Floris van Hest wordt betaald om tegen vissers aan te trappen, zodat de overheid, windturbine-bouwers en olieboeren vrij hun gang kunnen gaan in natuurgebied de Noordzee

Floris van Hest wordt betaald om tegen vissers aan te trappen in media als groene legitimatie voor onze corrupte overheid. Zodat de overheid (Rijkswaterstaat met zandwinning), Boskalis, windturbine-bouwers en olieboeren vrij hun gang kunnen gaan in natuurgebied de Noordzee en toch heel bezorgd om natuur lijken te doen

Stichting de Noordzee laat zich betalen door bodemberoerder Boskalis voor imagopoetsen (Beach Clean Up). Tegen vissertjes trappen is hun afleidings-strategie voor feit dat onze overheid en gelieerde corporate belangen de Noordzee exploiteren als mijnbouw-wingewest. Als dank krijgt SDN 1/10de van budget vergoed door Ministerie van Asfalt en Windmolens (I&M) SDN helpt overheid aan Natura 2000-groenverf in media. Dat is de samenvatting van deze blog.

Even stevig op de persoon bij Floris van Hest
Wanneer Floris van Hest dit leest zal de eerste Pavlov-reactie van dat duurzame muntthee-surfertje zijn: ‘Wattuh zuuuuurrjjj stukjuhhh’, of: ‘Gefrustreerjjjjd’ Dat is althans de standaard Pavlov-reactie van de positivo’s, die de Masters of their own Universe spelen. Mensen bij wie het gevoel over zichzelf de maat van alle dingen is, het Endorfine-Level. Omdat er alleen maar een ‘Ding fur Mich‘ (waarheid voor mij) is in hun universum, geen Ding an Sich: een echt bestaande werkelijkheid waaraan je moet verantwoorden.

Een werkelijkheid die vissers al wel kennen, wanneer ze bij windkracht 8 over de Noordzee schuimen. Dan kom je niet weg met marketinggelul.

Je kunt als professioneel leugenaar (PR) volstaan met schieten op de boodschapper die ‘zuur/freudiaans gemankeerd’ zou zijn. Zolang je het gevoel over jezelf maar op het juiste endorfine-niveau houdt. Een discussie is zonder Ding an Sich toch niet meer dan een woordenspel. En waarheid is iets dat je koopt, datgene waar je mee wegkomt. Als het niet goed voelt is het onwaar. Als je het niet wilt horen ligt dat aan de boodschapper. Andere veel gebruikte methodiek:

Je roept die favoriete kreet bij de Atheïstische Bolsjewistenbende van Joop.nl:

  • Feitenvrij!!!

Of je trekt de kaart van morele superioriteit:

  • ‘Nou, wij staan altijd open voor een inhoudelijke discussie, maar met deze toon….’

Door de ander te beschuldigen van je eigen favoriete bezigheid, blijft je innerlijke leegte en intellectuele corruptie dan zelf buiten schot. Zo doen die milieuclubs dat steeds, naar totalitaire traditie. Maar zo handelt eigenlijk iedereen die geldzucht, machtshonger en eerloosheid waardeert boven integriteit. Nou Muntthee-Floris, neem maar een slok van je duurzame Rooibos met honing en schijfje citroen en ga er eens voor zitten:

De Boskalis Imago Oppoets toer van Stichting de Noordzee

De Boskalis Imago Oppoets toer van Stichting de Noordzee. Boskalis graaft de Noordzee af, en vissers moeten weg vanwege de ‘bodemberoering’….

Liegen, het nieuwe normaal
Bij onze voorouders ramde de dominee er wekelijks in: ‘Gij zult geen vals getuigenis geven‘. (gebod 9) Blijkbaar hebben de meeste mensen dat nodig: Een hemelse stok achter de deur om op Aarde niet al te zeer te corrumperen. Dat constateerde Solznjetsin ook, reflecterend op de tientallen miljoenen slachtoffers van het Bolsjewistische Atheïsme: ‘mensen waren God vergeten’.

Sinds mensen zo’n ‘ik ben de mennudzjur van mijn eiguh- levuh-denk-positief- wat- je- droomt- is- je -werkelijkheid’-New Agy -filosofie omarmden geldt: waarheid is wat je van pas komt. Liegen is daardoor het nieuwe normaal.

  • Dat zelfde motto wordt ook aan Josef Goebbels toegeschreven, het propaganda-genie van de NSDAP: waarheid is wat de partij vraagt. De filosofie is dus niets nieuws, hij is populair bij alle totalitaire regimes. En dus ook in onze totalitaire mediacratie.

Waarheid werd zo evenredig met je budget voor mediabeïnvloeding. Maar liegen blijft natuurlijk gewoon liegen: intentioneel de werkelijkheid verdraaien voor persoonlijk gewin. En liegen, dat is wat Floris van Hest doet als directeur van Stichting de Noordzee in een kranteninterview:

Screen Shot 2016-05-26 at 07.49.35

  • Als directeur van Stichting de Noordzee weet Floris van Hest best dat kabeljauw sinds 2006 (dus al tien jaar) een spectaculaire comeback maakt in de (Zuidelijke) Noordzee. Alleen past dat nu niet in de Natura 2000-verjaag-vissers-campagne. Die vissertjepesterij als diversiestrategie voor de overheid, die natuurgebied de Noordzee als mijnbouw-wingewest exploiteert
  • Hij weet ook best dat de visserij-intensiteit sinds 1990 met tenminste 40 procent afnam
  • Floris van Hest liegt dus, hij verdraait de werkelijkheid intentioneel voor persoonlijk gewin. 
  • Als zij om de natuur gaven, dan investeerde Stichting de Noordzee eigen geld in het maken van een reservaatje of een rif. Of ze voerden actie tegen bodemberoerder Boskalis, tegen zoutwinning onder de Waddenzee, enz.

10 procent budget van Ministerie I&M
De mediageschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.  Daarom besteden milieuclubs hun volledige budget en het leeuwendeel der FTE’s ook aan media-beinvloeding en internetvervuiling. Het zijn propaganda-organen van multinationals en overheden die de overheid en corporate belangen moeten voorzien van democratische legitimiteit.  Dat is waarom de overheid ze betaalt. Bij Stichting de Noordzee betaalt het Ministerie van I&M standaard 1/10de van de begroting. Tot 2011 betaalde de overheid zelfs 2/3de van alle rekeningen.

Want Stichting de Noordzee heeft qua leden niet meer achterban dan het dorpje Sexbierum.

Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) geven onze corrupte overheidsbureaucratie haar legitimiteit. Dat is waarom Ton IJlstra ze geld toestopt. IJlstra is de Macchiavelli van het Ministerie van EZ die Natura 2000 gebruikt om tegen vissers te trappen, en andere overheidsbelangen uit de wind te houde. Stichting de Noordzee is voor die ambtenaren en hun corporate-meesters een vorm van gecontroleerde oppositie. Milieuclubs geven die corrupte overheid een imago van openheid.

Milieuclubs en media

Milieuclubs en media

Genaaid door ‘rechts’, niet door links
Die NGO-stropoppen (ook wel ‘steekholders genoemd in slecht Nederlands), daar mogen vissers dan tegenaan trappen in praatclubjes, hun 2 minuten haat op botvieren als in George Orwell’s 1984. Vissers worden door de overheid/bedrijven in de waan gehouden het ‘de linkse clubjes’ zijn, waar ze last van hebben. Terwijl ze genaaid worden door mensen waarop ze stemmen. Zoals van de VVD, de steun en toeverlaat van corporate belangen.

Die Nijpelitaanse maffia.

Het Doel heiligt de Middelen sprak de totalitair Lenin. Aan Lenin wordt ook de term ‘Usefull Idiots’ toegeschreven, de bruikbare idioten die de overheid kan gebruiken tot eigen voordeel. En dat is wat NGO’s als Stichting de Noordzee nu zijn voor de Corporatocratie/Overheid: bruikbare idioten. Subsidie-Opportunisten, met een enkele fanatieke groene gelovige er tussen.

Boskalis aan legitimatie helpen voor omwoelen natuurgebied de Noordzee
Dan betaalt baggerkoning en zandzuiger Boskalis Stichting de Noordzee weer voor een PR-campagne om zichzelf op te laten poetsen tot redder van de Noordzee met de Bietsj Klien Up‘, ja sorry voor dat slechte Nederlands. Saamhorig plastic prikken met een leger Airmiles sparende Floortje ‘do as I say not as i do‘- Dessing-duurzaamtrutjes. Tegelijk krijgt Stichting de Noordzee betaald door overheid en dit soort bedrijven om tegen vissers aan te trappen. Oh ja, die bodemberoering.

In onze totalitaire mediacratie telt de hoeveelheid geld die je kunt besteden om jezelf te verkopen aan media . Zo komt de leugen ook terecht in ons staatsonderwijs. Zie wat vissersvrouw Anja Keuter in de lagere-school-lesstof van haar kind vindt:

Dankzij de Discardban gaat dat leegvissen nog gebeuren ook

Dankzij de Discardban (aanlandplicht levende bijvangst) EN het verkeerd gebruik van de puls gaat dat leegvissen nog gebeuren ook

Zuivere indoctrinatie door ons Staatsonderwijs.
Blijkbaar-  als ons Staatsonderwijs geen leugens verkoopt- heeft UNCLOS in 1982 geen effect gehad, en is ons overheidsbeleid een mislukking. UNCLOS is het verdrag dat landen met een Exclusief Economische Zone verantwoordelijk moest maken voor de eigen grondstoffen in territoriale wateren. Die EEZ-zones werden opgeheven dankzij het Europees Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Daarom houdt Noorwegen zich consequent WEL aan wetenschappelijk advies. En liet de Nederlandse overheid met andere EU-lidstaten de zaak een kwart eeuw op zijn beloop.

En daarvan krijgen vissers dan weer de schuld, van een falende overheid. Zoals vissers OOK de schuld krijgen, wanneer de ecologische ramp van de Discardban zich ontvouwt.

  • En de beschuldiger die lijkt dan weer de milieuredder. Terwijl ZIJ degenen zijn die verantwoordelijk waren voor dat destructieve beleid.
Niet aanlanden, dat is wat je er mee moet doen. Maar voor dat standpunt geeft onze corrupte en leugenachtige overheid nu even geen subsidie

Niet aanlanden, dat is wat je er mee moet doen. Maar voor dat standpunt geeft onze corrupte en leugenachtige overheid nu even geen subsidie

De overheid koopt democratische legitimatie
Stichting de Noordzee lobbyde met de door het oliegeld van de Pew Charitable Trust (Suncor teerzandwinning en Noordzee-olie) opgeblazen coalitie Oceans 2012 voor de aanlandplicht voor bijvangst. Van terug-gooischol waarvan anders (in enkele studies waaronder van Defra) meer dan 50 procent overleefde uit gemengde visserij. Nu zijn vissers verplicht die vis dood aan te landen. Een club die lobbiet voor averechts en anti-wetenschappelijk beleid, die is niet in de natuur geinteresseerd. Maar enkel in geld en macht.

Vervolgens zijn altijd wel weer wat subsidie-schandknapen te vinden, die corrupt genoeg zijn om van dat ecologisch- EN economisch destructieve beleid dan toch iets PR-moois te maken Voor onze corrupte overheid. Van ons bananenkoninkrijkje aan de Noordzee.

Liegen en een economisch lijk fatsoeneren met Engels corporate proza inspirerend noemen...

Een economisch lijk fatsoeneren met Engels corporate proza, en dat inspirerend noemen…In 140 tekens past niet meer dan een halve waarheid.

Waar komt die '20 procent' plots vandaan? ook een PR-getal, het proefschrift van Depestele noemt een aanmerkelijk hoger getal, een Britse Defra-studie kwam met meer dan het dubbele voor schol EN tong

Waar komt die ’20 procent’ plots vandaan? ook een PR-getal, het proefschrift van Depestele noemt een aanmerkelijk hoger getal, een Britse Defra-studie kwam met meer dan het dubbele voor schol EN tong

Eerlijkheid duurt het langst, en sneuvelt als eerste
Zie ook dat ‘circulaire economie’-geleuter van MVO Nederland, wat circulair redeneren betekent, zoals onze eco-toxicoloog Dolf al constateerde. Afval is materiaal dat je op de plaats van productie niet rendabel kunt verwerken. Een kostenpost. Mijn oude tweezitsbank zou in Bangladesh ook met open armen ontvangen worden. Ze mogen hem hebben, als dank voor de trui van 10 euro. Hier in de winkel, daar in een Bengaals slaven-atelier gemaakt.

Iemand nog belang bij een 10 jaar oude flatscreen?

Maar het zal zonder teleportatie nooit rendabele handel worden. Wat voor slecht Nederlands je er ook aan hangt over bisnuskees, of door voedsel plots voeeet te noemen. Omdat we sinds 1945 bezet zijn door de Amerikanen en Engelsen. Wanneer je een slecht ondernemersverhaal in het Engels moet vertalen, betekent dat je zelf inziet dat je liegt. Fjoetjurproef agrivoet comjoenitie: ben ik de enige die dit sneu en lachwekkend vindt?

In gelul kun je wel wonen. Nog meer parasieten die op de primaire productie van vissers willen zuigen en de Europese EFMZ-visserijsubsidies van 129 miljoen tot 2020.

Eerlijkheid duurt het langst, en sneuvelt daarom als eerste. Iedere multinational moet per kwartaal zijn winstcijfers oppoetsen voor de aandeelhouders. De overheid presenteert haar valse economische groei via BNP: als maar een paar bedrijven gigawinst maken (uit subsidie, en door ‘overcompleet’ personeel te lozen in de maatschappij) terwijl de middenstand verdwijnt, vissersgemeenschappen sociaal uithollen of aan het subsidie-infuus hangen, wanneer je als overheid tientallen miljarden subsidies pompt in Van Oord, Boskalis en de windturbine-maffia terwijl je de rest uitkleedt: dan kun je nog steeds liegen dat het met je economie fantastisch gaat.

  • Het gaat helemaal niet fantastisch met die economie: we leven op een enorme schuldbubbel, en teren gigantisch in op ons sociale en morele kapitaal. En ‘economie’ is nooit een echte wetenschap geweest als natuurkunde/biologie/chemie, het is net zo politiek gekleurd als ecologie.
  • Met groeicijfers kun je liegen.  ‘De Markt’ bestaat niet en die onzichtbare hand is onzichtbaar omdat hij niet bestaat. Al helemaal niet in een economie die van subsidie aaneen hangt
Als het goed lijkt is het goed

Als het goed lijkt is het goed, smijt er wat Engelse kreten tegenaan en het lijkt zowaar rendabel

Totalitair regime
We leven daarnaast in een totalitaire mediacratie: wie het grootste mediabudget heeft en zo vaak mogelijk leugens herhaalt maakt ze tot waarheid. Wie media in handen heeft controleert ‘de werkelijkheid’. Waarheid is wat ‘iedereen’ zegt. Dus heet wat ik schrijf ‘niet objectief’. Want het is niet ‘zoals iedereen’.

OK, het is ook wel wat vet opgeschreven. Maar kom: wat is er mis met gevoel in je porem, met geven om dit lieve Nederlandje dat degenereert tot bananenkoninkrijk, een Narcostaat aan de Noordzee waar liegen het nieuwe normaal is. En wat is er mis met geven om de mensen die de dupe zijn van onze corrupte leugenachtige overheid?

Positief Denken is de positieve uitleg van ‘zo goed worden in liegen tegen jezelf, dat je jezelf gaat geloven’. Je kunt beter positivistisch denken, empirisch. Waarheid bestaat, en waarheid is van belang. Anders kun je ook de taal wel afschaffen, dan is iedere discussie bij voorbaat zinloos. En dan komen we op het terrein van: wie heeft de grootste (media)knuppel.