'Het Goede Doel' (PUM) in actie als neokolonialen, die de arme negertjes vertellen wat ze moeten. Via het Green Climate Fund moet per 2020 met 'het klimaat als excuus' zo 200 miljard dollar publiek en privaat geld doorgesluisd voor onze bestwil

‘Het Goede Doel’ (PUM) in actie bij dankbare negers. Via het Green Climate Fund moet per 2020 met ‘het klimaat als excuus’ zo 200 miljard dollar publiek en privaat geld doorgesluisd voor onze bestwil

De mainstream-journalistiek die NIETS meldt over de verspilling van 100 miljard euro belastinggeld voor het Energieakkoord zonder enige milieuwinst (73 miljard euro subsidies plus 20 miljard euro geleend geld Tennet) ventileert nu wat gegevensbestandjes, Panama Papers waar je met een zoekmachine wat namen uit kunt vissen. Boeh, Bah en Beeh roepen over Solidaridad is dan plots onderzoeksjournalistiek.

‘Belastingontduiking’! blaten ze in koor.

Laten we liever de vraag stellen wat nu erger is:

  1. Belastingontduiking door mensen en organisaties die al meer belasting betalen dan anderen.
  2. Of verspilling van belastinggeld door de organisatie die de grootste vijand is van alle burgers: de overheid. Een club die als instrument van diverse lobby’s handelt, en in het belang van haar ambtenaren. Maar die in groeiende geldnood verkeert en dat bij ons wil halen.
...dat zegt de overheid ook

…dat zegt de overheid ook, en  het is onze Staat die bommen gooit op Syrie, Irak en andere landen waar we niets te zoeken hebben

De Overheid is de vijand van de burger
De hele insteek van de berichtgeving is eigenlijk: in The State We Trust. Onze ‘onthullingen’ zorgen er voor dat niemand aan de staat ontsnapt. Van het Financieele Dagblad wisten we dat al, met hun schaduwhoofdredacteur Ed Nijpels waar ze even voor krom gingen staan, voor de goede overheidsrelaties en de advertenties. Dagblad Trouw is de minst journalistieke krant van Nederland, die via haar berichtgeving helpt bij het invoeren van de klimaatdictatuur, vazallen van milieuclubs (Hans Marijnissen zit op schoot van WNF) en hun fondsenwerving.

De overheid als onze beste vriend, yeah right. Een bedrijf dat steeds meer liegt met Rijksoverheid.nl, zoals ook de Nationale Ombudsman al bevestigt.

Koren op de molen van ecofascistische entiteiten, die toch al meer overheidscontrole als recept voor alles zien

Koren op de molen van ecofascistische entiteiten, die toch al meer overheidscontrole als recept voor alles zien

Neem het Energieakkoord. Die turbines op zee zouden pas mogen verschijnen wanneer bedrijven hun bouwkosten met 40 procent reduceren. Dus wat doet de overheid? Gewoon Tennet de aansluiting van zeewindfarms op land voor rekening laten nemen, een 100 procent Staatsbedrijf.

Plots hoeven bedrijven die eerder ZELF die kosten moesten dragen dat niet meer te doen. En op papier voldoen ze dan aan de Kamp-norm. Eureka, kostenreductie! Politiek blij, Kamp op het pluche en De Doelen gehaald. Terwijl via Tennet de Staat alle lasten neemt, en er geen enkele kostenreductie plaatsvindt. Al die kosten komen bij U en mij op het bordje.

Maar dan zonder kassabon, want die maakt RVO met Tennet zoek.

Moet deze organisatie NOG meer controle over onze levens krijgen? Moeten wij zo’n organisatie attenderen op mensen die een LEGALE manier vinden om over eigen verdiend geld te beschikken?

Overheidspropaganda omwille van de advertenties en goede relaties. Het Financieele Dagblad.

Overheidspropaganda omwille van de advertenties en goede relaties. Het Financieele Dagblad staat even krom voor Ed Nijpels die met permanente Crisiswet lokale democratie om zeep mag helpen. Een snorretje zou Nijpels goed staan.

Iedereen is hypocriet, ook journalisten
Roepen dat een club ‘hypocriet’ is die zich ‘Goede Doel’ noemt. Omdat Solidaridad een LEGALE weg vindt om meer over haar eigen geld te beschikken. Dat toont vooral hoe weinig zelfstandig nadenken bij journalisten gewoon is, en kuddegedrag de norm.

Iedereen is hypocriet. Sommige mensen zijn hooguit handiger in het verbergen daarvan. Dat Solidaridad gelooft beter ZELF te kunnen beslissen over wat ze met haar (subsidie)geld doet dan dat de overheid dat voor ze doet, ik kan me daar best iets bij voorstellen.

Opvallend is dat journalisten het zelfde proza hanteren als de overheid. De Sud-Deutsche Zeitung spreekt zelfs over ‘blootleggen van gelden van terrorisme en oorlog’ . En andere excuses om zichzelf meer belang en invloed te geven.  Volgens mij zijn het vooral Westerse landen die het Midden Oosten met HUN bommen in puin gooien. En door propaganda geloven we zelfs dat de Amerikaanse inval in Irak met meer dan een half miljoen dode Irakezen WEL goed is. Maar Rusland’s annexatie van de Krim- gevraagd door een groot deel van de Russische bevolking in dat gebied- dat is plots de laffe daad van een dictator.

De Amerikanen en onze F16’s, die gooien ‘precisiebommen’, en de massamoord op Irakese soldaten in de Golfoorlog werd ons gebracht als entertainment en computerspel. Hoe gehersenspoeld zijn wij door deze media? Daarom deze vragen;

  • Wat voor gevolgen krijgen deze ‘onthullingen’, behalve nog meer Staatscontrole?
  • En wie onthulde dit bestand, is dat niet gewoon iemand van de Geheime Dienst, AIVD of een andere overheidsvazal? De CIA? Want in wiens belang zijn deze ‘onthullingen’?
  • Zou het werkelijke debat niet moeten gaan over een vereenvoudigd belastingstelsel met een vlaktaks, naar Zwitsers model.

Iedereen moet belasting betalen, en wil dat ook best als het proportioneel en rechtvaardig is. Dan heb je ook minder controle nodig, want de lust tot ontduiken is lager. Ik ken mensen die in onze Socialistische Heilstaat 80 procent van hun inkomen moeten afdragen aan De Staat…9 maanden per jaar werken voor Jesse Klaver en Diederik Greenpeace hun groen-totalitaire machtsfantasie.

 

In wiens belang zijn deze 'onthullingen'?

In wiens belang zijn deze ‘onthullingen’ van de Panama Papers?

Wat is ‘Goede Doel’ eigenlijk, behalve handel in sentiment?
Het is geen verrassing dat Solidaridad zo handelt. Je kunt daarom wel de vraag stellen: het Goede Doel, wat is dat eigenlijk?

Alle ‘goede doelen’ zijn ten diepste maskerades. Bedenk dat de Rockefeller Foundation als ‘filantropie’ ooit ook werd opgericht als daad van Public Relations, nadat ze een opstand van mijnwerkers in Colorado hadden neergeslagen in 1914.

De Rockefellers waren een gehate familie in de VS met hun monopolies als Standard Oil. Op advies van de uitvinder van het persbericht, Ivy Lee, (een ex-journalist, zoals alle propagandisten) zetten ze een liefdadigheidsfonds op om zo hun vriendelijke gezicht te tonen, de Rockefeller Foundation. (en ondertussen lekker door te rotzooien). De Rockefellers zijn nu donateurs van Greenpeace en Wereld Natuur Fonds.

De Overheid is de vijand van de burger, de schijn van inspraak dient uw betalingsbereidheid

De Overheid is de vijand van de burger, de schijn van inspraak dient uw betalingsbereidheid

De communicerende overheid: zuivere propaganda
Bedenk verder dat de business van Public Relations vorige eeuw werd opgezet vanuit een optimistische visie op De Staat, die door betere informatie een betere maatschappij zou creeren. De zelfde maskerade als Rijksoverheid.nl sinds de Commissie Wallage(2001), de ‘communicerende overheid’ die zelfs ‘in dialoog’ gaat ‘in dienst van de democratie’.

Wat een slap geouwehoer: In dienst van de klimaat-oligarchie (bouwbedrijven, consultants, ingenieursbureaus, energieclubs) de energierekening verdubbelen en dat Energiedialoog noemen. Een lobby-monoloog met vastliggend uitgangspunt.

Voortijdig 2 kolencentrales dichtgooien op last van campagnemultinational Greenpeace (300 miljoen euro budget per jaar), en de lasten voor NUON en andere bedrijven via belastinggeld compenseren.

Vanuit de verwrongen risicoperceptie dat groeikasgas CO2 vervuiling is dat koste wat kost bestreden moet, het belang van de klimaat-oligarchie verheven tot Staatsbelang. Een meesterzet in groene propaganda, zelfmoord voor onze vrijheid en de betaalbaarheid van energie.

Op naar klimaatdictatuur met CO2-budget per burger voor zijn eigen bestwil op last van De Staat/Klimaat-Oligarchie

Op naar klimaatdictatuur met CO2-budget per burger voor zijn eigen bestwil op last van De Staat/Klimaat-Oligarchie

In ‘dialoog’ met de 0verheid
Ik had gisteren nog een ‘dialoog’ met de Sterke Arm van de Rijksoverheid, en kan vertellen dat dit behoorlijk eenrichtingsverkeer is. Als je niet Ja en Amen zegt sleuren ze je van de fiets, als je verzet pleegt schieten ze je neer. En ze handelen op basis van emotie, zonder professionele distantie. Maar vermengen die emotie vervolgens met hun geweldsmonopolie. Nee, geef zo’n club nog meer controle over je leven.

Ga daarmee in dialoog bij volledig scheve machtsverhoudingen, en reeds vastliggend vertrekpunt met 1 anti-democratisch gevolg: De Transitie moet zo snel mogelijk vanwege de CO2. Logischerwijze betekent dat de invoering van een energie-dictatuur, waarbij energie luxegoed wordt.

Gezellig. Straks krijgt ieder dissident geluid het label van ’terrorisme’. Heb je mitrailleurmannetjes op bezoek, omdat je iets onwelgevalligs ventileert en daar zelfs voor opkomt. Of omdat je zoals de Tegenwinders N33 doet in verzet komt tegen een leugenachtige overheid, die de Greenpeace-machines ongevraagd in je achtertuin neerzet. Dikke kans dat Lies Zondag al warme aandacht heeft van AIVD, en ander spul dat wegen tot pacificatie zoekt.

Johan van de Gronden, handelaar in sentiment
Neem ook de directeur van WNF Johan van de Gronden. Eerst verkocht hij ijsbeertranen en klimaatcatastrofes zonder enige achting voor wetenschap, biologie of effectiviteit van natuurbescherming in de praktijk. Nu gaat hij voor PUM de Neo-Koloniaal spelen, met waarschijnlijk vele subsidies.

  • Het Goede Doel is hooguit bezig om haar particuliere belang via campagnes tot publiek belang te verheffen, zodat ze De Staat kunnen aanwenden om met geweld bij ons te collecteren.

WNF is gewoon een fondsenwervend bedrijf en consultingfirma, net als PUM. Maar een bedrijf dat die status voorwendt om zo in een gunstiger belastingregime te komen, net als viskeurmerk MSC: ook gewoon handel in sentiment. En de overheidsbureaucratie sponsort dergelijke clubs, omdat ze zo meer beleid en belang voor zichzelf maakt.

Is zo’n club, de overheid er voor ons of voor zichzelf?

De erfenis van Johan van de G.

De erfenis van Johan van de G.