Onder de titel, ‘Windenergie en gezondheid: laagfrequent geluid en windturbinesyndroom’, publiceerde de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) een aantal jaren geleden de volgende tekst:

Omwonenden kunnen wel degelijk ziek worden van windturbines, concludeert een Utrechtse studente die voor haar stage bij een advocatenkantoor literatuuronderzoek deed (dagblad Spits 3 augustus 2012). Slaapproblemen, duizeligheid, angststoornissen, prikkelbaarheid, depressies, concentratie- en leerproblemen en tinnitus (oorsuizen). De oorzaak kan allemaal liggen bij de windturbines in de buurt.

De conclusie van de studente rechten staat in schril contrast tot bijvoorbeeld breed uitgevoerde onderzoeken van verschillende teams van – met name –  Amerikaanse en Canadese medici. Zij constateerden eerder het tegendeel. Ook het Nederlandse RIVM kwam eerder tot een vergelijkbare conclusie als de medici.

In onderstaande factsheet gaat NWEA in op windenergie en gezondheid, laagfrequent–geluid en windturbinesyndroom. Er wordt, aangezien het om de vraag naar gezondheidsproblemen gaat, gebruik gemaakt van onderzoeken door medici en gezondheidsinstituten. Deze medici constateren dat er geen reden is om aan te nemen dat een windturbinesyndroom bestaat of dat laagfrequent geluid van windturbines of de daarmee samenhangende mogelijke trillingen tot grote gezondheidsproblemen leiden.

Lees verder hier.

Kunnen we er van op aan dat de windenergielobby betrouwbare informatie verspreid over de nadelen van windenergie? Kunnen we de slager die zijn eigen vlees keurt, vertrouwen?

Wat dat laatste betreft meestal wel, lijkt mij. Want anders raakt de slager zijn klanten kwijt. Wat de windenergielobby betreft moeten we wat terughoudender zijn. Immers, deze kent een lange traditie van het verspreiden van desinformatie. Maar, voor zover mij bekend, was er in het verleden nog weinig in de wetenschappelijke literatuur verschenen, dat wees op gezondheidsschade door windturbines. Daar is de laatste tijd echter verandering in gekomen.

Onder de titel, ‘German Medical Doctors Warn Hazards Of Wind Turbine Infrasound Are Very Real, Worse Than First Thought!’ schreef Pierrre Gosselin op zijn blog:

Dr. med Johannes Mayer made a presentation on the serious hazards of infrasound (1 – 20 Hz) from wind turbines saying: „It is unbelievable the flood of international scientific publications that has appeared over the last one and half years.”

In the presentation Mayer cites „120 scientific papers“ confirming the hazardous impacts of infrasound on human health.

Mayer blasts the lobby-backed claims (based on measurements taken by unsuitable instruments) that infrasound generated by wind turbines is harmless to humans and wildlife and presents a number of studies showing how the very opposite is true.

[Zie video hier.]

At 7:35 Mayer tells the audience that 5 years ago he also used to believe that infrasound was not a real factor for anyone a kilometer or further away from the source. But after having researched the new literature on the topic he concluded that infrasound is a serious factor on the health of humans even at far greater distances.

At the 8:20 mark Mayer explains how infrasound acts on the human inner ear and interacts with the brain, and the serious effects it can have on the human organs, citing a study from medical journal Lancet. „It’s confirmed by numerous scientific papers,“ Mayer tells the audience.

At 9:15 Mayer presents: The short term effects on infrasound: pressure in the ears; anxiety feelings;  dizziness;  exhaustion; tiredness in the morning; respiration disturbance.

Also experiments have been done on animals, and results show profound impacts on their physiology and health, ranging from changes in hormone levels and immunological parameters to damage to lung tissue, Mayer shows.

At 10:08 he presents: The long term impacts of infrasound: chronic respiratory disorders; chronic stress and sleep disorders from higher stress hormone levels; emotional disorder, depression, burnout; high blood pressure; heart disease.

And the symptoms of infrasound illness: depression; irritability; tension; headache; mental and physical exhaustion; concentration and sleep disorders; noise sensitization

All of this is caused the constant low pressure waves acting on the inner ear and fooling the body into thinking it is in motion when in fact it is not. Infrasound interferes with the body’s natural biorhythms. Mayer concludes this results in infrasound from wind turbines being „a problem to be taken very seriously.” …

Mayer blasts wind-turbine German government agencies for their refusal to acknowledge the very real health facts and for blindly following everything the wind lobby tells them. …

Aldus Pierre Gosselin.

Een wat oudere versie van de voordracht van Mayer is hier te vinden:

https://www.youtube.com/watch?v=Pm4h0eE8Ccs

Lees verder hier.

Windturbines kennen dus vele nadelen. Laag frequent geluid is tot op heden genegeerd dan wel gebagatelliseerd. Maar, zoals ik al zo vaak heb geschreven, is het allerbelangrijkste natuurlijk dat zij nauwelijks of geen fossiele brandstof besparen en dus evenmin tot lagere CO2-uitstoot leiden. En daar was het uiteindelijk om te doen!

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.