Geen klimaateffect

Geen klimaateffect

De zelfde Sharon Dijksma die onze Kamer op 24 maart aanzet tot meer klimaatijver in haar Kamernotitie, erkent in de Kamerbrief BSK-201677286 Hoger Beroep tegen het Urgenda-Vonnis op 9 april dat iedere investering van Nederland in klimaatbeleid -zoals het 100 miljard euro kostende Energieakkoord- weggegooid geld is. Het heeft geen enkel klimaat-effect.

Daarnaast erkent het Kabinet in haar reactiebrief op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Kosten-efficientie CO2-reductiemaatregelen, dat het Energieakkoord van Greenpeace en de bouwsector de duurste manier is om emissies van CO2 te reduceren.

All pain, no gain

All pain, no gain. CO2-beleid heeft niets van doen met klimaat, alles met kapitaaloverdracht van arm naar rijke elite, overdracht individuele zeggenschap naar overheidsdictatuur, en overdracht nationale soevereiniteit naar internationale elite

Van belang is nu dat ook het Kabinet een concreet getal noemt bij datgene waarom alles in naam te doen zou zijn. Het afremmen van temperatuurstijging om zo de klimapocalypse te keren. Het sluiten van kolencentrales, investeren in windturbines EN daarboven de extra emissiereducties die de milieubeweging wil- het zal geen klimaateffect hebben: minder van 5 honderd-duizendste van een graad.

Het ‘emissie aandeel’ van Nederland in de wereld is met 0,35% zeer klein. De reductiekoers in de wereld wordt door nationale maatregelen slechts minimaal beïnvloed. Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0.000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering.

1000 miljard euro per 0,003 graden
Die ordegrootte komt overeen met wat wij van Climategate.nl eerder uitrekenden als klimaateffect voor doorgezet klimaatbeleid met 40 procent minder fossiele brandstoffen in 2050, met ongeveer 0,003 graden vermeden opwarming per uitgegeven 1000 miljard euro aan klimaatbeleid. Een lezer van ons rekende voor wat overschakelen op windturbines voor klimaateffect zou geven bij doorgezet beleid tot 2080 en kwam op 0,0013 graden. Bij ideale aannames waarbij windturbines daadwerkelijk fossiele brandstof vervangen.

  • Daarbij gaf ik al aan dat de Nederlandse klimaatinspanningen niet detecteerbaar zijn voor het menselijke zenuwstelsel. Ergo: klimaatbeleid gaat over alles behalve klimaat. Het is gewoon kapitaaloverdracht van midden- en lage inkomens naar een elite/oligarchie.

Wij rekenden ook al voor, dat het sluiten van alle kolencentrales qua CO2-emissies nog niet de extra emissies compenseert die dankzij de adem van extra mensen op de planeet tot 2025 er bij komt. Als je doorrekent en ziet dat alle ontwikkelende landen hun emissies verder vergroten, dan weet je ook dat al dat ‘2 graden’-gepraat nergens over gaat. Het is een politieke slag in de lucht los van de realiteit.

  • In plaats van geOH over de planeet die je koste wat kost wilt beinvloeden via het instellen van een klimaatoligarchie/dictatuur, moeten we daarom bij uitgaven denken: hoeveel goed kunnen we voor ZOVEEL MOGELIJK MENSEN doen. (puntje 2 in mijn 4 punten spraakverwarring klimaat- en milieu)
Geen klimaateffect

Geen klimaateffect

IBO geeft bevestigend antwoord op PVV-vragen: windenergie niet de manier voor CO2-reductie
Ik kan de Kamerbrief nog niet openbaar op Rijksoverheid.nl vinden, hij is nu alleen via Nieuwsbank beschikbaar. Dijksma gebruikt het argument om de noodzaak tot internationale samenwerking versus alleengang te onderstrepen. En ze gaat gewoon door met het Energieakkoord, terwijl dat dus geen klimaateffect heeft.

Het was overigens Rene Dercksen van de PVV die in de Eerste Kamer zinnige vragen stelde over Dijksma haar Kamernotitie van 24 maart, als enige van alle politici. Met name zijn vraag 9 is van belang, nu Henk Kamp op windturbines inzet.

Is het u bekend dat de CO2 emissies in Duitsland en Denemarken niet afnemen ondanks de enorme investeringen in windenergie? Ook het CBS maakte recentelijk bekend dat de emissies in Nederland niet afnemen ondanks de toename van windenergie? Welke conclusies trekt u daaruit? Trekt u daaruit bijvoorbeeld de conclusie dat, als u wenst te voldoen aan de uitspraak van de rechtbank in de “Urgenda-zaak”, u juist niét in windenergie moet investeren?

In Duitsland geen verdere CO2-reductie ondanks groei windturbines, bruinkool vult gat kerncentrales die Greenpeace heeft verboden

In Duitsland geen verdere CO2-reductie ondanks groei windturbines, bruinkool vult gat kerncentrales die Greenpeace heeft verboden

Klimaatbeleid gaat niet over klimaat maar kapitaaloverdracht en overdracht nationale soevereiniteit
Omdat Dercksen van de partij is waar je door negatieve mediapropaganda niet mee geassocieerd mag worden, reageren zelfbenoemde ‘kwaliteitsjournalisten’ en andere Betermenschen nu ‘huhu de peuveuveu’. Maar Rene Dercksen heeft gewoon gelijk, en jouw door mediaconditionering gevormde Pavlov-reactie op PVV verandert daar niets aan. In de IBO-reactiebrief van het Kabinet stelt men nu:

Wat betreft het huidige beleid, laat het IBO CO2 zien dat niet alle maatregelen uit het Energieakkoord even kostenefficiënt zijn in termen van CO2-reductie. Dit komt doordat sommige maatregelen voornamelijk gericht zijn op het realiseren van energiebesparing en hernieuwbare energie en niet zozeer op de reductie van broeikasgassen.

Ook vroeg de PVV al steeds om een berekening van het klimaateffect van Nederlands klimaatbeleid zoals het Energieakkoord. Al die miljardensubsidies die Henk Kamp nu uitdeelt met ‘het klimaat’ als rechtvaardiging, dienen alles behalve het klimaat. Ze dienen de klimaatoligarchie, de bedrijven, consultants, milieuclubs die met belastinggeld zichzelf door economisch labiele tijden willen loodsen.

Mars richting klimaatdictatuur en armlastige bevolking
Cashen op CO2-schulden, waarbij je van uitgeademde lucht een waardepapier maakt. Zoals je dat ook met schuldpapieren als Staatsobligaties deed los van reele waarde. En zoals eerder de waarde van valuta werd losgekoppeld van goud en andere tastbare commodities. Wij stellen al steeds: klimaatbeleid gaat over alles behalve klimaat. Het gaat over kapitaaloverdracht van midden en lage inkomens naar een financiële elite.

Tel de lastenverzwaring met groen excuus van +100 miljard euro bij de nieuwe op handen zijnde financiele crisis, de koopkrachtdaling door het Italiaanse Europees Financiele beleid, en de eerste zinvolle aankoop is een flinke broekriem. Onze overheid duwt ons de afgrond in. Zie deze interviews van Cafe Weltschmerz over het financiële systeem en informeer je buiten de mainstream-mediasukkels die je voor de gek houden met hun onbenul.

,