Groene verturving van de denkpap

Jeroen achtergrond hernieuwbare energie

Jeroen Hetzler.

Mij treffen de laatste tijd diverse berichten die beelden oproepen van herhaalde uitbraak van besmettelijke ziektes zoals bijvoorbeeld cholera. Deze uitbraken zijn relatief makkelijk te bestrijden door schoon drinkwater. Veel moeilijker te bestrijden is de pandemie van groene verturving van de denkpap die analoog aan vervuild drinkwater door de milieubeweging en lieden als Al Gore via vele media dag in dag uit ter consumptie wordt opgedrongen. Bij hoe velen is niet de geest, de denkpap, besmet door de sinds enige tijd tot activiteit gekomen bacterie Eco Haemophilus, het waanidee van de inmiddels afdoend weerlegde AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming).

De symptomen zijn een warm gevoel omdat men zich moreel verheven acht, uitverkoren zelfs als redder van de planeet aarde en gelovige volger van het Groene Evangelie. Hierbij verkokert de blik zich tot selectief waarnemen, wensdenken en verlies van rekenvermogen. Het kan zelfs zo ver gaan dat de aangetaste persoon bereid is alle koopkracht van de belastingbetaler op te offeren en onze Westerse welvaart 250 jaar terug in de tijd te slingeren tot het peil van de toen geldende 100% duurzame beschaving.Hout en turf vormden toen de enige brand- en bouwstoffen. Bedenkelijk is wel dat sommige door de groene verturving aangetaste personen akelige dictatoriale trekken aan de dag leggen en hun rationele remmingen verliezen. Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden. Eergisteren, 16 mei, verscheen dit bericht in de Telegraaf.

Verwezen wordt naar Agora:

Laten we eens kijken naar wat Agora laat zien op 15 mei.

Jeroen 1 Naamloos-1kopie

Dan zie we dat de rode lijn van het verbruik van elektriciteit rond 13:00 uur 58,2 GW was. Uit deze interactieve kaart blijkt dat bij de maximale waarden rond dit tijdstip zon 16,2 GW leverde en wind 22,2 GW. Waterkracht leverde 3,4 en biomassa 5,1. Dus gesommeerd: 47 GW. Het tekort is dan 11 GW. Dit werd gedekt door conventionele centrales, zelfs te veel. Ik wil graag geloven dat het een kwartiertje zo hard woei en het zonnetje zo lekker scheen dat die 58 GW werd overschreden (of toevallig zakte het verbruik even). Alleen, moet dit nu een bevestiging heten van het succes van de Energiewende? Ik ben geneigd tot het concluderen van het tegendeel. Dit laat namelijk de weersafhankelijkheid zien alsmede de rol van het toeval. Hier is iemand aan het woord die het misleidend formuleert, maar misschien wil de verslaggever van de Telegraaf de ironie van het wensdenken onderstrepen. Het klopt dat soms op zonnige en winderige dagen Duitsland (en Denemarken alleen voor wind) toevallig meer stroom produceert dan de consumptie op dat moment. Wat niet wordt vermeld, is of deze stroom ook daadwerkelijk aan de momentane vraag voldoet. In dit geval kwam het redelijk in de buurt, maar door puur toeval van meewerkende weergoden. Wat ook niet vermeld wordt, is dat niet kan worden voorspeld hoeveel stroom wanneer geproduceerd wordt. Stel dat ik ’s nachts naar het toilet moet en het lichtknopje gebruik, dan heb ik licht. Dit komt niet vanzelf en is geen toeval. Zouden we geheel op wind- en zonnestroom overgaan, dan is er een heel kleine kans, dat ik toevallig licht had gekregen. Hieronder is te zien hoe klein die kans is:

Udo Naamloos-1

Bron: Fred Udo (zie hier en hier)

Het probleem zit hem in de aanbodgestuurdheid (wind en zon) en vraaggestuurdheid (fossiel, kern en waterkracht). Stroom kun je niet opslaan en ook het netwerk biedt geen stroomopslagmogelijkheid. Om te voorkomen dat ik ’s nachts geen stroom krijg, moeten permanent fossiel gestookte centrales op vol vermogen freewheelend paraat staan. Er wordt dus geen gram CO2 of brandstof bespaart, integendeel. En dan hebben we het alleen over elektriciteit en niet over alle energie. Als je die meerekent, krijg je dit:

Jeroen 3 Naamloos-1

Zoals gebruikelijk wordt geen onderscheid gemaakt tussen elektriciteit en energie en vergeet men bovendien de petrochemische industrie. Nogmaals, als je dat allemaal, gebruik van fossiele brandstoffen, tot 0 wil reduceren zoals de plannen voor 2050 behelzen, betaalt je per huishouden tienduizenden euro’s (€ 570 x [100% duurzaam/3% nu Energieakkoord] = € 19.000/jaar). Mij lijkt dit een onrealistische ruil voor een leven zoals 250 jaar geleden en 100% hernieuwbaar. Laat ik met nadruk stellen dat niemand mij een dergelijk leven dient op te leggen, want ik wijs hem de deur.

Passend besluit de auteur van het artikel in de Telegraaf met de woorden dat nu nog geen oplossing voor stroomopslag bestaat. Die is er wel, maar kost ons duizenden miljarden om een paar weken stroom op te slaan als je er de ruimte voor hebt. Een uurtje Gemini-windpark vervangen als het niet waait, kost al € 250 miljoen. Bovendien zijn er geen delfstoffen genoeg om aan de vraag aan de benodigde accu’s te voldoen. Wensdenken dus en een hoog gehalte aan Alice in Wonderland. Maar dit is inherent aan de hernieuwbaarheidsutopie. Ook organisaties als Urgenda bezondigen zich aan onverantwoordelijk wensdenken zonder zich ook maar enigszins om de volgende generatie te bekommeren. Slechts de eigen eer en macht tellen. Banaler kun je het niet hebben.

Dit wensdenken, de bedoelde groene verturving van de denkpap, begint in de geesten van Hillary Clinton (zie CG 17 mei 2016) en ons aller Nijpels vormen van bedenkelijke waanzin aan te nemen. Deze denkwerelden zouden nu toch echt ons met zorg moeten vervullen vanwege het dictatoriale gehalte.

Meneer Nijpels noch Greenpeace heeft zich bemoeien met mijn energiegebruik, mijn manier van leven. Nijpels moet niet denken dat hij mij op grond van de weerlegde AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming), uit de koker van Greenpeace en Milieudefensie desinformatie over voorraden fossiele brandstof en demonisering van kernenergie een planeconomische dictatuur kan opleggen. Want dit laatste dictatoriale geintje, als symptoom van de groene verturving, is regelrechte planeconomie en in een democratie volstrekt onacceptabel. Wie binnen de VVD houdt deze NederErdogan tegen?

En buiten Nijpels, Greenpeace is de meest hypocriete organisatie die helemaal niets te zeggen zou moeten hebben over de manier waarop ik met energie omspring. Wat denken Nijpels, Greenpeace en Milieudefensie eigenlijk wel? De heren en dames van deze organisaties zijn volstrekt onbetrouwbaar. Zie hier en hier.

Greenpeace is heeft niets met duurzaam groen en al helemaal niets met vrede te maken, maar alles met geldgraaien en tweespalt zaaien.

Het zijn Greenpeace en Milieudefensie c.s. die stelselmatig de weldadige en succesvolle kapitalistische samenleving, i.t.t. de planeconomische, proberen te onderwerpen. Hun ideologische obsessie gaat volledig voorbij aan de belangen van de volgende generatie en zijn dan ook in strijd met duurzaamheid. Streed de milieubeweging ooit voor een leefbaardere maatschappij, thans is zij de vernietiger ervan. Immers, door het met opzet ondermijnen van de energievoorziening wakkeren deze zogenaamde vredestichters mogelijke oorlogen aan. De Crisis- en Herstelwet, een oorlogswet, zou hierom niet bedoeld moeten zijn om Nijpolitaanse dictatuur in te voeren, maar om de echte vijand van onze maatschappij, namelijk de vijfde colonne die de milieubeweging, met name Greenpeace, WNF en Milieudefensie, heet buiten spel te zetten. De milieubeweging vervult een maatschappelijke destructieve rol, omdat zij onze maatschappij vijandig gezind is.

 

 

Door | 2017-10-09T12:20:32+00:00 19 mei 2016|81 Reacties

81 Reacties

 1. Turris 19 mei 2016 om 08:20- Antwoorden

  Vruggink is het niet met je eens, boeiend!

 2. Herman Vruggink 19 mei 2016 om 09:28- Antwoorden

  Hetzler rekent € 570 dat een huishouden gaat kosten voor het ten uitvoer brengen van het energieakkoord. Wat opvalt is dat hij de in Nederland gebruikelijke eenheid van huishouden gebruikt en niet de zelfverzonnen eenheid van Theo Wolters, ‘het vierpersoons gezin’. Ik zeg het er maar even bij als service voor de ‘sceptici’ alhier die de € 1000 per vierpersoonsgezin van Theo Wolters gewend zijn.

  Jammer dat het op het onderdeel rekenen dan toch weer mis gaat met Jeroen. Voor de € 570 Euro per huishouden op basis van de verwachte subsidie kosten voor de komende 15 jaar krijgen wij namelijk naar verwachting 12% duurzame energie in 2020 en niet de vermelde 3%. 12% is het aandeel waar Duitsland nu op staat wat te zien is in de figuur die Hetzler in zijn blog gebruikt. Als je dat zou doorrekenen kom je op ongeveer € 5000 per huishouden en niet de door Hetzler vermelde € 19.000. Overigens denk ik dat kosten schattingen tot 2050 haast onbegonnen werk zijn.

  Wat ook niet zo logisch is om steeds die kosten volledig af te wentelen op de huishoudens. Het grootste deel van het energie gebruik wordt namelijk ingenomen door het bedrijfsleven. Wat de reden is om aan te nemen dat het bedrijfsleven buiten schot blijft? Ik heb geen idee. Zou het soms populistische propaganda kunnen zijn?

  Dat de energiewende geld kost is zeker. Heel veel geld. Daar kan iedereen het over eens zijn. Het lijkt mij ook zeer onwaarschijnlijk dat een energiewende zonder technische doorbraken uit te voeren is. We gaan het vanzelf zien. Het blog van gisteren over de ‘slowdown’ in Denemarken laat zien dat het vanzelf stopt zodra we er genoeg van hebben.

  • Turris 19 mei 2016 om 12:30- Antwoorden

   Wederom géén standpunt, maar flauw “het stopt vanzelf zodra we er genoeg van hebben”. Vruggink is dus advocaat van zinloze windenergie, want het kiesvee in Nederland mag valselijk door de milieuclubs worden geïndoctrineerd! En…..Wolters is dus wèl bijna correct, 1,7 kind per gezin in Nederland. Inderdaad, Vruggink, extrapoleren naar 2050, zoals je zelf debiteert (geldt dus ook ook voor het IPCC-klimaat-computer-model), is onbegonnen werk (en volstrekt onbetrouwbaar!). Frappant dat je dat toegeeft. Het toepassen van het wanbegrip “huishouden” in verband met toename (en kosten) berekening van “duurzame” energie is niet door de critici ervan uitgevonden, maar is op de websites van MilieuDefensie en GreenPeace veelvuldig te vinden en er wordt met cijfers getoverd tot een gunstig resultaat voor de groene propaganda is bereikt. De Groene Rekenkamer heeft in redelijkheid de hele duurzame farce al nagerekend. http://www.groenerekenkamer.nl/

  • David 19 mei 2016 om 12:37- Antwoorden

   [die kosten volledig af te wentelen op de huishoudens]
   Is het niet zo dat de consument -uiteindelijk- altijd betaalt?
   Dat energie gereken is onduidelijk. Terwille van de regelbaarheid van centrales wordt veel energie voor noppes opgewekt. Die surplus energie moet je dus van de zon- en wind energie aftrekken. Wat dan nog over is / geleverde energie is dan het echte aandeel van groene energie. Vrijwel 0 schat ik in.

   • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 15:10- Antwoorden

    Het energie gereken is inderdaad onduidelijk als je blogs als de groene kletskamer en climategate leest. Indien je de rapporten en data van CBS en de echte rekenkamer leest dan is dat eigenlijk best wel duidelijk. Heb je wel eens de moeite genomen om de rapporten van de rekenkamer te lezen David? Ik heb het net nog even nagezocht. €237 Euro per jaar aan opslag duurzame energie in 2023 voor de huishoudens. Er wordt hierbij uitgegaan van een 50% verdeling tussen huishoudens en bedrijfsleven. Je kan inderdaad opperen of de consument uiteindelijk altijd betaalt, maar dat ligt toch iets gecompliceerder. Het verzwijgen van de informatie deugd in ieder geval niet.

  • Harry van den Berg 19 mei 2016 om 12:41- Antwoorden

   In mijn provinciale stukken wordt gesproken over 100 miljard. Dit gedeeld door 15 jaar komt neer op bijna € 1000 per huishouden koopkrachtverlies (direct en indirect) per jaar.

   • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 13:49- Antwoorden

    Dat kan dan wel in je provinciale stukken staan Harry maar daarvoor zijn het dan ook ‘provinciale’ stukken. Het bedrag wat de rekenkamer aangeeft is afgerond 59 miljard voor 15 jaar. Dit zal naar schatting 12,4 % duurzame energie opleveren in 2020. Daarbij is het nog de vraag waarom je alles zou moeten afwentelen op de huishoudens. Er zijn 7,7 huishoudens in Nederland. Het nationale energiegebruik ligt echter ongeveer op een equivalent van 35 miljoen huishoudens. Kan je eens uitleggen waarom het bedrijfsleven volledig buiten je berekening wordt gehouden?

    Er is een doorberekening gemaakt voor de opslag duurzame energie. Dat komt uiteindelijk dan uit op iets van € 250 per huishouden uit in 2020. Een bedrag dat overeenkomt met wat de Duitse huishoudens nu extra kwijt zijn voor 12,5% duurzame energie. Waarom met €1000 per huishouden komen? Laat mij raden: populistische propaganda misschien?

    • Hugo Matthijssen 20 mei 2016 om 09:17- Antwoorden

     De rekenkamer gaat uit van 70 miljard
     De bron heb ik al eerder gegeven.

    • Herman Vruggink 20 mei 2016 om 09:34- Antwoorden

     Ik gebruik dezelfde bron met dezelfde getallen Hugo. 58,9 miljard staat gereserveerd. Dit levert ons naar verwachting 12,4% op. Zoek maar na. Met daarbij een berekening dat INDIEN wij zeker willen zijn van 14% in 2020 we dan nog eens 12 miljard extra uit moeten geven. Dit heeft de regering naast zich neer gelegd. We doen dat dus niet. Geen extra geld. We gaan die 14% dan ook niet halen. Zit je daarmee Hugo? Vindt je het heel erg dat wij die 14% in 2020 niet halen? Ik niet.

   • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 14:09- Antwoorden

    En ik heb het nog even nagezocht Harry in de berekening van EZ (en bevestigd door de rekenkamer). De opslag duurzame energie komt uit op 237 euro per huishouden in 2023. Waar in het rekenmodel van EZ ook van wordt uitgegaan is dat de kosten gelijk worden verdeeld over huishoudens en bedrijfsleven. Dat verklaart dan ook direct waarom Hetzler met € 570 komt en de rekenkamer met de ongeveer de helft. Die €1000 is hoe dan ook een soort 1 april grap, waarschijnlijk een tekst uit een carnavalskraker.

    • Harry van den Berg 19 mei 2016 om 15:28- Antwoorden

     Het overgrote deel van de energieheffingen en belastingen worden gedragen door consumenten en kleinbedrijf. Bedrijven rekenen de heffingen weer door, hetgeen resulteert in hogere prizen en slechtere concurrentiepositie. Die 100 miojard kost het met dergelijke effecten al snel, zo niet nog veel meer.

     Er zouden aardig wat winkels open gebleven zijn als de BTW verlaagd was naar 15%. Die maatregel zou initieel evenveel kosten, maar al op korte termijn veel meer opleveren door hogere bestedingen en dus meer werkgelegenheid en dus minder uitkeringen. Dat werkgelegenheidseffect is veel groter dan dat van die panelenleggers.

     En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Feit blijft dat het wegsmijten van tientallen miljarden met 0-effect een regelrechte schande blijft

    • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 16:38- Antwoorden

     Nee, het kost niet snel 100 miljard dat is kletskoek. Je zuigt die effecten uit je duim. En eigenlijk wil ik ook meer weten over de bewering dat dit in provinciale stukken staat. Kan je een link geven? Oh wacht…. het waren notities uit stukken van je partij, of niet soms Harry. En ook dat verhaaltje over die btw bewering is veel te simpel. Het feit is dat er 58,9 miljard is gereserveerd op basis van maximale SDE uitgaven. Doorgerekend voor 50% naar de huishoudens. De opslag duurzame energie wordt € 237 in 2023 en niet € 1000 Dat is slechts populistische propaganda.

    • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 18:04- Antwoorden

     Ongelofelijk.

    • Hugo Matthijssen 20 mei 2016 om 09:22- Antwoorden

     http://climategate.nl/2015/04/17/rekenkamer-13-miljard-euro-extra-sde-subsidies-nodig-bovenop-60-miljard-euro-energieakkoord/

     73 miljard en daar bovenop komen de extra netwerkkosten en kosten van de inpassingsverliezen.
     Verdubbeling netcapaciteit, stopcontacten op zee en extra brandstofverbruik
     100 miljard is een goed uitgangspunt

    • Herman Vruggink 20 mei 2016 om 09:45- Antwoorden

     En nee, extra netwerkkosten en stopcontacten op zee e.d. zijn ingecalculeerd in het gereserveerde bedrag van 58,9 miljard. Maar blijf lekker eigenwijs geloven in die €100 miljard Hugo. De link die Harry van der Berg gisteren liet zien maakt duidelijk dat het helemaal niets uit maakt.Zonder blikken of blozen noemt de D66 gedeputeerde € 100 miljard. Anders gezegd: Nou en? De eigen boze achterban roept al schuimbekkend: “schande!” bij 1 miljard. Voorstanders halen de schouders op bij 100 miljard.

 3. Boels 19 mei 2016 om 10:57- Antwoorden

  “We gaan het vanzelf zien. Het blog van gisteren over de ‘slowdown’ in Denemarken laat zien dat het vanzelf stopt zodra we er genoeg van hebben.”

  Het debacle was voorspeld en terzijde geschoven door fanatieke groene techniekanalfabeten.
  Steen en Deen klagen helpt niet meer.
  Groen aanklagen wegens misleiding misschien wel.

 4. David 19 mei 2016 om 11:15- Antwoorden

  Voor het slapen gaan bekijk ik vaak even de AGORA website. Opvallend is, dat
  1. bij toenemende zonnestroom het totaal opgewekte vermogen gewoon mee stijgt, terwijl men een meer vlakke curve zou verwachten met toenemende zonnestroom inbreng. Niet dus.
  2. bij hoger aandeel van wind- en zonnestroom is het totaal opgewekte vermogen – gevraagde vermogen veel groter dan bij weinig wind/zon. Logisch, want de wisselvalligheid moet elk moment door de centrales gecompenseerd kunnen worden.
  Ter wille van de regelbaarheid worden vele GigaWattUren energie weggegooid.
  En dat allemaal om de vergroening van de aarde te verhinderen.

 5. Hugo Matthijssen 19 mei 2016 om 12:48- Antwoorden

  Herman

  Denk je nu echt dat de Denen stoppen met wind omdat ze hun doelen hebben bereikt?.
  De werkelijkheid is veel simpeler de stroomkosten in Denemarken zijn de hoogste van eu.

  “Uit de vergelijkende studie blijkt om te beginnen dat de verschillen tussen de EU-landen nog erg groot zijn. Zo is een huishouden in Denemarken, waar het meest betaald wordt voor een kWh, drie keer zo veel kwijt voor elektriciteit als een huishouden in Bulgarije. Voor een niet onbelangrijk deel zijn die verschillen toe te schrijven aan verschillen in belasting: in Denemarken bestaat de helft van de totale kWh-prijs uit BTW en andere belastingen. Ook in Duitsland is een groot deel van de rekening opgebouwd uit belastingen. Nederland bevindt zich qua huishoudelijke stroomprijs ergens in de middenmoot.”
  http://energeia.nl/nieuws/290714-1505/nog-grote-verschillen-gas–en-stroomprijzen-eu
  Het vervelende is dat de minister besloten heeft dat de aansluitkosten voor de windparken op zee straks ook als netwerkkosten bij de burger terecht zal gaan komen.

  We zitten nu in de middenmoot ga maar ven doorgekeken hoe dat over 10 jaar zal zijn.

  • David 19 mei 2016 om 13:42- Antwoorden

   De -tikkende- tijdbom onder het energie accoord is de foutieve onderbouwing. Niet CO2 maar water(damp) regelt de temperatuur. De aardse atmosfeer is geen broeikas maar een koelbox.
   En dan nog de ongewisse invloed van (onderzees) vulkanisme.

  • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 14:59- Antwoorden

   Nee Hugo dat zeg ik niet. De reden is inderdaad de kosten. Wat ik zeg is dat Denemarken het zich kan permitteren eventjes in de slow down mode te gaan omdat ze de EU afspraken bereikt hebben. Ze kunnen nu rustig eens kijken wat nu de meest logische vervolg strategie moet worden. Bijvoorbeeld meer Geothermie, of meer focus op energie opslag. Ik verzin het maar. Ook zullen de Denen zich afvragen hoelang ze altijd maar op kop moeten rijden. Het verschil in energieprijs mag uit concurrentie overwegingen ook weer niet te groot worden denk ik.

 6. @R.Bijsterveld. 19 mei 2016 om 13:38- Antwoorden

  @ J.Hetzler.
  Een helder verhaal.
  Het laat ook de onzorgvuldigheid van de berichtgeving in de Telegraaf zien . Er staat, de Duitse economie heeft zondag in totaal 45,5 gigawatt geleverd. Er had kunnen staan dat windmolens, zonnepanelen, etc. een productie bereikte van 45,5 Gigawatt Dus per seconde en niet de gehele zondag. Er staat ook dat het verbruik 45,8 gigawatt was. Volgens de Agora was het verbruik 58 Gigawatt per seconde die zondagmiddag.
  Een dikke onvoldoende.
  U schrijft zelf dat fossiele centrales op vol vermogen freewheelend paraat moeten staan. Op vol vermogen freewheelen. Dat snap ik niet. Wel weet ik dat de centrales bij overproductie van stroom hun minimale vermogen aan het net blijven leveren. Dat is op de Agora van 15 mei ook te zien.

  • David 19 mei 2016 om 13:45- Antwoorden

   Ik weet niet waar centrales hun surplus energie laten. De grens over kieperen? Of is er ergens een dumpplek, een grote pot met water die ze laten verkoken?

 7. Hugo Matthijssen 19 mei 2016 om 14:51- Antwoorden

  De spinning reserve met bijvoorbeeld bruinkool in Duitsland draaien mee met een minimale belasting zodat ze snel kunnen opschalen als dat nodig is.
  De momenten dat er te zoveel stroom geproduceerd wordt dat er meer productie is als vraag kun je incidenteel molens afschakelen en of de stroom over de grens trachten te verkopen. In de praktijk betekent dit vaak dat de stroom tegen een negatieve prijs over de grens gaat. Dat betekent dat de stroommarkt onderuit is en de producenten moeten betalen om van hun overtollige stroom af te komen.
  In Denemarken is bij tijden de productie soms wel 14o% van de vraag van dat moment.
  Dan draaien de noorse waterkracht de productie terug waarvoor door Denemarken betaald moet worden vandaar de negatieve prijs.
  Als meer dan 50% van de tijd de windmolens minder dan 20% van het opgestelde vermogen leveren gaat in Zweden de kraan weer open en betalen de Denen de marktprijs die bij schaarse productie van wind dan ook fors te noemen is.
  Kijk nog eens nar mijn link hierboven dan zul je zien dat de stroomprijzen voor de gebruiker in Denemarken en Duitsland dan ook de hoogste in Europa zijn.
  En met ons energieakkoord hobbelen we daar snel achteraan. Als wij dan pieken wat wind betreft is dat in Denemarken en Duitsland meestal vrijwel gelijktijdig.
  Het begrip energiearmut is niet voor niets als eerst in Duitsland opgekomen.

  • J. van der Heijden 19 mei 2016 om 15:15- Antwoorden

   1. Bruinkool is geen spinning reserve en staat meestal volop te produceren

   http://www.renewablesinternational.net/only-five-nuclear-reactors-running-in-germany-now/150/407/95064/

   2. Vaak een negatieve prijs is het overdrijven van de situatie, het komt inderdaad voor

   • Hugo Matthijssen 19 mei 2016 om 16:41- Antwoorden

    Dat is niet vreemd.

    Gezien de productiecurve van windmolens wordt 50% van de tijd minder dan 20% van het opgestelde windvermogen geleverd dan heb je geen spinning reserve nodig dan leveren die bruinkoolcentrales gewoon de ontbrekende stroom. En de rest van de tijd wisselen de molens wat output betreft aangevuld door de reserve die de balancering regelen.

    • J. van der Heijden 19 mei 2016 om 17:28- Antwoorden

     Nee dat is niet de reden, er is nog steeds een heel groot aantal van centrales die duurdere stroom produceren dan bruinkool centrales, dus die blijven het langste gewoon doordraaien, verder zijn dat type centrales ook niet echt flexibel en is het dus erg oninteressant om ze te minder hard tye ,aten draaien, de markt regelt het vanzelf.

     Heb je trouwens gezien hoeveel kerncentrales plotseling niet stonden te produceren voor meerdere weken? Waar blijft de vraag over de backup? Waar blijft Boels met zijn roep om een apart net?

 8. J. van der Heijden 19 mei 2016 om 15:21- Antwoorden

  verturving van de denkpap daar lijkt Jeroen Hetzler inderdaad aan te lijden

  ” moeten permanent fossiel gestookte centrales op vol vermogen freewheelend paraat staan.”

  en ook deze

  “Stroom kun je niet opslaan en ook het netwerk biedt geen stroomopslagmogelijkheid. ”

  Zulke grote onzin krijg je anders niet uit je toetsenbord

  En nog een voorbeeld van de totale afwezigheid van denkpap bij Jeroen

  “het waanidee van de inmiddels afdoend weerlegde AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming).”

  Zware onzin en niet onderbouwd (zoals we wel gewend zijn van Jeroen, je mening onderbouwen met feiten is natuurlijk vooral een linkse hobby)

  “Meneer Nijpels noch Greenpeace heeft zich bemoeien met mijn energiegebruik, mijn manier van leven.”

  En jij hebt je niet te bemoeien met het leven van een ander, wil je dus wel eens denken aan anderen en ztoppen met het verdraaien van feiten en je gaan inzetten voor het verminderen van de uitstoot van CO2! Je beperkt de vrijheid van toekomstige generaties.

  • Turris 19 mei 2016 om 16:19- Antwoorden

   Blijf maar in je dogma’s, Heijden. Als je lezen kan op climategate.nl en groenerekenkamer.nl zijn de ideologische duurzame heilsideeën alle feitelijk reeds theoretisch weerlegd en die huidige feiten wijzen uit dat zowel de klimaatprognoses als de “duurzame” energie doelstellingen en plannen op “wetenschappelijk” drijfzand staan. Maar blijf maar in je ontkenning. Het is de eerste fase van de groene demise. Het is een ideologisch kaartenhuis op instorten.

   • J. van der Heijden 19 mei 2016 om 17:30- Antwoorden

    Turris,

    ” zijn de ideologische duurzame heilsideeën alle feitelijk reeds theoretisch weerlegd en die huidige feiten wijzen uit dat zowel de klimaatprognoses als de “duurzame” energie doelstellingen en plannen op “wetenschappelijk” drijfzand staan”

    Voor dit waandenkbeeld bestaat geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Dat jij dat voldoende vind betekend nog niet dat ik dat voldoende moet vinden.

  • David 19 mei 2016 om 21:00- Antwoorden

   [ je gaan inzetten voor het verminderen van de uitstoot van CO2! Je beperkt de vrijheid van toekomstige generaties.]
   Er moet juist meer CO2 de atmosfeer in worden gepompt, want de concentratie is historisch laag. Verder moeten we onze kinderen niet opzadelen met een berg onwerkzaam schroot zoals windparken.
   Bedenk ook, dat de productie van 1m2 zonnepaneel 2600KWh kost waar slechts 2200KWh opbrengst tegen over staat.
   Duurzaamheid is derhalve de inzet van fossiele brandstoffen: die leveren meer natuur en vrijheid voor de mens. Niet vergeten research te doen, want eens zijn ze op. De toekomst is onbekend dus duurzaamheid vanuit menselijk standpunt is in de eerste plaats kennisoverdracht zodat het nageslacht optimaal is toegerust om de dan optredende problemen tegemoet te treden.

   • J van der Heijden 19 mei 2016 om 21:18- Antwoorden

    De concentratie CO2 is niet hystorisch laag, het is miljoenen jaren geleden dat hij voor het laatst zo hoog was.

    Kennis die we moeten overdragen is ook de kennis dat meer CO2 meer opwarming betekend. Maar die kennis wil jij maar niet leren

    • Erik 20 mei 2016 om 00:37- Antwoorden

     Kan geen kwaad meer opwarming, maar helaas gebeurt het nauwelijks, alleen in de verhitte dromen van sommige lieden.
     Meer CO2 is goed om de groeiende wereld bevolking te kunnen voeden. Er kan nog wel 1000 ppm CO2 bij.

    • J. van der Heijden 20 mei 2016 om 11:03- Antwoorden

     Voorlopig is de trend van sinds de El Nino van 1997/1998 alleen maar sneller gegaan.

     1975-1997 0.161 ±0.082 °C/decade (2σ)
     sinds 1975 tot nu 0.178 ±0.033 °C/decade (2σ)

    • Boels 20 mei 2016 om 12:45- Antwoorden

     “Voorlopig is de trend ..”

     Gaat dus nergens over: 0,017 K
     En de onzekerheid valt in het niet met die van metingen: de helft van de laatste opgegeven decimaal, +/- 0,05 K

    • Erik 20 mei 2016 om 14:57- Antwoorden

     Jan gelooft in sprookjes, AGW sprookjes.

 9. Hetzler 19 mei 2016 om 17:44- Antwoorden

  Er vind overdracht plaats naar belasting op gas waardoor de rekening anders er komt uit te zien (ODE) is maar een deel van alle energiebelasting. Zie na 2,5 minuut
  http://www.cafeweltschmerz.nl/kees-de-lange-interviewt-fred-udo-de-energiebelasting-is-asociaal/
  Dit leidt thans tot ca. € 570/hh/jaar. Tevens is de verdeling naar hh, MKB en Groot te zien aan het plaatje (na de 5e minuut). Tevens, als onderdeel van een nog lopend onderzoek naar de kosteneffecten van het NEA is wel al naar voren gekomen dat de lasten voor drie kwart bij de kleinverbruiker lig. (zie bij de 6e minuut). De overige verbruikers reken uiteraard hun kosten door naar de eindafnemer i.c. de kleinverbruiker. TenneT doet dit immers ook als onderdeel van de window dressing van Kamp met zijn 40% kostenreductie.

  • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 18:19- Antwoorden

   Nee, de ODE is geen onderdeel van de energiebelasting maar een aanvulling. Zo lust ik er ook nog wel een paar: In Nederland betalen wij namelijk 24 miljard aan milieuheffingen…… Maar laten we het heel simpel houden: Wat zijn de kosten maximaal voor het energie akkoord inclusief de kosten voor Tennet? 60 miljard in 15 jaar. Dat is 4 miljard per jaar. Deze kosten worden gelijk verdeeld over bedrijfsleven en huishoudens. Voor de huishoudens dus 2 miljard per jaar. Dat is 259 Euro per huishouden.

   • Turris 19 mei 2016 om 19:04- Antwoorden

    ……..en na de 15 jaar? Afbreken die kathedralen van de “duurzame” energie, of nogmaals 60 ~ 90 miljard €(geïndexeerd) als vervanging?

    • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 19:18- Antwoorden

     Wat het huidige energieakkoord duidelijk maakt is dat het huidige financieringsmechanisme niet vol te houden is. Er zal in die 15 jaar dus het nodige moeten gebeuren op prijs of technische doorbraken op rendement. Zo niet dan stopt vroeg of laat de energiewende en moeten we wat anders verzinnen. Wie weet is Thorium over 15 jaar een succes.

    • Turris 19 mei 2016 om 20:14- Antwoorden

     ……dan moet vandaag reeds met R&D naar Thorium-MSR-centrales begonnen worden i.p.v. deze 60 miljarden € geldverkwisting nu aan de overbodige kathedralen van de groene religie te vergooien.

    • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 20:34- Antwoorden

     R&D naar Thorium-MSR-centrales is in volle gang. Als het aan mij ligt mag daar gerust nog meer geld in gestoken worden. Maar i.p.v. is er voorlopig niet bij. Thorium geeft nog geen enkele garantie van slagen. Bovendien hebben wij ook nog geen prijskaartje. eerst zien dan geloven. Verder hebben wij de duurzame afspraken al lang geleden gemaakt en de uitvoering daarvan is in volle gang. Je moet van goede huize komen wil je dat nog kunnen stoppen.

    • Turris 19 mei 2016 om 23:01- Antwoorden

     De politieke wil uitstralen en propageren dit onheilzame Energie akkoord te beëindigen, dat is nodig. Van zindelijk denkenden mag dat worden verwacht, Vruggink.

    • Erik 20 mei 2016 om 00:47- Antwoorden

     We kunnen rustig stoppen met de huidige duurzaamheid nonsens, eigenlijk voornamelijk de windmolens, de zonnepanelen kunnen in de toekomst bij verdere ontwikkeling nog wel mogelijkheden bieden.
     We hebben nog voor honderden jaren fossiele brandstoffen en kunnen dus rustig in die tijd echt duurzame energie ontwikkelen. Zoals bv kernenergie op thorium basis.
     Overigens heb ik uit de vele reakties op climategate begrepen dat stoppen met windmolens voor CO2 niet veel uitmaakt, dus de klimaatfanatici van het type AGW kunnen dan ook rustig gaan slapen.

 10. Hetzler 19 mei 2016 om 19:57- Antwoorden

  ODE is dus gewoon en vorm van belasting Vruggink. En verder: een kostbare vergissing doe met rekenwerk vooraf voorkomen had kunnen worden.

  • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 20:23- Antwoorden

   ODE is geen vorm van belasting, het is BELASTING. Natuurlijk!! Er is alleen voor gekozen om de kosten van de SDE+ direct te vertalen in ODE om transparant te maken wat de uitvoering van het energieakkoord ons kost. Ook BEDRIJVEN betalen sinds 2013 ODE, niet alleen de burgers dus.

   De zin: “een kostbare vergissing doe met rekenwerk vooraf voorkomen had kunnen worden.” Begrijp ik vervolgens niet. De woorden lijken door elkaar heen te staan. Bedoel je:
   ” Het energieakkoord is een kostbare vergissing die door rekenwerk vooraf voorkomen had kunnen worden? ”

   Dan met je wel heel ver terug. De afspraken dateren immers al van de vorige eeuw. En hoe vaak hebben wij Balkenende niet horen oreren dat wij wel eventjes 20% gingen doen? ‘Niemand’ heeft gezegd dat het geen geld kost. Voor velen mag het ook best geld kosten. Van mij ook.

   • David 19 mei 2016 om 21:08- Antwoorden

    Mag het ook heel veel geld kosten als het niets oplevert?
    De wal gaat het schip keren, met ontzaglijk gezichtsverlies van wetenschap en regeringen.
    De toekomst is onbekend maar aannemelijk lijkt mij dat het fossiele brandstoffen tijdperk nog tot ver na 2100 duurt. Nucleair neemt het over als die technologie beter wordt.
    Klimaat alarmisme is een auto-immuun ziekte: bij een echte dreiging verdwijnt de zorg om het klimaat meteen. Zonder de media hype zou niemand zich er druk om maken.

    • Herman Vruggink 19 mei 2016 om 21:39- Antwoorden

     Nee, als het niets oplevert mag het ook niets kosten. Maar het levert wel degelijk energie. Helaas wel onregelmatig maar het is onmiskenbaar energie. En op sommige plaatsen is zon en wind wel degelijk concurrerend met fossiel.

    • Erik 20 mei 2016 om 00:53- Antwoorden

     David, zonder de media zou je er ook niets van merken. De temperatuur neemt al vele jaren niet toe, uitgezonderd een zo nu en dan optredend El Nino verschijnsel. Maar de werking daarvan is van korte duur en heeft niks met CO2 alarmisme te maken.

    • J vd Heijden 20 mei 2016 om 07:25- Antwoorden

     Erik,

     Wat je wilt zeggen is

     ” De temperatuur neemt al jaren toe, maar ik zet gewoon minn alu hoedje op en doe als of er niets aan de hand is ”

     Probeer nog eens uit te leggen hoe een El Nino het klimaat langdurig kan opwarmen

    • Erik 23 mei 2016 om 15:49- Antwoorden

     J vd Heijden

     Dat kan El Nino ook niet, tenzij in combinatie met een deel van de 60 jarige cyclus. Dat gebeurde na de periode 1998-2000. Een stap van circa 0,2 graad erbij na deze Nino/Nina fase.

 11. Jan met de Pet 19 mei 2016 om 20:04- Antwoorden

  wie zou nu anders de rekening moeten betalen dan de eindverbruiker.
  Die maakt het toch niets uit ook hoeveel dat is , want voor een ‘schoner milieu en minder CO2 uitstoot is 1000 – of nog veel meer- euro per jaar voor de liefhebbers toch geen probleem ? Voor mij wel, maar ik heb niets te vertellen. Ik ben maar een gewone burger en mij hadden ze verteld dat energie juist goedkoper zou worden en dat het klimaat erbij was gebaat. Nou ,dat wilde ik wel .

  • David 19 mei 2016 om 22:45- Antwoorden

   @H.Vruggink
   [En op sommige plaatsen is zon en wind wel degelijk concurrerend met fossiel.] In fabeltjesland zeker?
   Je moet a. 3* het generatorvermogen (wind) installeren b. 3* zwaardere netten maken c. opslagcapaciteit dus opnieuw motor(pomp) generator.
   Er is niet eens plaats voor al die apparatuur. En zonnepanelen zijn economische zelfmoord: productie kost meer dan ze ooit opbrengen.
   Maar waar maak ik mij druk om? Mijn kinderen lossen het maar op.

 12. Pieter 19 mei 2016 om 21:19- Antwoorden

  Ik ben een heel speciaal iemand in deze discussie. Ik ben voor windmolens, maar niet zo zeer om groene redenen. Of omdat ik vind dat uitstoot van co2 moet worden vermeden.
  Dat moet wel maar gaat veel effectiever met kernenergie.
  Nee de reden is dat ik een windturbine werktuigkundige wel een interessant object vind. Het idee dat je zo’n mast neerzet en het gevaarte voorziet je vervolgens 20 jaar “gratis” van energie vind ik sympathiek.

 13. Hetzler 19 mei 2016 om 23:28- Antwoorden

  Ik verwonder mij in toenemende over de commentaren van de heren v.d. Heijden en Vruggink. Wat willen zij nu eigenlijk bereiken? Willen zij aantonen dat wij afstevenen op een catastrofale opwarming als gevolg van menselijke CO2 -emissie? Dit is onduidelijk. Wat de beide heren beogen is evenmin duidelijk. Overwegend lijkt het te gaan om dwarsliggen en quasi intellectueel geneuzel over tienden van procenten die niets relevants bijdragen aan de essentie. Kenmerkend is het gebrek aan inhoudelijke kennis inzake belasting en heffingen. Ook het gebrek aan statistische kennis vertroebelt de discussie, dat de beide heren telkenmale onder bluf proberen te verbergen. Hoe denken de beide heren bijvoorbeeld over de toekomstige elektriciteitsvoorziening na sluiting van kolen- en kerncentrales? Ik had hierover graag een becijferde onderbouwing gezien, alsmede het effect op de mondiale temperatuur van deze maatregelen en de kosten per huishouden. Ook de garantie van een 95% vraagvolgende levering van elektriciteit onder dat scenario is een cruciaal gegeven dat de beide heren afdoende zullen moeten verduidelijken.

  • J vd Heijden 20 mei 2016 om 07:24- Antwoorden

   Jeroen,

   “Wat de beide heren beogen is evenmin duidelijk. Overwegend lijkt het te gaan om dwarsliggen en quasi intellectueel geneuzel over tienden van procenten die niets relevants bijdragen aan de essentie. ”

   Wat ik het liefste zou zien is dat je in zou gaan op argumenten van een ander en in je betogen je mening zou onderbouwen met referenties naar wetenschappelijke literatuur in plaats van nar blogjes.

   Maar zolang als jij onzin verkoopt zal ik dat duidelijk maken.

   Ik weet dat je hier door de meeste andere reageerders enorm gewaardeerd wordt en dat waarschijnlijk je bij de groene rekenkamer ook niet wordt tegen gesproken, maar probeer eens een discussie aan te gaan (dus luisteren naar onderbouwde argumenten) in plaats van jouw waarheid te formuleren en vervolgens niet in gaan op enige vorm van kritiek.

   Dus als je iets op schrijft wat slaat als lul op Dirk kan je dat gewoon ook toegeven

   Voorbeeldjes? Zie mijn eerste reactie

  • Herman Vruggink 20 mei 2016 om 11:05- Antwoorden

   Wel Hetzler, In de eerste plaats kan ik slechts voor mij zelf antwoorden en in de tweede plaats heb ik onlangs nog uitgelegd wat ik hier te zoeken heb. Misschien moet je eens de moeite nemen om mijn reacties te lezen en te onthouden. Laten we ons beperken tot dit blog. Altijd goed om eens achterom te kijken. Wat is mijn inbreng geweest? Ik heb vooral uitgelegd wat de te verwachte bijdrage van de maatschappij is, hoe dat verdeeld is over bedrijfsleven en huishoudens en welk belasting systeem daar voor bedacht is. Ik heb ook uitgelegd dat de ODE, zoals die belasting genoemd is, is doorgerekend en naar verwachting €237 Euro per huishouden zal bedragen in 2023. Heb je daar nog vragen over Hetzler? Welke deel van mijn reactie heb jij niet begrepen? Met alle plezier en liefde zal ik het nog eens voor je uitleggen.

 14. Jan met de Pet 20 mei 2016 om 08:26- Antwoorden

  Er zijn leerlingen , die de meesters recht in hun gezicht uitgelachen en belachelijk maken. Dan kunnen ze beter een ander vak zoeken . Iets met hun handen ofzo.
  Ik heb onlangs ook gehoord dat het vooral de rijken zijn die lekker profiteren van al die subsidie regelingen voor zonnepanelen en die elektrische auto’s enzo en dat wij met lede ogen mogen aankijken hoe zij nog verder hun zakken vullen. Maar ja , dat was altijd al zo hè!

  • J. van der Heijden 20 mei 2016 om 09:07- Antwoorden

   “Er zijn leerlingen , die de meesters recht in hun gezicht uitgelachen en belachelijk maken. ”

   Dat gevoel heb ik nu net ook, Jeroen maakt de wetenschappers die al hun tijd en moeite steken in het uitzoeken van de werking van het klimaat regelmatig belachelijk! Hij zou zich moeten schamen!

   Blij dat we het daar over eens zijn.

   Ook dat de subsidie regelingen (zeker in Nederland) een potje zijn die niet duidelijk werken naar het doel (uitstoot van CO2 te verminderen) lijkt me evident.

   Afschaffen en een belasting op CO2 uitstoot invoeren en de inkomsten verdelen over alle mensen in Nederland (volgens voorstel van Richard Tol)

 15. Jan met de Pet 20 mei 2016 om 09:26- Antwoorden

  Hey bij- goochem van der Heijden : ik bedoelde jou. Niet de zeer gerespecteerde heer Hetzler.
  Doorgaans zijn wij , het plebs van de samenleving , niet zo wellevend als de heren wetenschappers. Bij mij had je allang alle hoeken van de klas gezien en je boeltje kunnen pakken.

  • J van der Heijden 20 mei 2016 om 09:47- Antwoorden

   Jan met de Pet,

   Leg even uit waar Jeroen zijn mening wordt onderbouwt door de wetenschap en ik zal zijn woorden respecteren.

   Waar heeft Jeroen de “AGW hypothese ” weerlegt en wat is daarvoor de wetenschappelijke onderbouwing.

   Tenslotte os hij heel stellig en heeft hij dit al meermaals geschreven.

   Zoals Tije Pietersma zegt sceptisch zijn is vragen stellen

  • J van der Heijden 20 mei 2016 om 09:49- Antwoorden

   Oh en Jeroen Hetzler is geen wetenschapper hij is bosbouwbedrijfseconoom

 16. Hugo Matthijssen 20 mei 2016 om 10:11- Antwoorden

  Het lijkt er op dat er een groepje reageerders actief is die onder 2 namen werkt. Zo kun je het lang volhouden.
  De vraag is wie dit betaald.

  • J. van der Heijden 20 mei 2016 om 10:47- Antwoorden

   Hugo,

   ALUHOEDJES op!

   Nee we zijn geen een persoon en ik wordt hier niet voor betaald. Jij wel?

 17. Jan met de Pet 20 mei 2016 om 10:13- Antwoorden

  jantje van der heijden ,
  de laatste vraag van de heer hetzler was inderdaad bedrijfseconomisch gericht, maar die kon u niet beantwoorden .
  de vraag was : hoeveel is 100 % – 20 %
  Jan met de Pet denkt u daarom beter kunt vertrekken naar de BLO

  • Arjen1111 20 mei 2016 om 10:31- Antwoorden

   Jezus, nu weer letterlijk een Jan met de Pet. Vruggink en van der Heijden, stop toch hier met je bijdragen te leveren. Levert niets op!

  • J. van der Heijden 20 mei 2016 om 10:59- Antwoorden

   Jan met de Pet.

   In der eerste allinea van het “betoog” van Jeroen Hetzler schrijft hij

   ” het waanidee van de inmiddels afdoend weerlegde AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming).”

   Daar heeft hij totaal geen onderbouwing voor. Ik verwacht voor zoiets een wetenschappelijke onderbouwing, lijkt me niet meer dan normaal.

   Als Jeroen dat niet kan vraag ik me af waarom jij hem aanduid als “meester”

  • Arjen1111 20 mei 2016 om 12:09- Antwoorden

   @janmdp. Wat is BLO?

 18. Hugo Matthijssen 20 mei 2016 om 17:17- Antwoorden

  Is van der Heijden een wetenschapper?
  Is economie een wetenschap?
  Wat is er mis met bosbouw?

  • J vd Heijden 22 mei 2016 om 22:49- Antwoorden

   van der Heijden is geen wetenschapper, maar dat is Jeroen Hetzler ook niet.

   Economie is wel een wetenschap, maar dat betelend niet dat iedereen die economie geeft gestudeerd een wetenschapper is.

   Er is niets mis met bosbouw.

   Jan met de Pet schreef
   “Er zijn leerlingen , die de meesters recht in hun gezicht uitgelachen en belachelijk maken. ”

   Daarna bevestigde hij dat hij Jeroen Hetzler als meester zag

   ” ik bedoelde jou. Niet de zeer gerespecteerde heer Hetzler.”

   Wat zijn de kwalificaties van Jeroen Hetzler dat hij het tot meester schopt als het gaat om de klimaatwetenschap? Welke kwalificaties op het gebied van klimaatwetenschap heeft hij die ik niet heb?

   Daarna schreef hij
   ” Doorgaans zijn wij , [..]niet zo wellevend als de heren wetenschappers. ”

   En constateerde ik alleen maar dat Jeroen geen wetenschappers is. Allemaal lastig natuurlijk om te volgen.

 19. Pieter 20 mei 2016 om 21:19- Antwoorden

  Van der Heiden,
  Op deze manier technisch-wetenschappelijk reageren heeft geen enkele zin. Verdiep je meer in de sociaal psychologie van het “ontkennen”
  Ontkennen is niet accepteren.
  Accepteren van een ongewenste waarheid is een proces dat voor de een betrekkelijk snel gaat, maar voor de ander veel langer duurt.
  Heb begrip.

  • Erik 23 mei 2016 om 15:25- Antwoorden

   Ja, van der Heiden heeft inderdaad veel moeite te erkennen dat zijn klimaathelden rammelende wetenschap verkopen. Hij blijft dat ontkennen, en is dus een denier, een ontkenner.

   • J. van der Heijden 23 mei 2016 om 16:24- Antwoorden

    Erik,

    definieer rammelende wetenschap.

    En dan natuurlijk wel met wetenschappelijke onderbouwing graag alstublieft.

    Wat roepen is natuurlijk eenvoudig!

    Ik speur Dunning en Kruger in actie!

 20. Hugo Matthijssen 21 mei 2016 om 08:55- Antwoorden

  Toch maar eens wat antwoorden
  Is van der Heijden een wetenschapper?
  Gezien zijn inbreng kan hij weinig authentiek denken en alleen napraten en linkjes opzoeken.
  Is economie een wetenschap? Heel duidelijk wel de modelberekeningen vinden hun basis in de Economie en daar is erg duidelijk dat modellen niet de werkelijkheid kunnen vervangen.
  Wat is er mis met bosbouw Als je dat op een ecologische en economisch verantwoorde manier invult kan bosbouw een niet te verwaarlozen bijdrage leveren aan onze samenleving.
  Toch vreemd dat een trol echte wetenschap niet kan onderscheiden van de productie van geprogrammeerde klimaatmodellen en de alarmkreten die daar uit voortkomen.
  Dan zou je de conclusie kunnen trekken dat van der H duidelijk geen wetenschapper is maar een naprater.

 21. Pieter 21 mei 2016 om 10:44- Antwoorden

  Maar Van der Heiden is geen ontkenner.

  • Erik 21 mei 2016 om 21:34- Antwoorden

   wat is hij dan wel, een bekenner?

 22. Hugo Matthijssen 21 mei 2016 om 11:48- Antwoorden

  Pieter
  Vrijwel iedereen hier gaat er van uit dat co2 een broeikasgas is. Dat betekent ook dat co2 van invloed is op de temperatuur.
  Het grote verschil is dat alleen co2 onmogelijk het klimaat kan sturen daarvoor is de invloed van 400 ppm te gering.
  Neem alleen al de invloed van waterdamp als broeikasgas met gemiddeld 45000 ppm en de werking van hoge en lage bewolking.
  Ook de effecten van de hadlycellen en de oceaanstromingen zijn in de klimaatmodellen nog onvoldoende in beeld.
  Wat is een ontkenner als we het hebben over wetenschap en de complexiteit van het klimaatsysteem?

  • Boels 23 mei 2016 om 06:41- Antwoorden

   Een “ontkenner” zou iemand kunnen zijn die de problematiek rond het numeriek oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen aanvoelt.
   Vooralsnog is dat een fundamenteel probleem.

Geef een reactie