In de gele zone mag Rijkswaterstaat de bodem beroeren, de roze gebieden zijn voor de windsubsidie-industrie

In de gele zone mag Rijkswaterstaat de bodem beroeren, de roze gebieden zijn voor de windsubsidie-industrie

In mijn serie ‘glijdt Nederland af richting (Eco)totalitaire bureaucratie’ vandaag het wonderlijke gedrocht ‘Wet Windenergie op Zee‘, dat de overheid samenstelde met de windsubsidie-industrie. Zie artikel 5/7: zodra een ambtenaar ergens een windkavel heeft aangewezen en handjeklap heeft gedaan met een windsubsidie-exploitant is iedere vogel, zeehond, walvis daarin vogelvrij. Let wel: de gehele Noordzee heet officieel natuurgebied en valt onder de Natuurbeschermingswet.

In iedere dictatuur vindt de toepassing van regels en interpretatie van wetten zo plaats, dat dit de zittende macht van pas komt. Wanneer je per jaar honderden tot duizenden beschermde vogels doodmept met je windturbines,  het gehoor van bruinvissen explodeert na heiwerkzaamheden, en je zegt ‘sorry overheid, ’t was niet expres hoor’, dan ben je duurzaam en van nationaal belang. Zie maar hieronder:

Mep alles dood dat in je draaicirkel komt, als het maar niet ehhhh expres is....

Mep alles dood dat in je draaicirkel komt, als het maar niet ehhhh expres is….Moet die Noordse Stormvogel, Jan van Gent, Grote Jager enz maar niet in de weg van je turbine vliegen

 

Nationaal belang, en anders op het menu
Die windturines zijn nationaal belang verklaard in de Nota Noordzee 2016-2021, samen met olie- en gaswinning, zandwinning en scheepvaart. De Nota noemt een opgesteld vermogen in concessiegebieden van ruim 17 Gieg wisselvallige en dure energie (‘duurzaam’)Die vissertjes en hun dienst- het voorzien van vers zeevoedsel- dat is niet bij ‘nationaal belang’ gezet. Olie en gas staat op 1, zandwinning op 2 en vervolgens mogen de windsubsidie-boeren met de scheepvaart aanschuiven. Ook  de natuur is dus alvast GEEN nationaal belang in die nota.

Zie ook die hele gele zone: daarin mag Rijkswaterstaat de bodem beroeren voor zandwinning. Nationaal Belang. In die context moet je vervolgens ook het vissertje pesten zien van de activist-academici Han Lindeboom en mensen als Naar een Rijke Waddenzee-consultant Hein Sas. Zij noemen zich ‘wetenschappers die adviseren’. Maar kunnen in hun brief niet 1 wetenschappelijke studie geven waarin ze hun beweringen onderbouwen. Ze verwijzen alleen naar overheidsnota’s waarin het bewijs ook niet staat geleverd.

  • Dat noem ik de Imares-strategie, typisch Han Lindeboom. In een rapport roep je ‘de visserij beschadigt het bodemleven’ maar je levert geen onderbouwing voor die bewering. Je verwijst naar een ander rapport waar dat in zou staan. Maar ook daar staat geen kwantitatief bewijs. Hooguit weer en verwijzing naar een studie die enkele beweringen doet op basis van het voorzorgprincipe.
  • En vooruit, je noemt nog wat beestjes waar je voor Greenpeace-campagnes mooie plaatjes kan tonen als ‘haaien en roggen’

 

Wanneer je bij de ambtenarij de juiste vrienden hebt, zeg dan Fuck You Natuur!

Wanneer je bij de ambtenarij de juiste vrienden hebt, zeg dan Fuck You Natuur! En dan ben je duurzaam. Van Nationaal Belang.

Schoppen tegen zwakste partij om zelf groen te lijken
Dus waarom dan heel hoogdravend doen tegen vissertjes met hun sleepnetjes, de partij die afgelopen 25 jaar veruit het meeste inleverde van alle Noordzee-gebruikers?

Tegen vissers en boeren is het gemakkelijk scoren in media. Een vorm van ‘pick your battles’, alleen vechten tegen de partij met de zwakste PR waarvan je makkelijk wint met je PR-miljoenen. Zodat je er zelf groen opstaat en fondsen kunt werven. Bedenk dat ‘wetenschapper’ (hahahahaha) Hein Sas als maatje van Wouter van Dieren door de NAM werd betaald via dat bureau IMSA om protest tegen gaswinning te luwen. Ook nu betaalt Waddengas Sas zijn rekeningen als Naar een Rijke Waddenzee-consultant.

‘Het Milieu’ is hun baantje, hun broodwinning maar niet iets fysieks dat zij beschermen. Nuchter gezien  is ‘het milieu’ ook niet meer dan een abstractie, opgesteld vanuit bureaucratische willekeur.

We zagen het al in Den Oever toen die bidsprinkhaan van RVO – Vincent Tiel Groenestege een postmoderne inspraakshow opvoerde over de Waddenzee. De grote partijen als Zoutwinning met 1 METER bodemdaling kopen zich vrij. De kleine partijen zoals de pierstekers, Wad-recreanten en (sport)vissers, daar gaat de overheid met milieuclubs dan plots heel flink en groen tegen doen.

Toen ik een jonge torenvalk redde van een steenmarter en zelf opvoedde was ik strafbaar. Had ik een windturbine in de Eemshaven gehad en er een paar honderd gedood: dan was ik duurzaam.

Welkom in de Totalitaire (eco)bureaucratie Nederland, la Chiquita Republica, het Italië aan de Noordzee.