inquisition-everett

Voor zover mij bekend zijn er in geen enkele tak van wetenschap zó veel rechtszaken gevoerd als in de klimatologie. Het begon met een rechtszaak van een Britse burger, Dimmock, tegen de Britse overheid over de vertoning van de klimaatpropagandafilm, ‘An Inconvenient Truth’, van Al Gore op de scholen. In deze zaak besliste de rechter dat er vele onjuistheden in deze film voorkwamen en deze dus alleen vergezeld van een waarschuwing in het onderwijs mocht worden vertoond.

In de VS heeft de klimaatalarmist Michael – ‘Hide the decline’ – Mann, hoofdauteur van de beruchte hockeystick–grafiek, in 2012 het ‘Competitive Enterprise Institute’ en de ‘National Review’, wegens lasterlijke uitspraken over diens werk aangeklaagd. De verdediging voerde aan dat deze kritiek onder de ‘First Amendment’ (waaronder de vrijheid van meningsuiting) viel en dat de aanklacht derhalve diende te worden verworpen. Er is in deze zaken nog geen uitspraak gedaan.

Daarnaast lopen er rechtszaken in Canada van Michael Mann tegen de Canadese klimaatsceptici Tim Ball en Mark Steyn, omdat dezen Michael Mann van wetenschappelijke fraude hadden beschuldigd. Daarin is tot dusver evenmin uitspraak gedaan.

Michael Mann pretendeerde dat het hier niet alleen een aanval op hem persoonlijk maar op ‘de’ wetenschap betrof. Maar opvallend is dat hij geen steunbetuigingen heeft gekregen van collega–wetenschappers en/of instituties die aanhangers zijn van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’).

In ons eigen land was er de beruchte Urgenda–zaak tegen de Nederlandse overheid omdat deze, volgens Urgenda, haar beloften inzake het klimaatbeleid tot dusver niet had waargemaakt. De Nederlandse overheid gaat tegen deze uitspraak in beroep.

Ik acht e.e.a. een uiterst betreurenswaardige ontwikkeling. Wat de film van Al Gore betreft heeft de rechter naar mijn oordeel juist, maar toch nog te mild geoordeeld. Hoe is het mogelijk dat een dergelijke film met zó veel desinformatie – ook al is het nu met een ‘bijsluiter’ – op scholen mag worden vertoond?

In de rechtszaken van Michael Mann versus het ‘Competitive Enterprise Institute’, de ‘National Review’, Tim Ball en Mark Steyn wachten we nu al járen op de uitspraak van de rechter. Hoe is het mogelijk dat dit nu al zo lang duurt? Zo ingewikkeld is het nu ook weer niet.

In de Urgenda–zaak kwam de uitspraak betrekkelijk snel. Maar daarbij ging de rechter op de stoel van de politiek zitten. Vandaar dat de overheid dan ook in beroep is gegaan.

De zaken van Mann versus Ball en Steyn liggen in de persoonlijke sfeer. Aangenomen wordt dat Mann daarbij financiële steun van zijn universiteit krijgt om zijn proceskosten te betalen. Voor Ball en Steyn geldt dit niet. Die zetten daarbij in eerste instantie hun eigen spaarcenten (pensioen!) op het spel. Dat is dus een ongelijk speelveld. Gelukkig profiteren zij nu echter ook van crowd funding, zodat het er naar uit ziet dat zij niet tot de bedelstaf zijn veroordeeld.

Onlangs is daar in de VS nog de potentiële dreiging van de overheid tegen klimaatsceptici bijgekomen.

Eerder schreef ik daarover:

Onder de titel, ‘Attorney General Lynch Looks Into Prosecuting ‘Climate Change Deniers’, schreef Hans von Spakovsky:

In news that should shock and anger Americans, U.S. Attorney General Loretta Lynch told the Senate Judiciary Committee on Wednesday that not only has she discussed internally the possibility of pursuing civil actions against so-called “climate change deniers,” but she has “referred it to the FBI to consider whether or not it meets the criteria for which we could take action.”

Door klimaatsceptici en anderen die de vrijheid van wetenschap hoog in het vaandel dragen, wordt dit als intimidatie gepercipieerd: de opkomst van een nieuwe inquisitie. Klimaatsceptici zullen zich wel twee maal bedenken om kritiek te uiten. Dat is niet goed voor de vrijheid van meningsuiting en niet goed voor de wetenschap, die slechts in een open dialectisch proces vorderingen kan maken.

Hoe kunnen klimaatsceptici zich daartegen verweren?

Onder de titel, ‘Punishing Climate-Change Skeptics. Some in Washington want to unleash government to harass heretics who don’t accept the ‘consensus”, schreven David B. Rivkin Jr. en Andrew M. Grossman onlangs in de Wall Street Journal:

The inquisition of those breaking from the climate “consensus” must be stopped. Galileo Galilei was tried in 1633 for spreading the heretical view that the Earth orbits the sun, convicted by the Roman Catholic Inquisition, and remained under house arrest until his death. Today’s inquisitors seek their quarry’s imprisonment and financial ruin.

As the scientific case for a climate-change catastrophe wanes, proponents of big-ticket climate policies are increasingly focused on punishing dissent from an asserted “consensus” view that the only way to address global warming is to restructure society—how it harnesses and uses energy. That we might muddle through a couple degrees’ of global warming over decades or even centuries, without any major disruption, is the new heresy and must be suppressed. …

In de VS wordt nu door de autoriteiten onderzocht of klimaatsceptici onder de zogenoemde RICO-wet (‘Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act’), kunnen worden aangepakt, die oorspronkelijk tegen de maffia was bedoeld. Ik verzin het niet!

Sen. Sheldon Whitehouse (D., R.I.). Last spring he called on the Justice Department to bring charges against those behind a “coordinated strategy” to spread heterodox views on global warming, including the energy industry, trade associations, “conservative policy institutes” and scientists.

Mr. Whitehouse, a former prosecutor, identified as a legal basis for charges that the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, or RICO, the federal statute enacted to take down mafia organizations and drug cartels. In September a group of 20 climate scientists wrote to President Obama and Attorney General Loretta Lynch encouraging them to heed Mr. Whitehouse and launch a RICO investigation targeting climate skeptics. …

Maar deze laten het er niet bij zitten.

Intimidation is the point of these efforts. Individual scientists, think tanks and private businesses are no match for the vast powers that government officials determined to stifle dissent are able to wield. An onslaught of investigations—with the risk of lawsuits, prosecution and punishment—is more than most can afford to bear. …

In reactie daarop is nu een ‘Free Speech in Science Project’ in de VS van start gegaan.

The project will fund legal advice and defense to those who need it, while executing an offense to turn the tables on abusive officials. Scientists, policy organizations and others should not have to fear that they will be the next victims of the Climate Inquisition—that they may face punishment and personal ruin for engaging in research and advocating their views.

Lees verder hier.

Dit zijn Amerikaanse toestanden. In Europa, inclusief Nederland, zijn mij geen gevallen daarvan bekend. De overheid gaat weliswaar rustig door met de bekende klimaatpropaganda en de klimaatsceptici worden doodgezwegen in de meeste reguliere media, maar rechtszaken tegen klimaatsceptici zijn er niet. Wèl worden mainstream klimatologen geacht hun kritiek voor zich te houden, want dat is niet goed voor hun carrière.

Niettemin zijn er talloze klimatologen, die zich zeer ongelukkig voelen met de gepolitiseerde situatie waarin hun discipline zich bevindt. Met name geldt dit voor het extreme klimaatalarmisme. Er zijn vele verheugende signalen in de peer–reviewed literatuur en daarbuiten, die erop wijzen dat de wetenschappelijke methode – in casu toetsing van hypothesen aan de realiteit – terrein wint. Een recent voorbeeld daarvan is een reactie van een aantal Nederlandse klimatologen, hoofdauteur Jason Williams (KNMI), die forse kritiek hebben geleverd op een studie van de bekende klimaatalarmist, Jim Hansen. Ik kan mij niet herinneren dat Nederlandse mainstream klimatologen dat eerder zo openlijk hebben gedaan.

Maar de politiek negeert dat alles en blijft laboreren aan cognitieve dissonantie.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.