Vals concrete CBS-ranglijst dient Greenpeace-achtig doel; wekken politieke onvrede

Vals concrete CBS-ranglijst dient Greenpeace-achtig doel; wekken politieke onvrede.

CBS bedrijft steeds vaker politiek door haar verpakking van statistiek in media, eerder al rond natuurbeleid . Op 31 maart zette CBS druk om ‘de doelen’ te halen inzake energie. CBS lanceert de media-oneliner dat Nederland na Malta en Luxemburg het slechtste presteert met benutten van niet-fossiele energievormen.

Dit hernieuwbare polders met poolcirkels vergelijken op Europees niveau snijdt geen hout in de context van verwijtbaarheid over energiebeleid. De staafgrafiekjes zijn klassiek appels en peren bij elkaar. Daardoor komt een land als Finland op plaats 3 van boven, en Nederland op 3 van onderen.

Alsof je het oppervlak aan polders van EU-landen vergelijkt. En als Brussel polder-doelen formuleert, waarbij je dan NL tot kampioen uitroept en Foei Finland roept. Ga eens gauw meer Botnische Golf in polderen (die valt overigens uit zichzelf droog door glaciale uplift)

  • Daarvoor zijn 3 redenen, een geografische, een technische en demografische reden, voor iedereen met Mavo-diploma te begrijpen. 

1.Geografie/de natuur bedeelt Nederland oneerlijk
Overbevolkt Nederland kun je bijvoorbeeld qua gebruik van als ‘hernieuwbaar’ bestempeld gebruik van ‘biomassa’ niet vergelijken met een dun bevolkt bosbouwland als Finland, dat voor 73 procent uit bos bestaat, 23 miljoen hectare.  Finland haalt uit de reststromen van de papierindustrie en houtverwerking in 20 procent van de primaire energie kan voorzien in biomassa. (hout)

Ook kun je de PERCENTAGES bebost oppervlak tussen landen niet vergelijken, wanneer je de benutting van hout voor energie vergelijkt. Immers, per hoofd van de bevolking heeft Finland 16 maal meer bos tot haar beschikking dan het EU-gemiddelde. Nederland had nog 10 procent bosoppervlak, maar  0,36 miljoen hectare bos.(Probos MFV-bossenkaart)

...met kaal en bosarm Nederland

…met kaal en bosarm Nederland, en dan ook nog foei roepen dat we minder hout(biomassa) stoken, en ons zelfs verwijten dat we wel aardgas stoken. Waar de natuur ons weer WEL gunstig mee bedeelde

2. Demografie
Zo komen we ook bij de demografisch kwestieuze kant van de CBS-grafiek. Finland heeft slechts 5,4 miljoen inwoners die over een bos van 23 miljoen hectare kunnen beschikken: in theorie zou iedere Finse burger eenvoudig met hout in de energie kunnen voorzien, ieder met eigen bosje van 4,3 hectare. Wij hebben 17 miljoen inwoners die over slechts 0,36 miljoen hectare kunnen beschikken. Dat is 0,02 hectare per inwoner, per inwoner een kerstboom.

De natuur en de lage foklust heeft de Finnen dus- wanneer wij CBS logica hanteren- een factor 215 begunstigd om Brusselse klimaatkampioen te veinzen.  Met overvloedig aanwezig hout als ‘hernieuwbare’ bron, te verdelen over een factor 3 minder Finnen.

Een zelfde geldt voor landen als Zweden die op waterkracht en het stoken van resten uit de bosbouw voor klimaatkampioen kunnen spelen. Afgezien van de Renkumse Beek of de Geul heeft Nederland bijna geen stromend natuurwater. De Zweden komen er in om.

Dat wij geen watervallen hebben, daar kunnen onze politici ook al niets aan doen...

Dat wij geen watervallen hebben, daar kunnen onze politici ook al niets aan doen…(foto Wutachschlucht Zwarte Woud)

3. Energie-appels en peren in 1 grafiek
Het is tevens kwestieus om energie-opwekking met volledig andere karakteristieken gelijk te schakelen. Met stook op houtrestanten wek je constant elektrisch vermogen op: basislast. Terwijl windenergie wisselvallig levert, afhankelijk van het weer. Door Neerland’s gebrek aan hout, zijn wij dus  veel meer op een als even zwaar in de ranglijst tellende energievorm aangewezen. Een energievorm waarvoor je- dankzij die wisselvalligheid- veel meer belastingkapitaal moet overdragen voor je ‘de doelen’ haalt.

Wind.

Daarom stoken we ook steeds meer kolen, want de wisselvallige wind vraagt om backup van stabiele levering.

Wanneer je ons opgestelde windvermogen vergelijkt met de Finnen, dan scoren wij weer aanmerkelijk beter.

De ranglijst die CBS 31 maart lanceerde, vertelt dus vooral hoe misleidend CBS bezig is met energie-appels en peren vergelijken. Je kunt wind, zon en biomasssa niet bij elkaar optellen omdat:

  • de energievormen verschillend zijn
  • de natuur ieder land op andere wijze bedeelt
  • hoe moeilijk is zoiets nu te begrijpen?
Nog nooit zoveel kolen verstookt

Nog nooit zoveel kolen verstookt als in 2015 en nog nooit zoveel windvermogen opgesteld

Politici niets te verwijten, CBS wel
Je kunt Nederlandse politici niet verwijten dat ons land niet in de Taiga ligt met haar naaldwouden, en ze via persberichten van ‘de overheid doet niet genoeg’ manen om ons land richting Poolcirkel te duwen. Toch is dit wel wat CBS roept, met quote die direct door klimaatoligarchen worden aangewend om politiek druk te zetten.

Nederland bijna hekkensluiter Hernieuwbare Energie

en

Nederland weinig biomassa

Screen Shot 2016-04-05 at 08.33.21Bijstookdoelen op de helling
Dat zijn 2 constateringen die onze politici zich niets hoeven aan te trekken. Wij hebben te weinig bos, dus biomassa wordt nooit ons ding tenzij wij Indonesie heroveren. En 3 maal ons eigen landoppervlak elders laten beplanten voor onze energiebehoefte. Dat is de herintrede van kolonialisme, maar dan met klimaat-excuus. Dankzij advies van de Commissie Corbey (duurzaamheidscriteria biomassa, ingesteld in 2009, afgelopen maand eindadvies) en een uit dat advies volgende motie (6 februari) van de Tweede Kamer is daarnaast de SDE-subsidie voor het bijstoken van bos in kolencentrales op de helling gekomen.

Overigens dankzij de Greenpeace/Urgenda-activisten Liesbeth Van Tongeren en Jan Vos, die onze kolencentrales zo snel mogelijk dicht willen. Een goede politieke kanttekening/pas op de plaats om economisch en energetisch suïcidale redenen.

Opgesteld vermogen aan wind onvergelijkbaar met opgesteld vermogen biomassa

Opgesteld vermogen aan wind onvergelijkbaar met opgesteld vermogen biomassa

Alleen klimaatsubsidie-oligarchen worden ongelukkig
En dan die ‘afstand tot het doel’. De Belgen gaan voor  10 procent subsidie-energie, en wij gaan voor 14 procent. Wanneer je realistischer doelen stelt met minder zweverige Greenpeace-politici haal je ook eerder je eigen doelen.

Bij ons zit Greenpeace/WNF op de stoel van de macht (Samsom/PvdA en Ed Nijpels) Wanneer je PvdA in je kabinet hebt en dus eigenlijk Greenpeace op de stoel van de macht zet, dan krijg je hogere en nog minder realistische doelen.

Onhaalbare doelen stellen, daar kun je dan eeuwig ontevreden over zijn en fondsen (belastinggeld) mee werven. Dat wekken van politieke onvrede is core business van clubs als Greenpeace. Maar zou niet tot het mediabeleid van CBS moeten behoren.

Groene Vijanden van de Nederlandse burger, Vos en Tongeren doen per ongeluk iets goeds

Groene Vijanden van de Nederlandse burger, Vos en Tongeren doen per ongeluk iets goeds; pas op de plaats bij bijstook bos in kolencentrales?

Geesten rijp maken voor 1 euro gasbelasting per kuub met ‘het klimaat’ als excuus
Ronduit misleidend en politiek suggestief is de volgende zin van CBS

Nederlandse huishoudens stoken relatief weinig hout, mede doordat in bijna elk huis betaalbaar en comfortabel aardgas beschikbaar is

Die woorden hebben de marketeers van CBS bewust gekozen uit politieke overwegingen. Zo van ‘wij maken het ons te gemakkelijk’. Bovendien is deze redenering dus misleidend, want wanneer zouden wij nu werkelijk meer hout gaan stoken?  Wanneer we meer bos hadden dan vakantieparkje de Veluwe.

Hier maakt CE Delft de geesten rijp voor

Hier maakt CE Delft de geesten rijp voor

Dit bericht past in de overheidscampagne in de opmaat richting de hogere gasbelasting van 1 euro per kuub waarvoor CE Delft nu een rapport opstelt. Dat rapport komt zo uit om de Tweede Kamer-geesten rijp te maken voor NOG hogere energiebelastingen.

Voor ‘het klimaat’. Juist ja.

CO2 zeer schadelijk voor gezond verstand
Voor wie niet meteen braaf de overheid en officiële media gelooft: Gasterra- het Staatsgasbedrijf- wil ons aardgas aan het buitenland blijven verpatsen en tegelijk de gaskraan dichtdraaien. En dus moet het binnenlands verbruik omlaag. En daarom moet u via hogere gasbelasting gedwongen worden om meer te doen wat onze overheid/milieubeweging wil: meer isoleren, geesten rijp voor stadsverwarming enz.

  • Wij blijven herhalen: Duurzaam, hernieuwbaar, het heeft niets met duurzaam, CO2, klimaat te maken. Maar alles met kapitaaloverdracht. Het uitkloppen van de zakken van midden en onderklasse richting klimaat-oligarchie. Zoals het Green Climate Fund, waarbij 100 miljard dollar per jaar via IMF en Wereldbank richting profiteurs in zogenaamd ‘de derde wereld’ gesluisd moet worden vanaf 2020. Uit naam van klimaat
  • In media en politiek is ieder gezond verstand verdampt. Dat is ook de meest schadelijke eigenschap van CO2
  • Ik zet de reactiemogelijkheid bij deze post aan voor tips, adviezen en nuttige aanvullingen. Maak daar op constructieve wijze gebruik van of reageer niet. Uw meningen kunnen mij gestolen worden, metingen en nieuwe feiten verwelkom ik met open armen.