De NATO en Wereldbank zijn mogelijk onze grootste vijand, in plaats van onze vriend. Dat is een gedachte die deze blog uitwerkt, Global Warming als onderdeel van Global Warring. Na jaren bezigheidstherapie over ‘deze studie zegt dit over CO2’ en ‘er zijn niet zus maar zoveel ijsberen’- sluit ik sinds dit voorjaar die Encyclopedie der Nutteloze Feiten. Hans zet die lijn voort, de benaderingen zijn complementair.

Het is voor mij tijd om een betere theorie te formuleren, een verklaringsmodel voor de werkelijkheid waarmee je losse feitjes beter aan elkaar kunt knopen. Een geheel zien in wat eerder losse eindjes leken.

Zonder een goede theorie van de werkelijkheid, kun je die werkelijkheid ook niet helder zien. Zoals je hersenen nodig hebt om visuele prikkels tot een hanteerbaar mentaal plaatje te ontwikkelen. Dus hier schetsen we een nieuw verklaringsmodel, waarin ook klimaatcatastrofisme past. Waarbij ik als klimagnost aangeef: het definitieve antwoord is hier zowel aan koude als warme kant niet te geven. De zaak voor de warme kant is voorlopig ook niet definitief weerlegd.

Interessante kost!!

Interessante kost!!

Gisteren introduceerde ik de term Friendly Fascism op Climategate, want het klimaat- en milieudebat dat nooit een debat was gaat over macht. De macht liegt vrijwel altijd. Om in essentie fascistische en genocidale machtspolitiek door te drukken, komen politici altijd met morele argumenten als masker. Het milieu en het klimaat zijn 1 van de vele vermommingen van botte machtspolitiek, het ‘Boze Dictator’-argument is er ook 1, en haar evenknie: meer vrijheid/democratie. Kun je nooit tegen zijn, net als ‘meer duurzaamheid’ en meer gezondheid.

Zij hebben plots het Absolute Kwaad ontdekt, de boeman. Dat Kwaad moet koste wat kost bestreden. Het bestaan van dat Grote Kwaad maakt iedere redelijke kosten-baten-analyse zo tot moreel verdachte zaak: wie het waagt te bevragen die is Untermensch/Ontkenner.De Grootte van het verkochte Kwaad – al of niet reëel- vervaagt het eigen begane kwaad. En het tot boeman uitroepen van de tegenpartij poetst de eigen wandaden schoon.

Die tactiek wordt al eeuwen gebruikt om mensen een oorlog in te trekken. Dus waarom niet ook in de ‘strijd tegen klimaatverandering’/Man Bear Pig.

Help uw blogger mee met tips en nieuwe bronnen, dank alvast voor de hulp

Met dank aan Facetime: goedemorgen! Help uw blogger mee met tips en nieuwe bronnen, dank alvast voor de hulp die ik al kreeg

Speculatief, net als de retorische klimaatwetenschap
Mijn nieuwe missie heeft een bijna spiritueel doel: het gaat om een stukje geestelijke bevrijding. En de hoop dat de waarheid danwel kil is, maar ook een weg biedt die meer verdieping geeft. En misschien ook anderen inspireert, zoals ik ook niet zonder het voorwerk van andere mentoren kon. De nieuwe insteek sluit ons geïsoleerde groene veldje aan op het mondiale slagveld, als pionnetje op the Grand Chessboard (Brzeszinski Trilateral Commission). Zo lever je tegelijk een betere verklaring waarom Trump het zo goed doet. Terwijl media-geindoctrineerden hem ondertussen vergelijken met…hoe kan het ook anders…Hitler- de Uber-Boeman.

  • Natuurlijk heeft dat een speculatief karakter. Maar speculeren doe je ook wanneer je zogenaamd feitelijk kletst over een abstractie als ‘het klimaat’. Klimaat is een statistische constructie, een gemiddelde van fysische parameters op afspraak van de WMO.  En hoe exact is de ‘wereldtemperatuur’? Alsof je wereldtemperatuur zomaar kunt meten en dan ook nog tot de tiende graad nauwkeurig…. Al dat geklets over tienden of zelfs honderdsten van graden suggereert een niveau van exactheid dat er in het echt niet is.
  • Zowel aan de sceptische kant als de warme kant roept men dat er zoiets bestaat als wereldtemperatuur, een statistisch artefact. Alsof je van een heel gazon de gemiddelde lengte van de grasprietjes weet te bepalen. En dan debatteren over de Gazongraslengte, die je in een model stopt. En daarmee ga je dan de gemiddelde lengte voorspellen over 100 jaar, bij nu heersende condities als stikstofgehalte in de bodem. En nog duizenden andere variabelen die je wegmoffelt omdat je het niet begrijpt.
  • De ergste klimaat-fanatici zijn ook vaak de mensen die er het minste van begrijpen, laat staan de wil tonen er iets van te begrijpen. Het is vooral een mooie stok om mee te slaan/anderen van hun geld te beroven. Meestal bij gebrek aan creatief talent om iets te maken dat anderen willen hebben/horen.
  • Je kunt niet tegen duurzaamheid zijn, geen redelijk mens wil het leven op aarde om zeep helpen, behalve enkele Nato-psychopaten dan… Dus wie kritiek levert, plaatst zich direct in een verloren positie. Alleen geïnformeerde nerds begrijpen je, een zeer kleine minderheid.
Wat Lenin deed, dat doet de NATO even goed

Wat Lenin deed, dat doet de NATO even goed. Links of Rechts, het zijn stropoppen van 1 entiteit genaamd De Macht, bezigheidstherapie voor politiek commentatoren bij massamedia

Klimaatprostituees: een NATO-product
Klimaat en Biodiversiteit zijn technisch verpakte machtsmiddelen. Tegen de tijd dat de tegenstand jouw mediabom demonteert, ben je als uitvinder al weer verder. Op klimaat volgt ‘de biodiversiteit’ en dan de volgende pseudo-wetenschappelijke constructie, statistisch artefact verpakt als exactheid.

Voor de demontage door de tegenaprtij, roep je gewoon dat je tegenstander ’tegen DE wetenschap’ is . Of een onmens die alleen aan zichzelf denkt. Je betaalt de clubs die je tegenstander vloeren.

Ondertussen is een heel leger opportunisten al financieel afhankelijk gemaakt van Klimaat en Biodiversiteit. Je hebt zo je eigen legertje klimaatprostituees gemaakt dat met zachte dwang van eigenbelang de trein doet voortdenderen, zolang je via de overheid ze maar met onderzoeksgeld voert. We zagen al dat onze nationale Klimaatpaus Pier Vellinga in 1988 in zijn ambt bij VROM een leugenaar was, en dat ‘kwaliteitskrant’ NRC Handelsblad in aanbidding zijn evangelie overkalkte

Massamedia mengen zin met onzin, zodat de onzin – nodig voor je macht- geloofwaardiger lijkt.

Kwaliteitsjournalisten blazen de werkelijkheid ENIGSZINS op. NRC Handelsblad 12 juli 1988

Kwaliteitsjournalisten blazen de werkelijkheid ENIGSZINS op. NRC Handelsblad 12 juli 1988

Halve waarheden zijn de meest effectieve leugens. Kwaliteitsmedia erven hun autoriteit door gewoonterecht, en maken zo van halve waarheden autoritaire leugens.

Wereldbibliotheek van het Web
Wanneer je vervolgens de massamedia in je tas hebt om je leugens te verspreiden – neem de ‘weapons of mass destruction’ in Irak- is de rest kinderspel. Westerlingen worden van wieg tot graf door de leugenbuis opgevoed en geïndoctrineerd. Niet voor niets wilde mediafilosoof Neil Postman nooit voor televisie geïnterviewd worden. De TV was al plat voordat de flatscreen werd uitgevonden. Maar de wereldbibliotheek genaamd het web- dat nota bene mede binnen Amerikaanse defensie-denktanks werd ontwikkeld als RAND (net als Google voor Data Mining)- dat is nu ook de bypass-route: plots heb je een alternatief, een schat aan informatie, tips voor boeken die je kunt lezen van experts.

Screen Shot 2016-05-01 at 08.31.26
Vele anderen blijken je dan al voorgegaan. Zo ontdekte ik ook Elaine Dewar’s ‘ Cloak of Green’ en vele andere auteurs die al veel eerder beschreven wat ik nu pas goed voor het netvlies krijg. Na de leugens  van de mainstream-journalitiek als slaap uit de ogen te wrijven, media die je van wieg tot graf plachten op te voeden. Een proces dat 10 jaar kostte.

We zijn immers geleerd te geloven dat wat alfa’s met havo- werk en denkniveau beweren die een persberichtje overtikken en zich 5 minuten inlezen- journalisten- ‘de Waarheid’ is. Liegen dat het gedrukt staat, dat is De Pers. De officiele complottheorie die zij met de kracht van herhaling doorduwen, dat is De Werkelijkheid. Je hebt daarom zelfs een aparte categorie die zich ‘onderzoeksjournalist’ noemt: het betekent dat de meeste journalisten dus geen enkel onderzoek doen.

De 'wetenschappelijke' filosofie van onze elite

De ‘wetenschappelijke’ filosofie van onze elite. Iedereen die praat over ’the human species’ past an-empathische retoriek toe op medemensen. Dat gebeurt ook in oorlogen om je vijand met gemoedsrust te vermoorden. De doodsvijand van de Club van Rome is ‘de mensheid’- zo schrijven ze zelf…De term ‘kanker’ gebruikten zij al in 1974

Hoe goed ze zichzelf ook vinden. Hoe goed ze het ook menen….Mainstream- Journalisten zijn op zijn best usefull idiots. Met hun vakorganisaties venten ze hun eigen narcisme uit en keuren ze als slagers hun eigen vlees. Wie maar een groot genoeg bord voor zijn hoofd heeft, die wordt vanzelf beloond met De Tegel.  Media zijn werktuigen van de macht, die veel slimmer is, beter gefinancierd en beter opgeleid.

100 jaar professioneel verkopen van oorlog
Neem de wijze waarop Psyops van de Amerikanen de ‘zegetocht’ van hun leger in Irak ensceneerde met juichende Irakezen. En hoe die leugen vervolgens aan de hele wereld werd verkocht…..Met niets kun je zo effectief liegen als met beeld. En alle media zijn in handen van een beperkte club.

Vraag aan de lezer met hersens: als u hebt geleerd dat massamedia u waarheid vertellen, terwijl hier overduidelijk van leugens sprake was. Gaat er dan geen belletje rinkelen? Hoe zit het dan met de rest van die verslaggeving? Hoe zit het dan bij klimaat? En bij ‘biodiversiteit’? En als je denkt dat die propaganda-techniek op jouw GEEN invloed heeft…

Bijna 40 jaar na de Domo-reclame zit nog steeds ‘oeh oeh, aah ah, we maken Domo Vla’ in mijn hoofd. De koeien die Domo Vla maken. En dat was nog maar iets onschuldigs als ‘hopjes vanille en chocola, aardbeien en blanke vla’. 

In die makkelijke pakken auhhhhhh.

Hoe kun je dan beweren dat een wereldbeeld niet in je hersens is te etsen?

Wat de militaire propaganda niet vertelde: dat passagiers als menselijk schild waren gebruikt tegen Duitse U-boten, dat de Lusitania volgepakt zat met munitie EN dat de Duitse ambassade vooraf in alle Amerikaanse kranten had gewaarschuwd niet aan boord te gaan....

1916: met propaganda de oorlog ingetrokken….Wat de militaire propaganda niet vertelde: dat passagiers als menselijk schild waren gebruikt tegen Duitse U-boten, dat de Lusitania volgepakt zat met munitie EN dat de Duitse ambassade vooraf in alle Amerikaanse kranten had gewaarschuwd niet aan boord te gaan….

Steeds wanneer je verder kijkt dan de mediawerkelijkheid plat is, blijkt de zaak anders in elkaar te steken. Als je weet dat je mensen met enkel propaganda van pro-Duits kunt doen omslaan tot moordlustige Duitser-moordenaars (de Amerikanen in de Eerste Wereld Oorlog). En dat ze toen ook met leugens die oorlog in getrokken werden. De met munitie volgepakte Lusitania die de Duitse U-boten kelderden werd als humanitaire ramp van wrede militairisten verkocht.

De Duitse Ambassade waarschuwde iedereen: de oorloghitsers onder de Amerikanen gebruikten de passagiers als menselijk schild en propagandamateriaal

De Duitse Ambassade waarschuwde iedereen: de oorloghitsers onder de Amerikanen gebruikten de passagiers als menselijk schild en propagandamateriaal

Without Warning’ is een zuivere leugen, de Duitse Ambassade in Amerika had in alle dagbladen geadverteerd: het is op eigen risico, varen in een oorlogszoneHet wrak van de Lusitania bleek decennia later niet te benaderen omdat het tjokvol munitie zit. De passagiers waren als menselijk schild gebruikt en propagandamateriaal. De Duitsers bedreven een legitieme oorlogsdaad.

…Hoe kan je dan te geloven dat dit nu NIET gebeurt…

 

Een alternatieve realiteit die het onderzoeken meer dan waard is

Een alternatieve realiteit die het onderzoeken meer dan waard is. Zo kijk ik ook aan tegen die ‘onthullingen’ van de Panama Papers, die zeer van pas komen in de globalistische agenda naar bankunie en Energie-unie, alles Unie. Je geeft de meest overschatte beroepsgroep in het ‘democratische’ westen- de journalistiek weer een reden om zichzelf op de borst te kloppen/weg te kijken van wat er echt speelt

Arabische ‘Lente’: Libie terugbombarderen richting Middeleeuwen
Wanneer het kwartje valt ga je het ‘nieuws’ herbekijken zoals je dat door officiële media werd voorgekauwd. Al eerder beschreef ik mijn twijfels over wat de Russofobische NOS Journaal verkocht als ‘vrijheid blijheid hoi hoi Arabische lente’. Die met mogelijk Saudische hulp gefinancierde proxy-oorlog van Moslim-extremisten die Egypte moesten destabiliseren en later Syrië en Libië. Althans, zo beschrijft Steve Austin het die duidelijk meer onderzoek deed dan die  postmoderne policor-ambtenaren van de Staatsomroep.

Wie ook maar 1 boekje las over de geschiedenis van het Midden Oosten (ik las me breder in voor een bezoek aan Westbank/Israel), die doet dan al meer onderzoek dan de gemiddelde NOS-journalist.

En die weet dat die moslim-extremisten daar altijd als plaag werden beschouwd die alleen met een militaire hand de kop in waren te drukken. Zoals Ghadaffi deed, zoals Assad deed en zijn vader tot heil van de stabiliteit van het land, en zoals die militair leider van Egypte deed waarvan de naam me even is ontschoten. En als er nu 1 regime is dat al decennia-lang met dictators zaken doet en ze zelfs wapens levert, zoals de Saudische koppensnellers met F15-gevechtsvliegtuigen; De Verenigde Staten.

Leugenfabriek BV Nu.nl verkoopt de PR met John Kerry van Globe International die net als Hitler met een kind op de foto moet

Doorgeefluik BV Nu.nl verkoopt de PR. Met John Kerry van Globe International die net als Hitler met een kind op de foto moet. Inclusief de ‘5 miljoen huishoudens’-leugen van onze Reichsoverheid en milieuclubs, EN het morele sausje dat iedere criticus tot boeman degradeert. Dus…jij bent tegen duurzaamheid?

Obama the US War Salesman
Het waren de Amerikanen die Iran voerden met wapentuig, toen de Shah van Perzie daar in het zadel zat. Die Shah wilde in 1971 vieren dat Perzie als machtig rijk 2500 jaar bestond met de groten der aarde. Hij was de VS-pion in de Koude Oorlog. Die Shah gaf 30 procent van zijn staatsbudget uit om zich tot de tanden te bewapenen. Met Amerikaanse gevechtsvliegtuigen. Het was de Shah van Perzie die een eigen politiedienst van 80 duizend man sterk optuigde om de morrende bevolking onder de duim te houden. Dus geen wonder dat er in 1978 een revolutie kwam, zou je zeggen…

  • Hoe overtuigend is dan de bewering van Obama dat Ghadaffi weg moest omdat hij zo’n gemene dictator is? Of Assad? Of Saddam? Dat is toch een ordinaire verkooptruc? Het gaat er in als koek bij de Obama-cheerleaders van onze media.

Zie het optreden van Obama in dit filmpje, om het terugbombarderen naar de Middeleeuwen te rechtvaardigen van Libië. Zodat nu een bewind van moslim-terroristen de dienst uitmaakt van 1 van de weinige gedekoloniseerde landen in Afrika die zonder schuldenlast van de Wereldbank- dankzij oliegeld- zichzelf tot welvaart verhief. Ze hadden zelfs een project waarbij de enorme aquifers (waterreservoirs) onder de woestijn werden aangeboord en benut. Zo kregen Libische steden water.

Ghadaffi wilde ook de woestijn bevloeien tot landbouwgrond. Helemaal gek is dat niet. Ook de Kibbutzim in de Israelische Negev-Woestijn halen water uit Aquifers. Bij Kibboets Lotan heb je zo zelfs Friese Koeien in de Arava Woestijn. De Egyptenaren hebben ook zo’n megalomaan bevloeiingsproject in de woestijn met Nijlwater.

Daarnaast, in het Holocene Optimum- als ik me niet vergis- was de Sahara een bloeiend gebied. Dat er water in de bodem zit lijkt logisch, gezien de eerdere vochtige klimaten die in het gebied heersten.

De NATO: friend and foe
De Libiërs hadden gelijk. Wat geeft Nato-landen het recht om in andermans land te bepalen welke leiders ze hebben? Wat zijn de Irakezen opgeschoten met de chaos die de Amerikanen hebben veroorzaakt? Hoeveel stabieler was Syrie onder Assad, een in het Westen opgeleide arts? En wat is er nu nog van die oeroude bakermat van beschaving over? Nineve is verwoest, oude Christelijke kloosters opgeblazen…

Dankzij Ghadaffi werden al die Afrikaanse gelukszoekers ook tegengehouden, die deze zomer Europa weer gaan overspoelen om ons land verder te destabiliseren. Was ons land al over-over-over-overbevolkt met 17 miljoen mensen, en liepen mensen onder aan de arbeidsmarkt elkaar al te verdringen. Krijgen we van de NATO nog honderdduizenden onopgeleide werkeloze jonge mannen kado in de gevechtsleeftijd.

En weer met de zelfde strategie: wie discussie wil aangaan, wordt als boeman weggezet door de rassssissssme-sissers van onze policor-propagandamedia.

De NATO is een instrument van de Wereldbank en vice versa, en is dat altijd geweest. Niet voor niets werd Irak-havik Wolfowitz directeur van die Wereldbank, de zelfde Wereldbank die nu ook klimaatkampioen wil spelen: geldsluis van met gr0en excuus afgetroggelde miljarden, die overheden ophalen onder dreiging met het geweldsmonopolie van de staat. Nu is het een Chinees geloof ik, een militair-strategische keuze van het land dat technocratische proeftuin werd van de Trilateral Commission. Voor Wolfowits zat de onderminister van Defensie MrNamara er. De Wereldbank is een geldsluis voor het militair-industrieel complex.

Reservaten
Die Wereldbank pompte triljarden dollars richting Afrikaanse dictators, die dat geld weer terugpompten naar Zwitserse rekeningen.In 1948 bij de start van de Koude Oorlog werd Afrika tot Tiers Monde verklaard, Derde Wereld. Het  koloniale wingebied van grondstoffen. Het strijdperk waar de Koude Oorlog met andere middelen werd gevoerd genaamd ‘ontwikkelingshulp’. Waar Prins Bernhard en Prins Philip hun eeuwige jachtvelden gingen ‘beschermen’ met hun Bilderberg-zakenelite.

Zoals de Adel al sinds mensenheugenis hun ‘reservaten’ instelden (van het latijnse ‘reserva’ voor apart zetten, net als ‘foret’ dat het zelfde betekent). William the Conquerer’s reservaat was New Forest, nadat deze Normandische warlord Zuid Engeland buitmaakte via de Battle of Hastings. New Forest is nu het recreatieoord van de Britse zaken-elite met Maserati-dealer in Lyndhurst.

Er is niet zo gek veel veranderd aan het menselijk bedrijf. Begin 1900 verjoeg de zakenfamilie Kroller-Moller ook de bewoners van wat nu de Hoge Veluwe is. Kroller wilde er zijn eigen jachtreservaat van maken. Zo ontstond wat nu ‘natuurbescherming’ heet. Nu kun je zoiets alleen nog flikken buiten het zicht van je Westerse donateurs, tegen weerloze en arme volkjes. Met een half miljard euro marketinggeld per jaar kun je dan uitgroeien tot ’s werelds grootste ‘natuurorganisatie’ en zelfs morele superioriteit claimen.

Wij Westerlingen vinden daardoor een populatie leeuwen belangrijker dan de Afrikaanse herders die zij belagen. In ieder van ons schuilt een wegkijkende fascist.

Friendly Fascism. Met dankbare negerplaatjes en onder de vlag van 'gendergelijkheid en voedselhulp' je machtspolitiek doorduwen met subsidie van Buitenlandse Zaken (4,25 miljoen euro per jaar)

Friendly Fascism. Met dankbare negerplaatjes en onder de vlag van ‘gendergelijkheid, ‘empowerment’ en ‘voedselhulp’ je machtspolitiek doorduwen met subsidie van Buitenlandse Zaken (4,25 miljoen euro per jaar) SMART is ook de technocratisch utopische filosofie die Bilderberg-jongens nu verkopen

Not Evil, Just wrong?
Ik geloof ook niet dat mensen bij NATO of Wereldbank kwader van intentie zijn dan U en ik. Hoewel je voor bovenmatige machtshonger ook psychopathische trekken nodig hebt om die honger te realiseren. Ze hebben alvast meer macht om de kwade intenties uit te vergroten, en grotere belangen te verdedigen. Meer dan de bloemen en appelbomen in de tuin heb ik niet, de hopstruik en 2 kippen. Daar begin je geen wereldoorlog voor. Maar je kunt wel naar doen, als iemand je kip zou stelen. Misschien zou je die zelfs een klap verkopen, want mijn Kamerkakels Stientje en Marianne leggen als de beste.

Heb je kippen met gouden eieren dan kun je dan als bankier dan dit schrijven

“We’ll therefore speed up the question of reform in the custom rates by the political organization called the Democratic Party; and we’ll put the spotlight on the question of protection and of the reciprocity by the Republican Party.

“By dividing the electorate this way, we’ll be able to have them spend their energies at struggling amongst themselves on questions that, for us, have no importance whatsoever, and on which we only touch upon as instructors of the common flock.

Vervang het politieke deel door ‘klimaat’ en je hebt een blauwdruk voor waar wij onze energie op Climategate.nl 6 jaar aan verspilden als gecontroleerde oppositie. Op het niveau van de echte macht bestaat Links-Rechts niet, die stropop bestaat alleen bij zelfbenoemde ‘mediapruffesjunuls’. Of je nu een socialistische utopie nastreeft of een kapitalistische utopie, macht is macht. De wil tot macht is bij ieder gelijk.

Een alternatieve kijk op de realiteit die het onderzoeken waard is...

Een alternatieve kijk op de realiteit die het onderzoeken waard is…Natuurlijk is dit niet de hele verklaring, ook zonder banken was er al armoede en honger

Theorie van bijna-alles
U ziet, ik heb meer oog gekeren voor wat door massamedia geindoctrineerde mensen afserveren als ‘compulottetheorieeeee’: het zijn altijd de armen van geest die geijkte kreten gebruiken om zo zichzelf op te poetsen. Waarom denk je ook dat juist de beroepsgroep die ons moet informeren over ‘de werkelijkheid’ bestaat uit de armen van geest: alfa’s van Havo werk- en denkniveau die gevatheid verwarren met intelligentie. Hoe kan het ook dat ons Parlement met dat soort lieden is overbevolkt? Dat is helemaal niet vanzelfsprekend. In de technocratie genaamd China zijn het juist exact geschoolde lieden die de dienst uitmaken.

Laat ieder voor zichzelf kijken hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. En dan besluiten of hij in de Matrix wil blijven….

Je moet niet de zelfde fout gaan maken als ZIJ: het kwaad externaliseren en een verlossingsleer zoeken. Dat is waarom het complot-circuit ook religieuze trekken kan krijgen. Dus als ‘de banken maar’ zus en ‘het systeem zo’ dan….eeuwig geluk en wereldvrede. Dagelijks zelf iets minder corrupt en zwak worden, beter van karakter, lijf en leden. Geen zwart gat zijn maar een Licht, anderen inspireren zoals andere mensen voor jouw ook mentor waren. Meer man.

Daar heb je een heel leven genoeg aan. Weet wel dat ZIJ kunnen bepalen hoe lang dat leven mag zijn.