12841244_1779588225598006_2749314367585090114_oLiegen en bedriegen zit in het DNA van alle communicatie van modern Natuurmonumenten, sinds ze PR-pesterij met natuurbescherming verruilden. Dat toont een Kamerbrief van 17 maart waarin zij voor de buhne weer gaan boertje pesten om zo de weidevogelkampioen te spelen.

Er zijn anderhalf miljoen MINDER koeien dan in de weidevogelrijke jaren ’80 en de fosfaatuitstoot van de landbouw is tenminste drie maal lager. Toch doet Natuurmonumenten alsof het oprekken van een fosfaatplafond nu aan de basis ligt van een biologisch dood platteland.

Niets is minder waar.

 

Nu vele malen MINDER fosfaat uit landbouw dan in de weidevogelrijke jaren '80

Nu vele malen MINDER fosfaat uit landbouw dan in de weidevogelrijke jaren ’80

Anderhalf miljoen koeien minder
Met liegen bedoel ik dan: een hard negatief verband suggereren in de context van weidevogel- en natuurbescherming op het agrarische land, dat in het geheel niet bestaat en ook nooit bestond. Sterker nog, anno nu is er veel MINDER uitstoot van fosfaat dan in de jaren ’80. Zie de grafiek hierboven, ik blogde er al eerder over. Op het hoogtepunt van de intensieve veehouderij in Nederland, in 1984 waren er 5,5 miljoen koeien. Dat is anderhalf miljoen koeien meer dan nu.

Met de Mestwet van 1987 zette een forse krimp van de veestapel in, en fosfaat emissies krompen met een factor 4.

Met het opheffen van het melkquotum hebben boeren meer grond nodig om mest kwijt te kunnen die bij uitbreiding van de veestapel vrijkomt. Dat doet grondprijzen stijgen (en wakkert verdere intensivering aan) Nu zijn er iets meer dan 4 miljoen koeien. Sinds opheffing van het melkquotum zit een lichte groei in de veestapel, er kwamen er jaarlijks 1 procent meer melk- en kalfkoeien bij. Hoe meer koeien op stal blijven, hoe beter dat is voor de weidevogels.

Dus iets roepen als ‘120 duizend koeien TEVEEL’, het kan in reglementair opzicht een geldige uitspraak zijn. Maar die aantallen koeien zijn alles behalve het bewijs voor hyperintensivering van de landbouw. Dus teveel, ten opzichte van WAT?

Ook Vogelbescherming Nederland is een leugenachtig geldgeil bedrijf. Ik zegde al jaren geleden op, na eerder vanaf het 1ste Vogelaartje lid te zijn. Gadver, fysieke weerzin voel ik voor deze leugenaarsbende

Ook Vogelbescherming Nederland is een leugenachtig geldgeil bedrijf. Ik zegde al jaren geleden op, na eerder vanaf het 1ste Vogelaartje lid te zijn. Gadver, fysieke weerzin voel ik voor deze leugenaarsbende

Verder weet iedere Fries die in de jaren ’80 in zijn vroege jeugd de vogelwachters hielp bij stokjes zetten: weidegang is juist SLECHT voor weidevogels. Dat geeft stress, daarom plaatste je nestbeschermers.

En dan is er nog een ander veel belangrijker verschil. Je had toen vrijwel geen grondpredatoren als vossen. Nu vind je zelfs midden in een kaal stoppelveld een vossenbouw. De natuur is veranderd. Het is misleidend om te stellen dat je door boeren te pesten en ze tot Ot en Sien-praktijken te dwingen en iets te mekkeren over fosfaat weer die dichtheden weidevogels krijgt als in de jaren ’80. We kunnen dus enkel speculeren over wat Natuurmonumenten nu weer met deze campagne wil bereiken, maar de agrarische natuur wint er alvast niets mee.

...geen woord Chinees

…geen woord Chinees

En dan: Wat geeft Natuurmonumenten het recht zich met andermans grondbezit te bemoeien, dus wat boeren op hun eigen land doen? Het antwoord is: geld. Ze kregen dik 350 miljoen euro Postcode Loterij-gelden en 1 miljard euro staatssteun sinds 2000. Al dat gratis geld maakte ze arroganter, maar geen betere natuurbeheerder of beschermer. Immers, het geld komt toch wel binnen, en zolang je etalage maar oppoetst met jaarlijkse miljoenen-PR en een kleine 80 FTE reclame-personeel kun je in media de groen flinke jongen uit blijven hangen.

Van de ooit keurige sjieke club vervalt Natuurmonumenten dus onder Marc van den Tweel tot vulgaire fondsenwervings-machine.

Zou je 'm niet een schop geven?

Zou je ‘m niet een schop geven?

Natuurmonumenten heeft meer dan ruim voldoende aan haar eigen grondbezit, om dat eerst maar eens fatsoenlijk te beheren. Zie hoe deze club voor subsidies het weidevogelrijke Ettelandse Veld ruineerde tot plasdras-treurnis, zodat ex-lid Hans Keuper zijn Ontledingscampagne startte. En lees ook mijn Geldmachine Natuurmonumentenreeks.

Wie iets voor weidevogels wil doen, die ruimt de papieren lastendruk op. Ik sprak vorig jaar bij Jorwerd daar al een weidevogelboer over.  Boeren intensiveren door de steeds hogere lastendruk die mede dankzij milieubeleid is veroorzaakt. Alle gedoe met regels en de overheid, deed de liefhebbers verdwijnen die vroeger om niet meehielpen om wat natuur in het land te behouden. De subsidie-jagers en ambtenaren blijven over.

Milieubeleid had geen enkel positief effect had op de natuur van het agrarisch gebied. Natuurmonumenten zet dus met die milieu-component op de minst effectieve ecologische factor in, die boeren wel op kosten jaagt. Er is wel een negatieve correlatie: met de inzet van intensief milieubeleid en mestinjectie holde de weidevogelstand achteruit.

Die kwam ik gisteren in het weiland bij Jorwerd tegen

Die kwam ik gisteren in het weiland bij Jorwerd tegen, een suffende ransuil

  • Toch treurig. Ik liep gisteren weer rond Jorwerd in het eeuwenoude krekenlandschap. De grutto’s waren weer terug. Wat daar nu in een ‘weidevogelreservaat’ bij elkaar komt, het was in mijn jeugd normaal om overal te zien. Met PR pesterij verander je daar niets aan.
  • Ik drink enkel nog biologische melk. Niet dat je de garantie hebt dat het zo beter is. Maar ik wil niet meer de ratrace steunen die tot die steriele en gifgroene agro-racebanen leidt.