Condensstrepen van vliegtuigen leiden tot meer bewolking

Condensstrepen van vliegtuigen leiden tot meer bewolking. Ze blijven langer hangen, sinds vliegtuigen efficiëntere motoren hebben. De vogel op de foto is een raaf, gefotografeerd op terugweg van Den Ham (Overijssel)

Het beste kado voor mijn verjaardag vandaag- de viering van een jaar dichter bij de Dood- kreeg ik van Moeder Natuur: lekker weer. Zomaar gratis. Je wordt vrolijk van zonnig weer waarbij je met hapje en drankje buiten kan zitten. Tenzij je liever zingt ‘I’m only happy when it rains’. Pour your misery down on me. Wel, dat laatste had uit de koker van het Amerikaanse defensie-apparaat kunnen komen, zo lees ik in Jerry Smith zijn boek ‘Weather Warfare‘ uit 2006 alweer. Ik loop achter, Mea Culpa.

Smith beschrijft hoe de Amerikanen in Vietnam niet alleen miljoenen liters Agent Orange sproeiden: alle planten doden om zo de schuilplaatsen van de Vietcong te onthullen. Ze deden ook pogingen om via ‘cloud seeding’– bijvoorbeeld met zilver-jodide-partikels- extra regen los te laten op vijandelijk terrein.  Je laadt tanks van vliegtuigen vol met zilver-jodide en probeert zo regenwolken te zaaien. Je brengt artificiële condensatiekernen aan, waar de regendruppels om kunnen vormen.

Met een verlengd regenseizoen zou de vijand op het Ho Chi Minh Trail in de modder wegzinken.

Greep op het weer, ten goede en ten kwade is een lang gekoesterde militaire wens. Het weer is een belangrijke parameter bij succes en falen in de oorlog. Bedenk de verhalen over de F16s die bij Screbrenica geen luchtsteun konden geven dankij dichte bewolking. Men schijnt bij militaire vliegvelden ook mistbanken te kunnen opruimen via weer-modificatietechnieken.

Ik herinner ook de verslagen van soldaten in de Eerste Wereldoorlog die ’trench feet’ kregen- schimmelvoeten- wachtend op de aanval in hun trenchcoats. Omdat ze steeds in de volgeregende loopgraven moesten staan. En wie kent nog de passage in The Longest Day, waarbij 1 slimme Duitse officier de juiste aanvalstactiek op D-Day doorgrondt: Sie sollen angriffen beim schlechtes Wetter.

Het weer heeft doorslaggevende invloed op sportwedstrijden maar ook op oorlog

Het weer heeft doorslaggevende invloed op sportwedstrijden maar ook op oorlog

Het weer en de militaire mens….
Het gebruik van het weer als wapen is onderdeel van ENMOD, Environmental Modification, de poging om via milieu-beinvloeding je vijand te onderwerpen. In 1974 kwam vanuit de Verenigde Naties een conventie, waarbij landen zich zouden moeten verplichten niet met het wereldweer te rommelen. Het bestaan van die conventie is al een indicatie, hoezeer het militair onderzoek van diverse landen zich op dat punt richtte. In hoeverre landen zich aan die conventie houden is onbekend.

Zo’n conventie klinkt een beetje als de invaljuf op de lagere school die steeds wanhopiger stelt: ‘en nu niet meer met vliegtuigjes gooien’. Waarbij iedereen quasi-braaf en ingehouden gniffelend de belofte deed: ‘ja hoor juf, gniffel gniffel’. En niet veel later suisde een complete luchtmacht vouwvliegtuigjes door het luchtruim van het klaslokaal, de oostzijde vocht tegen de westzijde. Je had vliegertjes met scherpe punt, daar kon je ook een speld in doen. En met stompe verzwaarde neus, die loopings door de lucht konden maken.

Njeeouhhhh…

Kun je de regen op de vijand afsturen?

Kun je de regenwolken op de vijand afsturen?

Wie houdt zich aan het ENMOD-verbod?
Als vervelende ventjes zich al niets aan de juf gelegen lieten op hun 8ste levensjaar..hoeveel zal een Amerikaans defensie-onderzoeksapparaat met een jaarbudget van dik 400 miljard dollar dan gelegen laten aan de VN en bezorgd belastingvee? Boys and their toys...

Terwijl ze alle onderzoek als ‘classified’ kunnen wegmoffelen. Lekker stiekem doorklooien op kosten van de belastingbetaler, zonder je te hoeven verantwoorden. Een Ebola-virus ontwerpen, zoals futuroloog Alvin Toffler al eens hypothetiseerde in de jaren ’70, en waar de Amerikaanse Defensieminister William Cohen in 1997 naar refereerde:

Alvin Toeffler has written about this in terms of some scientists in their laboratories trying to devise certain types of pathogens that would be ethnic specific so that they could just eliminate certain ethnic groups and races; and others are designing some sort of engineering, some sort of insects that can destroy specific crops. Others are engaging even in an eco- type of terrorism whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely through the use of electromagnetic waves.

So there are plenty of ingenious minds out there that are at work finding ways in which they can wreak terror upon other nations. It’s real, and that’s the reason why we have to intensify our efforts, and that’s why this is so important.

Kun je op militaire wijze rommelen met het klimaat?

Kun je op militaire wijze rommelen met het klimaat?

Genocide, daarvoor moet je bij militairen zijn
Het is niet uit te sluiten dat ook het AIDS-virus zo is ontworpen, als biowapen, om al die rondneukende Afrikaanse grondstofverbruikers het voortplanten af te leren. Een virus dat je selecteert op basis van seksueel gedrag, zoals je ook homo’s in San Francisco er uit kon selecteren als proefkonijnen in het Westen. Die deden het ook allemaal met elkaar. Genocide, wie is er niet groot mee geworden. Mensen in normale toestand zijn knotsgek. Ze deinzen nergens voor terug…

Ik kan er vooralsnog geen complot van condoomfabrikanten in zien, die meer latex willen slijten. Maar de anti-populatie-agenda van de wereld-elite, die bestaat wel. In de Georgia Guidestones hebben ze hun doel gebeiteld sinds 1980, vanuit een ‘ecologische’ bezorgdheid: 500 miljoen mensen ‘in perpetual balance’ met de aarde, dat is het doel. Dus dan heb je militaire middelen nodig en zeven plagen, met nu al 7 miljard mensen.

Die agenda in combinatie met Global Governance wordt in hoogste VN-cirkels ook deze week nog weer onderstreept in Nairobi:

“Outgoing UNEP Executive Director (ED) Achim Steiner expressed his appreciation to Kenya for being “the world’s environmental capital,” noted that the world has entered a new era of environmental governance, and urged UNEA to “look after UNEP and it will look after the world.”

In mainstream-media lees je daar nul nada niets over. Maar ondertussen is men vandaag op het hoogste niveau al veel ingrijpender bezig het wereldgebeuren te reorganiseren, dan je dacht. Dat kun je lezen in het Earth Negotiations Bulletin, dat onze blogger Dolf toestuurde. Dat is van IIED, het ‘journalistieke’ platform dat Maurice Strong opzette tijdens de Rio-conferentie in 1992, als manier om Agenda 21 (nu Agenda 2030) te verspreiden. Wereldsocialist Martin Schultz wil het Europarlement ondertussen al zo ver krijgen, dat alle kritiek op die ecologische eenheidsworst-ideologie strafbaar wordt. 

RZ16.vink (2)

Orkanen afsturen op de vijand
In civiele context zijn experimenten uitgevoerd om het pad van orkanen te beïnvloeden, En experimenten om de windsnelheid van orkanen af te remmen. Gezien de miljarden euro’s schade van zo’n landfall bestaat een gezond economisch belang, om het pad van zo’n orkaan te keren. Er zijn experimenten uitgevoerd, waarbij via cloud seeding met ijspartikels rond het oog van de orkaan de snelheid van wind zou zijn afgeremd. Het idee is dat je de energie van zo’n stormsysteem omlaag brengt.

Maar het is lastig om vast te stellen bij zulke chaotische weersystemen wat nu het effect is van je operatie. Immers net als bij ‘klimaatverandering’: wat is je natuurlijke referentie voor de ‘normale’ windsnelheid zonder beïnvloeding?

In theorie zou je als land dus ook het omgekeerde kunnen doen: een orkaan afsturen op je vijand. Een hoosbui, een Tsunami, of zelfs een aardbeving. Je laat de natuur je destructieve werk doen, en wast vervolgens je handen in onschuld. De ultieme covert warfare, waarbij nooit iemand met zekerheid kan vaststellen dat jouw actie- bijvoorbeeld het lanceren van een set ondergrondse nucleaire explosies- leidde tot een aardbeving elders.

Regen-experimenten worden al een eeuw uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat lange droogtes schade geven aan landbouw. Zoals je ook sneeuw kunt helpen maken voor de wintersport. De vraag in Smith zijn boek is alleen: hoe ver gaan die experimenten, en dan vooral in militaire context.

Kun je een maanlandschap van vijandig terrein maken via weersbeinvloeding op afstand?

Kun je een maanlandschap van vijandig terrein maken via weersbeinvloeding op afstand?

…via antennes
Het is goed mogelijk dat iets van de verdwenen  2,3 biljard dollar defensiebudget, waar Donald Rumsfeld zich op 10 september voor moest verantwoorden, is verdampt richting meer onderzoek om van theorie praktijk te maken.. Een deel van die dollars ging bijvoorbeeld naar HAARP; het verhitten van de ionosfeer (de dankzij inkomende straling elektrisch geladen laag met o.a. ozon rond 60 km hoogte) vanuit een antenneveld in Alaska met een energie van 1,7 Gigawatt (volgens  Nick Begich in ‘Angels don’t Play This HAARP), de krachtigste zender in operatie. Dit lijkt een voortzetting van SDI, wat media tot ‘Star Wars’ doopten onder Ronald Reagan.

Je kunt die radiomagnetische straling concentreren op een klein deel van de ionosfeer, en deze zo honderden kilometers ophogen. Zo kun je in theorie dan een vijandelijke spionagesatelliet uit de lucht meppen of een inkomende ballistische raket. Hoever ‘ze’ daarin zijn, daar krijg je natuurlijk nooit zicht op. Jerry Smith evenmin. Wel zijn er patenten in omloop van militaire wetenschappers die dit idee opperen.

Kun je een storm op je vijand afsturen?

Kun je een storm op je vijand afsturen?

In theorie zou je de energie van een orkaan dus ook artificeel kunnen verhogen, via verhitting op afstand. Het onschadelijk maken van zo’n orkaan zou ook mogelijk zijn. Je kunt dan de buitenrand verhitten, zodat het temperatuurverschil tussen binnenkant en buitenkant afneemt. Dat verschil is maatgevend voor windsnelheden. Maar stel dat je verkeerd mikt, en zo de orkaan-energie ophoogt?

Het veroorzaken van aardbevingen op afstand is ook een Tesla-ding. Je kunt de ionosfeer ook dusdanig verhitten, dat moleculen splitsen. Daarbij komen dan golven met ultra-lage frequentie vrij (ELF, in bereik van bv 10 Hertz) die diep in de aarde kunnen doordringen. Of in de diepzee om met onderzeeërs te communiceren (de gebruikte toepassing) Ieder gebouw, iedere brug en iedere kolom van een medium in de aarde (bijvoorbeeld een begrensde laag zandsteen heeft een zogenaamde ‘eigenfrequentie’. Resoneer je daarmee, dan begint dat medium wild te schudden.

Stel dat je met ELF-frequenties op afstand precies die eigenfrequentie in een stuk aarde weet op te wekken van vijandig terrein.

RZ16.nextnature (58)Chemtrails?
Vanuit de wetenschap dat ENMOD bestaat komen ook de internet-theorieen over ‘chemtrails’. Het idee dat ook civiele vliegtuigen net als de eerdere militaire weermakers – en civiele experimenten- een substantie helpen verspreiden. De condens-strepen van moderne vliegtuigen zouden veel langer aanhouden dan natuurlijk is te verantwoorden.

Smith sluit niets bij voorbaat uit, en dat is verstandig. Want mensen zijn de meest rare wezens op aarde die de gekste dingen verzinnen. Vooral bij het pijnigen danwel vernietigen van andere mensen verleggen wetenschappers de grenzen van menselijke vindingrijkheid .

Maar de simpelste verklaring overtuigt het meeste.

Sinds de jaren ’80 zijn efficienter vliegtuigmotoren in gebruik die 25 procent minder brandstof verspillen. Dus had je in de uitlaatgassen eerst nog veel meer roet en onverbrande koolwaterstoffen, nu is de verbranding vollediger. De condensatie-sporen zijn ijsdeeltjes. Met een hoger gehalte zwarte deeltjes in je uitlaatgassen, absorbeer je meer zonne-energie en dus vallen die ijspartikels eerder uit elkaar. Ergo: je condens-strepen vallen eerder uit elkaar.

  • Wat natuurlijk NIET betekent, dat er geen sproei-experimenten worden uitgevoerd. Feit is dat die zijn uitgevoerd. En feit is dat in die experimenten al decennia een ongezonde militaire interesse bestaat
Kan de boven land gemeten antropogene opwarming deels uit vliegtuigen komen?

Kan de boven land gemeten antropogene opwarming deels uit vliegtuigen komen?

‘Global’ Warming als optelsom van local warming
Het is bekend dat condensstrepen die langer blijven hangen kunnen leiden tot meer (cirrus-)wolkenvorming.  Zo komen we ook weer- ik zou het niet doen maar ja- bij 9-1-1: de aanslagen van het Amerikaans Militair Industrieel Complex op haar eigen bevolking/ geiten@#$ers met hubomesje zonder vliegervaring op de dag van het alarmnummer.

Het sluiten van het luchtruim gaf onderzoekers een unieke situatie: plots 3 dagen geen luchtverkeer boven New York. En dus niet meer dankzij vliegverkeer veroorzaakte cirrus-wolken. Die wolken houden ’s nachts de uitstraling van warmte tegen, overdag blokkeren ze instraling van de zon. Die isolerende deken ’s nachts gaf een halve graad extra opwarming.

Combineren we dat met het feit, dat in de 4 havenplaatsen van Groenland tot 2000 GEEN opwarming is gemeten in afgelopen decennia, de warmste jaren waren in de periode ’30-’40. Terwijl de meeste temperatuurstations  overlappen met gebieden waar veel vliegverkeer zich concentreert. Is er dan niet EEN verklaring- naast verdere urbanisatie- voor die temperatuursprong na 1978, die werd gemeten met landthermometers?

Je kunt zelfs zo ver gaan: is verhitting van de ionosfeer gebruikt om bij ons het weer te beïnvloeden? Die vragen zijn altijd alleen met geinformeerde speculatie te beantwoorden, bij gebrek aan goede referentie; wat is ‘normaal’ weer?

Vast staat dus:

  • er zijn militaire weer-experimenten uitgevoerd op grote schaal
  • die worden nog steeds uitgevoerd
Sociale oorlogvoering tegen je eigen bevolking

Sociale oorlogvoering tegen je eigen (lager opgeleide) bevolking, de import van kansloze concurrenten in de onderkant van de arbeidsmarkt die als aderlating van je sociale en economische kapitaal werken, tot gettovorming leiden. Het doel van deze operatie: ondermijnen van nationale identiteit, opwekken van haat en verdeeldheid.

De VARA als moreel gesubsidieerd geweten van NL
Wat mij bij het volgende brengt: als het Militair Industrieel Complex met het weer rommelt om vage doelen te halen. Waarom zouden ze dan ook niet met mensenmassa’s rommelen om strategische doelen te halen, tappend uit die oneindige geldstroom genaamd belastinggeld. Zie Elsevier vandaag. Een Ach-Wat-Zielig-Zoeker krijgt 10 duizend euro van de overheid (die leeft op een schuldbubbel van 500 miljard euro) voor huisinrichting. Hoezo, doelbewust afgunst en sociale wrevel opwekken?

Wie importeert die mensen, en wie maakt die mensenmassa’s los? Zijn vluchtelingen geen sociaal wapen waarmee krachten achter de NATO ons land destabiliseren? Doelbewust?

Zo richt de haat/onvrede van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt tegen deze profiteurs uit achterlijke streken. Hun ‘buikgevoel’ krijgt zo haar eigen Goldstein om die onvrede op te richten. Zo maken ’the powers that be’ de ‘allochtonen’ tot stropop waar het plebs haar 2 minuten haat op mag botvieren. Beetje Wilders stemmen, terwijl dat geen fluit zal uitmaken. De werkelijke problemen zijn systematisch, de schuldbubbel waarop we leven, de schijndemocratie.

..om tweedracht en haat te zaaien
Dan loopt men zo een beetje de bevolking op te hitsen tegen ‘de moslims’, die achterlijk zouden zijn. Terwijl het staatsonderwijs en massamedia iedereen tot op zekere hoogte achterlijk maken. Onze hele cultuur is achterlijk aan het worden. Wat moeten gelovige Moslims in onze massamediapulp-cultuur benijden? Masterchef? MTV? De zoveelste billboard-pretslet die mannen seksueel moet ’teasen’. En dat dan zogenaamd ‘vrijheid voor vrouwen’ noemen? En zelfs ‘kopvodden’ roepen, als er culturen zijn waar men seks niet direct commercieel exploiteert?

Ik vind Atheïsten vaak enger en drammeriger, dan hoger opgeleide Moslims die ik ontmoette. Het Atheisme is ook op afstand de meest moorddadige ideologie van afgelopen eeuw. Atheisten zijn ook vaak Staat-theisten, mensen die De Staat zien als oplossing voor hun social engineering-fantasie. Mensen met machtswellust die daarom alles van comedy tot ‘journalistiek’ gebruiken om anderen te koeioneren.

Ook hier zijn media in handen van de macht. Want: wie daar wat van zegt, die krijgt van die massamedia-geindoctrineerde rasssssisssme-slissers op zich af. Daarom zijn redacties ook bevolkt met politiek correcte pretpakketjes.Van die VARA-betweters. Brrrr.

Waarom krijgen die VARA-theisten steeds het meeste omroepgeld denk je? Is dat toeval, ‘menselijk falen’? Of: Is dat niet gewoon de intentionele financiering van pure volksmennerij? Net als de financiering van het NOS-journaal. Terwijl verstandige journalisten als Marc Chavannes al begin jaren ’90 het nut van die Publieke Omroep kraakten.

Divide and Conquer met sociale tijdbom
Ik kan de Eritreers die bij mij in de straat zijn gedumpt er niet van beschuldigen dat zij graag in Hotel Nederland willen logeren. Zo hup van de geitenboerderij in de woestijn,  plots lekker gratis mobiele telefoon waarmee ze de rest van Eritrea opbellen: kom ook hier, gezellig! Gratis huis, paar fietsen kado. En omdat je de hele dag niets te doen hebt lekker fokken, hele buggies vol met taalachterstandjes. Dat zag je in Amsterdam Westelijke Sahara ook en Amsterdam Oostanbul. (ik heb in beide gewoond) Die mensen richt je afkeer dan op, maar de werkelijke kwade machten zijn onbereikbaar.

Je hebt ‘de bom’ niet meer nodig, als je via softpower met sociale tijdbom druk kunt zetten voor je agenda.

  • Waarom in deze sociale tijdbom nog toevallig menselijk falen inzien? Dit is mogelijk gewoon doelbewust beleid. De globaliserings-fundamentalisten- zoals van de Council on Foreign Affairs en de Trilateral Commission- die zijn al een halve eeuw bezig met hun strijd tegen de natiestaat, die een artefact zou zijn van de 19de eeuw (zoals Brzezinski al schreef in ‘Between two Ages’). Veel mensen van onze werkelijke elite, zijn van 1 van die twee clubs lid, of allebeide.

Als het doel van die operatie is: destabiliseren van Nederland, het elimineren van de middenklasse, divide and conquer. Dan lijken ‘ze’ daar bijzonder effectief in. Mijn boodschap hier is: denk niet dat zaken die schijnbaar toevallig plaatsvinden ook altijd toeval ZIJN. Er kan ook een doelbewuste agenda achter zitten.

Zo, dat is weer heerlijk lichte verjaardagskost. Ik ga eens een lekker gebakje scoren en doen wat ik alle dagen weer leuk vind. Bas spelen, Kung Fu oefenen in het bos, boeken lezen en biertje drinken in de zon.