Vandaag lanceer ik mijn nieuwe werkhypothese. Klimaatpolitiek is een radertje in diepe geopolitiek met twee obsessies: populatiegroei en grondstoffen/energie. Daarmee verklaar je beter dan met de door massamedia verkochte complottheorie (we doen het voor De Aarde…) waarom wij nu blijmoedig economisch zelfmoord plegen en instemmen met het opofferen van onze individuele vrijheid. En met astronomisch dure energieplannen, die dat zelfde doel bereiken.

Deze blog heeft als motto het aan Goethe toegeschreven citaat:

None are more hopelessly enslaved, than those who falsely believe they are free.

Al eerder schreef ik ‘alle wegen leiden naar de Club van Rome’. Maar je leert natuurlijk steeds bij. Iedere theorie is een simplificatie van de werkelijkheid die steeds bijstelling vraagt. En je verwerpt je theorie, wanneer bewijs daartoe noodzaakt.

Screen Shot 2016-04-21 at 14.57.08

Je kunt de strijd tegen klimaatverandering zien als de ‘war on terror’:  die andere oorlog tegen individuele vrijheid van dat almaar voortplantende en consumerende klootjesvolk. Een eeuwigdurende strijd die nooit ‘af’ is. Immers: wanneer is het ‘veilig genoeg’? Van veiligheid/wereldvrede kun je net als gezondheid nooit genoeg krijgen.

Van een potentieel risico maak je vervolgens Het Grote Risico dat Koste Wat Kost bestreden moet worden (zie Douglas & Wildavsky 1983). Voor zover je meent dat je daarmee je strategische belangen dient. Het onderzoek dat het risico benadrukt, daar sluis je ongelimiteerde stromen belastinggeld naartoe. Zoals je ook Mujahedeen financiert om de Russen in Afghanistan te plagen (Brzezinski van Bilderberg en Trilateral Commission, en schrijver van technotopische vooruitzichten in 1969).

En zo ontstaat vanzelf een eigendynamiek van mensen die zelf geloven dat ze goed bezig zijn. Tot je denkt dat het te ver gaat. En dan laat je bijvoorbeeld wat e-mails los waarbij enkele toonaangevende IPCC’ers het amateurisme van de klimaatwetenschap erkennen: Climategate.

Natuurlijk voelt iedereen aan dat ze een punt hebben: een beperkte ruimte als de aarde kan geen oneindige exponentiele groei verdragen. Ergens moet een grens zijn. En ja, CO2 is een broeikasgas. Maar de manier waarop men het invult ontspoort vervolgens.

De Strijd Tegen Klimaatverandering. Bij Kopenhagen kregen wetenschappers ook de opdracht alles zo ernstig mogelijk voor te stellen

De Strijd Tegen Klimaatverandering. Bij Kopenhagen kregen wetenschappers ook de opdracht alles zo ernstig mogelijk voor te stellen

Internationale achterdeur brengt steeds voldongen feiten
Het IPCC-klimaatpanel is de voortzetting van de Club van Rome (Limits to Growth) met andere modellen. Met invloed tot in het Vaticaan (De Neo-Malthusiaan Schellnhuber, hier de ‘John Holdren van ‘Angela Merkel’ genoemd). Volgens Schelnnhuber kan de planeet maar 1 miljard mensen aan, een echo van de Club van Rome haar populatie-obsessie.

Die Club van Rome had banden met het Militair Industrieel Complex, zowel in personeel, futuristische filosofie als gebruikte computermodellen. Die modellen stammen uit de tijd van de Koude Oorlog en werden zowel aan MIT ontwikkeld (Jay Forrester) als door de RAND Coorporation (Herman Kahn), die Alex Abella de ‘Soldiers of Reason’ noemde. Bijvoorbeeld om te voorspellen hoe de fallout van een nucleaire oorlog zich zou ontwikkelen, de Nucleaire Winter van aerosolen uit de verschroeide aarde.

Aarts-scepticus Fred Singer komt ook uit die hoek: daarom is hij zo kritisch op alles dat riekt naar model-voorspellingen, de obsessie van futuristen waaruit alle Systeemanalyse voortkwam.

Beroep op emotie en tegelijk betrouwbaarheid veinzen met betrouwbare namen, autoriteiten

Beroep op emotie en tegelijk betrouwbaarheid veinzen met betrouwbare namen, autoriteiten: klassieke propaganda volgens het boekje

Vanaf het begin werd klimaatbeleid gedirigeerd vanuit de Verenigde Staten (New York, Columbia University) en Canada (Maurice Strong, een Rockefeller-baby, en Premier Trudeau). In 1988 werd CO2 plots als mondiaal veiligheidsprobleem gelanceerd in Toronto, zo blogde ik gisteren. Terwijl de wetenschap nog moest beginnen. Slechts 1 warme zomer in Amerika was voldoende om alle discussie dood te slaan over het wetenschappelijke nut: nee, er moest direct voor 2005 liefst 20 procent CO2 gekort. Want anders zou de zeespiegel met anderhalve meter stijgen in 2050. Climate Terror dreigde.

Met die opdracht ging de bekeerde Ed Nijpels aan de slag met zijn ongekozen bureaucraten als Bert Metz (nu European Climate Foundation, toen RIVM/IIASA van Club van Rome). Ons Ministerie van Economische Zaken was met de VNO-NCW in de jaren ’90 nog fel gekant tegen iedere vorm van CO2-beleid dat VROM invoerde vanuit de internationale arena. Maar de aanhouder wint. Met Bert Metz op het RIVM (PBL) die steeds in rapporten ‘de wetenschap zegt foei’ riep. Als het Paarse kabinet niet gehoorzaamde aan Agenda 21. Met Ed Nijpels als agitator bij WNF, zwemmend in de door Winsemius bestierde loterijmiljoenen.

En met via de internationale achterdeur binnengesmokkelde verdragen/voldongen feiten als Kyoto. Zo werd stap voort stap langzaam de weerstand gebroken. Het was Al Gore die namens de VS Kyoto oplegde aan Europa en het tegenstribbelende Japan. Waarna de Amerikanen zelf plots niet meededen. Europa kreeg het in Amerika ontwikkelde Cap and Trade-systeem voor CO2-emissiehandel opgelegd.

Brundtland-man verbood DDT in VS
Bedenk dat de Club van Rome werd gevormd in de Academia del Lincei in Rome, die in 1847 door het Vaticaan nieuw leven in werd geblazen. Bedenk verder dat de baas van de FBI, de katholiek opgevoede jurist William Ruckelshaus in de Brundtland-commissie zat voor ‘Sustainable Development’, waaruit Agenda 21 volgde. Die commissie- vernoemd naar de Noorse premier, bevriend met Ruud Lubbers- werd in 1983  gevormd toen de Club van Rome haar maatschappelijke impact verflauwde. Aurelio Peccei, de baas van de Club van Rome naast Alexander King (OECD) overleed plots in 1984.

Er was een nieuw verhaal nodig met de zelfde boodschap: Earth has a cancer, it is man (Club van Rome 1977). Of in de woorden van Jan Paul van Soest: De Aarde Heeft Koorts.

Ruckelshaus was ook de eerste baas van de Environmental Protection Agency (EPA). Die EPA werd door President Nixon werd gevormd. De EPA verklaarde DDT in 1972 verboden in Amerika, met het door Ruckelshaus verzonnen argument dat het ‘potentieel’ (..)kankerverwekkend voor mensen zou zijn. Terwijl de rechter na een maanden durende hoorzitting met wetenschapperss had verklaard, dat DDT NIET carcinogeen was. Ruckelshaus is nu zowel verantwoordelijk voor het verspreiden van paniek over ‘overbevissing’ vanuit Amerika als ‘Ocean Acidification’, het backup-plan als de aarde even niet opwarmt. Sinds hij door George 911 Bush werd benoemd als vice-voorzitter van de US Commission on Ocean Policy. En hij werkte als directeur voor Monsanto.

Nu steunt hij Obama.

Net als de War on Terror is er geen einde aan of ijkpunt

Net als de War on Terror is er geen einde aan of ijkpunt. Net als bij de overheid is het project een succes wanneer alle geld op is

Rachel Carson? Wollen sokken? Eugenetica en elitair denken!
We kregen via massamedia de volgende geschiedsvervalsing mee: de Amerikaanse milieubeweging zou zijn begonnen bij Rachel Carson in 1963. Met Silent Spring, haar tirade tegen DDT, door Joni Mitchell gepopulariseerd:

‘Hey father don’t give me your DDT, I don’t care ‘bout spots on my apples, leave me the birds and the bees.’

Carson bracht het milieu bij de massa. Maar de milieubeweging in Amerika werd rond 1900 gelanceerd door een aristocratische elite rond Teddy Roosevelt met eugenetische motieven, waar ook de Rockefeller-familie bij zat. De Rockefellers sponsorden de American Eugenic Society, die dankzij de smet van WO2 veranderde in Population Council.

Die elite stelde alle wildernisparken in, en zij lobbyden tegelijk voor raciaal bepaalde immigratiewetten. Deze mensen waren ook al geobsedeerd door de Club van Rome-obsessie van exponentiële populatiegroei. En die mensen bleven aan de macht. Terwijl het plebs door massamedia op het verkeerde been werd gezet. Zoals de waanzinnige idee dat milieu iets van linkse wollensokken is. Milieu was en is nog steeds hartstikke elitair.

Zoals de eerste natuurreservaten ook door de adel en jagende elite werden ingesteld.

 

Steeds gebruiken ze wetenschappers om zichzelf politiek gezag te geven. Tinbergen is Nobelprijs-winnaar economie

Steeds gebruiken ze wetenschappers om zichzelf politiek gezag te geven. Tinbergen is Nobelprijs-winnaar economie

Waarom denk je dat een pseudo-wetenschapper als Paul Ehrlich met zijn Population Bomb in 1968 (tijdens vorming Club van Rome) zoveel publiciteit kreeg en academisch gelauwerd werd.  Zijn werk was niet eens origineel, de eugeneticus Henry Fairfield Osborn- maatje van Adolf Hitler’s inspirator Madison Grant- die kwam er al mee in 1948 met Our Plundered Planet, zoals ik schreef. En Hugh Evertt Moore schreef in 1954 al ‘The Population Bomb’: Ehrlich’s bestseller was zuiver jatwerk.

De mondiale elite heeft 2 obsessies. Grondstoffen en mensen, die ze ook als grondstof zien, weg te werpen naar eigen believen. Je kunt Rachel Carson zien als een False Flag in de informatie-oorlog die via massamedia wordt gevoerd. Effectief als de Weapons of Mass Destruction bij Irak. Nog steeds gelooft 60 procent van de Amerikanen dat Saddam Hoessein achter 911 zat. Onderschat bij uzelf ook niet de kracht van propaganda, pure media-manipulatie.

Kimaatbeleid wordt opgelegd via het land dat de meeste militaire macht heeft

Kimaatbeleid wordt opgelegd via het land dat de meeste militaire macht heeft. Daar heeft Obama ook niets over te zeggen, als marionet van krachten boven hem

Founding Fathers Club van Rome bij militaire massaproductie DDT en Manhattan Project
Kijk vervolgens naar de Founding Fathers van de Club van Rome, de harde kern. Zij staan ondermeer beschreven in dit proefschrift The Limits to Influence’: over de Canadese connectie met de Club van Rome (wij kregen het immers vanuit Toronto in 1988 opgelepeld). De invloed op Canada liep via de Canadese premier Trudeau. Die wipte als devoot katholiek niet alleen met Barbara Streisand en de actrice die Lois Lane speelde in Superman. Trudeau sloeg ook de opstand neer in oktober 1970 van seperatisten in Quebec met een voorloper van de Amerikaanse Patriot Act (gevolg 911): het zonder proces of verhoor opsluiten van iedereen die je als terrorist labelt.

  1. Aurelio Peccei, de baas van de Club van Rome werd opgepikt tijdens een lezing die hij als Olivetti-baas gaf in 1965 in Argentinie. Voor het door Rockefeller opgezette zaken-consortium Ardela. Hier werd hij opgepikt door de OECD. Waarvan de Club van Rome volgens sommigen een voertuig werd, zoals The Limits to Influence’ stelt, maar ook Matthias Schmelzer in zijn boek ‘The Hegemony of Growth’.
  2. Chemicus Alexander King (overleed in 2007) was niet alleen directeur-generaal bij de OECD. Eerder in de Tweede Wereld-oorlog ‘bedacht’ hij de naam DDT als afkorting (….)voor het bestrijdingsmiddel dat hij in de Tweede Wereldoorlog in massa-productie bracht voor het Britse en Amerikaanse leger. DDT was (en is, onder bepaalde voorwaarden) namelijk het enige effectieve middel tegen Malariamuggen. De Zwitser die voor DDT de Nobelprijs kreeg in 1948 – Paul Muller- experimenteerde uitsluitend met het poeder voor mottenballen. Met DDT bestreed het leger ook luizen die tyfus overbrengen.
  3. Een totaalverbod op DDT past in de Club van Rome-bevolkingspolitiek. Zoals ecoloog Paul Driessen stelt bleven in Afrika zo miljoenen mensen per jaar sterven aan Malaria. Omdat DDT het enige effectieve bestrijdingsmiddel van Anopheles gambia was. Tegelijk kon Malaria als angstgegner bij klimaatcampagneclubs als Wereld Natuur Fonds de hoofdrol blijven spelen. Terwijl de experts  (Paul Reiter bv) allen stellen dat niet opwarming maar juist die effectieve bestrijding en afwezigheid van gezondheidszorg de boosdoener zijn. Zie ook dat ‘filantropen’ als Bill Gates met zijn stichting de klimaatkampioen spelen in Afrika. Gates wil ook de bevolking zo snel mogelijk omlaag krijgen, zo stelt hij in lezingen. The Corbett Report heeft een presentatie over Gates die deze denktrant onderzoekt. We zagen al eerder dat ‘filantropische’ organisaties als de Rockefeller Foundation werden opgezet om negatieve publiciteit over hun monopolies (Standard Oil etc), machtsmisbruik en misstappen te pareren.
  4. Ook de anti-visserijlobby in Europa krijgt sloten geld uit Amerika (zie Blue Charity Business)

    Ook de anti-visserijlobby in Europa krijgt sloten geld uit Amerika (zie Blue Charity Business)

    4. Hugo Thiemann zette het Batelle instituut op in Geneve. De Amerikaanse Battelle Memorial Institute is een ‘non profit’ onderzoeks-organisatie met 6 miljard dollar omzet die bij het Manhattenproject betrokken was (=atoombom). Zij ontwikkelden de eerste splijtstofstaven ontwikkelde. Volbloed Militair Industrieel Complex. Verder werd Thieman hoge ome bij voedsel-gigant Nestle. Toch ook geen bedrijf dat je direct associeert met het redden van de Aarde.

  5. Max Konstamm, de vader van de Europese Unie (een marionet-organisatie van de NATO), oprichter van de Europese afdeling van de Trilaterale Commissie. Via hem liep ook de link met het Koningshuis (hij was persoonlijk secretaris van Wilhelmina). Het Koningshuis is al decennia sponsor van de Club van Rome, en van het Wereld Natuur Fonds. Het Wereld Natuur Fonds werd onder Ed Nijpels in de jaren ’90 omgebouwd tot klimaat-campagneorgaan. Onze Koningin verklaarde in 1989 in haar troonrede al het klimaat tot planetaire catastrofe. Zonder dat enig fatsoenlijk klimaatonderzoek was gedaan.
  6. Rennie Whitehead werkte voor de Britse strijdkrachten bij de ontwikkeling van IFF-radar (friend or foe)
De Usefull Idiots van milieuclubs zijn onderkant van de verticale pyramide

De Usefull Idiots van milieuclubs zijn onderkant van de verticale pyramide, die onwetend pionnetjes zijn van een machtspel op niveau

De NATO ECF-link
Ik begreep eerder al niet waarom ex Nato-baas en International Socialist Javier Solana ook adviseur was bij de in Den Haag gevestigde European Climate Foundation. Met de informatie de werkhypothese van diepe geopolitiek kan ik dat beter verklaren. De European Climate Foundation beschreven we hier al eerder als een verticale pyramide. Jaarlijks verdelen ze ongeveer 25 miljoen euro van Amerikaanse donoren (Oak Foundation, financieel gevestigd in Zwitserland) aan een 100+ aantal NGO’s die in andere gedaante overal de zelfde lobby-boodschap verkopen: Europa moet aan de windturbines en zonnespeeltjes, wat massamedia dan vrolijk papegaaien.

Je ziet die zelfde pyramide tegenover de visserij: steeds is er een Amerikaans gesponsorde coalitie -Oceana 2012- die het Europese beleid belobbiet zoals Blue Charity Business toonde. En die overladen wordt met subsidies vanuit het Europese apparaat. Het LIJKT alsof er ontelbare mensen en clubs zijn die windturbines, discardban en mariene reservaten willen. Maar die brede pyramide-basis leidt uiteindelijk naar een smalle top waar het geld vandaan komt.

Beide lobbies hebben het economisch kreupel maken van sectoren tot gevolg.

Ome George Orwell....

Ome George Orwell….

Met de werkhypothese van diepe geopolitiek is ook te verklaren waarom schatrijke milieuclubs als Wereld Natuur Fonds ook nog eens  bijna 7 ton euro subsidie van de Europese Commissie krijgen om zich te laten belobbyen voor nog meer globale controle. Toen ik de hoofdambtenaar Klaus Rudichauser in Brussel daarover bevroeg, kwam hij met de meest waanzinnige excuses. Maar de knoet van Amerika lijkt mij de beste verklaring. Uiteindelijk is ook de Europese Unie als sinds de Koude Oorlog gewoon een marionet van NATO-belangen. Nog steeds zijn we ook door de Amerikanen militair bezet met militaire bases, en wat dachten we van TTIP?

Klimaatbeleid heeft ook geen enkel ijkpunt in het klimaat.Het uiteindelijke doel van het veroorzaakte klimaatbeleid was en is het verkrijgen van meer mondiale controle over burgers, kapitaal en energiestromen. Want zoals we al zagen hebben de triljarden euro’s die we in naam zullen besteden aan klimaat geen enkele invloed op de temperatuur, en dat geeft Sharon Dijksma nu indirect ook toe. Maar zolang politici hun wereldbeeld en besluiten baseren op de gemanipuleerde onzin die journalisten van massamedia verkopen in plaats van op geïnformeerde experts, blijven we in de tang zitten.

Zo kun je de wurgleningen aan Griekenland ook in geopolitiek perspectief zien: de Grieken zijn door hun verleden nog steeds relatief innig met de Russen. De Amerikaanse veiligheids-adviseur vanuit de Koude Oorlog en Poolse aristocraat Zbigniew Brzezinski waarschuwde vorig jaar Tsiripas nog eens voor ernstige gevolgen.

De beroemde wervingsposter, hij stamt uit de Eerste Wereld Oorlog. Met zuivere propaganda werd een Duits-gezinde Amerikaanse bevolking tot oorlog opgehitst TEGEN Duitsers

De beroemde wervingsposter, hij stamt uit de Eerste Wereld Oorlog. Met zuivere propaganda werd een Duits-gezinde Amerikaanse bevolking tot oorlog opgehitst TEGEN Duitsers. De Macht heeft totaal schijt aan mensenlevens

Fortuyn had ook de bijl in klimaatbeleid en andere globalistische aspiraties gezet
Pim Fortuyn- onze eigen Donald Trump- zou dan ook best eens vermoord kunnen zijn vanuit Amerikaanse belangen. Bedenk dat Volkert van der G. een strafblad had. Hij had al gemoord en was chantabel. Zulke mensen worden standaard gerecruteerd voor ‘special ops’. De officiële complottheorie die massamedia ons aansmeerden dat hij Lone Wolf was die het voor ‘de dieren’ deed lijkt alvst minder geloofwaardig. Hoe kon in de spits in Hilversum immers binnen enkele minuten een arrestatieteam paraat staan, zo vroeg ook Theodor Holman zich af.

En waarom wordt Van der G. nu zo afgeschermd? Er is vanuit NATO en globalistische agenda een sterke reden om Fortuyn koud te maken: hij had als premier de stekker uit die agenda getrokken, en werd als destabiliserend gezien.

Internationale politici worden vaker vermoord, zie de Zweedse premier Olof Palme die in 1986 werd neergeschoten op straat nadat hij uit Amerikaanse invloedsfeer dreigde te bewegen . Van de 5 complottheorieen die nu mogen circuleren en de 130 ‘moordenaars’ die zichzelf al aangaven, staat die van mij er niet bij: het was een special ops-klus vanuit Kissinger.

Wat kun je anders verwachten van een land dat met de leugen van massavernietigingswapens Irak binnenvalt, de levens van duizenden eigen soldaten verspilt en dat het hele Midden Oosten in de brand gooit? Waarbij Brezinski ook nog roept dat het voor de moraal was dat ze Ghadaffi uit het zadel bombardeerden…Zodat het nu een IS-staat is en totale chaos.

Inspelen op angstbeelden. Milieuclubs die strategisch belang dienen krijgen het meeste geld. Oppositie zonder geld bloedt vanzelf een keer dood

Inspelen op angstbeelden. Milieuclubs die strategisch belang dienen krijgen het meeste geld. Oppositie zonder geld bloedt vanzelf een keer dood, screenshot campagne Greenpeace

…dus aarzelen zulke lui niet om je koud te maken
Zulke mensen zullen ook niet terugdeinzen om mij koud te maken, als ik te dicht bij het vuur kom. Plots beland je dan met een zelfmoordbrief in een greppel of een mysterieus ‘ongeluk’. Je reputatie wordt aan gort gehakt, want kijk: hij was al gek en paranoïde, zo’n scepticus. Ik heb voldoende narcistische media-sukkels beledigd die dan in de rij staan om het slechte nieuws te papegaaien. Of plots krijg je vanuit de overheid allerlei financiële last tot je bent veroordeeld tot wildkamperen. Het is allemaal al eens gebeurd.

Maar goed: wie niets heeft om voor te sterven, heeft ook niets dat de moeite waard is om echt voor te leven. Dus vandaar mijn dikke vinger naar dat globalisten-tuig:

Fuck You.

Dat is een stukje slang geleend van de rijke Amerikaanse hoogcultuur. Die minimalistische vraatcultuur van brood en spelen die via massamedia gemeengoed werd sinds de militaire bezetting van Europa door de Amerikanen in 1945. Nadat ze een pact sloten met de Duivel: Josef Stalin.

En nadat ze samen met deze grootste lijkenvreter uit de moderne geschiedenis de misdaden van het Nazi-regime uitvergrootten om hun eigen wandaden weg te poetsen. Zoals twee atoombommen op burgerdoelen. Of de tientallen miljoenen Russen die door Stalin werden koudgemaakt: veel meer dan de Nazi’s bij Operatie Barbarossa ooit troffen. Om het in Mao-China alvast met de Chinezen aan te leggen, terwijl Mao er 60 miljoen van de eigen bevolking over de kling had gejaagd.

In die wereld leven we.

Al mogen Usefull Idiots/mainstream-journalisten best blijven geloven dat het allemaal voor De Aarde en de Wereldvrede is, om ‘De Democratie’ te brengen. Het leven buiten de Matrix is de meeste mensen niet gegeven. Omdat ik weet dat je het loodje legt wanneer je te dicht bij het vuur komt, speel ik maar open kaart. Wie weet kan dat vroeg of laat mijn eigen veiligheid en leven dienen. Ik wil de waarheid boven tafel, en wie mij daarbij helpen wil: die kan mailen of bellen. En als het off the record moet spreken we ergens af.

Milieuclubs en media

Milieuclubs en media