referendum

Wat is de overeenkomst tussen islam-terrorisme, vluchtelingencrisis, klimaatbeleid, natuur- en milieubeleid, energieakkoord, Europese Unie, euro, Brexit, referendum? Antwoord: het publieke debat erover is nagenoeg dood. Dat is het Europa van nu. In de bakermat van de verlichting is het publieke debat zo goed als dood. Politiek correct is de norm geworden, waarheidsvinding ondergeschikt. De angkela van Europa verdedigt onze verworvenheden niet meer en schaft es om de grenzen en daarmee pandora’s doos open te zetten. En ze durft nu ook de vrijheid van humor meningsuiting niet meer te verdedigen. Europa is goed geworden in doodzwijgen en wegkijken.
Het debat is dood.

Federaal is het nieuwe EU ideaal
Een Nederlands kritisch referendum over Europa een Associatieverdrag met Oekraïne bracht hoop. De onvrede onder burgers en op het internet groeit, maar de meeste zittende politici propaganderen braaf de partijdeun en de mainstream media versterken dit zonder kritische analyse. In plaats van een moderne democratie met raadpleging van de burgers heeft de aloude neiging tot machtsverwerving weer de boventoon. Macht duldt geen tegenspraak, federaal is het nieuwe ideaal. Net als in de vroegere USSR belt de gedachtenpolitie desnoods thuis bij een argeloze yoga-leraar aan: ‘mijnheer u twittert de verkeerde mening’. Een open debat is een risicofactor voor de zittende macht,
het debat moest dood.

Sommige bedrijven hebben een top-adviseur in dienst wiens belangrijkste taak het is de CEO kritisch en onderbouwd weerwoord te geven over zijn aanpak. Een op feiten gebaseerde andere kijk. Zo’n gezonde moderne aanpak is niet de stijl van de zittende Europese of van EU-gezinde nationale elites. De journalistiek zou die kritische luis-in-de pels rol moeten spelen naar het publiek bestuur, maar de meeste media bedienen hun toch al wegkwijnende lezersschare vooral met politiek correct proza. De vaste lezer moet niet teveel verstoord worden met ongemakkelijke waarheden. Af en toe een kritisch stukje er doorheen als excuus-tekst om ‘breed en kritisch’ te lijken, maar geen kritiekpuntje teveel hoor! De schaarse kritische noten in de reguliere media worden ruimschoots gecorrigeerd met loftrompetterij. De burger moet dom worden gehouden. EU Commissie voorzitter Juncker zei het zo:

We nemen een beslissing en kijken wat er gebeurt. Als niemand zich eraan stoort, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen wat er is beslist, gaan we een stapje verder totdat er geen weg terug meer is

Het is ‘normaal’ geworden dat politici ‘wetenschap’ bestellen dat hun lopend beleid onderbouwd, zoals EU Chief Scientific Advisor Glover al zei voordat ze door diezelfde Commissie voorzitter Juncker aan de kant werd gezet: veel te lastig. In Eppink’s laatste boek lees je hoe het volksvertegenwoordigende Europese Parlement niet wil weten van enige kritiek op ‘het Europees project’. Elke EU kritische partij wordt gekleineerd en genegeerd door de zittende elite. Bestaat het open en moderne vrije Europa met vrijheid van meningsuiting ook nog buiten de dagdromen? De politieke Unie is het Doel en staat boven elke kritiek verheven en dus:
staat dat ideaal boven elk debat.

Onderzoeksinstituten produceren propaganda
Overheidsinstituten die de basis van objectieve feiten moet leveren en daarmee een waakhond voor de democratie zouden moeten zijn lijken propaganda instituten, zie het PBL. Het meest schokkend is nog dat ‘men’ dat normaal is gaan vinden. Het Europees Milieu Agentschap (EEA) produceert feiten over de Europese staat van de natuur maar verder vooral ook veel propaganda die het EU beleid promoot. In de aanloop naar Parijs regende het klimaat-persberichten in mijn inbox, terwijl het EEA daar nauwelijks kennis voor in huis heeft. Vreemd voor een onderzoeksinstituut dat zelf nauwelijks onderzoek doet naar de staat van het klimaat. Nog vreemder is dat er geen parlementariër op het idee komt dat dit niet overeenkomt met het mandaat van het EEA en dit aanpakt. Daar valt echter geen politieke winst, dan wel bekendheid mee te winnen. De inner-circle ziet dat instituut dan ook als het speeltje van het DG Milieu maar de burger weet dat niet.
Maar propaganda doodt het debat.

Het debat over islam-terrorisme is al lange tijd taboe. Pro multi-culturelen nemen al snel een moreel superieure positie in en zijn meestal in de meerderheid in de populaire praatprogramma’s. Soms wordt er een kritisch tegengeluid bij gevraagd maar die is altijd ruimschoots ingekaderd door het politiek correcte gedachtengoed, nog steeds! ‘De Islam is een sterke groepscultuur die moeilijk past bij onze moderne individualistische samenleving’, schreef journaliste Hind Fraihi tien jaar geleden al toen zij als moslima undercover ging in Molenbeek, het klein Marokko van Brussel. Tien jaar geleden al beschreef ze het snel toenemende radicaliseren in die wijk, ze werd uitgelachen. Nu zijn er mensen vermoord want
toen werd het debat vermoord.

Nobody foresaw..
Eind vorig jaar hoorde ik een toespraak van EU ex-President van Rompuy die nu een goede boterham verdient als rondreizend spreker. Hij besprak kort de grote problemen van de EU zoals de euro, Griekenland, vluchtelingen en zei telkens ‘Nobody foresaw..’. Jammer van Rompuy, er waren er genoeg die zeiden dat een enkele munteenheid voor zulke diverse economieën zou falen. Er waren er genoeg die de vluchtelingenstroom al voorspelden door bijvoorbeeld te wijzen op de ‘gordel van onzekerheid’, maar die afwijkende meningen werden genegeerd. Meneer van Rompuy zou (nog?) eens naar deze legendarische en vooruitziende toespraak uit 2013 van Vacklav Klaus moeten kijken. Nobody foresaw.., is dat in het Duits vertaald zoiets als ‘wir haben es nicht gewusst’?
Het debat werd gesmoord.

Het Nederlandse energieakkoord van 2013 werd afgesloten door belanghebbenden en wordt gefinancierd door de afwezigen aan de tafel: de Nederlandse belastingbetaler. Als noodzaak voor dit akkoord wordt ‘het klimaat-alarm’ aangevoerd en zowel dat klimaat als het energiebeleid zijn boven elk debat verheven. Het energieakkoord wordt er doorgedrukt met de nood- en calamiteitenwet in de hand, burgers moeten gewoon accepteren dat er windmolens vlakbij huis worden geplaatst. De eigenaars van de grond gaan erin mee om subsidie-miljonair te worden  gefinancierd door diezelfde burger. Geen wonder dat er opstand begint te komen, zoals in de veenkoloniën. Ook het klimaatdebat is succesvol om zeep geholpen. Mensen die openlijk twijfelen aan dit razend ingewikkelde en nog nauwelijks begrepen proces worden vanuit moreel superieure positie buiten het debat gehouden (geef je niet om de planeet dan? Foei). Er is zelfs een boek verschenen dat de gezonde wetenschappelijke twijfel in een kwaad daglicht stelt door op de man te spelen, de ‘twijfelbrigade’,
zo wordt debat vermoord.

Maar de mensheid gaat toch vooruit
Het menselijke vernuft en de aangeboren drang tot vooruitgang laat zich niet dwingeloren, hooguit tijdelijk. De Europese elite heeft zijn hand overspeeld en de machtspositie begint te wankelen. De euro crisis en het vluchtelingendrama beginnen serieus te bijten. De ECB die zich aan boekhoudkundige transparantie onttrekt heeft met de uitspraak van Draghi ‘we zullen alles doen om de euro te redden’ met toestemming van Dijsselbloem beslag gelegd op onze spaarpotten en pensioenen. Daar speelt hij voor 60 miljard per maand en inmiddels 80 miljard euro Sinterklaas van door ‘helikopter-verstrooiing’. Over deze grootschalige vernietiging van onze pensioenen en andere sociale voorzieningen was geen debat, maar inmiddels begint Dijsselbloem hem ook te knijpen, zo meldt Mujagic in Jalta, blijkend uit een brief die hij aan de Kamer stuurde. Mujagic werd naar eigen zeggen jarenlang geridiculiseerd voor zijn waarschuwen voor de negatieve gevolgen voor Nederland van het ECB beleid. ‘Maar sinds kort is dat ook de mening van velen waaronder nu kennelijk ook onze eigen minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem’.

Nee-derland
En dan was er het referendum in Nee-derland waaruit bleek dat veel mensen intuïtief aanvoelen dat het niet goed gaat met Europa. De ongebreidelde machtsuitbreiding wordt gevaarlijk, kostbaar en onhandelbaar en men begint het te Merk(el)en. De mainstream propaganda probeerde het te negeren of te onderdrukken, precies als het (in de Brusselse bubbel) invloedrijke Financial Times nu probeert met de Brexit. Maar de Nederlandse kiezers werden succesvol via het internet geactiveerd, de blogosfeer heeft haar tanden getoond en dat weet het Europees Parlement nu ook. Op naar een bescheiden Europese Unie die van en voor de burgers is, met een effectief democratisch beleid dat open is voor debat en verbetering. Een echt open interne markt, ook voor energie, een effectief buitenlands beleid, militaire samenwerking en verder vooral veel samenwerking en weinig wetten, meer moet dat niet zijn.