Het geldvarkentje, daar is het ze om te doen. De natuur melken om een dure organisatie overeind te houden met 70 fte reclamepersoneel

Het geldvarkentje, daar is het ze om te doen. De natuur melken om een dure organisatie overeind te houden met 70 fte reclamepersoneel

Voor nieuwsgierige journalisten met zelfstandig denkvermogen heb ik hier de ‘Natuurmonumenten’-files op een rij gezet,  22 financiele hoofdzonden en machtspelletjes om geld en grond. Zodat ze snel zien waarom deze loterij-lieveling en geldmachine kritischer bejegening verdient. Aanleiding is dat haar personeel nu alweer Sovjet-stijl voor plaatsvervangende overheid speelt. Wie meer incidenten en aanvaringen weet te melden, die stuurt mij een mail en we verwerken je reactie als deze terecht blijkt.

Mijn broeder in het goede Hans Keuper werd net als ik ex-lid van Natuurmonumenten, toen hij de ware aard ontdekte: een (subsidie)geldgedreven groep natuuramateurs met moreel superioriteits-complex die menen dat ze op de stoel van de overheid mogen zitten. Ook of juist vooral in gebied dat niet hun eigendom is. Voor politie-agent spelen tegen natuurgebruikers waar het in media makkelijk tegen scoren is als boeren, vissers en jagers.

De zelfde club die onder het mom van ‘natuurherstel’ populaties adders verzuipt, die haar eigen natuurgebieden wil melken voor recreatie en houtoogst, die het doden van wildlife door windturbines goedpraat, die liet hem nu door de politie oppakken. Zogenaamd voor overtreding van de Flora en Faunawet.

Hans Keuper vrij! Onze fulltime Natuurmonumenten-hater met knipoog, iets dat die humorloze lieden van de Verenigde Groene Kerk Nederland niet begrijpen.

Geen woord chinees

Geen woord chinees. Hans Keuper bij zijn paspop. Wie de humor van de overtreffende trap begrijpt, die snapt het. Omdat de Verenigde Groene Kerk geen humor tolereert, kunnen ze er niet mee omgaan.

Liegen tweede natuur van Natuurmonumenten
In werkelijkheid willen de natuurprutsers hem met deze Sovjet-tactiek graag stil krijgen. Want steeds meer mensen pikken de kritiek op van Keuper omdat ze het herkennen. De ooit sjieke natuurclub waar je graag steun aan gaf, die is vervallen tot leugenachtig bedrijf waar marketing en de bonus van Marketing van den Tweel belangrijker is dan de natuur. Onze beweging-bouwer met zijn betonnen subsidiedraagvlak.

Dat leidt tot liegen, en tot schade aan die natuur. Zoals bij Keuper’s Ettelandse veld dat zogenaamd voor weidevogels onder water moest. Zo werd een bloem- en weidevogelrijk met tonnen euro’s subsidie niet verbeterd maar verslechterd: met minder weidevogels dan er voor deze subsidie-ingreep zaten. Omdat ze zelf geen flauw idee meer hebben hoe ze natuur moeten beheren, vragen ze de kapster om de hoek maar om haar mening. En dat kunnen ze dan ‘publiek betrekken bij natuur’ noemen.

Daar draait het 'm om met zijn 'beweging bouwen' en 'natuurspeeltuinen'. De natuur is zo al een speeltuin, maar als je er geen oog voor hebt, dan heb je er niets te zoeken, laat staan te vinden

Daar draait het ‘m om met zijn ‘beweging bouwen’ en ‘natuurspeeltuinen’. De natuur is zo al een speeltuin, maar als je er geen oog voor hebt, dan heb je er niets te zoeken, laat staan te vinden

 1. De Geldmachine Natuurmonumenten reeks
  We mogen eerst weten dat Natuurmonumenten schat- en schatrijk is met een belegd vermogen van 190 miljoen euro.
 2. Ook kregen ze inmiddels al meer dan 700 miljoen euro subsidie sinds het jaar 2000. Zo houden ze een topzware organisatie in stand met 70 fte reclamepersoneel, en investeringen tussen 20 en 30 miljoen euro in reclame voor de organisatie en subsidielobby. Dat is een kwart van de totale omzet.
 3. Van 2000-2010 lieten ze ruim 66 miljoen euro verdampen op de beurs. Het netto beleggingsresultaat voor die periode kwam negatief op 1,23 miljoen euro verlies per jaar, wat bijna 10 procent is van wat alle leden aan contributie betaalden. Ze claimden echter later een positief resultaat door de slechte jaren weg te laten. Inmiddels kiest Natuurmonumenten voor een veiliger beleggingsstrategie, zo dacht ze: in Shell. 
 4. Marc van den Tweel beloonde zichzelf met een bonus en cashte inclusief toeslagen afgelopen jaar bijna 190 ruggen, hij ving in 2013 al meer dan Mark Rutte, maar dit was hem niet genoeg. Zijn gehele directie ging met bijna 6 ton euro naar huis. Hij werd aangenomen om de ledenvlucht te keren, maar in zijn bonusjaar liepen liefst 44.600 leden weg, het jaar daarvoor ook al vele duizenden 
 5. Ze peuteren 30 miljoen euro staatssteun extra los van de Ministeries van I&M en EZ voor ganzenmoeras de Marker Wadden, dat in haar eerste fase al 70 miljoen euro moet kosten. Dat project leunt op valse argumenten, alsof Natuurmonumenten zo helpt met het realiseren van Natura 2000-doelen. Dat is dan bovenop de 40-50 miljoen euro subsidies die ze jaarlijks al vangen voor overbegraasde wilderkitsch, de zogenaamde ‘nieuwe natuur’ en de ruim 25 duizend hectare die ze al van de Staat kregen sinds 1990.
 6. In media speelt Natuurmonumenten de natuurredder, maar anderen moeten de rekening vervolgens betalen. Zo streek de club met alle eer rond de Roggenplaat in Zeeuwse wateren. Maar de schatrijke club met 124 miljoen euro jaaromzet, draagt niet meer dan 4 ton euro bij, de Staat moest na mediadruk van Natuurmonumenten 13 miljoen euro dokken.
 7. Natuurmonumenten ging met andere millieuclubs tegen de kolencentrale in de Eemshaven procederen. Zogenaamd voor ‘het milieu’, in werkelijkheid doen ze dat om geld en grond los te peuteren uit naam van ‘natuurcompensatie’. En RWE dokte daar vervolgens enkele miljoenen euro’s voor en tientallen hectares compensatiegrond voor subsidiemonumenten.
 8. Het zelfde Natuurmonumenten dat paniek zaait over zeespiegelstijging, laat vogeleiland Griend tegelijk voor miljoenen euro’s Waddenfonds-geld toetakelen, zodat de zee het land meer kan overstromen. Steeds gebruiken ze een vermeende ‘achteruitgang’ van een vogel, om zo de kist met subsidiegeld open te krijgen voor hun herstelprojecten. Nu zou het de kokmeeuw zijn (die achteruitging door het sluiten van vuilstorten en opmars van de vos) en de grote stern (die na een pesticidenklap in de jaren ’60 weer spectaculair in aantal toenam)
 9. We zien nu Schiermonnikoog waar Natuurmonumenten wat aanprutsen wil met exotische bisons, tot ongenoegen van de eilanders. Dat gepruts op Schier financieren ze met subsidie en compensatiegeld dat ze van RWE kregen. Ze roepen dat die biologische maaimachines nodig zijn voor natuurbeheer en om gewenste plantjes terug te krijgen. Maar ze hadden al 10 jaar niet eens gekeken in het eigen gebied wat voor plantjes er uberhaupt groeiden.
 10. Zoals ze op die manier ook geld lospeuterden om zo meer van het Fochtelooerveen onder water te zetten, en zo tot zorg van betrokken herpetologen beschermde adders te verzuipen.
 11. Ze kregen 3 miljoen euro subsidie van de provincie Drenthe en Europa voor een kraanvogelproject in dat zelfde veen, en betalen zelf slechts 2,5 procent van de projectkosten. Maar dankzij laks Natuurmonumenten als beheerder groeit bijna geen enkele jonge kraanvogel op dankzij verstoring door haar recreanten en doordat vossen de jongen opeten.  Dat eigen falen verbloemen ze dan met verhullende persberichten over kraanvogelsucces. Daar pronkt Natuurmonumenten met andermans veren. De kraanvogel neemt in heel Europa in aantal toe en Nederland pikt daar een kraantje van mee.
 12. Voor LIFE-subsidie vernielde Natuurmonumenten de bestaande natuur van de duinen van Voorne Putten.
 13. Uit geldzucht verzaagden ze oude beuken op Landgoed Velhorst om er voor de Chinezen speelgoed van te maken.
 14. Ze nemen de pachtsubsidies (betalingsrechten) in beslag die vanuit de EU aan boeren toekomen, die grond van Natuurmonumenten pachten. Dat is een Teo Wams-idee. Teo Wams geeft niets om natuur, hij kan niet eens gegevens overhandigen van wat er in zijn terreinen leeft of het rendement van investeringen voor de aanwezige biodiversiteit. En daar is hij met zijn bijna 170k-salaris en linkse Betermensch-attitude ook te arrogant voor.
 15. Ze schudden spaarpotjes van kinderen leeg met vals ottergesnotter. Alsof hij zou uitsterven, terwijl het een goed teken is als er meer otters worden doodgereden. Dan breidt hij zijn territorium uit. En ze investeren zelf nul euro in ottertunnels. Dat betaalt de Staat. Ze liegen dat 250 diersoorten zouden uitsterven, maar dat zijn alle gewervelden op de Rode Lijst waarvan velen, zoals de kerkuil dankzij andermans inspanningen (en zachtere winters) juist spectaculair in aantal toenamen.
 16. Ze pesten garnalenvissers op Wad en Noordzee omdat die de bodem zouden ‘verstoren’, maar voeren zelf exponentieel de houtoogst in bossen op om zo meer miljoenen uit hun bossen te melken (1,6 miljoen in 2014). Zoals voor biomassaverkoop aan DSM. En bij navraag daarover liegen ze gewoon bot; ‘wij oogsten geen hout’. Waarop mijn ecoloog-broeder Edo direct opzegde. Natuurclubs veroorzaken met hun kaalkap nu een kaalslag in bossen van honderden hectares per jaar.  Dat is deels om subsidies te cashen voor biomassa. 
 17. Uit naam van natuurherstel vernielde Natuurmonumenten dassenburchten in Drenthe
 18. Ze gebruiken aantoonbare onjuistheden en verdraaiingen om boertje te pesten en weidevogekampioen te spelen, zoals over fosfaat. Er is geen verband tussen veedruk en fosfaat in oppervlaktewater, en  er is zelfs een negatieve correlatie tussen milieubeleid en natuurrijkdom van het boerenland. Natuurmonumenten liegt hier met het circuit mee, dat haar brood verdient aan milieupaniek, over de rug van boeren, vissers en andere natuurgebruikers.
 19. Met de Verenigde Groene Kerk Nederland zaaiden ze paniek over ‘de uitstervende wilde eend’, terwijl met Donald Duck niets aan de hand is. De reden is dat ze weer campagne-aandacht wilden, en een beetje tegen jagers schoppen/scoren.
 20. Ze vernielden het Ettelandse veld voor de deur van Hans Keuper, 23 hectare bloemrijk weidegebied om het tot zompig subsidie-paradijs te verbouwen.
 21. Met hun Groene Efteling in het Haringvliet – Tiengemeten- jaagden ze eerst boeren weg met hun koeien voor miljoenen euro’s subsidie. Zogenaamd voor ‘de rust’ Maar vervolgens zijn minimaal 40 duizend bezoekers per jaar nodig om uit de kosten te komen, en laten ze hun eigen oerkoeien los. Zie ook hoe ze hun boeren-buren in de Leenherenpolder willen wegpesten, wanneer ze weer subsidie hebben. Terwijl die boeren niet beslist een slechtere beheerder zijn. 
 22. Maar…als tweedehands autoverkoper kan Marc van den Tweel nog aardig meekomen, zoals via de tv-verkoop van Haarzuilen boompjes van 25 euro per stuk, die bij het tuincentrum voor 2,5 euro te krijgen zijn.
De beller is sneller: 035 6559911

De beller is sneller: 035 6559911

We zien reikhalzend uit naar het jaarverslag 2015 als Natuurmonumenten dat nog openlijk zonder censuur durft uit te geven. Dikke kans dat Marc van den Tweel zichzelf opnieuw verrijkt heeft met eenmalige gratificaties.

En als je kritiek uit, dan gaan ze je psychologiseren volgens marketingtrucjes, om zelf ‘de redelijke partij die altijd open in gesprek wil’ te spelen, maar ‘de toon van deze meneer is zoo,…’. U kent dat wel. Wie ons niet leuk vindt moet wel gek zijn.