 75% van 93% van 40% = 18%. M.a.w.: een elektrische auto verbruikt dus in totaal meer dan 2 maal zoveel als een diesel-auto!

En dan heb ik nog geen rekening gehouden met het feit dat het fabriceren en recykleren van batterijen ook zeer milieubelastend is, dat die het gewicht (en dus verbruik) van de auto serieus vergroten, en dat ze bij snel opladen nog veel minder rendement en levensduur hebben. Bovendien hebben we het ’s winters toch graag warm in de auto; deze warmte krijgen we bij de gewone motor sowieso, terwijl ze bij de elektrische auto ook nog eens uit diezelfde batterijen moet komen. Met waterstofbatterijen is het rendement nog veel lager.

Okee, centrales van het nieuwe “STEG”-type (die we dan nog moeten bouwen) halen een rendement van 60% i.p.v. 40%, maar dan komen we in totaal nog maar aan 27% rendement.

Wie dus nog durft zeggen dat elektrische auto’s “milieuvriendelijk” zijn, moet dringend eens het ganse plaatje bekijken!

Is het trouwens niet zeer eigenaardig dat de overheid ons altijd heeft ontraden om ons huis elektrisch te verwarmen, en ons nu wel stompt in de richting van elektrische auto’s? En dat terwijl een elektrisch verwarmingstoestel (simpel met weerstand) toch een rendement heeft van praktisch 100% (alle elektriciteit wordt in warmte omgezet), maar inderdaad, vanwege de verliezen onderweg wordt het minder interessant.

Ja maar, als we die auto’s nu opladen met zonne-energie? Op het eerste zicht zijn we dan wel milieuvriendelijk bezig, maar… ten eerste kost het zeer veel energie om zonnepanelen te produceren en recykleren, zodanig veel zelfs dat de netto opbrengst op de verwachte levensduur in onze streken zeer beperkt is. (In de Sahara kan de in een zonnepaneel geïnvesteerde energie dan wel op 4 jaar teruggewonnen worden, maar bij ons zeker niet.) Ten tweede zullen de meeste mensen hun auto ’s nachts hun auto willen opladen, wanneer het zonne-aanbod eerder flauw is. Zonne-energie kan natuurlijk opgeslagen worden, maar ook weer ten koste van veel verlies.

En ook de “milieuvriendelijkheid” van windenergie moet met een grote korrel zout genomen worden. Ze vermoorden enorm veel vogels, het rendement blijkt veel minder te zijn dan voorzien, en de produktie van de benodigde magneten veroorzaakt een gigantische milieuramp!

Alleen als de benodigde elektriciteit volledig milieuvriendelijk zou kunnen opgewekt worden (bv. met kernfusie in de hopelijk niet te verre toekomst), valt er iets te zeggen voor elektrische auto’s. Op dit moment zijn ze echter m.i. geenszins milieuvriendelijk te noemen.

Mocht u mij met wetenschappelijke argumenten kunnen overtuigen dat ik ongelijk heb, zoveel te beter natuurlijk. Ga uw gang.

Aldus Koen van de moortel.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.