Propaganda-affiche voor film die haat tegen Joden moest aanwakkeren

Affiche voor film die haat tegen Joden moest aanwakkeren, inwerken op emotie; foto uit archief Prora. ‘Dit is een slecht mens’ is de boodschap, net als Marcel van Dam tegenover Pim Fortuyn voor hij door die demonisering werd neergeschoten

Vandaag de opvolger van mijn blog over de groep waarmee milieufundi’s bij Dagblad Trouw ons vergelijken: Holocaustontkenners. De term ‘holocaust’ staat voor ‘brandoffer’. Wie met de Bijbel opgroeide, die kent de religieuze lading sinds JHWH Abraham opdroeg om zijn zoon te offeren. Gisteren besprak ik historicus David Irving die Holocaust Denier genoemd wordt.

Vandaag is ‘antisemitisme’ aan de beurt, wat het eigenlijk is. (Ja alweer lekker lichtvoetig)

En de vraag: kun je een hele bevolkingsgroep of etnische groep aansprakelijk stellen voor de (vermeende) daden van een klein deel uit die groep. De gewraakte passage Mattheus 27:25. Of mag je net als in het strafrecht alleen een individu aansprakelijk stellen? Je pakt ook niet de ouders van de inbreker op, of zijn kinderen.

Screen Shot 2016-04-17 at 15.36.05

…zijn bloed kome over ons en onze kinderen (Mattheus 27:25)
Volgens mij is dat de angel in debat over Antisemitisme en haar evenknie, de Holocaust. Jodenhaat betekent, dat je de hele groep aansprakelijk houdt voor daden die je afkeurt van mensen die je tot die etnische groep rekent. Je gaat ze haten omdat ze tot die groep horen, los van de vraag of ze persoonlijk schuld hebben.

In die keuze tussen individuele aansprakelijkheid en groepsverwantwoording zijn we uiterst selectief.

We hielden de Duitsers 70 jaar lang als collectief verantwoordelijk voor de misdaden van een relatief kleine groep fanatici. Vele mensen gingen ALLE Duitsers daarom haten. En de Grieken maakten van dat sentiment succesvol financieel gebruik. De schuldbewuste Duitsers trekken voor alles de portemonnee. Rot-Duitsers, dat mag je wel zeggen.

Demoniseren
Haat tegen een groep of persoon, gepassioneerde haat is niet uniek. Iedereen haat van alles om welke reden ook. Mensen vermoorden elkaar al om het verkeerde merk schoenen. Of ze plegen karaktermoord. De term ‘ontkenner’ is zo’n kreet om je tegenstander als slecht mens af te schilderen.

We zagen al: Irving ontkent niet dat er op massale schaal Joodse mensen zijn vermoord. Hij betwist wel het beroemde getal 6 miljoen. Een bijna heilig getal, dat ook mijn wereldbeeld vormde over het absolute kwaad. We zien dus dat mensen in gevoelige en complexe debatten al snel tot karikaturen overgaan, om dat debat maar te vermijden. Het demoniseren van Pim Fortuyn door onze media en Marcel van Dam ‘U bent een slecht mens’, dat leidde zo tot zijn dood.

Marcel van Dam maakte van Fortuyn zijn eigen ‘Jud Suss’, een demon.

Interessanter is te onderzoeken wat de voedingsbodem van zowel haat is als van (collectieve) schuld.

Bedenk dat in 1975 ook een resolutie werd behandeld door de Verenigde Naties waarin Zionisme als racisme werd uitgelegd.  Het onderwerp is op een bizarre manier weer actueel. De Protestantse Kerk wilde de katholieke kerk in irrelevantie overtreffen, door zich te verontschuldigen voor het anti-Semitisme van haar eigen kerkvader Maarten Luther.

 

Woonwijk waar de Joodse medemens niet mocht komen

Woonwijk: Joden betreden dit oord op eigen risico….Prora archief

Propaganda
De reden hier verder in te duiken is fascinatie voor de kracht van propaganda in een mediamaatschappij. In een land waar onze Rijksoverheid haar gedwongen winkelnering verkoopt met eigen marketing-personeel. En hoe weinig je eigenlijk kunt weten van ‘de waarheid’ wanneer je op informatie leunt. Informatie is wat anderen je voorschrijven. Steeds bestaat een filter van andere mensen: daarom wil je in wetenschap ook altijd de bronvermelding en de gebruikte gegevens controleren. Wat zijn de data, was is het eggie, wat zegt de natuur.

De enige ware werkelijkheid is de natuur zelf.

In een mediamaatschappij is alles gemanipuleerd. Dan is je mening te koop en zelfs jouw wereldbeeld, wanneer je maar media in handen hebt. Controleer de media en je controleert de mening van het kijkbuis-volk. Dat ‘in handen’ geldt dan in zowel figuurlijke als letterlijke zin.

De ‘uitvinder’ van PR via psychologische associatie- en manipulatie is Edward Bernays, de neef van Sigmund Freud. Hij hield deze filosofie ten grondslag aan PR

Most people respond to their world instinctively, without thought, there exist an “intelligent few” who have been charged with the responsibility of contemplating and influencing the tide of history. A public relations person is an applied social scientist who advises a client or employer on the social attitudes and actions to take to win the support of the publics upon whom his or her or its viability depends.

Screen Shot 2016-04-17 at 11.34.09

Bernays kreeg als intelligent few-marketeer voor Lucky Strike vrouwen aan het roken. Dat lukte via technieken die hij van zijn oom Sigmund leerde en wat Behaviourisme. Psychologische associatie met geluk, met vrijheidsdenken. En zelfs een slank figuur als belletje waarvan de hond van Pavlov gaat kwijlen.

Voorheen gold een rokende vrouw op straat als een ‘hoer’. Maar Bernays slaagde succesvol in het doorbreken van dat taboe. Je ziet zelfs affiches waarin duizenden wetenschappers (dokters) aanbevelen om Lucky Strike te roken. De professor die Groene Persil wetenschappelijk aanbeveelt, de duizenden wetenschappers die Biljardenbeleid aanbevelen tegen CO2… uit maagdelijke belangeloosheid voor de planeet.

Nu is die techniek gewoon. Maar voorheen was het in reclame gewoon enkel op de kwaliteit van het product zelf te wijzen. Nu werd het product een levensstijl, identiteitsconsumptie. Je bent wat je consumeert.

 

..duizenden wetenschappers zeggen....

..duizenden wetenschappers zeggen….

De ironie van de historie: de techniek die door Joden werd ontwikkeld (Bernays en Freud) werd door de Nazi’s uitgemolken.

5 jaar KDF. Alle gezonde mooie mensen willen er bij horen

5 jaar KDF. Alle gezonde mooie mensen willen er bij horen. Net de cover van Men’s Health.

Hollywood-wereldbeeld
Iedereen van de kijkbuis-generatie is ook opgevoed met Hollywood: Anti-Duitse haatfilms waarin Zie Djoes door Zie Dzjurmens worden gemarteld. Waarbij op een Duitse manier Engels wordt gepraat. Shut op Joe Djoee! En wat een verdiende loon wanneer al die Duitsers worden afgeknald. Het is ieder’s eigen verantwoordelijkheid te bepalen in welke mate zijn wereldbeeld door films is bepaald. Of door nieuwsgierig onderzoek, gebaseerd op feiten.

Het door Steven Spielberg verfilmde Schindler’s List, werd door Thomas Keneally als Schindler’s Ark geschreven in 1983. Wikipedia stelt

The novel was also awarded the Los Angeles Times Book Prize for Fiction in 1983. The book, based on a true story, tells the story of Oskar Schindler, a Nazi Party member who turns into an unlikely hero by saving 1,200 Jews from concentration camps all over Poland and Germany. It is a work of historical fiction which describes actual people and places with fictional events

Dus de lezer moet erkennen, dat zijn wereldbeeld tenminste

  • deels of vooral door media is bepaald
  • dat die media door propaganda zijn beïnvloed
  •  en dat die media niet beslist de werkelijkheid weergeven

Oskar Schindler heeft wel bestaan, hij gebruikte de gratis slavenarbeiders waartoe Joden door de Nazi’s gedegradeerd waren in concentratiekampen. Slavenkampen. Omgekeerd: ik zag in Amsterdam een pro-Palestijnse propagandafilm, Beit Henin of iets in die geest. Ik had net gelogeerd bij een Israelische ecoloog die vlakbij het veiligheidshek woonde, en kende dus de voors en tegens. De film ging over een dorpje dat door het veiligheidshek in de knel raakte. Daarin werd ook 1 enkel doel nagestreefd: de Israeli’s als meedogenloos neerzetten.

Met direct emotioneel effect in de zaal, en ik was met nog een Joodse jongen van het CIDI de enige dissident. Iedereen doet het, wil ik maar zeggen. Propaganda is deels het bewust weglaten van zoveel mogelijk nuance. En vooral: het inwerken op emotioneel niveau.

De Duitsers worden WEL collectief aansprakelijk gesteld voor wat een kleine elite aan misdaden beging

De Duitsers worden WEL collectief aansprakelijk gesteld voor wat een kleine elite aan misdaden beging

Jodenstreek
De felle haat tegen Joden van Hitler – zoals hij in Mein Kampf al beschreef in hoofdstuk 3– dat anti-Semitisme was bepaald niet origineel, en Hitler was ook alles behalve gek zoals Vuillerme stelt.

Hij sloeg alleen een beetje door in een eeuwenoud sentiment. De Joden werden gezien als vijfde kolonne die Duitsland saboteerden. Zij werden collectief aansprakelijk gehouden voor wat een minderheid zou doen op de bekende terreinen: financiën en media.

In gematigder vorm kun je Anti-Semitisme volgens mij dus als volgt zien: het aansprakelijk stellen van de volledige etnische groep voor de daden van enkelen binnen die groep.  Zulke haat is al eeuwen endemisch in de Europese cultuur, gevoed met de zelfde argumenten. Dat Joden geldbelust zijn, zie Shylock in de Merchant of Venice van Shakespeare. Wij kennen in onze taal verder de term ‘Jodenstreek’

.Het was Keizer Hadrianus die de Joden uit Israel knikkerde na de zoveelste opstand. Toen kreeg het de naam Palestina. Populair zijn ze nergens.

Haat aanwakkeren....Joden werden als vijfde kolonne gezien, die de Duitsers in de ellende van het Versailes-verdrag hadden gestort

‘U bent een slecht mens’/demoniseren…Joden als collectief werden als vijfde kolonne gezien, die de Duitsers in de ellende van het Versailles-verdrag hadden gestort. Omdat enkele Zionistische bankiers daar inderdaad een rol in speelden

Anti-Semitisme was ook gewoon bij de elite rond VS-president Theodore Roosevelt (Teddy, waar de Teddy-bear naar is vernoemd). Het was Madison Grant die de populair wetenschappelijke basis leverde – de eugenetica als verklaring voor cultuurverschillen- voor Adolf Hitler zijn eigen etnische theorie. Een theorie die hij in hoofdstuk 11 van Mein Kampf ontvouwt. Hitler zag zichzelf als een man van de wetenschap, zo beschrijft Vuillerme ook.

Lees in dat verband het werk van de Joodse historicus Jonathan Spiro over Madison Grant: dankzij zijn lobby kreeg de Verenigde Staten in de jaren ’20 raciaal bepaalde immigratiewetten. Diverse staten kenden massale eugenetische experimenten ter rasverbetering.

Maar ook Karl Marx- een seculiere Jood- keerde zich tegen Joden. Net als de Hegelianen van zijn tijd. Zoals Stefan Molyneux betoogt, zou Das Kapital, de tirade tegen het kapitalisme eigenlijk gekeerd zijn tegen Joden. Die werden en worden immers traditioneel met geld geassocieerd. Dat is niet gek: Alan Greenspan is een Jood, de belangrijke banken zijn in Joodse handen. Namen als Goldmann Sachs, Morgan, de Rothschildt-familie zie je al snel opduiken met hun monstervermogen.

Van Maarten Luther (die wilde ze ophangen), Emanuel Kant en Hegel tot Nietschze, zie deze lijst quotes van bekende top-intellectuelen op de site van Stephen Hicks die allen anti-Semitisch waren.

...terwijl het meeste dat ze in de NS-tijd deden helemaal zo slecht niet was...Zoals de Volkswagen ontwerpen zodat iedereen een auto kon rijden

…terwijl het meeste dat ze in de NS-tijd deden helemaal zo slecht niet was…Zoals de Volkswagen ontwerpen en een spaarkaart-systeem zodat iedereen een auto kon rijden

Is de groep aansprakelijk of het individu?
Je hoeft niet lang op internet rond te struinen om te zien dat Joden nog steeds verantwoordelijk worden gehouden voor alles dat fout gaat in de wereld. Nieuwe Wereld Orde-theorieen, alles zou dan te herleiden zijn tot Zie Djoes. Populaire kwaaddoeners met de touwtjes in handen, dat zijn verder Illuminati, Vrijmetselaars. En de buitenaardse wezens, die doen ook mee. :-) Ik noem bijvoorbeeld Jim Marrs met ‘Regeren vanuit het Duister’: hij komt met de Rothschildt-bankiers die oorlog hitsen. En eindigt uiteindelijk met de Marsmannetjes, de reuzen die al in het Oude Testament staan beschreven.

Complotdenken is een religie op zich, het idee dat een Grote Roerganger heimelijk het wereldgebeuren bestiert. Inclusief  verlossingsleer: als de katholieke kerk verdwijnt, de Joden, de Illuminati ontmaskerd, dan….Het is verwant aan totalitair denken dat de hemel op aarde verwacht. Zoals Multiculti dat ook is. Als we maar het debat verbieden, dan….

Het leven is vaak moeilijk. Iedereen zoekt dat geheim waarmee hij verlost zal zijn, de sleutel die toegang geeft tot het Paradijs (= Perzisch woord voor ‘ommuurde tuin’). Alle reden om dus enige voorzichtigheid te betrachten, en alleen bewijs en logica als maatstaf te nemen.

Maar, en nu moet de lezer even goed nadenken en opletten: het thema is dat je een (etnische) groep kunt aanspreken op de daden van leden in die groep. Zoals je alle Duitsers aansprakelijk houdt voor wat enkele voorouders aan misdaden begingen. Door ze tot de dag van vandaag te laten betalen.

Dus omdat iedere instelling die bij de kredietcrisis betrokken was van Joodse oorsprong is, JP Morgan, Lehman Brothers Goldmann Sachs, zeg je dan: Zie je wel: de Joden! Dan zou je Israel moeten laten betalen voor de mondiale financiële crisis. Je gaat dan uit van collectieve schuld en aansprakelijkheid van een etnische groep/volk, op basis van het handelen van enkelen van die groep.

  • Volgens mij is dat wat de Nazi’s ook deden: alle Joden aansprakelijk stellen voor de daden van sommige Joden. Dat combineerden ze met DE modieuze wetenschap van die tijd, de eugenetica. Zo ontstond een misdadige cocktail: 1.Het zit in het ras. Ze zijn onverbeterlijk. 2. Dus is er maar 1 eindoplossing: ze moeten allemaal weg uit ons midden.
Checkpoint bij Jericho, stad is in handen van Palestijnse Autoriteit

Checkpoint bij Jericho, stad is in handen van Palestijnse Autoriteit

Mijnenveld
Omdat we hier nu een moreel mijnenveld betreden zal ik nu mijn eigen positie schetsen. Ik ga uit van individuele aansprakelijkheid, geen collectieve schuld. Ik ben niet verantwoordelijk voor wat de VOC 400 jaar terug deed omdat ik Nederlander ben, noch voor de inval in Irak door de Amerikanen omdat ik blanke man ben.

Ik selecteer mensen niet op etniciteit maar mentaliteit. Mijn voorkeur gaat uit naar wat intelligentere en nieuwsgierige mensen die iets van de wereld gezien hebben. EN die een dosis eerlijkheid hebben. Als etnisch Fries voel ik me dan ook niet beslist meer thuis tussen Friezen, omdat ze Fries zijn. Omdat in Friesland door een eeuw braindrain een hogere concentratie domme bekrompen mensen leeft,  valt er zelfs een zaak voor het tegendeel te maken.

Het veiligheidshek rond de Westbank heeft twee kanten, als verhaal, hier bij Mevaseret Zion

Het veiligheidshek rond de Westbank, genomen bij Mevaseret Zion.

Verder bezocht ik Israel en de Westbank in 2007. Iedereen met een ‘mening’ over Israel, bezoek eerst gewoon het land en bekijk het van zoveel mogelijk kanten. Van hardcore Pro Israel werd ik door het bezoeken van openlucht-gevangenis de Westbank iets gematigder. Kolonisten bouwen gewoon nederzettingen in wat formeel Palestijns gebied heet. Ik kreeg in de Negev Woestijn ook Joods Orthodoxe lifters in de auto uit Hebron, jonge ventjes nog: je moet ze eens horen over de Palestijnen.

Dat was qua lading niet veel anders, dan wat ‘anti-Semieten’ over Joden zeggen.

De notie dat God jouw als volk heeft uitverkoren boven de rest, dat kun je zien als vorm van religieus gesanctioneerd racisme. Op 10 november 1975 behandelde de VN ook een resolutie 3379 waarin Zionisme een vorm van racisme werd genoemd.De Joodse religie is etnisch, geboorte-bepaald: zoals Jezus ook niet het brood voor de kinderen aan de honden wilde werpen (de niet-Joden) Dat religieus gesanctioneerde racisme lijkt mij voedingsbodem voor afgunst.

Bij het Christendom (of de Islam) ligt dat anders. Omdat dit een religie is die universaliteit claimt en dus zoveel mogelijk zieltjes wil winnen.

Eigenlijk is het best gek dat je ongestraft mag spreken van een Joodse staat, een staat waar de bevolking is geselecteerd op etniciteit.  Vervang het woord ‘Joodse’ eens door ‘Germaanse’ en probeer eens zo’n staat te stichten. Dan vallen de Amerikanen direct bij je binnen.

De Jordaan: prachtig en boeiend land, Israel, aanrader om te bezoeken

De Jordaan: prachtig en boeiend land, Israel, aanrader om te bezoeken. Omdat de Israeli’s de baas zijn, kun je als Westerling ook vrij rondreizen, ook door de Westbank. Althans, in 2007 nog.

Pro Israel
Voor De Standaard schreef ik over het veiligheidshek, en de ecologische gevolgen (waar de Israeli’s WEL rekening mee houden)

Nog steeds kun je me als ‘Pro-Israelisch’  omschrijven, mede om voornoemde reden: ik heb de voorkeur voor intellectueel ontwikkelde mensen die werk op niveau leveren. Mooie meiden ook. En het is gewoon een fascinerend land. Waar bijvoorbeeld een handjevol toegewijde natuurbeschermers meer bereikt dan wat een veelvoud met Loterij-miljoenen vetgemeste Natuurmonumenten-types hier doen. Daar schreef ik toen over in NRC Handelsblad. Voor dagblad Trouw schreef ik over Joodse ecohippies van Kibboets Lotan.

...het zijn net mensen

…het zijn net mensen: kibboets Lotan

Oftewel, anti-Joodse haatbagger die je eenvoudig kunt vinden op het web, met name bij Moslims, daar krijg je me niet enthousiast mee.

Maar ik streef  net als U – waarde lezer- naar een manier van leven die opbouwend is in lichamelijke en geestelijke zin. Dat betekent ook dat je rotzooi uit je leven bant, ook mentale rommel, de mindfuck. Ik kan me geen historische gebeurtenis bedenken, die mijn mensbeeld zo heeft bepaald als dit. En dan op zo’n negatieve manier.

In 1919 circuleerde de 6 miljoen als getal voor alle Oost Europese Joden, die onder Russisch regime bedreigd zouden zijn

In 1919 circuleerde de 6 miljoen als getal voor alle Oost Europese Joden, die onder Russisch regime bedreigd zouden zijn. Als fondsenwervings-campagne voor het Zionistisch ideaal: Israel voor de Joden.

6 miljoen
De zes miljoen is een bijna heilig getal. Waar komt het vandaan? Al in 1906 wordt de 6 miljoen genoemd, maar dan staat het voor de 6 miljoen Joden die in Rusland en Oost Europa zouden leven. Filantroop en Zionist Nathan Straus- met Beierse voorouders ging fondsen werven voor het Zionisme, en in meerdere publicaties- zoals in de San Francisco Chronicle noemt hij steeds die 6 miljoen Joden in nood. Dat slaat op Joden in Oost Europa onder Russisch regime en later communistisch regime (waarbij 85 procent van het partijkader seculier Joods was).

Bedenk dat bij veel religieuze Joden de Staat Israel wordt gezien als seculiere creatie. Deze Anti-Zionistische Rabbi van True Torah zegt dat de 6 miljoen slachtoffers van de Holocaust klopt, na deze vraag:

Dear Rabbi,

From my researches it appears that the crime of holocaust denier was created to protect the Zionists. You rightly point out that the Zionists are cuckoos in the nest of Israel. It now seems certain that it was Zionist Bankers who installed Hitler at the behest of the greatest crime syndicate on the planet, one headed by the Rothschild dynasty. Much Holocaust evidence is proven to have been faked. The hypothesis is the hoax was pulled to facilitate the colonisation of Israel. I applaud your stance against Zionism. I enjoyed seeing your protest pictures – I felt like I was looking at the faces of friends. I am not anti-semitic. I am, however, very worried about the consolidation of global power now wielded by an elite subscribing to the mores & methods described in the Talmud. I am looking forward to hearing your position on the matter of the Holocaust. Do you support the notion that 6 million died?

Your friend

De Rabbi bevestigt de 6 miljoen doden, maar levert geen bron.

In reactie op mijn vorige post kwam Cornelis met een nuttige link: hier staat voorgerekend dat het maximale aantal Joden dat onder Nazi-regime viel nooit meer was dan 4,4 miljoen. Ongeveer 3 miljoen mensen vroegen na de oorlog een Holocaust-overlevingspensioen aan bij de Duitsers. Blijven er anderhalf miljoen over, die in Duitse handen om het leven kwamen. Anderhalf miljoen teveel nog steeds…..

Maar:

Dat is ongeveer evenveel als er Armeniërs sneuvelden in de handen van de Turken. De president van het land dat die Holocaust ontkent, die mag in Duitsland nu een komiek laten vervolgen. Dankzij de etnische zuivering van de Oostelijke gebieden van 31 miljoen Duitsers tussen 1944 en 1948 (de Vertriebenen) zijn een geschatte 2 miljoen Duitse burgers gesneuveld. Door geallieerde bombardementen zijn ook meer dan een half miljoen Duitse burgers vermoord.

 

Screen Shot 2016-04-17 at 13.35.14

Diabolisch
Als die berekening van 1,5 miljoen klopt zijn er dus meer Duitse burgers vermoord bij etnische zuiveringen dan Joden. Dus toon mij alstublieft zo snel mogelijk materiaal dat dit weerlegt, want ik word zo nog gek….

De Holocaust, het brandoffer van 6 miljoen joden speelt een doorslaggevende rol in onze cultuur. Iedereen kan direct met deze misdaad de moreel superieure positie innemen, alle oppositie doodslaan. Zo zijn we al decennia moreel gegijzeld.

Als mensen zo Duivels slecht kunnen zijn…. De ultieme systematische misdaad van diabolische oorsprong. Zo ben ik opgevoed.

 

Prora: zijn alle Duitsers aansprakelijk ?

Prora: zijn alle Duitsers aansprakelijk ?

Collectieve schuld….
En ik maar denken dat ieder mens als individu persoonlijk verantwoordelijk is. Maar het idee van collectieve etnische schuld is dus springlevend, EN etnisch selectief.

Alle Duitsers moeten nog steeds betalen voor wat een kleine groep voorouders deed aan barbaars geweld (de Einsatz-gruppen onder Heinrich Himmler). Hun land werd in twee-en geknipt en de ergste dictator aller tijden- Stalin- kreeg een helft kado van de Amerikanen. Is dat dan geen zuiver anti-Germanisme? Die Amerikanen hebben tot vandaag nog militaire bases in Duitsland, de bezetting is nooit be-eindigd.

Wat eigenlijk net zo gek is, als het aanklagen van alle inwoners van Israel voor de misstappen van Goldman Sachs, en van oorsprong Joodse banken die de kredietcrisis hielpen veroorzaken.

Vrijwel alle sociale faculteiten in het Westen gaan uit van de collectieve schuld van de blanke Westerse man als geboren onderdrukker en klimaatuitbuiter. Je hebt daarom zelfs klimaatfeministen die miljoenen euro’s subsidie krijgen om te strijden voor Climate Justice.

Sociale rancune en haat tegen de blanke man is de cashcow van het subsidie-circuit.

Op de collectieve schuld van de blanke man is de hele multiculti-polikorpolizei immers gebaseerd; collectieve blanke schuld. De ontwikkelingshulp-industrie aan de ‘Derde Wereld? Blanke collectieve schuld. Dus collectieve schuld als etnische groep, het is onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan, zelfs verplicht. Wanneer wij extra belasting afdragen voor Bert Koenders, dan boeten wij nog steeds een beetje voor dat VOC-schip dat eeuwen geleden slaven vervoerde.

 

Dankzij de wil om Germaan de Voorste te zijn, werden nogal wat Germanen uit de genenpoel geknald...

Dankzij de wil om Germaan de Voorste te zijn, werden nogal wat Germanen uit de genenpoel geknald…

Misdaden tegen de menselijkheid, iedereen is schuldig
Tegelijk negeerde Dwight Eisenhower de Geneve-conventie over de juiste behandeling van krijgsgevangenen, en mocht hij gewoon openlijk roepen dat hij alle Duitsers kapot wilde maken. De buitgemaakte Duitse krijgsgevangenen dreef hij vanaf april 1945 bij honderd-duizenden samen in de Rheinwieselager. Het Rode Kruis mocht daar niet naar binnen. Van april tot september moesten zij hier onbeschut in het open veld opgepakt verblijven, eerst zonder drinkwater en voedsel. Zij moesten maar een gat in de grond graven om in te slapen.

Dat kostte 5-10.000 soldaten het leven. Tot 1947 bleven ze dwangarbeid verrichten voor de Amerikanen.

Bij het oprichten van een Joodse staat krijg je internationale hulp. Als je een Germaanse staat wilt oprichten, dan valt Amerika direct bij je binnen omdat je zo racistisch bent en zo’n gekke dictator uit het zadel gewipt moet. Met dat dictator-argument vallen de Amerikanen nog steeds ieder willekeurig land binnen naar eigen goeddunken, om er een ravage achter te laten. En dat ten koste van al die soldaten van ze, die het vuile werk moeten opknappen. En die met propaganda-leugens over ‘massavernietigingswapens’ hun dood in Irak werden ingestuurd.

We vermelden verder nog de twee atoombommen die Amerikanen gooiden op burgerdoelen. En de Japanners moeten zich verontschuldigen aan de Amerikanen. Uhhh…

Concentratiekampen waren overigens geen Duitse vinding maar een Britse vinding tijdens de Boerenoorlog in Zuid Afrika. Daar zijn toen iets van 30 duizend blanke boeren en hun gezinnen omgekomen.

Het kwaad zit in ieders natuur

Geen enkele etnische of sociale groep heeft het monopolie op het kwaad, dat zit in iedereen. Kan 1 etnische groep dan wel het monopolie claimen op leed?

Wij kunnen miepen over verzetshelden die in verzet kwamen tegen de Duitse onderdrukking, en de ultieme prijs betaalden. Dat zien we terecht als helden. Maar toen Indonesische verzetstrijders ons gezag betwistten, hebben Nederlandse troepen meer Indo’s koud gemaakt dan de Duitsers aan verzetstrijders bij ons. We noemen het dan eufemistisch ‘politionele acties’. Alsof een Kampong in brand steken gelijk is aan het uitdelen van een verkeersboete.

Via een oude Duitser in Dresden leerde ik over de miljoenen ‘Vertriebenen’ uit de door de Sovjet-dictatuur bezette voormalige Duitse gebieden. Alle massaverkrachtingen van Duitse vrouwen uit de Oostelijke gebieden. Zoals Vuillerme schreef, bombardeerden de Amerikanen en Britten nooit de spoorlijnen richting concentratiekampen, wel doelen 30 kilometer verderop. Terwijl ze op de hoogte moesten zijn wat er gebeurde.

Maar….Hou je de hele Joodse etnische groep verantwoordelijk voor wat een paar Joodse bankiers doen (wat Hitler deed met dramatische consequenties),  of alle Joden voor wat Palestijnen overkomt, dan ben je anti-Semiet.

Terwijl ik nu zelfs leer, dat Hitler’s partij aan geld werd geholpen door 2 Berlijnse bankiers van Joodse komaf. Wat is de werkelijkheid toch steeds gekker dan je fantasie kan voorstellen. Of dan je op school is geleerd. De scheidslijn tussen goed en kwaad is niet zo simpel als men ons inpeperde.

Ik concludeer dus: het kwaad zit in ieder mens, en je bezweert dat kwaad niet door het op iets externs te projecteren. Of het nu ‘De Jood’ is of ‘De Nazi’. In iedereen schuilt een (karakter)moordenaar.