Populatie Rode Wou Duitsland sinds jaren '90. Bij veel onduidelijker oorzaken over (tijdelijke?) achteruitgang van diersoorten, maken milieuclubs doorgaans meer kabaal

Bron: Rotmilan.org Populatie Rode Wouw Duitsland sinds jaren ’90.Bij veel onduidelijker oorzaken over (tijdelijke?) achteruitgang van diersoorten, maken milieuclubs doorgaans meer kabaal

In het Zuidelijke Zwarte Woud afgelopen week veel rode wouwen gezien en gefotografeerd om de schoonheid van deze vliegkunstenaars te tonen. In vergelijking met andere delen van Duitsland stonden hier relatief weinig windturbines. Die waarneming/correlatie kan wel eens geen toeval zijn, omdat per 10 Duitse windturbines 1 rode wouw uit de lucht gemept wordt volgens onderzoek in Brandenburg.

De Duitse site Rotmilan.org meldt dat deze prachtige roofvogel na de buizerd het meest geregistreerde aanvaringsslachtoffer is met windturbines.

Eine Analyse der Kollisionsopfer in Brandenburg aus dem Jahr 2013 ergab, dass dort an den 2012 existierenden 3.044 Anlagen jährliche Kollisionsverluste von 308 Rotmilanen zu erwarten sind. Das entspricht einem Anteil von 3,1 % des Rotmilan- Bestandes nach der Brutzeit. Damit bewegen sich die Verluste bereits an der Grenze zur Beeinträchtigung der Population.

Rode wouw met typische vorkstaart

Rode wouw met typische vorkstaart en overdreven lange vleugels

Doodzwijgen ‘natuur’-beschermers
Dus als je 3 procent van je populatie per jaar verliest aan windturbines, is het niet gek dat de Duitse populatie van rode wouwen sinds de jaren ’90 met tientallen procenten afnam. ‘In Sinkflug’, zo meldt Rotmilan.org. Terwijl Duitsland ongeveer 60 procent van de wereldpopulatie herbergt, en dus een mondiale verantwoordelijkheid heeft voor populatiebehoud.

Natuurlijk moet je bij iedere populatie toe- of afname slagen om de arm houden. Juist dat is iets waar natuurclubs bij andere oorzaken dan windturbines meestal weinig voorzichtig zijn, zoals ik toonde bij de anti-jachtcampagne van Vogelbescherming/Natuurmonumenten cs vanwege de wilde eend, terwijl hier niets aan de hand is.

Als tegelijk een doodsoorzaak zo opvallend is, dan is de houding van milieuclubs als Vogelbescherming (stilzwijgen) hier opmerkelijk. Vind je ook niet, Fred Wouters?

De vorkstaart is het roer waarmee ze plots kunnen zwenken. Deze begluurde mij van vlakbij

De vorkstaart is het roer dat ze gebruiken bij plotse zwenkvluchten. Deze begluurde mij van vlakbij

Bedenk dat het Wereld Natuur Fonds de meest agressieve promotor is samen met Greenpeace van windturbines. En tegelijk melken ze plaatjes van de Rode Wouw voor hun fondsenwerving, die kun je als E-card versturen. Greenpeace roept dat windturbines geen wildlife-schade geven. Een stukje coginitieve dissonantie die ontstaat door je financiële belangen en ideologie.

Het Wereld Natuur Fonds is de meest agressieve promotor van windturbines, EN melkt tegelijk plaatjes van de Rode Wouw voor fondsenwerving

Het Wereld Natuur Fonds is met Greenpeace de meest agressieve promotor van windturbines, EN melkt tegelijk plaatjes van de Rode Wouw voor fondsenwerving. Steun dit dier, en zeg WNF op

Ook Nederlandse ecologen – die allemaal om politieke redenen een zwak hebben voor windturbines (waarmee ze ook via MER-rapportage-advies weer hun brood verdienen)- verzwijgen vaak dat windturbines 1 van de belangrijkste doodsoorzaken zijn voor deze prachtige vogels.

Bedreigingen rode wouw. 'Duurzame' energie staat op 1, vanwege de ideologische kleuring van veel ecologen zetten ze intensivering landbouw samen op 1 maar er is nog nooit 1 wouw door een trekker gedood

Bron Rotmilan.org /Nicolai et al Bedreigingen rode wouw. ‘Duurzame’ energie staat op 1, vanwege de ideologische kleuring van veel ecologen zetten ze intensivering landbouw samen op 1 maar er is nog nooit 1 wouw door een trekker gedood

Belang landbouw bij populatieval waarschijnlijk overdreven
Ze roepen dan dat de ‘intensivering van de landbouw’ de oorzaak zou zijn, 1 van hun ideologische stokpaardjes. Wat toch een stuk minder is hard te maken dan de directe dood door windturbines van 3 procent van je populatie per jaar. Want die rode wouw is een voedsel-generalist, die vroeger gewoon ook in Middeleeuwse steden leefde van afval. En hij jaagt juist in het intensieve boerenland, net als de buizerd.

Stukje cognitieve dissonantie/ideologische blindheid bij Greenpeace

Stukje cognitieve dissonantie/ideologische blindheid bij Greenpeace

De buizerd – ook voedselgeneralist- handhaaft zich juist uitstekend in dat verder monotone boerenland, zolang er maar muizen zijn. Die nam juist sterk toe bij toenemende landbouwintensivering, een aanwijzing dat die factor overdreven moet zijn. Al kan het niet anders, dan dat de breedte van het voedselaanbod sterk afneemt door die intensivering.

Toch hier valt een lichtpuntje te melden. Wanneer een gebied in Duitsland belangrijk is voor de rode wouw, worden er geen nieuwe windmolens gebouwd zo bleek afgelopen jaar nog bij de Moezel. Dat zal ook wel moeten, gezien het belang van Duitsland voor de wereldpopulatie.

RZ16.Donkergroen (6)Wel zie je dat gemeentes in Duitsland perverse financiele prikkels hebben voor ecologische verwoesting. Net als in Nederland zijn ze vaak financieel noodlijdend. En door het verpachten van grond aan windsubsidie-boeren, hopen ze de begroting op te poetsen.

Rode wouw ving een prooi voor mijn ogen op het intensieve boerenland (een leeuwerik), en vloog er mee weg

Rode wouw ving een prooi voor mijn ogen op het intensieve boerenland (een leeuwerik), en vloog er mee weg

De rode wouw heet ‘kite’ in het Engels, vlieger. Omdat hij met zijn overdreven lange vleugels en vorkstaart als roer prachtig zweeft en plotse wendingen kan maken. Afgelopen jaar werden ook in Nederland 8 broedgevallen gemeld. Ik bezocht overigens in het Zwarte Woud 1 van de kerngebieden, waar de wouw nog algemeen is. Wauw! Prachtbeest, je kunt ze minutenlang volgen in hun zweefvluchten.

RZ16.Donkergroen (20)