Op de klimaattop in Parijs in december was er overeenstemming dat de opwarming van de atmosfeer tot 2 graden en liefst tot 1,5 graad Celsius diende te worden beperkt. Gelukkig heeft Moeder Natuur ons de laatste decennia een handje geholpen, want sinds een kleine 19 jaar is de gemiddelde wereldtemperatuur vrij stabiel gebleven. Maar goed, feiten tellen natuurlijk niet als het gaat om nobele politieke doelstellingen als de decarbonisering van de economie met het oog op het redden van onze planeet. Een forse uitbreiding van het aandeel hernieuwbare energie in de energy mix zou daaraan een belangrijke bijdrage moeten leveren.

En inderdaad, sommige bedrijven lijken daar positief op in te spelen. Zo werd onlangs bekend gemaakt dat in navolging van Shell ook het Canadese oliebedrijf Suncor miljarden gaat investeren in zonneparken en windmolens.

Men kan zich afvragen waarom deze bedrijven zich in dit soort avonturen storten, terwijl andere kleine en grote investeerders daaraan miljarden hebben verloren en failliet zijn gegaan? Vertrouwen in eigen kunnen en het geloof dat hen dat niet zal overkomen? Meesurfen op de golven van de klimaathysterie? Wie zal het zeggen?

Het Spaanse hernieuwbare energiebeleid werd destijds door president Obama de hemel in geprezen en aan de wereld ten voorbeeld gesteld. Maar in 2009 kwam de regering tot de conclusie dat zij haar ambitieuze plannen op dat gebied niet meer kon financieren en besloot zij de royale subsidieregeling voor zonne-energie terug te draaien. Hierdoor werden 400.000 (!) kleine investeerders (38 min.) financieel geruïneerd. Ik kan mij niet herinneren daarover in de reguliere media in Nederland te hebben gelezen.

Maar niet alleen moeten de kleintjes bloeden, ook het grote Spaanse hernieuwbare energiebedrijf, Abengoa, kon het hoofd niet boven water houden. Het heeft onlangs surséance van de betaling aangevraagd. Het heeft nog enige tijd om een schikking te treffen voor zijn schulden van omstreeks 20 miljard euro. Lukt dat niet dan volgt het faillissement.

Ook in de VS rommelt het. Na Solyndra, Abound Solar is er nu SunEdison. Het bedrijf verloor het laatste jaar 95% van zijn beurswaarde. Het verlies voor de belastingbetaler wordt op 2 miljard dollar geschat.

In Californië verkeert Ivanpah, de grootste producent van geconcentreerde zonne–energie, in grote problemen. Het betreft hier een zonnecentrale die zonnewarmte door middel van spiegels concentreert en omzet in elektriciteit.

Onder de titel, ‘Ivanpah’s problems could signal the end of concentrated solar in the U.S.’, rapporteerde Richard Martin voor de ‘MIT Technology Review’:

When it first came online in late 2013, the massive Ivanpah concentrated solar power plant in the California desert looked like the possible future of renewable energy. Now its troubles underline the challenges facing concentrated solar power, which uses mirrors to focus the sun’s rays to make steam and produce electricity.

Last week the California Public Utilities Commission gave the beleaguered Ivanpah project, the world’s largest concentrated solar facility, one year to increase its electricity production to fulfill its supply commitments to two of the state’s largest utilities …

Saying that over the last 12 months the facility has reached 97.5 percent of its annual contracted production, BrightSource officials dismissed the supply issues as a normal part of the plant’s startup phase. But the troubles at Ivanpah have joined the delay or cancellation of several high-profile projects as evidence that concentrated solar power could be a fading technology.

Last year BrightSource canceled a 500-megawatt concentrated solar project planned for Inyo County, California. That move followed the 2014 decision of French nuclear giant Areva, which acquired an Australian concentrated solar startup called Ausra in 2010, to exit the solar business after losing “tens of millions” of dollars. And the Spanish company Abengoa, which has developed several large concentrated solar projects and received $2.7 billion in loan guarantees from the U.S. Department of Energy, is in talks to restructure its debt and is in danger of becoming Spain’s largest-ever bankruptcy.

Most of these shuttered projects have been doomed by one factor: cost. Given cheap natural gas and the continued fall in solar photovoltaic prices, concentrated solar has been priced out of the market. …

At least that’s true in the United States. Executives at BrightSource and rival SolarReserve point out that a number of projects are moving forward in other countries that lack low-cost supplies of natural gas, particularly in the Middle East and Africa. China, which is plowing billions of yuan into clean energy schemes in order to reduce its dependency on coal, plans to build at least a gigawatt of concentrated solar capacity in the coming years, and could expand that to 10 gigawatts. Going forward, both companies also plan to add energy storage capacity, in the form of molten salt, that can enable new plants to continue producing electricity for as much as 10 hours when the sun’s not shining.

For now, says SolarReserve CEO Kevin Smith, market conditions in the U.S. “have forced us overseas.” SolarReserve is developing a 100-megawatt in South Africa, known as Redstone. And BrightSource is building a 121-megawatt facility, featuring the world’s tallest solar tower collector, at Ashalim in Israel. “You need to look beneath the surface and beyond the U.S.,” says Joe Desmond, senior vice president of marketing at BrightSource.

Zie verder hier.

Ten slotte nog een nieuwtje uit China, dat heeft aangekondigd tijdelijk even te stoppen met het bouwen van nieuwe windturbines omdat het elektriciteitsnet dat momenteel niet aankan en de meeste elektriciteit verloren gaat.

Onder de titel, ‘China Stops Building Wind Turbines Because Most Of The Energy Is Wasted’, schreef Andrew Follett voor de ‘Daily Caller’:

The Chinese government isn’t building any new wind turbines because most of the new electricity created was wasted, causing serious damage to the country’s electrical grid.

The government stopped approving new wind power projects in the country’s windiest regions earlier this month, according to a China’s National Energy Administration statement. …

“Even though China will not approve new projects, the scale of existing wind power installations is huge, leaving the grid struggling to cope with it,” Xie Guohui, an analyst at a Chinese think tank, told the environmental blog InsideClimate News Monday. “In the best-case scenario, this policy will help China’s wind power curtailment maintain the same level as it was last year.”

The amount of electricity generated by a wind turbine is very intermittent and doesn’t coincide with the times of day when power is most needed. This poses an enormous safety challenge to grid operators and makes power grids vastly more fragile.

“China is not the only country that has built so much wind capacity that their electric grid can’t handle the wild fluctuations in output, and it won’t be the last,” Myron Ebell, director of the Center for Energy and Environment at the free market Competitive Enterprise Institute, told The Daily Caller News Foundation. “The United States should learn from these incredibly expensive mistakes. Instead, Obama’s EPA plows ahead with regulations that will duplicate the worst outcomes—skyrocketing electric prices together with unpredictable interruptions in supply.”

Beijing has ordered wind operators to stop expanding four times in the last five years because unreliable wind power was damaging the country’s power grid and costing the government enormous amounts of money. The best areas for wind turbines in China are far away from the coastal provinces where most of its population lives, and building the infrastructure to transmit wind energy over long distances is enormously expensive and could cost many times the price of generating the electricity. …

“Gigantic misallocations of capital have been endemic in all aspects of China’s economic buildup. Look at the brand new cities that are empty,” Ebell continued. “Now that China’s boom has cooled down and they don’t have as many trillions of dollars of spare cash, they are not going to be able to invest in everything, but will have to make choices based on profit and loss. Wind and solar power are obviously two of the sectors where investment will be scaled down dramatically.”

Lees verder hier.

De conclusie uit dit alles is dat in de praktijk blijkt dat de voordelen van hernieuwbare energie enorm zijn overschat en dat particuliere investeerders en overheden daar geweldige sommen geld mee hebben verloren. Die rekening zal natuurlijk uiteindelijk door de burger moeten worden betaald.

En wat betekent dit voor het Nederlandse hernieuwbare energiebeleid? Mijn trouwe lezers kennen het antwoord.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.