junker kop cr 590

Ondanks de bangmakerij van de Eurofielen gaat u in meerderheid tegen het associatieverdrag stemmen, en nog in groten getale ook, zo vertellen de polls ons. Dat is prachtig want het is van ongekend groot belang dat dit eerste raadgevende referendum een klaterend succes wordt.
Maar wellicht weet u nog niet waarom u tegen gaat stemmen. Welnu, dat ga ik u uitleggen!

De omvorming van Europa naar een federale superstaat moet gestopt worden
De meesten van u gaan tegenstemmen omdat ze de sterke intuïtie hebben dat de Brusselse elite zijn eigen agenda najaagt en zich nog nooit iets van u heeft aangetrokken. Dat ze zo diep in de problemen geraakt zijn met hun open binnen- én buitengrenzen, hun roekeloze uitbreiding naar het oosten, hun steeds sterker divergerende economieën, en vooral hun alles vernietigende euro, dat ze voornamelijk paniekvoetbal spelen. En dat ze vele honderden miljarden uitgeven aan zinloos beleid dat alleen maar tijd rekt. En dat allemaal vooral door u en de Duitse en Zweedse burgers betaald moet worden. En dat de Haagse politici daar wel aan mee moeten doen omdat ze er tot aan hun nekharen medeverantwoordelijk voor zijn.
En uw intuïtie heeft groot gelijk!
Het roekeloze gedrag van de Brusselse elite maakt Europa kapot, zonder dat men een flauw idee heeft hoe het ooit nog goed kan komen. Dus maar pappen en nathouden en de schijn ophouden, op uw kosten.

En u staat ook in uw recht: u hebt in 2005 glashard een voortzetting van de lemmingenmars naar een federale superstaat weggestemd in een bindend referendum, en met die uitslag heeft Den Haag en Brussel smalend de welgedane billen afgeveegd. Het enige gevolg van uw uitspraak was dat onze politici voor de Nederlandse camera’s sindsdien kritisch doen over Europa, terwijl ze in Brussel gewoon nog steeds volledig een koers steunen die aanstuurt op een ondemocratische federale superstaat zonder een greintje resterende Nederlandse soevereiniteit.
Alles wat hier mis mee is, is ook mis met het associatieverdrag. Uw weerzin tegen de desastreuze en ondemocratische Brusselse besluitvorming is een volledig gerechtvaardigde reden om tegen te stemmen.

Het associatieverdrag is slecht voor Nederland en voor de gewone Oekraïners 
U heeft de retoriek van de ja-campagne gehoord over hoe belangrijk dit “handels-” akkoord is voor de Nederlandse economie en u geloofde daar terecht helemaal geen snars van. We hebben nu een verwaarloosbare handel met het land, en hun handelsbalans is al negatief,  dus die handel kan niet zomaar gaan groeien. Zeker niet omdat de Oekraïners helemaal niks meer kunnen kopen sinds hun enige substantiële inkomstenbron, de handel in technische producten met Rusland, tot stilstand is gekomen. Wat ze aan Rusland verkochten is in de EU volkomen onverkoopbaar.

Wel zal de landbouwexport naar ons flink toenemen: er gelden in Oekraïne geen wetten voor voedselveiligheid of dierenwelzijn, dus wordt het een ideale plek om massaal in dierenflats plofdieren te fokken, en die regelvrij, omzetbelastingvrij en importbelastingvrij Europa in te pompen. Wat door het verdrag is toegestaan. Terwijl Nederlandse producten (door het verdrag!) voorlopig wel geweerd worden uit Oekraïne.

Tot slot is het land volstrekt failliet, en zal het eenmaal onder de EU paraplu net als Griekenland decennia lang in leven gehouden moeten worden door Europese fondsen, hoezeer men in het land zelf ook lak heeft aan alle EU regels en afspraken. En dat geld wordt uiteraard betaald door de netto bijdragende landen. Vooral u dus!

Het associatieverdrag brengt het tegendeel van stabiliteit en vrede
Dat het verdrag vrede en stabiliteit zou brengen is nog de ergste gotspe die de voorstemmers durven uit te kramen.
Het verdrag heeft nu al geleid tot een opstand, het afzetten van een legitiem gekozen president, een burgeroorlog, en een militair ingrijpen door een grote mogendheid. Wat een fantastische track record op gebied van vrede en stabiliteit !

Het verdrag laat geen enkele ruimte voor een voortzetting van de vanouds hechte relaties van met name het oostelijke deel van het land met Rusland. Bedenk dat bijna de helft van de 2 miljoen vluchtelingen naar Rusland is gevlucht. Die hebben daar familie en belangen. Wanneer het verdrag doorgaat wordt deze eenzijdige situatie geconsolideerd, en zal het land de komende decennia in een (hopelijk bevroren) staat van burgeroorlog blijven. En überhaupt niet aan enige economische ontwikkeling toekomen.

Putin zag zich gedwongen zijn militaire zeehaven veilig te stellen

Putin zag zich gedwongen zijn militaire zeehaven op de Krim veilig te stellen

Het associatieverdrag maakt helemaal geen einde aan de corruptie
In Oekraïne bestaat een kaste van enige tientallen miljardairs die alle touwtjes in handen hebben. Zowel de vorige president (Yanukovych) als de nieuwe (Porosjenko, overigens minister onder Yanukovych), maken deel uit van deze kliek. Poroshenko is met 1 miljard op zijn buitenlandse rekeningen een relatief kleine jongen.
Deze groep heeft de volledige geldstroom, de banken, de rechters en de parlementariërs in het land in handen.

Wilt u een voorbeeldje?
De belangrijkste gaspijplijn voor Zuid Europa loopt door Oekraïne. Ondanks de oorlog is Putin al zijn verplichtingen aan gasleveranties aan bv Italië tot de laatste cuub nagekomen. Daarvoor moest hij zich wel door de Oekraïners een oor aan laten naaien: die hebben de doorvoerbelasting enorm verhoogd.
Het staatsbedrijf dat dit geld int moet dus wel stinkend rijk zijn nu, zou je zeggen, en een flink deel van de staatskas vullen! Wie schetste mijn verbazing toen ik uit zeer betrouwbare bron hoorde dat deze club erin slaagt om zoveel verlies te maken dat het 10% van de landsbegroting opsoupeert. Die wij vanuit de EU uiteindelijk dan weer zullen moeten aanvullen, willen we voorkomen dat een groot geassocieerd land failliet gaat. Rara waar blijft dat geld?
Over een fijn verdienmodel voor de oligarchen gesproken!

De EU maar ook de jonge Oekraïners willen dat hier een einde aan komt. Daarom staan er prachtige zalvende regels in het verdrag over corruptie, maar niet één harde bepaling. Er staat overigens ook geen woord in over homorechten.

Het enige wat wel hard in het verdrag staat is dat buitenlandse bedrijven door de Oekraïense staat niets in de weg gelegd mag worden aan regels of rechtszaken bij hun zaken doen, investeren in het land en – vooral – kapitaal het land uit sluizen.

Dat is het tweede perfecte verdienmodel voor de oligarchen: ze vestigen hun schimmige zaakjes lekker in Cyprus, runnen ze van daaruit, en zijn nu echt volledig onaantastbaar geworden. Met desastreuze gevolgen voor de gewone en dus straatarme Oekraïner
Het verdrag legitimeert de corruptie dus in plaats van hem te bestrijden.
Wat niet vreemd is natuurlijk als je het verdrag sluit met de meest corrupte kliek in het land.

Het associatieverdrag is iets heel anders dan gewoon een handelsverdrag
Het bewijs daarvoor is te simpel voor woorden: u en onze regering gaan allang niet meer over handelsverdragen: die bevoegdheid is al aan Brussel overgedragen. Dat we moeten ratificeren bewijst dus al dat het geen handelsakkoord is.

Het was oorspronkelijk dan ook daadwerkelijk het verdrag dat de toetreding tot een EU lidmaatschap moest inleiden. Op het laatste moment werd het zinnetje dat lidmaatschap in het vooruitzicht stelde weggegumd. Maar alle andere aspecten van lidmaatschap (overnemen van het geheel aan EU-wetgeving) staat er nog altijd wél in.

Ook werd destijds NATO lidmaatschap nadrukkelijk en expliciet aangekondigd. (Boekarest, 2008). Hoewel weinigen in Europa en niemand in de VS dat ooit werkelijk zou willen, dat hoorde ik onlangs nog off the record van een NATO official: het enige doel was om Oekraïne los te weken van Rusland en Putin lekker te pesten.

Maar als het land aan de voorwaarden van het verdrag voldoet dan is er de facto geen wezenlijk onderscheid meer met een EU lid en wordt dat lidmaatschap een formaliteit. Zo ver gaat het verdrag! Het gaat dus om quasi-lidmaatschap.

De voorstanders suggereren voortdurend dat we allerlei van dit soort verdragen afsluiten, maar die liegen dat het gedrukt staat. Dit is een uiterst uitzonderlijk verdrag met als doel vergaande economische, politieke en zelfs militaire integratie. Zo heeft de EU zelf bovendien verklaard, en ook de Nederlandse Tweede Kamer overwoog tijdens de beraadslaging die voorafging aan stemming: ‘dit is het meest vérstrekkende verdrag dat we ooit met een ander land zullen afsluiten’.

Dat de Oekraïners zelf graag bij de EU willen is geen argument
Dat wil Ivoorkust misschien ook wel. Dat maken we gewoon lekker zelf uit.

Daarbij moet je ook eerst vaststellen wat men daar dan voor verwachtingen bij heeft, en hoe terecht die zijn.
Men ziet natuurlijk heel graag de grote geldpotten opengaan. Polen krijgt 12 miljard per jaar, evenveel als Duitsland bijdraagt, daar zou ik ook geen nee tegen zeggen. Maar hoe lang kunnen de paar Europese landen waar de economie nog niet is ingestort zich nog permitteren om er een volstrekt failliet land van 45 miljoen inwoners bij te krijgen om te onderhouden dat door en door corrupt en economisch kansloos is? Dit gaat over echt grote bedragen, voor een lange termijn.

Ik geloofde de tien Oekraïense studenten die bij het referendumdebat in Armenius in Rotterdam een tranentrekkend verhaal hielden voor een ja-stem overigens op hun woord: zij willen echt een minder corrupt Oekraïne en economische groei, kortom een mooie toekomst.
En als dat dan allemaal niet zo snel lukt, dan graag de afschaffing (zoals die ook in het verdrag is opgenomen!) van de visumplicht. Hoe geduldig zou u als jonge Oekraïner zijn als het daar de komende twee jaar totaal niet opschiet met het aanpakken van die corruptie en het aantrekken van de economie? Als de burgeroorlog telkens oplaait? Terwijl een mooie toekomst in het westen lonkt? Een aantal van hen sprak al uitstekend Nederlands.

Een zeer groot deel van de 45 miljoen Oekraïners is dus inderdaad sterk voor het akkoord.

Waarom wil de Brusselse elite dit verdrag eigenlijk zo graag?
Daar is een goede verklaring voor, en daar zal ik eerdaags een mooi blog over schrijven. Maar geloof me: daar zit waarschijnlijk geen enkele reden bij die ook voor u geldt.

Wat moet er dan wel gebeuren?
Oekraïne is een verdeeld grensland. Het heeft verschillende bevolkingsgroepen waarvan vanouds de westerse kant vooral banden met West-Europa heeft en de oostelijke kant met Rusland. De zware industrie zit aan de oostelijke kant en voert in hoofdzaak handel met Rusland.  Die is door de ontwikkelingen rond het associatieverdrag tot stilstand gekomen met rampzalige gevolgen voor de economie.

ukraine_election_map 590

Met name de jongeren in het westelijke deel verwachten alle heil van een open grens met Europa.
Maar economisch redden Italië en Frankrijk het al niet in één Euro(pa) met sterke landen als Nederland en Duitsland erin, voor Oekraïne geldt dat nog vele malen sterker. Met de open grenzen zal er hoogstens een totaal ongereguleerde grootschalige bio-industrie ontstaan, waar amper mensen in zullen werken en die onze boeren kapot zal concurreren. Meer zit er niet in. Geen structurele economische groei en werkgelegenheid. Ze hebben ons nu eenmaal niets te bieden.
Vanuit zo’n enorme achterstand kun je alleen met een zekere protectie en eendrachtig heel hard werken je land opbouwen.

De oplossing
Eerst en vooral moet recht gedaan worden aan de banden van Oost-Oekraïne met Rusland.
Het associatieverdrag moet herschreven worden naar een handelsakkoord zonder verdere politieke agenda en het moet zowel de handel met Europa als met Rusland regelen. Dus samen met Rusland om de tafel. Een oplossing waar overigens met medewerking van Rusland in Oekraïne nog serieus aan gewerkt is maar die door de EU bot is afgewezen.

In het akkoord moeten verder keiharde bepalingen over corruptiebestrijding, homo- en vrouwenrechten, voedselkwaliteit, milieuwetgeving en dierenwelzijn worden opgenomen, geen holle frasen.

Deze oplossing geeft het land en (al!) zijn geplaagde burgers wél zicht op vrede, stabiliteit en economische groei. Waar het ja-kamp erg blij van zou moeten worden.

 

Zie ook deze uitstekende en soms amusante video’s met goede informatie met de juweeltjes:
– Zo werkt het parlement in Oekraine (1 min.)
– Arjo Klamer legt uit (2 min.)
– Kees van Amstel (5 min.)
– De 5 mythes over het associatieverdrag – Harrie van Bommel (14 min.)