Kees le Pair achtergrond geldversnipperaar

Kees le Pair.

Het artikel op het web Prangende vragen voor de energiedialoog van “De Ingenieur” typeert de domme ingenieur, waarover wij vroeger in Leiden grapjes maakten. De ‘links’ in het stuk maken het nog dommer.

Ingenieurs zijn knappe mensen. Zij maken dingen, waarnaar anderen, die dat in de verste verte niet zouden kunnen, bewonderend opkijken. Hoe kom ik dan bij dat “domme ingenieur”? Dat is gauw verteld.

Bovenbazen, directeuren, ministers of andere hotemetoten willen iets en dan maakt hij het. Soms pruttelt hij eerst tegen, meestal omdat het gevraagde onmogelijk is. Maar tenslotte maakt hij dan toch maar iets, dat er op lijkt. Echt “nee” zeggen tegen de baas is er zelden bij. De enkele slimmerds die hun baas op betere gedachten brengen, of weigeren en opstappen, niet te na gesproken, is de rest de aanleiding tot het Leidse grapje.

Hier ziet u een actiefoto van enkele bovenbazen, toen ze onlangs in Parijs beraadslaagden op een conferentie over het klimaat.

Samen besloten zij de aarde niet verder op te warmen dan 2 °C. Minister Kamp nam de boodschap mee naar huis en nu kunnen de ingenieurs aan het werk. Of niet? In het artikel pruttelen ze. Niet omdat de minister geen geld ter beschikking stelt om zijn plannen te verwezenlijken, maar omdat hij niet concreet genoeg aangeeft welke speeltjes hij wil hebben. Hij gaat namelijk eerst een landelijke energiedialoog voeren. Dat bevalt de domoren niet. Naïef dacht ik nog even dat hij naar hun smaak zaken verwaarloost. Misschien kennen zij mijn lijstje maatregelen tegen klimaat verandering? Dat luidt:

 • alle vulkanen sluiten;
 • de drift van de continenten beëindigen;
 • de zon stabiliseren;
 • de maan en overige planeten verwijderen;
 • een einde maken aan de verandering van de oceaanstromen zowel horizontaal als verticaal;
 • de regenwouden in Amazonië, Afrika & Indonesië asfalteren;
 • komeetinslag voorkomen;
 • vliegende insecten uitroeien die 10 x zo veel CO2 produceren als de mensheid met al zijn machines;
 • de slopende carbonaatvorming stoppen;
 • de voortplanting verbieden;
 • geen bosbranden meer tolereren.

en

Alle nog functionerende goden oproepen ook die maatregelen te nemen die de mensheid in zijn nederigheid nog vergeten is.

Maar dat was dus niet het geval. Zij weten dat de bobo’s in Parijs de aardse temperatuur willen fixeren met minder CO2. En als nijvere domme ingenieurs willen ze instructies krijgen om te gaan fabriceren. Ze verwijten Kamp dat hij geen concrete doelen noemt (en bijbehorende middelen verschaft).

Behept met het groene geloof – wij willen aan het werk om de aarde te redden! – doen ze zelf wat suggesties, niet gehinderd door kennis van klimaat en energiesystemen. Die ideeën hebben ze uit Kamp’s Energierapport opgediept: sluiting van alle CO2 uitstotende industriën en stil leggen van het verkeer. Dat zijn in hun ogen duidelijke doelstellingen en ze verwijten de minister dat hij daarover eerst met de bevolking wil gaan praten. Ze pruttelen deze keer dus niet tegen onmogelijke opdrachten, nee het is erger. Ze willen er hard tegenaan!

Ik vind de gedachte om het volk te raadplegen natuurlijk ook stompzinnig. Maar niet om de zelfde reden als de nijvere technici. De suggesties in het Energierapport zijn doodgewoon misdadig krankzinnig. Die moet je niet als serieuze gespreksonderwerpen van regeringswege aan de mensen voorleggen!

Indien de minister nog een korrel verstand in zijn kersenpit heeft, verwacht hij misschien dat een brede maatschappelijke discussie de catastrofale ideeën zal verijdelen. Dat is belachelijk. Het publiek gelooft in frisse wind, gratis zon en de giftigheid van CO2. Het komt pas tot andere gedachten, als het licht uit gaat, de kachel niet meer brandt, er geen eten meer is en iedereen straatarm. En dat merkt het pas als de ingenieurs hun klus hebben geklaard.

Wij weten intussen dat de opwarming van de aarde door menselijke CO2 uitstoot een fabel is. We weten ook dat windmolens en zonnepanelen een verwaarloosbare hoeveelheid energie leveren en bovendien noch brandstof, noch CO2-uitstoot sparen. Ook verbranding van biomassa brengt bij de huidige bosbouw meer CO2 in de atmosfeer dan fossiele brandstof. Maar daaraan heeft een ijverig, domme ingenieur, die naar ‘his masters voice’ luistert en verder oren en ogen sluit, geen boodschap.

Wie echt wil weten, wat er met het klimaat aan de hand is, zou de voordracht eens moeten volgen van Gary Smith van december 2015. Hij is in het Engels en duurt ruim een half uur. Maar dan weet je tenminste wat onze bobo’s en hun domme ingenieurs niet willen weten.

Dat het uitrollen op kosten van de bevolking van onvolgroeide techniek als windmolens, zonnecellen en biomassa geen snars bijdraagt aan de domme 2 °C doelstelling, is onweerlegbaar uit de doeken gedaan op deze webstek en op die van Fred Udo. De Kon. Akademie van Wetenschappen heeft ernstig gewaarschuwd tegen de inzet van biomassa, zoals dat tegenwoordig gebeurt.

We hebben nog twee eeuwen de tijd voor de fossiele brandstof op is. Die tijd moeten we benutten om energiebronnen te ontwikkelen die daadwerkelijk in onze behoefte voorzien. Ze moeten miljoenen jaren toereiken en de aarde niet vervuilen. Uraan, thorium en kernfusie zijn de meest voor de hand liggende opties. Daaraan komt nog heel wat onderzoek en ontwikkeling te pas; net als voor de bijbehorende techniek van opslag en conversie. De hele rest, zoals molens en zonnecellen, is op zijn best geschikt voor kleine niche toepassingen. Biomassa kan slechts een klein beetje bijdragen, wanneer eerst wereldwijd de bosbouw verandert. De meeste alternatieven zijn geldvretend stokpaard berijden. Die hobby’s helpen ons niet door de volgende ijstijd.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.