Thorium: een belangrijke energieoptie

Thorium inmages

Er is in het nabije verleden al het e.e.a. over thorium geschreven, ook in de media. Zie hier, hier en hier.

Het kernprobleem is hierbij, naast nog heel wat technische hobbels, natuurlijk de kernenergiefobie die diep in de perceptie van de burger is ingebed. Drie incidenten (2 beperkt [geen stralingsdoden] en alleen Tsjernobyl ernstig door het bekende centraal gedicteerde planeconomische wanbeleid) in de afgelopen 37 jaar bleken voeding voor een onafgebroken demonisering van kernenergie door de milieubeweging die ver buiten de grenzen van de realiteit staan. Grote andere industriële incidenten waarvan Bhopal de bekendste is, met tienduizenden slachtoffers lijken uit het collectieve geheugen van de milieubeweging verdwenen.

Opmerkelijk is overigens het verschil wat misvormingen betreft, tussen chemische besmetting (aanzienlijk) en ioniserende straling (geen). Zie hier, hier en hier.

Bij mijn weten heeft de milieubeweging zich nooit ingespannen om de chemische industrie uit te bannen vanwege dit en andere niet nucleair gerelateerde industriële incidenten. Niet geheel toevallig was er weer wel veel verontwaardiging over de Exxon Valdez, BP in de Golf van Mexico en olie-exploratie in de Arctische Oceaan, omdat … u raadt het al, het oliewinning betrof. Het raakt de milieubeweging kennelijk ook niet dat bij Herfa Neurode in Duitsland honderdduizenden tonnen van het gevaarlijkste chemisch afval in een kalimijn op 600 meter diepte wordt opgeslagen en aldoor wordt aangevuld. Dit afval is voldoende om de hele wereldbevolking uit te roeien, kent geen halfwaardetijd en is dus over een miljoen jaar nog even gevaarlijk. Kernafval kent wel halfwaardetijd.

Opmerkelijk dat wij geen milieuactivisten zien die zich vastketenen aan de chemotreinen naar deze kalimijn, maar dan weer wel zich uitzinnig druk maken over een paar onschuldige chemische verbindingen als het schaliegaswinning betreft. Het is moeilijk vol te houden dat hier geen sprake is van selectiviteit.

Hoe zou dit toch komen? Het antwoord op deze vraag is simpel: de milieubeweging heeft geen baat bij betaalbare met hernieuwbare energie concurrerende oplossing van het energievraagstuk en, indien men meent dat er een klimaatprobleem is, oplossing van dit laatste vraagstuk. De milieubeweging heeft wel baat bij planeconomische macht, een wezenlijk element van het opdringen van waardeloze hernieuwbare energie.

Wanneer de selectieve kernenergiefobie en de al even selectieve chemo- en oliefobie zijn weggenomen, is de milieubeweging, alsmede enkele politieke partijen, op dit punt veroordeeld tot de status van Johannes de totaal Overbodige. Fysisch gezien is dit al het geval, maar het is nog niet zichtbaar. Geen aanlokkelijk vooruitzicht. Men kan dus ook voor thorium de obligate selectieve bezwaren verwachten die met de bekende PR-hetze over ons zullen worden gestort. Nomaals, een dergelijke hetze is pure hypocrisie en dient geen enkel maatschappelijk belang, sterker: is contraproductief. De milieubeweging zal zich hierdoor vroeg of laat buiten spel plaatsen.

Goed dan, kernenergie beoordeeld met gebruik van gezond verstand, zonder de huidige niet maatgevende problemen bij Areva NP en EDF (Hinkley Point en Finland) maar vrij van emotie.

Ook thorium verdient de nodige aandacht. De Stichting Thorium MSR (opgericht afgelopen januari) onder voorzitterschap van filosoof Gijs Zwartsenberg zet zich in voor kennisverbreding van thorium als medeoplossing van het energievraagstuk en de CO2–vrije elektriciteitopwekking door thorium. De Stichting wil een kennisplatform zijn en de bewustwording bevorderen van de mogelijkheden van de huidige kerncentrales. Kortom, Sustainable Energy without the hot air.

De wereldwijde vraag naar stroom zal tot 2050 verdubbelen. Veel ervan komt uit de verbranding van steenkolen, maar in de as ervan zit na 1 jaar genoeg thorium en uranium om in een gesmoltenzoutreactor 20 jaar dezelfde hoeveelheid energie te leveren.

Opmerkelijk is ook dat 0,7% van het natuurlijke uranium bruikbaar is. Voor thorium geldt 100%, aldus de voorzitter en Jan Leen Kloosterman (hieronder). Vergeleken met steenkool is 1 ton thorium equivalent aan 3,5 miljoen ton steenkool. Als we kijken naar de vermogensdichtheid van zonnepanelen, windturbines en biomassa, dan hebben we het over een factor 700 miljoen tot 14 miljard betere prestatie voor thorium.

Men mag zich afvragen waar politici in dit land mee bezig zijn. Hoe bewust zijn politici zich nog van hun verantwoordelijkheid verblind door de waan van de klimaatdoelen die geen enkele wetenschappelijke grond hebben, zelfs op een frauduleuze grafiek berusten? Ik krijg geregeld de vraag of die politici nu zo dom zijn, verblind of bang zijn kiezers te verliezen. Ik denk alle drie en dat zij daarom onvermijdelijk vallen in het zwaard van hun kritiekloze , ideologisch passende, vertrouwen in de milieubeweging. Bovendien speelt gezichtsverlies een enorme rol. De feiten zullen deze politici opbreken, tenzij zij zich zullen bedienen van datgene wat zij Erdogan thans verwijten. Nijpels is onze energiesultan.

Al met al, voor thorium zijn nog heel wat hobbels te nemen. Niet de minste is de hernieuwde positionering van deze tak van kernenergie in de maatschappij, in dit geval de beschikbaarheid van hoogst noodzakelijke onderzoeksgelden. Dit vergt een mentale omslag bij de verantwoordelijke politici die zich nu blindstaren op een inferieure techniek en een ongegrond klimaatdoel.

Zwartsenberg formuleert het als volgt: ‘voeg daar de doelbewuste onzin aan toe die veel antinucleaire groeperingen verspreiden en je hebt een aardige hobbel te nemen.’ Ook Jan Leen Kloosterman, hoogleraar reactorfysica, bevestigt de voordelen van thoriumreactoren en alle technische hobbels die nog wachten.

Intussen is het aannemelijk dat China zeker, India in mindere mate, ons voorbij zullen streven niet gehinderd door de Europese kernfobie onder het juk van de milieubeweging. Zoals bekend is bovendien de Chinese inzet op hernieuwbaar een voor het Westen propagandistische wassen neus om het naïeve Westen in slaap te sussen. Het zwaartepunt van de elektriciteitsproductie daar verschuift echter met voorrang van kolen naar kern.

Al met al, is thorium een veel belangijker optie dan welke vorm van energielevering dan ook. Het is dus zaak hier voorrang aan te verlenen, zeker door de politiek.

 

Bron  hier.

 

Door | 2017-10-09T12:59:03+00:00 28 april 2016|39 Reacties

39 Reacties

 1. Herman Vruggink 28 april 2016 om 08:41- Antwoorden

  Laten we optimistisch blijven: in 2025 is China in staat een volwassen Thorium centrale te bouwen. In 2030 op zijn vroegst in Europa. Voordat er een aandeel van betekenis is opgebouwd zijn we aangekomen in 2050. Tot die tijd bouwen we windmolens zolang het volk die in meerderheid wil betalen. Want Hetzler kan wel roepen dat er sprake is van een ongegrond klimaatdoel, de wereld denkt daar anders over.

  • Jan van Holten 28 april 2016 om 11:19- Antwoorden

   Van de wereldbevolking weet 98% überhaupt niet wát ze moeten denken en weten van een klimaatdoel en de kosten van windmolens. Over consensus gesproken!!! Het resultaat van jaren bewust onjuiste voorlichting en achterhouden van informatie.
   Misschien maar eens voorrang gaan geven aan de bouw van een Thorium centrale?? Wie weet worden we verrast.

   • Herman Vruggink 28 april 2016 om 11:34- Antwoorden

    Ja, hoor Jan, ga maar bouwen. Er is geen enkel verbod in Nederland op Thorium. Vergunning aanvragen en gaan met die banaan. Wat zeg je? je weet niet hoe dat moet? … ach, klein detail….

    Windmolens bouwen we al decennia lang. er staan er al 2000 stuks. En dat heeft geld gekost. Miljarden. Dat jij hebt zitten slapen en dat niet gemerkt hebt wil niet zeggen dat dit verborgen is gehouden….

    • Turris 28 april 2016 om 12:01- Antwoorden

     Minister Kamp heeft alle moeite gedaan ( en nog steeds) de echte kosten van het SER-energie-akkoord, en het vervolg, te verhullen, daarmee de kiezers frauduleus te informeren.

    • Herman Vruggink 28 april 2016 om 12:28- Antwoorden

     Welnee Turris, de gebruikelijk kletskoek van mensen die nooit de moeite nemen om informatie die gewoon beschikbaar is via de pers, informatie van de overheid, CBS en rekenkamer tot zich te nemen. De dombo’s zeg maar, de brallers die in elke zin het woord Fraude en oplichterij stoppen en de hele dag fuck de overheid roepen. En eigenlijk heb je maar 1 documentje nodig: de rijksbegroting.

   • Joris van Dorp 2 mei 2016 om 14:33- Antwoorden

    Vruggink beweert opnieuw dat er geen verbod is op het bouwen van een thoriumcentrale. Hij kent de kernenergiewet kennelijk niet. De kernenergiewet verbiedt het aanvragen van een vergunning voor een genIV centrale (van welk type dan ook) in Nederland. Met andere woorden, het is *wel degelijk* verboden om een thoriumcentrale te bouwen in Nederland.

    Waarom Vruggink dit steeds weer opnieuw vergeet? Omdat het weegschaaltje naast zijn naam slechts schone schijn is.

  • maup 28 april 2016 om 14:07- Antwoorden

   Hierbij een interview wat de waanzin van het huidige energie
   beleid uitlegt door Dr. Fred Udo

   https://www.youtube.com/watch?v=IFJqzZEm1b8

   Thorium is naar mijn mening de volgende stap,ik ben
   persoonlijk naar de lezingen geweest in Delft bij de TU
   en ik heb daar genoeg Nederlandse kennis gezien dat NL vol
   kan meedoen in de ontwikkeling van thorium reactoren.

   Waardoor de energie prijs drastisch kan dalen en een enorme
   reeks aan technologie rendabel gaat worden,bvb met de restwarmte
   ontzilten van water waar zoet water nodig is en dat de 3e wereld
   zich eindelijk eens stabiel kan ontwikkelen.

   Combineer dit met geld hervorming(al het geld in circulatie is rente
   dragende schuld waardoor de schuld alleen maar groter word)
   in plaats daarvan geld scheppen wat de samenleving nodig heeft
   schuldvrij.
   Dan pas kunnen we echt voorwaarts als mensheid.

 2. Herman Vruggink 28 april 2016 om 08:55- Antwoorden

  Is iedereen hier al vriend geworden van het Thorium?
  Doe het gelijk nu hierrrrr …… http://thoriumweb.nl/

 3. Turris 28 april 2016 om 09:49- Antwoorden

  Blijven publiceren over het veilige CO2-loze Thorium MSR, het breekt het excuus en de propaganda door de melieu-zeloten ( zoals GreenPeace en MilieuDefensie) af van hun dwaling met laagwaardige energetische “duurzame” energie, die de huidige politieke windlobby nu in het zadel houdt.

 4. David 28 april 2016 om 10:17- Antwoorden

  Europa zou het voortouw moeten nemen met kernfysisch onderzoek. Deze gedemoniseerde industrie is ondergewaardeerd met onderzoek, zodat juist hier de innovaties zijn te verwachten waarmee onze welvaart geprolongeerd kan worden.
  Schande, dat wij straks die handige reactortjes van de Chinezen moeten kopen.

 5. Erik 28 april 2016 om 11:20- Antwoorden

  Europa moet ook het voortouw nemen om te verhinderen dat we minder veilige (volgens onze normen) reactoren gaan importeren in de toekomst.
  Europa kan deze ontwikkeling niet stoppen en daarom maar beter zelf meedoen, en wel zo snel mogelijk, om bepaalde veiligheids standaarden te kunnen introduceren.

  • Turris 28 april 2016 om 11:55- Antwoorden

   Nieuwe kerncentrales moeten van de 3de of 4de generatie worden en kernsmeltongelukken en koelinguitval kunnen voorkomen in hun basisontwerp. Daarnaast moet R&D in NL naar Thorium-MSR centrales worden opgestart bij de technische universiteiten en bij de gepolitiseerde windbuilen van de ECN.

 6. Harry van den Berg 28 april 2016 om 11:51- Antwoorden

  Ik denk dat het politiek gezien van eminent belang is dat er zo snel mogelijk ergens ter wereld een gesmolten zoutreactor gebouwd wordt. Hoe langer het bouwen van zo’n ding duurt, hoe groter zowel de twijfels aan de haalbaarheid als de macht van de Groene Kerk wordt.

  Is er een reden waarom we ThorCon niet hun gang laten gaan (afgezien van het vergunningen- en verdragenwerk)? Lijkt me interessant voor investeerders die in een (ontwikkelings-)land dat het non-proliferatieverdrag niet ondertekend heeft snel slagen willen maken. Ondertussen hier het papierwerk in orde maken.
  http://www.thorconpower.com

  Het mag duidelijk zijn dat wie hier de energierevolutie ontketent een bijzonder prettig financieel perspectief heeft. Qua veiligheid van betreffende personen en organisaties zou ik mij meer zorgen maken: de macht kietelen is om een pak slaag vragen. De macht bedreigen is ronduit levensgevaarlijk.

  Ook Benjamin Soon van Kirk Sorensens Flibe-Energy geeft aan dat er buiten financiële zaken eigenlijk geen reden is om niet binnen 5 jaar zo’n reactor neer te zetten: https://www.youtube.com/watch?v=1uXQbeqiisw

 7. frank van vlierden 28 april 2016 om 12:50- Antwoorden

  Jeroen:
  Waarom protesteren de groenen niet meer tegen chemische vervuilingen? Omdat ze totaal geen verstand hebben van chemie.
  Waarom propageren de groenen windmolens? Omdat ze niet kunnen rekenen.
  Het moderne onderwijs maakt meer kapot dan je lief is, zie zo’n Vruggink als voorbeeld. Heeft nergens verstand van maar brult continu onzin de ruimte in. Waarschijnlijk ook een product van het moderne onderwijs van de laatste 25 jaar.

  • Herman Vruggink 28 april 2016 om 14:26- Antwoorden

   Vroeger zaten dit soort mannetjes : https://milimpicsstreetparty.files.wordpress.com/2014/10/grumpy_old_men.jpg
   Op een bankje in het park. “De groenen moeten meer protesteren tegen de chemie! ” brult er eentje. “het is een schande, milieumaffia !!” valt het bankje hem bij.
   Tegenwoordig verzamelen de oude boze witte mannetjes zich op een platform als climategate. Misschien een leuke naam: de “Climategate basterds ” ?

 8. Pieter 28 april 2016 om 13:20- Antwoorden

  Dat thorium een goed alternatief is, weten we al veel langer, alleen de milieumaffia, met min. Kamp incluis, blijven op wind- en zonne-energie inzetten.
  Gelukkig gaan steeds meer mensen inzien dat het huidige beleid zinloos is. Grappig dat in het Parool van afgelopen zaterdag ook een heel artikel gewijd was aan thorium. Zou de ratio het dan toch gaan winnen?

  • David 28 april 2016 om 14:01- Antwoorden

   Wind- en zonne-energie hoef je eigenlijk niet te bestrijden. Het bestrijdt namelijk zichzelf. De hoeveelheden materiaal en kosten zijn niet te bevatten. We hebben simpelweg de ruimte er niet voor. Het opslagprobleem is onoplosbaar.
   Straks wil ook niemand meer worden herinnerd aan het klimaatalarmisme. Zeker niet na een paar strenge wintertjes met Elfstedentocht en wat blackouts.
   De toekomst is niet te voorspellen, maar met zekerheid weten we al dat er anno 2040 een rederijtje op Terschelling zal zijn dat dagtochtjes organiseert naar scrapyard Gemini, symbool van collectieve verdwazing.

   • J. van der Heijden 28 april 2016 om 15:00- Antwoorden

    Stroom van wind en zonne-energie is veel goedkoper dan elektriciteit van een nieuwe kerncentrale. (vergelijk de tarieven van de EEG maar eens met de subsidies van Hinkley Point)

    Kerncentrales draaien alleen maar op subsidie!

    En Thorium centrales bestaan voorlopig alleen maar in de dromen van wat ingenieurs en de mensen die vooral tegen wind energie zijn. Het opslag probleem lossen we vanzelf wel op als de tijd daar is, voorlopig nu nog even niet (en tot 70% is het ook geen enkel technisch probleem, alleen de wil niet afdeling beweert dat )

    • David 28 april 2016 om 15:14- Antwoorden

     Komt tijd komt raad: (opslagprobleem) dat lijkt mij een slecht uitgangspunt. Het tekent ook de houding van tegenwoordig: technici fixen elk probleem.
     “de moderne mens beschouwt de techniek als een wilde de natuur” vind ik een prachtige stelling. 220Volt als natuurconstante.
     Afgezien van de prijs van windmolenstroom is het belangrijkste dat er genoeg (en betrouwbare) stroom kan worden geleverd. Dat kunnen wind en zon niet. Zij leveren een totaal ander soort maatschappij op dan nu.
     Voor het opslagprobleem is geen enkele oplossing in zicht al kunnen (rijke) huishoudens zich wat accu’s veroorloven om een paar dagen te overbruggen.

    • Ivo 28 april 2016 om 15:20- Antwoorden

     Als je stroom wind- en zonne-energie wil vergelijken met kernenergie, moet je eerst de voorwaarden gelijk maken.
     Je zal voor wind- en zonnenenergie een businesscase moeten maken die een basislast levert (24 uur per dag beschikbaar) bijvoorbeeld in combinatie met gas, en dat samenstel van 24*7 energieproductie kan je dan vergelijken met kernenergie.

    • maup 28 april 2016 om 17:34- Antwoorden

     nou Wynberg in de jaren 60 dacht er
     toch anders over hij was echt niet
     aan het dromen en Hinkley Point is
     geen Thorium reactor dus geen appels en peren door elkaar halen graag

 9. J. van der Heijden 28 april 2016 om 15:57- Antwoorden

  Ivo,

  we gebruiken bestaande gascentrales in samen werking met nieuwe PV en windmolens eventueel gecombineerd met bestaande verbindingen voor geïmporteerde waterkracht. Overschotten kunnen we exporteren naar bv. de UK via ook al bestaande leidingen.

  Allemaal bestaande een aanwezige technologie.

  Allemaal geen rocket science en het draait en werkt allemaal all vandaag de dag met minimale extra kosten.

  • Ivo 28 april 2016 om 16:07- Antwoorden

   Natuurlijk, maar een opmerking als “Stroom van wind en zonne-energie is veel goedkoper dan elektriciteit van een nieuwe kerncentrale” is betekenisloos als je er de kosten van de snelle gascentrales niet aan toevoegt. Deze snelle op- en afregelbare centrales zijn onrendabeler dan de basislastcentrales en die kosten horen dus bij het totale plaatje van zon en wind.
   Je hebt dus
   1. zon, wind, en snelle gascentrales
   2. basislast gascentrales
   3. kolencentrales
   4. kerncentrales
   Alleen als je de kosten van 24*7 van elk van deze combinaties doorrekent, krijg je vergelijkbare getallen.

   Overschotten kan je exporteren is technisch waar, maar als we weten dat Denemarken voor de export moet betalen ipv ontvangen, is het geen reële optie. Waterkracht uit het buitenland is prima, maar ik denk dat die kosten vrij hoog zullen zijn omdat ze het zelf goed kunnen gebruiken en de transportverliezen groot zullen zijn.

   Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om het te begrijpen, dat klopt. Maar gedegen kennis van de techniek en economie is onontbeerlijk om dit plaatje goed in beeld te krijgen.

  • Ivo 28 april 2016 om 17:19- Antwoorden

   Als het gaat om een eerlijke vergelijking tussen energiesystemen, moeten die systemen hetzelfde doen anders kunnen ze niet door elkaar vervangen worden.
   Wind- en zonne-energie zijn weersafhankelijk. Om een 24*7 elektriciteitslevering te maken, moet er bijvoorbeeld een gascentrale bij die snel kan op- en afregelen (net zo snel als een windvlaag aanwakkert). Die zijn niet zo efficiënt, maar in combinatie met wind- en zonne-energie kan het goed uitpakken.
   Je moet dus een businesscase maken van energiesystemen die 24*7 kunnen draaien. Ik weet vier mogelijkheden, maar er zijn er vast meer
   1. wind- zonne-energie en snelle gascentrales
   2. normale gascentrales
   3. kolencentrales
   4. kerncentrales.
   Alleen een compleet verhaal dat 24*7 energie levert kan meedoen in de vergelijking. Wind-energie kan je dus niet vergelijken met kernenergie.

   Een tweede opmerking moet ik ook even kwijt. Nu worden overschotten van energie uit Denemarken tegen betaling (negatieve prijs) afgenomen door Noorwegen. Exporteren levert een kostenpost op als alle landen hetzelfde doen (zon en wind).

   Het is weliswaar geen raketwetenschap, maar je moet goede technische en economische kennis hebben om dit verhaal goed neer te zetten.

   • J. van der Heijden 28 april 2016 om 17:43- Antwoorden

    “(net zo snel als een windvlaag aanwakkert).”

    BS

    1. een windmolen reageert vertraagd op windvlagen (massa is traag) dus er is niet veel afwijking
    2. Over meerdere windmolens worden dit soort lokale schommelingen uit gemiddeld

    Er zijn geen “snelle gascentrales”noodzakelijk om samen met wind te werken

    Ook kern en kolencentrales hebben reserve back up capaciteit nodig, want wat moet er gebeuren als er weer een plotseling en ongepland een kerncentrale uitvalt? Dan moet direct de volledige capaciteit van de kerncentrale worden opgevangen.

    “Nu worden overschotten van energie uit Denemarken tegen betaling (negatieve prijs) afgenomen door Noorwegen. ”

    Dat gebeurt hoogst zelden, meestal als er iets compleet verkeerd is ingeschat (het waait veel harder dan een dag geleden gepland) is zeker geen standaard gebeurtenis

    “, maar je moet goede technische en economische kennis hebben om dit verhaal goed neer te zetten.”

    En die technische en economische kennis ontbreekt volledig bij de meeste “scptische”regeerders hier

    • Ivo 28 april 2016 om 19:02- Antwoorden

     Misschien dat het onvriendelijk klinkt, maar ik vrees dat er toch wat meer technische en economische kennis nodig is dan u hier demonstreert en ik denk niet dat de de plek is om het verder uit te leggen.

    • Ed van den Berg 28 april 2016 om 20:13- Antwoorden

     Van der Heijden,
     Google eens ” Planning engineer” in combinatie met “True costs of wind electricity” en “More renewables? Watch out for the Duck Curve”.
     Er gaat een wereld voor je open!

    • J van der Heijden 29 april 2016 om 06:50- Antwoorden

     http://www.renewablesinternational.net/only-five-nuclear-reactors-running-in-germany-now/150/407/95064/

     Er draaien 3 kerncentrales minder dan normaal en het licht blijft aan, ook voor kerncentrales is back up nodig.

     Precies als ook voor zon en wind

    • Boels 29 april 2016 om 07:36- Antwoorden

     “Er draaien 3 kerncentrales minder ..”
     En die bijdrage aan de basislast wordt overgenomen door (tromgeroffel): FOSSIEL.
     Typisch voorbeeld van in eigen voet schieten.

    • J. van der Heijden 29 april 2016 om 07:54- Antwoorden

     Het is misschien lastig om een draadje te volgen maar volgens Ivo

     ” Ik weet vier mogelijkheden, maar er zijn er vast meer
     1. wind- zonne-energie en snelle gascentrales
     2. normale gascentrales
     3. kolencentrales
     4. kerncentrales.

     Dat is natuurlijk volkomen BS

     Want zoals ik ook al schreef

     “Ook kern en kolencentrales hebben reserve back up capaciteit nodig, want wat moet er gebeuren als er weer een plotseling en ongepland een kerncentrale uitvalt?”

     waarop Ivo antwoorden

     “Misschien dat het onvriendelijk klinkt, maar ik vrees dat er toch wat meer technische en economische kennis nodig is dan u hier demonstreert ”

     Ivo bouwt eerst een stropop op om die vervolgens af te breken.

     Er is voorlopig nog geen voldoende hernieuwbare capaciteit om 24/7 stroom te leveren, er is dus ook geen capaciteit om 4 kerncentrales minder op te vangen. Dat was dan ook helemaal niet het punt wat ik wilde maken. Het gaat om de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van Nucleair (en die centrales liggen er dus af en toe onvoorzien een mandje uit)

 10. Hugo Matthijssen 28 april 2016 om 16:01- Antwoorden

  Van der Heijden
  Je tekst:
  En Thorium centrales bestaan voorlopig alleen maar in de dromen van wat ingenieurs en de mensen die vooral tegen wind energie zijn.
  Kennelijk zijn alle vertegenwoordigers van de regering van China en de daar werkzame wetenschappers aan het dromen.
  Kijk eens naar deze link:
  http://www.scmp.com/news/china/article/1452011/chinese-scientists-urged-develop-new-thorium-nuclear-reactors-2024
  Ook krijg je daar een beeld van het verschil van wat jij het afvalprobleem noemt.
  Zou je je er in verdiepen dan zou je kunnen weten dat met een aangepaste gesmolten zout reactor het afval van de bestaande reactoren kan meenemen als brandstof. Daarmee los je nog eens een echt probleem op.

  • J. van der Heijden 28 april 2016 om 17:08- Antwoorden

   Hugo,

   snel bel naar China en bestel een Thorium centrale!

   Of bestaan ze nog maar alleen op de tekentafel en in de dromen van de Ingenieurs?

   Trouwens waar beschrijf ik het “afvalprobleem”

 11. Matthijs 28 april 2016 om 16:53- Antwoorden

  Onder druk wordt alles vloeibaar,.
  Enige wat je hoeft te doen is zitten en wachten,.

 12. Hetzler 28 april 2016 om 17:35- Antwoorden

  Interessant is dit interview over kernafval verbranden in thoriumcentrales: http://nlslash.nl/thorfac/LeslieDewanTrouw.pdf

 13. Turris 28 april 2016 om 18:38- Antwoorden

  J. Van der Heijden nieuwe alias, “duurzaam” hulpje, of treedt in de voetsporen van de moegestreden Vruggink? Hij heeft de zelfde stijl van schrijven en redeneren. Weinig interessant dus.

 14. Hugo Matthijssen 28 april 2016 om 20:14- Antwoorden

  Hetzler
  Ook in de ingenieur was een leerzaam artikel over hetzelfde onderwerp.
  https://www.deingenieur.nl/artikel/kernenergie-uit-nucleair-afval

  Daaruit blijkt dat Peer de Rijk alleen maar kreten slaakt zonder enige echte onderbouwing

 15. dr.kwast 28 april 2016 om 22:06- Antwoorden

  Over geld gesproken! Las op (Start https://fenixx.org) een Bij dragen ver verspilling van belasting geld,door de dierenactivisten. 7 Miljoen voor een viaduct waar wat dieren overheen kunnen, om aan de andere kant wat gras te kunnen vreten. Dat dat niet de bedoeling was, wisten de dieren ook niet. Daarom werd het met hekken afgesloten. Moraal van dit verhaal zit in het slot van de bijdragen. Lees en erg je rot, hoe er met onze belasting centen nutteloos gesmeten wordt.

Geef een reactie