Reeds vele jaren geleden wees ik op Lysenkoïstische tendenties binnen de klimaatwetenschap. Zie hier en hier.

Trofim Denisovitsj Lysenko (1898 – 1976) was een bioloog en landbouwkundige in de voormalige Sovjet–Unie. Zijn ideeën over erfelijkheid, die goed aansloten bij het marxistische gedachtegoed, bezorgden hem na 1945 een zeer grote politieke invloed onder Stalin.

Lysenko deed de moderne (Mendeliaanse) genetica af als ‘reactionair’ en een ‘pseudowetenschap’. Zijn denkbeelden kregen de steun van het Centraal Comité van de Communistische Partij. Wetenschappers mochten niet afwijken van de officiële leer. Vele genetici, die het niet met de opvattingen van Lysenko eens waren, moesten het veld ruimen. Zij werden ontslagen, gearresteerd, gevangen genomen en/of geliquideerd.

Lysenko’s ideeën bleken echter onjuist. De wijze waarop afwijkingen van Lysenko’s ‘officiële’ leer werden onderdrukt, hebben het onderzoek naar genetica en de landbouwproductie in de Sovjet–Unie grote schade berokkend. In de jaren 60 nam zijn invloed sterk af en werd openlijk erkend dat zijn leer niet met de waarnemingen strookte.

Met Lysenkoïsme wordt tegenwoordig bedoeld de manipulatie of distorsie van het wetenschappelijk proces om een van tevoren bepaalde conclusie te bereiken, conform de heersende ideologie, in lijn met sociale of politieke doelstellingen.

Thans worden we geconfronteerd met een nieuwe vorm van Lysenkoïsme, waarbij wetenschappers geacht worden het AGW–dogma (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) kritiekloos te omarmen en unisono de lof te zingen van de zegeningen van duurzame energie om de planeet te redden. Zo niet, dan dienen zij te vrezen voor hun broodwinning en kunnen zij hun veelbelovende wetenschappelijke carrière wel op hun buik schrijven.

Het meest recente voorval van Lysenkoïsme betreft de uitspraken van de Amerikaanse procureur–generaal, Loretta Lynch (nomen est omen). Zie foto boven.

Onder de titel, ‘Attorney General Lynch Looks Into Prosecuting ‘Climate Change Deniers’, schreef Hans von Spakovsky:

In news that should shock and anger Americans, U.S. Attorney General Loretta Lynch told the Senate Judiciary Committee on Wednesday that not only has she discussed internally the possibility of pursuing civil actions against so-called “climate change deniers,” but she has “referred it to the FBI to consider whether or not it meets the criteria for which we could take action.”

Lynch was responding to a question from Sen. Sheldon Whitehouse, D-R.I., who urged Lynch to prosecute those who “pretend that the science of carbon emissions’ dangers is unsettled,” particularly those in the “fossil fuel industry” who supposedly have constructed a “climate denial apparatus.”

Lynch is apparently following in the footsteps of California Attorney General Kamala Harris and New York Attorney General Eric Schneiderman, both of whom have opened up investigations of ExxonMobil for allegedly lying to the public and their shareholders about climate change.

None of the public officials involved in this abuse of the prosecutorial power of the government recognizes the outrageousness of what they are doing or are urging the FBI and the Justice Department to do. They want to investigate and prosecute corporations and individuals for their opinions on an unproven scientific theory, for which there is not a consensus, despite inaccurate claims to the contrary.

Not only does this represent a serious blow against the free flow of ideas and the vigorous debate over scientific issues that is a hallmark of an advanced, technological society like ours, but it is a fundamental violation of the First Amendment. Will the FBI’s possible investigation include going after dissenting scientists who publish articles or give speeches questioning the global climate change hypothesis? …

As I have noted before, this is also reminiscent of the old Soviet Union, where Joseph Stalin persecuted those whom he thought had the “wrong” scientific views on everything from linguistics to physics. Both Lynch and Whitehouse might want to read Aleksandr Solzhenitsyn’s book, “In the First Circle,” in which he outlined the Soviet government’s suppression of dissenting scientists and engineers.

Or perhaps General Lynch should review the Inquisition’s persecution of Galileo Galilei for disagreeing with the consensus of his time and advocating the Copernican theory of the universe. …

Lees verder hier.

Wat opvalt is dat steeds maar weer het versleten argument wordt gebruikt dat klimaatsceptici zouden worden gefinancierd door de fossiele brandstoffenindustrie en dat zulks een significante invloed zou hebben op hun stellingname. Dat is baarlijke nonsens.

Bovendien is het ironisch dat nu de mainstream van de klimatologen bezig is haar draai te maken in de richting van de opvattingen van de klimaatsceptici, de politiek overweegt hen monddood te maken door dreiging met maatregelen die in strijd zijn met de grondwettelijke bescherming van de vrijheid van meningsuiting, alsmede het beginsel van een open debat dat een van de pijlers vormt van de wetenschappelijke methode.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.