Lobbyisten van European Cimate Foundation, grotendeels op payroll van Amerikaanse en Canadese zakenlui

Lobbyisten van European Cimate Foundation, grotendeels op payroll van Amerikaanse en Canadese zakenlui, die hun geld weer storten in de Oak Foundation met Zwitserse rekening

De beste manier om iets te verbergen, is door het openlijk ten toon te stellen. En geeft de Verenigde Naties onder de vlag van klimaatbeleid gewoon letterlijk aan: wij stellen stap voor stap een Wereldregering in vanuit New York met 2030 Agenda (voorheen Agenda 21 van Rio de Janeiro 1992) for Transforming Our World. Als maskerade voor de mondiale belangen van energiebedrijven en hun financiers, die hun grondstoffen willen veilig stellen en zo duur mogelijk willen vekropen.

Het ideaal van Technocracy Inc (Columbia University) komt zo dichterbij voor de wereld. Die club werd opgericht met voorstellen om de Great Depression van 1932 tegen te gaan. Door een economie gebaseerd op vrije kapitaalstromen in te ruilen voor een technocratie met energie als currency. Nu is dat CO2. Het ideaal:

Technocracy is the science of social engineering, the scientific operation of the entire social mechanism to produce and distribute goods and services to the entire population of this continent. For the first time in human history it will be done as a scientific, technical, engineering problem. There will be no place for Politics or Politicians, Finance or Financiers, Rackets or Racketeers.(of in dit geval, nationale democratie)

Tegelijk is in VN- kielzog een advocatencollectief uit New York actief, de NRDC. Die National Resources Defense Council werd opgericht door Laurence Rockefeller in 1974: van de New Yorkse zakenfamilie Rockefeller, die ook de Club van Rome hielp opzetten. De Rockefellers investeren stevig in het zaaien van klimaatpaniek. Zo sponsorde de Rockefeller Foundation ook Rockhopper TV met 3,16 miljoen dollar om voor de BBC een klimaathysterische documentaire-serie te maken ‘Hot Cities’, uitgezonden vanaf oktober 2009 voor de Copenhagen COP.

Hot Cities’, our 8 x 1-hr series on living with climate-change has begun transmission on the BBC.
For many of the world’s cites climate change is real. They are already paying the economic and social price as our warming planet drives more refugees, higher sea-levels, disease, food and water shortages. The cost of dealing with climate in-action by the world’s national and global leaders is hurting cities badly. Climate change is no longer a matter of ‘if’ or ‘when’ – it’s already here.

Rockefeller Foundation is het legaat van Standard Oil, nu bekend als Esso (S O) en Exxon Mobil.

Een zoveelste Rockefeller-baby
De NRDC is geleid door advocaat Daniel Rosenberg zorgt met procedures en juridische druk dat overheden de ‘niet bindende’ verdragen invoeren die uit de VN-koker komen. In Europa werken ze veel samen met de Institute for European Environmental Policy (IEEP), bijvoorbeeld in hun lobby tegen visserij voor gesloten zeegebieden.

Een andere Amerikaanse pestclub gesponsord door rijke industriëlen en Joden als George Soros is bijvoorbeeld Avaaz: dat gooit er jaarlijks 13 miljoen dollar tegenaan, bijvoorbeeld voor acties tegen de Nederlandse overheid. Alles dat tegen nationale belangen ingaat, Avaaz is er voor.

Zoals Canadees exploitant van teerzanden Sunoco met haar legaat de Pew Environment Group de belangrijkste financier is van anti-visserijcampagnes in Europa. Die werken bijvoorbeeld samen met de Environmental Justice Foundation (ongeveer 2 ton euro subsidies van Europe Aid) en WWF in Oceana, om vissertjes te pesten.

Voor dat zelfde doel lobbyde de Amerikaanse pro-discardban-club Environmental Defense Fund, gevestigd in New York: dat krijgt 1,5 miljoen euro van Amerikaanse donoren. Het spendeert 40 duizend euro aan Europese lobbymet Klaas de Vos en Pamela Ruiter via de Scheveningen Group (NSRAC), om onze vissers kapot te maken met averechtse regels als de Discardban. Op EDF is Milieudefensie gemodelleerd.

Screen Shot 2016-04-29 at 16.09.02De IIEP werd opgericht in 1976 vanuit de European Cultural Foundation (ECF). Die in 1954 in Geneve opgerichte club lobbiet voor Meer Europa vanuit Amsterdam met 4,7 miljoen Euro van het Prins Bernhard Cultuur Fonds, en 3,5 ton euro nationale subsidies.

De IIEP begon als Joint Venture in Londen met de International Institute for Environment and Development (IIED) van Barbara Ward (Club van Rome-progatogniste, docente economie aan…. Columbia University in New York, schrijver van Only One Earth voor de eerste VN-milieuconferentie in 1972 van onze vriend en zakenman Maurice Strong). Kurt Waldheim was toen secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Die IIED in London draait volledig op Europese subsidies van Europe Aid (kleine 6 ton euro). Hun missie:

Green Economy and Land grabs in the developing world (interessant, bedoelen ze landgrabs door Carbon Companies?)

Of zoals Ward het verwoordde in haar Fillipica Only One Earth in 1972

But one point is surely clear. There are limits. The biosphere is not infinite. Populations must become stable. So must the demands they make. But in that case, whose upward aspirations must first be checked?

En Aurelio Peccei van de Club van Rome (1972): ALS huidige trends voortzetten is een catastrofe onvermijdelijk

Wereldvrede, saamhorigheid, Utopia onder CO2-vlag

Wereldvrede, saamhorigheid, Bureautopia onder CO2-vlag, met lieve woorden kapitaaloverdracht opzetten van de Westerse middenklasse naar de Derde Wereldbank

European Climate Foundation: een Amerikaanse belangenclub
Al dit spul lobbiet den ganschen dag voor het invoeren van Only One World Government en Meer Europa: ongekozen bureaucratische entiteiten die onze aspiraties binnen de grenzen van ‘de schaarse grondstoffen’ houden: het Neo-Malthusiaanse paradigma. Meestal door een barrage van ‘wetenschappelijke’ rapporten die voor nog meer CO2-regulering pleiten in alle tereinen van het menselijk leven. We zien hier een stukje van de verticale pyramidestructuur in werking. Een brede onderkant lobbiet met geld dat uit een beperkte bron komt van meest Amerikaanse financiers, en Europese bureaucraten met World Government-aspiraties.

De NRDC heeft ruim 105 miljoen euro budget te verdelen, waarbij de leden 25 miljoen euro bijdragen. De rest komt van niet nader vermeldde Amerikaanse filantropen.

  • De NRDC is ook in Brussel actief met 5 lobbyisten, geleid door Jake Schmidt. De NRDC ondersteunt daarnaast een lobbyist Nicholas Entrup van Shiftingvalues.eu en een Britse lobbyist/consultant Andrew Haigh associates. Opgeteld 7 mensen die het Europarlement beinvloeden vanuit NRDC -belang
  • Daarbij komt de met Amerikaans filantropengeld op de been gehouden European Climate Foundation (ook ECF) in Den Haag. Een club die 29 miljoen euro heeft te besteden per jaar. Die hebben 15 lobbyisten in Brussel rondlopen om te zorgen dat we onze economie naar zijn grootje helpen.
  • Die ECF ondersteunt weer op hun beurt ook een andere lobbyist Stefan Schreuer. Die houdt vanuit zijn bedrijf weer 3 deeltijd-lobbyisten op de been met 25 duizend euro.
  • De ECF ondersteunt ook weer het Change Partnership van Sanjeev Kumar. Die houdt OOK weer 3 lobbyisten op de been om Emissiehandel op de kaart te houden in het Europarlement.
  • De ECF houdt ook een andere lobbyist op de been, Chris Davies met 25 duizend euro. Die krijgt verder geld van Fleishman Hillard en de Green Alliance
  • De ECF steunt ook Climate Strategy and Partners van Peter Sweatman bij hun lobby
  • De ECF steunt  nog een andere lobbyiste Elizabeth Drury
  • En de ECF steunt nog de International Council on Clean Transportation, nog een CO2-geobsedeerde club, met 8 miljoen euro budget en Europese subsidies
  • En ECF sponsort het Climate Action Network Europe voor een bedrag van 4,7 ton euro met liefst 19 lobbyisten. Dat CAN krijgt ook nog eens 2,67 ton euro operating grant van de Europese Commissie om haar te belobbyen. ECF en de belastingbetaler houden CAN voor 2/3de financieel in de lucht.
Lobbyisten Climate Action Network, betaald door European Climate Foundation

Lobbyisten Climate Action Network, betaald door European Climate Foundation. Met Wendel Trio!

De belangrijkste financiers van de European Climate Foundation is de Californische Climate Works Foundation. De Climate Works Foundation krijgt vooral geld (een half miljard dollar al in 2008) van Californische filantropen, als de William en Flora Hewlett Foundation.  Die gaven de European Climate Foundation in 2008 ook 4,8 miljoen dollar startkapitaal voor ’the decarbonisaton of Europe’.

De andere financier is Canadees, namelijk advertentiekoning John Mc Bain . John Mc Bain is nu president van Canada Lands Company Limited, een staatsbedrijf dat geld verdient uit land dat vrijkomt van defensie-belangen.

Zo heb je dus met 2 Amerikaans gefinancierde NGO’s al 49 lobbyisten (vol- en deeltijd) die roepen hoe plantenmeststof CO2 het ergste kwaad is dat de mensheid ooit overkwam. Met een mondiale bureaucratische dictatuur en het kreupel leggen van de economie via het slopen van de energievoorziening als middel om deze catastrofe te keren.

Dat is nog maar een fractie van het totaal aantal lobbyisten dat de hele dag in Brussel niets anders doet dan het demoniseren van CO2.

Oliegigant Shell heeft 18 lobbyisten in Brussel rondlopen. Hier nog een filmpje van James Corbett over het ‘klimaatakkoord’ in New York.

https://www.youtube.com/watch?v=UYxZynJbqOQ