Lyndon Larouche kreeg direct de advocaten van de Club van Rome op zijn dak

De hardcore libertarier Lyndon Larouche kreeg direct de advocaten van de Club van Rome op zijn dak. Hij had beter kunnen zeggen: erger dan Stalin en Mao. Screenshot van zijn website

De Club van Rome en verwanten zijn waarschijnlijke bron van de Georgia Guidestones, zo toon ik vandaag. Dit ‘Amerikaanse Stonehenge’ werd opgericht door een partij die zichzelf geheim hield tot de dag van vandaag. Hierin staan de 10 geboden van het millieufundamentalisme, en de ‘optimale populatie’ die de aarde moet krijgen: 500 miljoen, het aantal dat de Club van Rome formuleerde in 1977. Ik leg hier verder de politieke en ideologische dwarsverbanden uit.

De Georgia Guidstones werden in maart 1980 geplaatst. Dat was het jaar dat de Word Future Society haar eerste Global Conference on the Future hield in Toronto van 20 tot 24 juli. Daar sprak ook Dennis Meadows – schrijver van Limits to Growth- om het publiek angst aan te praten over population growth. New Scientist berichtte er over op 7 augustus 1980, en stelt dat populatiegroei een obsessie is van futuristen.

De Georgia Guidestones stellen zichzelf voor als een futuristische handleiding waarbij de mens in ‘equilibrium’ met de planeet leeft, exact wat de Club van Rome uitdraagt. New Scientist beschrijft de Club van Rome bij de Global Conference on the Future ook als ‘de aristocraten’-afdeling van futuristen. Een lezer stuurde me deze link. Hier stellen ze dat de pseudoniem RC Christian die opdracht gaf tot de Guidestones zou bestaan uit 2 man: Ted Turner en Robert Carter Cook van de Planned Parenthood League en de voormalige American Eugenics Society. (= populatiecontrole)

Screenshot New Scientist, waar Dennis Little vertelt hoe de foklust van ontwikkelingslanden de grondstoffen voor de VS in gevaar brengt...

Screenshot New Scientist over Global Conference on the Future 1980 waar Dennis Meadows sprak

Na de blog over hoe propaganda mensen in een ‘democratie’ tot moordlust kan drijven, de theorie van gecontroleerde oppositie en mijn twee verkenningen van historisch revisionisme: terug naar de fascistische agenda, die ons alvast de grootste staatsuitgave in de Nederlandse geschiedenis brengt: 100 miljard euro zonder enig klimaateffect. Al eerder schreef ik Shakespeareaans Climate Policy is Madness, Yet there’s method in it

Ook met mondiaal CO2-beleid- zoals in Parijs voorgesteld- bereik je geen honderdste graad minder opwarming. Maar het kost wel biljarden euro’s. Klimaat gaat dus niet over CO2, maar over kapitaaloverdracht en de overdracht van individuele vrijheid en nationale soevereiniteit (alleen op mondiaal niveau kun je dit organiseren, en alleen via een dictatuur). Een kwestie van boerenlogica.

Maar dankzij een onophoudelijke stroom mediapropaganda krijgt dit klepto-parasitisme het aureool van planeetje redden. Deze blog hanteert nu de slagzin die aan Voltaire wordt toegeschreven:

To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize

 

Zuiver ecofascisme, gemeengoed bij de elite rond/achter de Club van Rome

Zuiver ecofascisme, gemeengoed bij de elite rond/achter de Club van Rome

Milieuclubs dienen hier dus als Usefull Idiots voor een globalistische agenda, een vorm van gecontroleerde oppositie. Er is verder nooit enig serieus debat geweest, zo schrijft Jo Nova. Plots werd ‘het Klimaat’ vanuit Amerika via de Verenigde Naties geïmporteerd als Het Probleem aller Problemen. En wie kritisch keek, die werd direct als anti-wetenschap, dom en Holocaustontkenner weggezet. Er bestaan complete websites om iedere criticus direct persoonlijk door het slijk te halen als minderwaardig mens.

Bedenk dat de Amerikanen zich vervolgens succesvol aan beleid onttrokken, waarmee Europa en Japan zich wel lieten opzadelen als het Kyoto Protocol.

Wij weten welk leven wel en niet de moeite waard is en welke opinie wel en niet is toegestaan

Wij atheïstische milieufanatici weten welk leven wel en niet de moeite waard is en welke opinie wel en niet is toegestaan. Je mag alleen op HUN voorwaarden het gesprek in, een beetje ouwehoeren over ijsbeertjes en honderdsten van graden in het jaar 2350

Kapitaaloverdracht
Ik wil nu de lezer aanspreken op zijn boerenverstand en haar boerinnenhersens, en de volgende vraag stellen:

  • denk je nu werkelijk dat dit niet bij bekend is bij de hyper-intelligente mensen die de werkelijke macht hebben op aarde (Pentagon, Amerikaanse militaire macht). Met werkelijke macht bedoel ik de mensen die met geld en geweld hun wil op kunnen leggen aan andere landen, tot eigen voordeel.

Niet verwonderlijk fluit de Wereldbank nu een toontje CO2-paniek mee. Zij willen bij die kapitaaloverdracht een rol spelen. Een Green Climate Fund is immers voorgesteld van 200 miljard dollar per jaar, te kloppen uit uw zak en van onze bedrijven. En de Wereldbank wil hier graag een rol bij spelen, in september 2015 wilden ze al met 29 miljard dollar klimaatgeld per jaar beginnen.

De Wereldbank doet lekker mee...

De Wereldbank doet lekker mee…nu geleid door een Chinees. De Chinezen baseren hun militaire beleid op werk van Amerikaanse strategen

De Wereldbank is het epicentrum van globalisme, net als het – mede door Mr Green Maurice Strong opgerichtte- World Economic Forum. Al decennia houden ze ook de Derde Wereld in een wurggreep met leningen. Zoals de New Yorker schreef in een reportage over econoom Jeffrey Sachs (toen o.a.World Economic Forum) in 2005 kan het effect van al dat in Afrika gepompte geld op zijn best dubieus genoemd worden:

Poor countries have been receiving at least some foreign aid for thirty or forty years—a total of more than a trillion dollars, in one estimate—and, for the most part, it hasn’t done much good. Generations of development experts have seen their plans stymied by the impediments of the real world.

Kernbom, populatiebom, beide concepten hebben niet de minste achting voor een mensenleven

Kernbom, populatiebom, beide concepten hebben niet de minste achting voor een mensenleven. Screenshot Haaretz

Die zelfde Jeffrey Sachs is nu klimaatfundamentalist en directeur van het Earth Institute aan Columbia University. Dat is het zelde instituut waar ‘Peak Oil’-theory werd uitgevonden, en waar  Zbigniew Berzinski werkte, de Pool die decennialang het Amerikaanse buitenlandse beleid vormgaf. Berzinski schreef in 1969 zijn eigen futuristische pil over de techno-toekomst. Veel topdogs van Amerikaans buitenland-beleid studeerden of doceerden aan die universiteit.

Sachs adviseerde de kliek rond Boris Jeltsin na de val van de Sovjet Unie begin jaren ’90. Hij stelde toen voor het door Sachs ontworpen economische beleid te implementeren. Dat deden ze, en vervolgens zonk Rusland in het verderf zo beschrijft de New Yorker:

Perhaps Sachs remembers things differently than others. According to other accounts, he brushed aside warnings that Russia wasn’t ready for an immediate shift to capitalism and pushed for an overnight deregulation of prices, a drastic reduction in government borrowing, a sharp cut in subsidies to consumers and firms, and the selling off of state-owned enterprises, in addition to trying to secure financial assistance from the West.

After the reform program was enacted, Russia experienced rampant inflation, a precipitous decline in industrial production, a surge in crime, an unprecedented fall in life expectancy, and the looting of the country’s mineral wealth by well-connected businessmen, some of whom were gangsters.

Per ongeluk, of geopolitieke boze opzet? Wie hoopte dat Sachs onze wereldeconomie dan niet meer mag adviseren heeft het helaas mis. Voor de Verenigde Naties is hij hoofdadviseur van het Sustainable Development Solutions Netwerk. Bedenk verder dat het klimaatverhaal van IPCC in 1988 op de agenda kwam, en velen voor mij al wezen op de parallel met de val van de Sovjet Unie.

Screenshot Paul Wolfowitz, architect inval in Irak met leugen over 'massavernietigingswapens'., later president Wereldbank

Screenshot Paul Wolfowitz, architect inval in Irak met leugen over ‘massavernietigingswapens’., later president Wereldbank

Wereldbank vehikel van Joods-Amerikaanse militaire macht
Wat de Russen in de jaren ’90 overkwam. Dat lijkt me niet veel anders, dan wat de afgelopen decennia na dekolonisatie van Afrika ook gebeurde, onder hoede van IMF en Wereldbank. Net als bij klimaatbeleid kun je hier de zelfde vraag stellen: denk je nu werkelijk, dat deze hyper-intelligente mensen bij zo’n Wereldbank niet snappen dat dit beleid niet het doel dient, waar het in naam voor is ontworpen?

Waarbij hooguit een grote som publiek kapitaal wordt vrijgemaakt dat vaak via Afrikaanse dictators op een Zwitserse bank terechtkomt.

Een nieuwe manier om u uit te zuigen via virtuele waardecreatie

Een nieuwe manier om u uit te zuigen via virtuele waardecreatie

Daarom leg ik hier nu de link met het Militair Industrieel Complex van Eisenhower, en de hegemonie/consolidering van Amerikaanse macht. Bedenk dat de presidenten van de Wereldbank als Mc Namara en Wolfowitz (tot 2007) eerder voor het Pentagon werkten. De Joodse Amerikaan Paul Wolfowitz was de architect achter de inval in Irak. Hij is met de Joodse Amerikaan Scooter Libby vader van de imperialistische Wolfowitz-doctrine.

The U.S. must show the leadership necessary to establish and protect a new order that holds the promise of convincing potential competitors that they need not aspire to a greater role or pursue a more aggressive posture to protect their legitimate interests. In non-defense areas, we must account sufficiently for the interests of the advanced industrial nations to discourage them from challenging our leadership or seeking to overturn the established political and economic order. We must maintain the mechanism for deterring potential competitors from even aspiring to a larger regional or global role.

De operatie van de seculier Joods-Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs om Rusland economisch te vloeren in die zelfde jaren, krijgt met deze Wolfowitz-zin ook kleur, EN het huidige oorloghitsen tegen Rusland:

We must, however, be mindful that democratic change in Russia is not irreversible, and that despite its current travails, Russia will remain the strongest military power in Eurasia and the only power in the world with the capability of destroying the United States.

Dr Strangelove
Die Wolfowitz- doctrine werd ontworpen nadat met de groene Gorbatshov de Sovjet-Unie om zeep was geholpen. Hierin werd vastgesteld dat Amerika de enige supermacht was en moest blijven. Wolfowitz bevolkte toen het Ministerie van Defensie (Pentagon) met de Afghaan Zalmay Khalilzad: die was VS-ambassadeur in Irak en Afghanistan, en prof in Politieke Wetenschappen aan…Columbia Unversity. Eerder hielp hij Islam-extremisten in het zadel om tegen de Russen te vechten in Afghanistan. Hij was ook directeur strategie bij RAND waar we zo op komen. Hij was met Donald Rumsfeld 1 van de sterproteges van strategisch analist Andrew Marshall van het Pentagon.

Wolfowitz zijn mentor is verder Joodse Amerikaan Herman Kahn, die sprak tevens als futurist op het World Conference on the Future in 1980: de toekomst zou maakbaar zijn. Kahn dicteerde het Amerikaanse nucleaire oorlogsbeleid vanuit de gedachte dat zo’n oorlog gevoerd kon worden, en winbaar zou zijn. Kahn werkte mee aan de ontwikkeling van de waterstofbom, schreef geïnspireerd door Von Clausewitz ‘On thermonucleair war’. Hij adviseerde ook om de oorlog in Vietnam te laten escaleren, waar eerder vredesvoorstellen waren gedaan.

De vriend van de Herman Kahn is de ontwerper van de neutronenbom, de uit Oostenrijkse Joden geboren Samuel Cohen.. ook werkzaam bij RAND, waar ik op terugkom. Met de promotor van Wolfowitz tot phd- Albert Wohlstetter- nucleair strategisch adviseur voor Reagan- figureerde Kahn voor Kubrick’s Dr Strangelove, or how I started to love the Atomic Bomb.

De fascistische agenda van Club van Rome

De fascistische agenda van Club van Rome, screenshot Limits to Growth

RAND-‘debielen’
Alle haviken die sindsdien meenden lukraak in ieder land naar eigen goeddunken te kunnen binnenvallen, om zo Amerikaanse supermacht te handhaven, ze waren allen betrokken bij RAND Cooperation. Dat is een denktank voor Global Policy (budget 300 miljoen dollar per jaar) die ontstond uit het Amerikaanse War department in 1945 en Hunter Douglas. Het moest onderzoek doen naar de toekomst van lange afstand-wapens, maar ging mei 1948 zelfstandig. Er waren 32 Nobelprijs-winnaars bij betrokken. Wikipedia omschrijft hun bijdrage sindsdien:

The achievements of RAND stem from its development of systems analysis. Important contributions are claimed in space systems and the United States’ space program,[22] in computing and in artificial intelligence. RAND researchers developed many of the principles that were used to build the Internet.[23] RAND also contributed to the development and use of wargaming.[24][25]

Met 32 Nobelprijswinnaars werken hier alvast geen achterlijke mensen, die niet begrijpen dat Greenpeace wel eens ongelijk zou kunnen hebben. Eerder mensen die Greenpeace financieren als gecontroleerde oppositie en propaganda-orgaan van de global control-agenda, die de VS nastreeft. Wolfowitz, Rumsfeld, Libby, het hele havik-arsenaal van het Pentagon werkt er ook. De Joodse Amerikaan Henry Kissinger werkte er.

Dat die havik Kissinger de Nobelprijs voor de Vrede kreeg in 1973….Kissinger en krachten binnen de Amerikaanse geheime dienst worden bijvoorbeeld in verband gebracht met de moord op Italiaanse premier Aldo Moro in 1978, zo stelde de Joodse assistent van Kissinger op Buitenlandse Zaken, Steve Pieczenek. Zij meenden dat Moro de ‘stabiliteit van Italie in gevaar bracht’ . Niet hun belangen diende, net als Pim Fortuyn krijg je dan ‘a bullet in the head’.

Ook Pieczenek is volgens Wikipedia van de RAND cooperation, en hij zou betrokken zijn bij de Camp David-besprekingen die tot vrede tussen Israel en Egypte leidden in 1978. Al is hij ook een fictie-auteur, dus wat er waar is van wat hij zegt…..Maar de vrouw van Moro heeft onder ede verklaard dat Kissinger haar man heeft bedreigd.

De helft van het RAND-onderzoek gaat naar ‘nationale veiligheid’: het ombouwen van vrij Amerika tot politiestaat sinds de Patriot Act: een direct gevolg van het Wolfowitz-Rumsfeld-havikbeleid.

Obama als klimaatkampioen: President of marionet?

Obama als klimaatkampioen: Wie bedoelt Obama met ‘I’? Zichzelf ?…

Systeemanalyse
Dus een volbloed orgaan van het Amerikaans Militair Industrieel Complex ontwikkelde de systeem-analyse.Die systeemanalyse is precies de tak van sport die Dennis Meadows en Jorgen Randers van de Club van Rome in 1971 op ‘het wereldysteem’ losliet, om te concluderen dat de wereldbevolking drastisch omlaag moet.

Het was de Club van Rome die het Instituut voor Systeemanalyse (IIASA) vervolgens oprichtte in Salzburg. En dat IIASA zit weer tot haar nek in het klimaat-modelleergedoe waarmee het AGW-kaartenhuis is gebouwd. Je zou hier kortom bijna enige paralellen zien.

Limits to Growth- hier volledig te lezen- is nuchter gezien het meest fascistisch-elitaire geschrift dat afgelopen eeuw het licht zag. Iets minder nuchter zag de militant-libertaire Canadese econoom Lyndon Larouche dit in 1982, hij noemde de Club van Rome ‘100 keer erger dan Hitler’. Toen hij dat schreef legde de Club van R0me hem direct met de Joodse advocaten Asher en Schwartz in Washington DC. In antwoord schreef Larouche:

Since 1973, upon study of the Limits to Growth text sponsored by the Club of Rome, my associates and I have worked to stamp out the influence of the evil policy doctrines advocated by Aurelio Peccei and his Club of Rome associates. The reduction of the policies of the Club of Rome to practice among nations must surely mean genocide on a scale one hundred times or more greater than that which the Nazis perpetrated.

Voor World Economic Forum, Rockstrom is adviseur

Voor World Economic Forum, Rockstrom is adviseur. Hij weet welke veilige grenzen aan uw groei nodig zijn

Optimum Population en ‘Die Off’.org
Ik zou Nazi’s willen vervangen voor Communisten en Stalin’s massamoordenaar Lavrentiy Beria, want wat Stalin en Mao deden was numeriek erger. Die kwamen dichter in de buurt van wat De Club van Rome met elitaire geestverwanten wil bereiken, onder een laag wetenschapperig en suggestief proza ‘voor de planeet’ (voor de planeet die ze voor zichzelf willen). Alleen horen we geen veroordelingen van Chinese held Mao, omdat we zaken met de Chinezen blijven doen.

De Club van Rome wilde in 1972 alvast minstens stabilisatie van de mondiale bevolking bewerken, dus op 4 miljard. En dat vonden ze al te veel. Er zijn nu 3 miljard mensen meer. Hun geestverwanten als Californisch-Joodse Paul Ehrlich (van Population Bomb) en Gretchen Daily rekenen in 1994 als ‘optimum populatie’ voor dat 1,5 miljard mensen met een veel lager energieverbruik dan nu ecologisch veillig zou zijn. De frustratie is groot, dat ze op dat vlak van populatiecontrole vooralsnog weinig effectief zijn geweest.

De website Die Off.org – waar je dat vindt- biedt een aardige kijk in de ecofascistische geest, die de mens als bacteriële plaagsoort ziet. De paleontoloog Peter Ward maakte van Pogo’s ‘We have met the enemy, it is us’ zijn Medea Hypothese. Dat leven op aarde zichzelf vernietigt.De Club van Rome heeft haar hoofdkantoor in het Zwitserse Winterthur. Al die globalistische clubs zitten in Zwitserland, het IPCC, net als WWF en IUCN, en het World Economic Forum.

Geld regeert: het 1 dollar-biljet met het pyramide-symbool. Het topstukje symboliseert de 'hogere kennis' die niet voor de onderkant beschikbaar mag zijn.

Geld/Amerika regeert de wereld: het 1 dollar-biljet met het pyramide-symbool en onderschrift Novus Ordo Seclorum dat ‘Een Nieuwe Orde voor de Eeuwen’ betekent. Het topstukje met het oog symboliseert de ‘hogere kennis’ van de regerende elite die niet voor de onderkant beschikbaar mag zijn. Screenshot dollarbiljet

Amerikaanse Stonehenge: optimale populatie half miljard mensen ‘in balans met aarde’
In dat verband geef ik nu de 10 geboden van de Nieuwe Wereld Orde mee, die bij Hartwell Georgia zijn gegraveerd in een op 1980 geplant monument: de Georgia Guidestones, die wel het Amerikaanse Stonehenge genoemd worden. Men beweert dat het een volledig mysterie is, wie deze stenen liet neerzetten. Een BBC-journaliste sprak heel postmodern over een ‘Post Apocalyptische Wereld’. Alsof er geen enkel verband is tussen de tekst op de stenen en het actuele wereldgebeuren, en de krachten die daarin de meeste kapitaal en kracht hebben.

De 10 geboden van ecofascisten. Na de Grote Ingreep mogen nog 500 miljoen mensen op aarde leven

De 10 geboden van ecofascisten. Na de Grote Ingreep mogen nog 500 miljoen mensen op aarde leven, dus er moet nog een groot kankergezwel operatief verwijderd. Met special operations?

Met voorgaande informatie, wil ik de lezers vragen mij hun suggesties de mailen. Wie zette deze stenen neer, als hij

  • kennis had van alle wereldtalen
  • feilloze kennis van astronomie
  • feilloze kennis van bouwkunst
  • kapitaal en macht om zomaar in Georgia USA een stuk grond op te kopen en te bebouwen, zonder zelf bekend te worden
  • een boodschap graveert die exact lijkt op die van de Club van Rome, van ‘in evenwicht met de natuur’ en ‘wees geen kanker’ (Club van Rome 1974 Mankind at a Turning Point), die kankeropvatting is gemeengoed…. en de 500 miljoen zou al zijn genoemd in het vierde Rapport van de Club van Rome

Screen Shot 2016-04-21 at 14.57.08Ons eigen Weimar in voorbereiding?
We zien een duidelijke minachting voor mensenlevens, wanneer je in een militaire denktank filosofeert om met je kernbom dood en verderf te zaaien. Nadat je die zelf ontwerpt.

Die zelfde minachting voor mensenlevens zien we bij het Ecofascisme. Die hebben een duidelijke 40-jarige agenda uitgerold vanuit de Verenigde Naties om tot een mondiale regering te komen, die onze consumptie inperkt en vervolgens moet de mondiale populatie ingesnoerd. Zie hier ‘The Next 40 years’, door Joods-Franse econoom Ingacy Sachs geschreven in 1991, voor het UNCED Secretariaat.

Het moet een groep zeer vermogende en elitair denkende mensen zijn met een enorm superioriteits-complex, die deze Georgia Guidestones neerzetten, en die weten hoe de macht in elkaar steekt. En die menen te weten wat goed is voor de hele wereld. Is het niet gek, dat er in media vrijwel geen kritiek is op de Club van Rome, en wat zij uitdraagt? Nee, alle zelfbenoemde kwalieitsmedia hemelen die club op. Het moet dus een club zijn die op de voorgrond tandenloos lijkt, met de autoriteit van ‘de wetenschap’ als schaamlap.

Maar als je zulke doelen wilt realiseren, moet je toch banden onderhouden met de hoogste (militaire) macht denkbaar….Je moet een dictatuur invoeren op mondiaal niveau.

500 miljoen als optimale populatie, het wordt hier al gesuggereerd, 1977. Ervin Laszlo werd door de Hongaarse regering als klimaatcampagne-leider aangenomen in 2002

500 miljoen als optimale populatie, het wordt hier al gesuggereerd, 1977. Ervin Laszlo werd door de Hongaarse regering als klimaatcampagne-leider aangenomen in 2002

Is het niet gek dat de globale elite juist helemaal in hun straatje lult (en ondertussen lekker zakken vult). Is een klimaatverdrag niet gewoon ons eigen Versailles-verdrag? Met Weimar-republiek-achtige gevolgen?

Wat schreef onze Theo Wolters verder over de bankiers van Goldman Sachs, waarover Tegenlicht rapporteerde…..

Wanneer zij niet in het belang handelden van de bankiersmaffia met elitecomplex, zouden ze al lang zijn ge-elimineerd

1991: Wanneer zij niet in het belang handelden van de bankiersmaffia met elitecomplex, zouden ze al lang zijn ge-elimineerd

Club van Rome blokkeert kernenergie
Mijn stelling is nu: net als eerder in de geschiedenis is een maffia van bankiers de baas op aarde. Gewoon een ordinair zootje gangsters zonder enige achting voor mensenlevens. Die kunnen landen en mensen maken en breken, en ze kunnen ook media plooien naar hun wensen. En daar is de Club van Rome mee verbonden.

Ik zie ‘klimaat’ en ‘populatie’ nu als 1 van de andere elementen in hun portfolio om ‘het klootjesvolk’ te knechten. Dus misschien ben ik nu al te ver gegaan, en moet ik voor mijn leven gaan vrezen. Word je met een ‘zelfmoordbrief’ ergens in een greppel gevonden.

Al is reputatiemoord een goede tweede kandidaat.

Screen Shot 2016-04-21 at 21.34.29Maar zo lijkt de groene agenda dus 1 van de vele manieren om een nieuwe Wereldoorlog te forceren. Dat zou lekker opruimen. In de tussentijd vond ik hier bij John Coleman een mooie verklaring voor de rol die de Club van Rome en milieubeweging hebben bij blokkeren van kernenergie:

One needs to have a clear understanding of just why it is that nuclear power is so hated all over the world, and why the fake “environmentalist” movement, established and financially sup-ported by the Club of Rome, was called upon to wage war on nuclear energy. With nuclear energy generating electricity in cheap and abundant supplies, Third World countries would gradually become independent of U.S. foreign aid and begin to assert their sovereignty. Nuclear generated electricity is THE key to bringing Third World countries out of their backward state, a state which the Committee of 300 has ordered to remain in position.

Bij ons werd kernenergie onmogelijk dankzij een deal van Wouter van Dieren (Milieudefensie, Club van Rome) en zijn protégé Jan Paul van Soest met Pieter van Geel. Coleman bevestigt ook mijn stelling dat Amerikaanse ontwikkelingshulp vooral dient om landen afhankelijk van Amerika te houden.