Onze serie over de met oliewinsten gefinancierde globalistische klimaffia liet na Pieter Winsemius gisteren nog een belangrijke klimaat-agitator onvermeld. Socialist Hemmo Muntingh van GLOBE International (club opgericht door… Al Gore, gefinancierd door Nederlandse Staat), woonachtig in Sint Jacobi-Parochie , die verdient ook een eervolle vermelding. Hij hielp de Nederlandse boerenstand in verdrukking onder groene vermomming. Muntingh lijkt een soort 1-2-tje met Winsemius gespeeld te hebben bij uitrol van Agenda 21 in Nederland: de sloop van de nationale democratie met groene dreigementen, wat sommigen De Transitie noemen.

IN 1992 hielp Muntingh onder Nederlands voorzitterschap van de Europese Commissie Natura 2000 invoeren als lid van het Europarlement en rapporteur over de Habitat-Richtlijn. De Habitat-Richtlijn vormt met de Vogelrichtlijn (1979) de Natura 2000-wetgeving. Die directive gold dan ook als the Dutch Directive, zoals ik al eerder schreef.  GLOBE International was met Muntingh de drijvende kracht achter die richtlijn.

Volgens groen-juridische experts als Luuk Boerema is Natura 2000 unaniem beschouwd als ongevraagde indringing van de nationale natuurbescherming. Met enkel negativiteit tot gevolg en juridisering met honderden zaken. Het past dan ook feilloos in de Globo-Agenda: het vernietigen van nationale soevereiniteit en individuele vrijheid.

  • Info voor wie hier nieuw komt: De Rockefeller Foundation- hoofdsponsor van klimaatagitatie en globaliseringsinstituten- drijft op oliegeld, 4 miljard dollar per jaar halen ze uit hun aandelen in Esso, Chevron en Exxon (afsplitsingen Standard Oil van de Rockefellers). Zij zaten ook achter de Trilateral Commission waar onze Winsemius voor werkte. Het McKinsey-maatje van Winsemius Jules Kortenhorst die de European Climate Foundation oprichtte in Den Haag, die werkte eerder voor Shell.

 

Winsemius BV Natuurmonumenten krijgt de grond met subsidie en mag 'm uit productie halen

Winsemius BV Natuurmonumenten krijgt de grond met LIFE- subsidie en mag ‘m uit productie halen

Boer uitknijpen tussen regeldruk en moeras-barrage
De Habitatrichtlijn is gemodelleerd naar de Ecologische Hoofdstructuur (EHS, nu Nationaal Natuurnetwerk). Dat natuurnet werd onder Gerrit Braks ingevoerd- onder gejuich van de Rabobank- in 1990 om de prijzen van landbouwgrond op te drijven via staats-investeringen. En dan met groene vermomming, zodat linkse politici het omarmden. Er was volgens het LEI in 1990 veel teveel landbouwgrond. En dus werd 100 duizend hectare landbouwgrond tot moeras gemaakt. En zo werd nog eens 25 duizend hectare eigendom van Natuurmonumenten.

Daar werd Pieter Winsemius voorzitter van 1998 tot 2006. Terwijl hij tegelijk als commissaris voor de Postcode Loterij de miljoenenkraan openhield naar clubs als Natuurmonumenten en klimaat-agitatieclubs. Na Winsemius trad de Rabobank aan met Herman Wijffels (Rabobank) als voorzitter van Natuurmonumenten. Winsemius is nu niet alleen lid van de WRR maar ook lid van de Raad van Aanbeveling van groene subsidieclub Greenwish, samen met Wijffels en Teo Wams van Natuurmonumenten/Milieudefensie.

Boeren raken omsingeld door Natura 2000 en door haar evenknie de EHS: tot 10 kilometer afstand van dergelijk gebied moeten ze aan stikstof (met verhandelbare emissierechten) en fosfaatnormen voldoen die hen op kosten drijven. Door de combi natuur- en milieubeleid is de gehele boerenstand zo tot hyper-intensivering gedwongen, danwel tot de bedelstaf. Of ze worden zoals bioboer Freek Ampt bij het Haringvliet uit bedrijf geduwd, met de pretentie dat Natuurmonumenten beter natuurbeheerder is dan deze natuurboer: door het agrarisch natuurterrein met 90 beschermde plantensoorten onder water te zetten.

Als dank voor zulke maatschappelijke verdiensten geeft het met 6 ton door de Europese Commissie gesubsidieerde WWF-Brusselse lobbykantoor Muntingh een prijsje:

Als dank voor zijn inspanningen beloont Bilderberg/Club van Rome/WWF hem met een Leader'-titel

Als dank voor zijn inspanningen beloont Bilderberg/Club van Rome/WWF hem met een Leader for a Living Planet’-titel. WWF in Brussel vangt alleen al 6 ton euro van de Europese Commissie om haar lobbykantoor open te houden.

LIFE-subsidie after farmers death
Tegelijk dramde Muntingh als Europarlement-rapporteur Natura 2000 de LIFE-subsidies door waar Natuurmonumenten zo lucratief beslag op weet te leggen. In 2014 peuterde Natuurmonumenten nog 9 ton euro LIFE-subsidie los. Natuurmonumenten is lid van IUCN, dat ons Ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks met 10 miljoen euro subsidie op de been houdt.

LIFE-subsidie is ook de levensader van het WWF in Oost Europa.

Ik besprak gisteren Pieter Winsemius, die een 1-2-tje met Muntingh gespeeld lijkt te hebben. Winsemius speelde een belangrijke rol bij uitrol van Agenda 21 als VROM-minister voor Ed Nijpels (en opnieuw in 2006-7) als consultant voor McKinsey en Rockefeller/Ford Foundation-baby het World Resources Institute en Rockefeller/Nato-kind Trilateral Commission. Dikke kans dat Winsemius op VROM ook de weg bereidde voor de Rijkscoordinatieregeling, die lokale democratie buiten spel zet.

  • Deze mensen denken strategisch en ver vooruit.
...met windturbines als alternatieve inkomstenbron voor de partij waar ze op land komen: boeren en hun grond...

…met windturbine-subsidies als alternatieve inkomstenbron voor de partij waar ze op land komen: boeren en hun grond…De gisteren besproken World Business Council for Sustainable Development is OOK zo’n Rockefeller/Club van Rome Globalisten-ding

…om ze tot windboeren te maken
Wanneer je de weerstand monddood maakt/financieel uitkleedt heb je vrij spel om je windturbines door te drukken. En de juridische weerstand ruim je zelf op als minister van VROM.

Onder Winsemius zijn hernieuwde VROM-ministerschap in 2007 tijdens Balkenende 3 zag Nieuwe energie voor het klimaat, Werkprogramma Schoon en Zuinig het licht in september 2007: Winsemius werkte toen de lange-termijn visie Windenergie uit met plaatsting in het IJsselmeer. Muntingh hielop op Europees niveau  de EU-renewable Energy Directive van 2009 er door drammen met zijn mattie Anders Wijkman, Co-President van de Club van Rome.

Uit ‘Schoon en Zuinig’ volgde in concerto met de EU-directive in 2009 het ‘Nationaal Actieplan voor Energie uit Hernieuwbare Bronnen. Met daarin de Rijkscoordinatieregeling. En nu mag Winsemius in Friesland juridisch ongehinderd windturbines doordrukken, dankzij regels die hij zelf bedacht. Het zijn nu vooral subsidie-behoeftige boeren- klem tussen bank en overheid- die de grond moeten leveren waar die turbines op komen, tegen pachtsubsidies. Dus zo sla je meerdere vliegen in 1 klap.

Steeds gebruiken de Winsemiussen van deze wereld milieuclubs als machtsinstrument. Of ze pacificeren ze met subsidies tot eigen gereedschap. In dat licht zie ik dan ook de functie van Muntingh in dit geheel als secretaris bij de Waddenvereniging.  In de reportage Complot op de Waddenzee in 2004, meldt Zembla;

Op 25 juni 2004 zal het kabinet zich vrijwel zeker uitspreken vóór gaswinning in de Waddenzee. Opmerkelijk is dat het juist de voormannen uit de natuur- en milieubeweging zijn die de gaswinning weer bespreekbaar hebben gemaakt. Terwijl hun achterban actie voerde tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij, onderhandelden Pieter Winsemius van Natuurmonumenten, Henk Tameling van de Waddenvereniging en Wouter van Dieren van de Club van Rome, in het geheim over een plan om met de opbrengsten van het aardgas de Waddenzee te redden.

Zo sloot NM-voorzitter Winsemius eerder een deal met het Rotterdams Havenbedrijf voor de Tweede Maasvlakte, terwijl de achterban in 1998 not amused was. Groene Schaamlappen, zo schreef de zus van Wijnand Duivendak nog voor De Groene.

Het is ze in beide gevallen probleemloos gelukt. En Ton IJlstra werd bij de Tweede Maasvlakte projectleider namens EZ. Nu bij Natura 2000 mag hij de vissers van het Wad en de Noordzee verjagen als projectleider. Ook de Raad van State en de rechterlijke macht, het zit bij Winsemius en zijn Globo-maffia in de tas: ik kan het niet anders zien. Op TV krijg je democratisch theater opgevoerd bij de Nationale Propaganda Organisatie. Achter de schermen wordt Nederland ondertussen geregeerd, en uw stem is wel het laatste dat daar enige rol bij speelt.

Ik ben niet de eerste die het groene vernis van Winsemius doorzag

Ik ben niet de eerste die het groene vernis van Winsemius doorzag: dit is de titel van Mirjam de Rijk haar artikel in De Groene

De Groene Vermomming
Mensen als Muntingh en Winsemius tonen op de voorgrond hun vriendelijk groene gezicht als liefhebber van vogeltjes. Net als Luc Hoffmann, de mede-oprichter van WWF die tegelijk baas was van biotechgigant Roche in Zwitserland. Zijn zoon Andre Hoffmann is nu WWF-vicepresident en baas bij Roche.

Dat groene gezicht helpt de linkervleugel politiek akkoord gaan met globalistisch beleid van multinationals/De Staat. Terwijl je tegen de Vijanden van Vrijheid en Democratie (VVD) iets roept over ‘de markt’ en vrijhandel om ze voor die zelfde kar te spannen. Op dit niveau van besluitvorming- het Grote Schaakbord– bestaat de stropop van links-rechts-niet.

Die constructie is er voor ‘politieke deskundigen’ met Facebook-mening. En als bezigheidstherapie voor massamedia die ons berichten over het Haags democratisch toneelgezelschap De Tweede Kamer.

Alleen macht telt en het grote plaatje. Ik schreef al hoe de Nato in 1969 een groen gezicht aannam en plots bezorgd ging doen over Afrika. Alles in dienst van de Koude Oorlog. Na de Koude Oorlog is ‘Het Milieu’ de mondiale vijand waarmee de Globale Elite haar wereldeenheid mee wil forceren. Linksom EN Rechtsom.

Natuurmonumenten als Agenda 21-gereedschap, net als WNF
Nog steeds heeft Natuurmonumenten beschikking over 50 miljoen euro subsidie/zwijggeld per jaar, en 15 miljoen euro Postcodeloterijgeld per jaar. Zo leggen ze nog steeds beslag op boerengrond, en tegelijk protesteert niemand van Natuurmonumenten tegen windturbines in de natuur: omdat ze bij de overheid in de tas zitten.

Natuurmonumenten is er dan ook niet voor de natuur, maar als onderworpen vehikel voor de globo-agenda. Met Ed Nijpels op het WNF hielp Winsemius bij Natuurmonumenten de lokaal gerichte milieubeweging om zeep/onder de knoet van globalistisch milieugeklets. De tegenstribbelaars kapselden ze in met Waddenfondsen, subsidies en ander zwijggeld. Het Klimaat, die Grote Noodzaak, is de Tape waarmee je de monden afplakt van ‘natuurbeschermers’. Die zitten dan niet meer in de weg van je globo-plannen, en vinden zichzelf nog nuttig ook: subsidie en loterijgeld bevestigen hen in die mening.

Het McKinsey maatje van Winsemius, Jules Kortenhorst werkte voor een biofuel-bedrijf, voor Shell en hij richtte de European Climate Foundation op in Den Haag. Harde Kern van de globomaffia die onze welvaart en vrijheid wil ruineren voor het globale masterplan

Het McKinsey maatje van Winsemius, Jules Kortenhorst werkte voor een biofuel-bedrijf, voor Shell en hij richtte de European Climate Foundation op in Den Haag. Harde Kern van de globomaffia die onze welvaart en vrijheid wil ruineren voor het globale masterplan

Onder Winsemius ontstond ook bij Mc Kinsey een milieu-afdeling met zijn mattie Jules Kortenhorst. Het was Jules Kortenhorst van Mc Kinsey (en Shell) en biofuel-bedrijf Topell Energy die ook de European Climate Foundation in Den Haag hielp opzetten. Daar zat ook Anthony Burgmans van Unilever/WNF weer bij. Think Global, Fuck Local is het motto van de ECF. Het is Mc Kinsey dat als accountant weer een mega zakelijk belang heeft bij Emissiehandel, bij carbon accounting, bij het Clean Development Mechanism waarin Nederland het voortouw in nam. Het is Unilever dat de grootste biofuel/massa-importeur (Palmolie) is van Europa, en die hebben het meeste belang bij milieuclubs als WNF en Natuurmonumenten die hun bedrijfsvoering helpen groenpoetsen.

De club van Al Gore EN van Hemmo Muntingh

De club van Al Gore EN van Hemmo Muntingh

GLOBE International: Al Gore
Het lijkt haast onmogelijk dat 1 man als Muntingh zo effectief kan zijn bij doordrukken van ongeliefd beleid als Natura 2000, in een Europarlement met honderden mensen. Wanneer je zijn CV leest op Parlement.com lees je ook enkel over een ‘vurig idealist’, een econoom die secretaris was van de vereniging tot behoud van de Waddenvereniging.

Tot je ziet: hij stond helemaal niet alleen. Muntingh had sterke globalistische krachten achter zich in een organisatie die onbekend is bij NOS-journaalgluurders. Globe International (lees Jacob Nordangard’s artikel over die club), waarbij Muntingh eerste lid was samen met …..Al Gore en senator John Kerry, de klimaat-agitatoren van de Amerikaanse socialistische beweging. Het was Al Gore die in Kyoto ons en Japan aan de emissiehandel hielp, waarna de USA zich uit Kyoto terugtrok.

GLOBE International moet de Angelsaksisch-Nederlandse  (Shell, Unilever enz) multinationals haar belangen behartigen. Het is de zelfde club die ook het gisteren door mij beschreven Global Reporting Initiative steunt in Amsterdam, dat door ons Ministerie van Buitenlandse Zaken voor 1/3de op de been wordt gehouden. Waarmee grote bedrijven hun grondstoffen- en energieboekhouding moeten overleggen aan de Verenigde Naties. Deze club is achter de politieke schermen belangrijke agitator van klimaatbeleid op juridisch vlak, zoals Nordangard schrijft

In January 2013 GLOBE International’s ”Climate Legislation Initiative” was launched, which aims to support legislators worldwide between 2013 and 2015. The process coincides with the international climate negotiations culminating with the final Climate Summit in Paris 2015. The meeting brought together 100 delegates from all over the world and took place in the British Foreign and Commonwealth Office (FCO). The meeting was also attended by the head of the UN Climate Change (UNFCCC). The event was sanctioned by the British Government and the material had been prepared by the Grantham Research Institute at the London School of Economics. Funding had already been provided by Zennström Philantropies (NGO by Niklas Zennström, the founder of Skype).

De werkelijke macht zit hier...Co-president Club van Rome

De werkelijke macht zit hier…Co-president Club van Rome en VN-baas

GLOBE-EU is daar de Europese aftakking van.GLOBE-EU is een vehikel van de Club van Rome en internationaliserings-elite, waar vele Europarlementariers lid van waren en zijn. Zij gebruiken het Europarlement als toevoer van hun globalistische agenda. Omdat je in het EP zelden aanwezig hoeft te zijn, en toch mooi 12 duizend euro per maand kunt opstrijken, heb je mooi tijd voor je echte werk.

Neem de Europarlementarier (1999-2009 invoering EU directive Renewable Energy voor Christen Democraten) en Zweed Anders Wijkman. Hij was president van GLOBE-EU. Hij is Co-president van de Club van Rome en adviseur van het Stockholm Environment Institute, panellid van het International Resource Panel van de UNEP (milieu Verenigde Naties), en was beleids-directeur bij de UNDP. Hij is ook lid van de World Future Council (schreef ik al over) en de steun en toeverlaat van eco-alarmist Johan Rockstrom met zijn ‘safe operating space for humanity’: the Limits to Growth van de Club van Rome in nieuw jasje.

Wijkman schreef ‘Bankrupting Nature’ met Rockstrom in 2012, het zoveelste neo-Malthusiaanse pamflet dat de schrik er in moet rammen. Dat heeft effect: in Zweden is er nu een nationale eenheids-commissie opgericht om de heilige oorlog tegen CO2 aan te vangen zonder partij-politieke discussie. Oftewel: Zweden pleegt economisch (en demografisch) zelfmoord. En dat is ook het doel van deze mensen sinds Limits to Growth met hun populatie-obsessie.

Nederland als globalistisch transitielab
Deze mensen werken al decennia aan hun Grote Plan, geduldig en door het opzetten van eindeloos veel clubjes, platforms en convenanten: achterkamers buiten het Parlement waar het echte beleid wordt opgezet.

Lees ook dit artikel van Adrian Smith en Florian Kern, gepresenteerd op de Earth Systems Governance Conference in Amsterdam in 2007: hoe Nederland is gebruikt als proeftuin en ’transitielab’ voor globalisme sinds de start van het Nationaal Milieubeleidsplan 1 (1989), dat kind van Winsemius en Nijpels (VVD). Met McKinsey-man Winsemius zijn gisteren besproken organisatiemodelletje als blauwdruk, en later onze transitiemanager Jan Rotmans als agitator.

Zo forceer je 'de transitie'; door buiten-parlementaire praatclubjes met het bedrijfsleven en bij energie 1 NGO die je in de tas hebt: Natuur en Milieu/(Rabobank, Eneco)

Zo forceer je ‘de transitie’; door buiten-parlementaire praatclubjes met het bedrijfsleven en bij energie 1 NGO die je in de tas hebt: Natuur en Milieu/(Rabobank, Eneco) en Rein Willems van Shell als voorzitter

Nederland speelt zo’n sterke rol, niet omdat wij zo links zijn. Maar omdat wij zo onder de knoet zitten van globalisten en hun machtsvehikels die al in het zakennetwerk van WNF-oprichtrer Prins Bernhard zaten (Bilderberg) Zie ook hoe steevast de bazen van multinationals als Shell en Unilever in commissies plaatsnemen waar de echte knopen doorgehakt worden.

Niets aan de hand, ALLES onder controle, letterlijk...

Niets aan de hand, ALLES onder controle, letterlijk…

Je snapt nu ook waarom ze met geen redelijk argument te verdrijven zijn, en waarom de Raad van State (= van de Staat) bezwaren afschiet tegen megalomane windplannen. Deze mensen zitten daar niet omdat zij ons belang vertegenwoordigen. Maar omdat zij de Global Elite vertegenwoordigen; de werkelijke macht in boardrooms van multinationals en bankiers. Via multinationals kunnen zij ook op technische wijze het tegengeluid onderdrukken, zoals Breitbart meldt over een rapport over Facebook.

Laten wij vaststellen dat ook de democratie voortschrijdt met iedere begrafenis. Hoe oud zijn Winsemius en Muntingh nu? En wanneer verlossen zij deze planeet van hun aanwezigheid? Rockefeller-baby Maurice Strong ging ze afgelopen jaar al voor. Maar de Mondiale Werelddictatuur die komt er.

Na Parijs is er nu de Energy Transitions Commission, ze gaan echt door tot de laatste man het licht uit doet.