De zwaartekracht bestaat niet, dat is een verzinsel. Natuurlijk, ik blijf wel aan de aarde kleven, die bolle magneet met Noordpool en Zuidpool en die kan ompolen (van + en – verwisselen). Ik blijf een Aardling dankzij een fenomeen dat elektromagnetisme heet, waardoor twee lichamen elkaar aantrekken. Die elektromagnetische krachten meten we in Tesla (T) vernoemd naar Nikola Tesla. Dit buiten-academische genie is de vader van radio-transmissie, van AC (Alternating Current)-wisselstroom uit uw stopcontact voor transmissie van elektriciteit (als tegenpool van Direct Current DC). Tesla is vader van de inductiemotor waarop treinen rijden en elektrische auto’s als de Tesla.

Hij veranderde de mensheid dus fysiek, terwijl leuteraars ter academie wat papier produceerden. Zonder Tesla was de moderne maatschappij niet mogelijk. En hij stierf alleen en arm op een hotelkamertje in New York in 1942, ook al had hij 700 technische patenten op zijn naam staan. Hoewel Marconi met zijn uitvinding van radio-transmissie aan de haal ging, erkende een hooggerechtshof later dat Marconi een kopie had gemaakt van 1 van Tesla’s patenten.

Dankzij de elektrische sportauto Tesla is zijn naam nu ook weer bij het grote publiek bekend. Een stukje eerherstel.

Dankzij internet en filmmakers, volgt nu eerherstel op grotere schaal. Minder bekend zijn de experimenten die hij uitvoerde bij Wardenclyffe met een toren die draadloos elektrische energie moest kunnen doorsturen. De makers van ‘Tower to the People’ kochten de grond waar zijn lab stond in Colorado Springs, om zijn nalatenschap hier eer te kunnen bewijzen.

De atoombom is door Oppenheimer bedacht. Die geeft al een idee in welk energiereservoir ook Tesla wilde tappen om energie te ontfutselen: de natuur om ons heen, waar de meest bizarre en occulte verschijnselen plaatsvinden, duistere oerkrachten die je kunt mobiliseren. Donar de dondergod bijvoorbeeld met zijn bliksem.

Alles is energie in de natuur, de vraag is alleen: hoe concentreer je die energie, en hoe ‘harnas’ je die energie op een bruikbare manier?

Dat is ook wat James Watt onderscheidt van zijn voorgangers. Fossiele energie uit steenkool, dat hadden de Chinezen in de 11de eeuw ook al. Maar die energie zo concentreren en omzetten in bruikbare arbeid, daar waren mensen als Watt voor nodig met zijn stoommachine. En dus meten we Vermogen, de hoeveelheid (geharnaste, geconcentreerde) energie per seconde in Watt.

https://www.youtube.com/watch?v=7r-3FNtgOFM

Tesla tapte energie uit de voor ons onzichtbare natuur, het verborgene. En dat is ook wat ‘occult’ betekent, de werkelijke occultisten en alchemisten zijn dan ook de geniale natuurwetenschappers die door experiment de sleutel tot dat verborgene vinden.

De natuur is pure toverij. Neem het fenomeen ‘eigenfrequentie’, een trilling gemeten in Hertz waarbij het object gaat resoneren, mee trillen. Daarom kan een hangbrug bijvoorbeeld gaan schudden en instorten dankzij de wind. Of door een troep soldaten die over de brug marcheert. Een gebouw heeft ook een eigenfrequentie. Als zo’n gebouw gaat resoneren met die frequentie, dan danst het uit elkaar. De meest grove variant daarop zien we bij een aardbeving.

De aarde heeft ook een eigenfrequentie. Stel dat je die weet op te wekken via elektromagnetisme, wat voor duistere destructie kun je dan losmaken?

De ionosfeer rond de aarde, is een enorme elektrische geleider dankzij de door ultra-violette straling geïoniseerde zuurstof- en andere moleculen, zodat er Ozon (O3) kan ontstaan. Die ionosfeer kan dus elektromagnetische golven weerkaatsen. De ruimte tussen die ionosfeer en het aardoppervlak heet de zogenaamde Schuman-cavity. Hier kunnen met bliksem als ‘aansteker’ eigenfrequenties – Schuman-resonanties- ontstaan in de bandbreedte van 3-60 Hertz, elektro-magnetische golven via resonantie die weerkaatsen tussen ionosfeer en de aarde.

Tesla dacht er over om die ruimte te benutten voor energie-transmissie, volgens een zelfde principe. Waarbij hij met elektriciteit zelf die frequenties zou opwekken. Veel van zijn experimenten kregen een militair luchtje. Zijn toren werd in de Eerste Wereldoorlog dan ook opgeblazen door het Amerikaanse leger. En wat hij hiermee voor ogen had, of had kunnen bereiken, dat blijft in mysterie gehuld.

Er zijn diverse militaire experimenten gedaan met de consequenties van Tesla’s denken. In theorie zou je met elektromagnetisme ook de hele aard-atmosfeer kunnen opwarmen als een Magnetron. Zo ontstonden in de Amerikaanse militaire denktanks als RAND ook de zorgen over ‘klimaat-oorlogen’, het idee dat je wapens kon ontwikkelen die het weer veranderen: en daarmee ook de ontwikkeling van klimaatmodellen.  Of zelfs aardbevingen opwekken, met ultra lage frequenties met grote amplitude.

De HAARP-experimenten (high-frequency active auroral research programme) van de Amerikaanse luchtmacht in Alaska- het Peenemunde van de Amerikanen- in 1990 dreven op dat Tesla-idee: met radiogolven de ionosfeer activeren.

Er is kortom zoveel dat wij niet weten, en dat maakt iedere dag weer een ontdekkingsreis. Je hebt geen Easyjet nodig, om de banaliteit te ontvluchten wanneer voor je neus in de natuur de magie besloten ligt. En waar ieder nieuwsgierig mens zich ‘aangetrokken’ door voelt. Ik vat dat graag letterlijk op.

Rudolf Hertz- waarin frequenties van golven worden gemeten- ligt in Hamburg begraven op Friedhof Ohlsdorf

Rudolf Hertz- waarin frequenties van golven worden gemeten- ligt in Hamburg begraven op Friedhof Ohlsdorf

Academische wetenschap is saai, conformistisch, politiek gekleurd gebedel om fondsen bij ambtenarij, vol taboes en afstompend. Een wetenschapsdiscipline als ‘Ecologie’ hangt van politiek gemotiveerd en slap geouwehoer aan elkaar.

Maar natuurwetenschap is pure magie, occultisme, een poort naar de verbeelding waar de echte natuur verborgen ligt.